Πρόγραμμα Διαύγεια

Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων

Θέμα: Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων
Ημ/νια: 16/05/2018 14:12:20
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Ο9ΖΩΡΚ-ΩΩ8
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια

Θέμα: Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια
Ημ/νια: 16/05/2018 14:12:19
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΧΥΜΩΡΚ-ΥΕΗ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια λιπαντικών για την κίνηση του στόλου των οχημάτων του δήμου για την αντιμετώπισητων καταστροφών που έπληξαν τον Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα

Θέμα: Προμήθεια λιπαντικών για την κίνηση του στόλου των οχημάτων του δήμου για την αντιμετώπισητων καταστροφών που έπληξαν τον Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα
Ημ/νια: 16/05/2018 14:12:18
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Χ6ΨΩΡΚ-0ΜΡ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018

Θέμα: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018
Ημ/νια: 15/05/2018 09:47:25
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: Ω74ΔΟΕΠΖ-9Α5
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΥΟ (2) ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ.

Θέμα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΥΟ (2) ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ.
Ημ/νια: 15/05/2018 12:59:26
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΙΡΕΩΡΚ-Ψ53
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
Ημ/νια: 15/05/2018 11:33:36
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΞΞΣΩΡΚ-ΝΤΒ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λήψη απόφασης περί τροποποίησης της 168.2018 απόφασης του Δ.Σ. σχετικά με την πρόσληψη υδρονομέων άρδευσης για το έτος 2018 στον Δήμο Ζαγοράς – Μουρεσίου, κατόπιν μη αποδοχής διορισμού από δύο υδρονομείς άρδευσης.

Θέμα: Λήψη απόφασης περί τροποποίησης της 168.2018 απόφασης του Δ.Σ. σχετικά με την πρόσληψη υδρονομέων άρδευσης για το έτος 2018 στον Δήμο Ζαγοράς – Μουρεσίου, κατόπιν μη αποδοχής διορισμού από δύο υδρονομείς άρδευσης.
Ημ/νια: 15/05/2018 11:19:10
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΞ3ΨΩΡΚ-ΝΓ4
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΝ ΔΗΜΟ

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΝ ΔΗΜΟ
Ημ/νια: 15/05/2018 10:09:59
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΠΙΟΩΡΚ-8Ν5
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση του υπ΄αριθμ. 5168/03-05-2018 πρωτοκόλλου οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής των απαιτούμενων επισκευαστικών εργασιών του οχήματος ΚΗΟ 9384 .

Θέμα: Έγκριση του υπ΄αριθμ. 5168/03-05-2018 πρωτοκόλλου οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής των απαιτούμενων επισκευαστικών εργασιών του οχήματος ΚΗΟ 9384 .
Ημ/νια: 15/05/2018 09:56:43
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΣΨΔΩΡΚ-Σ2Λ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 498/2018 με Θέμα: «Τροποποίηση της υπ’αριθ.188/2018 απόφασης Δημάρχου περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στους μόνιμους υπαλλήλους του Δήμου μας κ. Οικονόμου Γεώργιο του Δημητρίου και κ. Στεργίου Γεώργιο του Αποστόλου και ανάκλησης...

Θέμα: Α Π Ο Φ Α Σ Η ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 498/2018 με Θέμα: «Τροποποίηση της υπ’αριθ.188/2018 απόφασης Δημάρχου περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στους μόνιμους υπαλλήλους του Δήμου μας κ. Οικονόμου Γεώργιο του Δημητρίου και κ. Στεργίου Γεώργιο του Αποστόλου και ανάκλησης προγενέστερων αποφάσεων Δημάρχου».
Ημ/νια: 15/05/2018 09:49:25
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΗ3ΧΩΡΚ-ΥΑΗ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση του υπ΄αριθμ. 5054/30-04-2018 πρωτοκόλλου οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής των απαιτούμενων επισκευαστικών εργασιών του οχήματος ΜΕ 98297 .

Θέμα: Έγκριση του υπ΄αριθμ. 5054/30-04-2018 πρωτοκόλλου οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής των απαιτούμενων επισκευαστικών εργασιών του οχήματος ΜΕ 98297 .
Ημ/νια: 15/05/2018 09:39:22
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΦΣ6ΩΡΚ-Δ9Ι
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών με τίτλο: «Αποκατάσταση ζημιών μετά από έντονα καιρικά φαινόμενα στο δίκτυο Ύδρευσης οικ. Αγίου Ιωάννη », κατόπιν της υπ΄αριθμ. πρωτ. 5195/03-05-2018 εισηγήσεως του αρμόδιου Τμήματος του Δήμου .

Θέμα: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών με τίτλο: «Αποκατάσταση ζημιών μετά από έντονα καιρικά φαινόμενα στο δίκτυο Ύδρευσης οικ. Αγίου Ιωάννη », κατόπιν της υπ΄αριθμ. πρωτ. 5195/03-05-2018 εισηγήσεως του αρμόδιου Τμήματος του Δήμου .
Ημ/νια: 15/05/2018 09:21:34
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Π2ΕΩΡΚ-34Ε
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών με τίτλο: «Αποκατάσταση εκτάκτων αναγκών από θεομηνίες στο Δήμο Ζαγοράς – Μουρεσίου (Τ.Κ. Ανηλίου ) », κατόπιν της υπ΄αριθμ. πρωτ. 5176/03-05-2018 εισηγήσεως του αρμόδιου Τμήματος του Δήμου .

Θέμα: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών με τίτλο: «Αποκατάσταση εκτάκτων αναγκών από θεομηνίες στο Δήμο Ζαγοράς – Μουρεσίου (Τ.Κ. Ανηλίου ) », κατόπιν της υπ΄αριθμ. πρωτ. 5176/03-05-2018 εισηγήσεως του αρμόδιου Τμήματος του Δήμου .
Ημ/νια: 15/05/2018 09:05:16
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 72ΙΙΩΡΚ-ΑΧΘ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΝ ΔΗΜΟ.

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΝ ΔΗΜΟ.
Ημ/νια: 15/05/2018 09:01:08
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 7ΖΔ7ΩΡΚ-Β1Υ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΘΕΜΑ : Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 13.500,00€ που αφορά την κάλυψη λειτουργικών αναγκών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Θέμα: ΘΕΜΑ : Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 13.500,00€ που αφορά την κάλυψη λειτουργικών αναγκών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Ημ/νια: 14/05/2018 20:41:23
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΦΙΓΩΡΚ-7ΝΓ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΘΕΜΑ: «Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 15.526,39€ που αφορά τη κάλυψη λειτουργικών δαπανών των Σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Θέμα: ΘΕΜΑ: «Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 15.526,39€ που αφορά τη κάλυψη λειτουργικών δαπανών των Σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Ημ/νια: 14/05/2018 20:31:44
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΜΙ5ΩΡΚ-ΥΒΖ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών με τίτλο: «Αποκατάσταση εκτάκτων αναγκών από θεομηνίες στο Δήμο Ζαγοράς – Μουρεσίου (Τ.Κ. Τσαγκαράδας ) », κατόπιν της υπ΄αριθμ. πρωτ. 5126/02-05-2018 εισηγήσεως του αρμόδιου Τμήματος του Δήμου .

Θέμα: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών με τίτλο: «Αποκατάσταση εκτάκτων αναγκών από θεομηνίες στο Δήμο Ζαγοράς – Μουρεσίου (Τ.Κ. Τσαγκαράδας ) », κατόπιν της υπ΄αριθμ. πρωτ. 5126/02-05-2018 εισηγήσεως του αρμόδιου Τμήματος του Δήμου .
Ημ/νια: 14/05/2018 14:33:32
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω38ΝΩΡΚ-ΖΚ1
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών της υπηρεσίας με τίτλο "Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στο Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου(θέση Άγιος Ταξιάρχης της Δ.Κ.Τσαγκαράδας)"

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών της υπηρεσίας με τίτλο "Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στο Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου(θέση Άγιος Ταξιάρχης της Δ.Κ.Τσαγκαράδας)"
Ημ/νια: 14/05/2018 14:23:15
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 7ΖΟΑΩΡΚ-Ο2Δ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής υπηρεσιών σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. πρωτ. 4807/25-04-2018 εισήγηση του αρμόδιου Τμήματος του Δήμου.

Θέμα: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής υπηρεσιών σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. πρωτ. 4807/25-04-2018 εισήγηση του αρμόδιου Τμήματος του Δήμου.
Ημ/νια: 14/05/2018 14:18:21
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΕΩΒΩΡΚ-ΒΨΖ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΛΟΓΩ ΜΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΔΗΛΩΘΕΙΣΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΚΑΥΣΟΞΥΛΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017

Θέμα: ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΛΟΓΩ ΜΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΔΗΛΩΘΕΙΣΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΚΑΥΣΟΞΥΛΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017
Ημ/νια: 14/05/2018 13:44:28
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω0ΞΖΩΡΚ-ΚΩΞ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Εγγραφή στο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου συλλέκτης - Πρόγραμμα Διαύγεια

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com