Πρόγραμμα Διαύγεια

ΦΟΡΟΣ ΤΟΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ -109 Β' ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2019

Θέμα: ΦΟΡΟΣ ΤΟΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ -109 Β' ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2019
Ημ/νια: 14/01/2020 09:46:05
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΒ8ΒΩΡΚ-705
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΟΛΩΝ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019 (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ)

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΟΛΩΝ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019 (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ)
Ημ/νια: 14/01/2020 09:38:17
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΨΟΓΩΡΚ-ΞΘΘ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση συμμετοχής του Δήμου σε εκθέσεις έτους 2020 ( πολυετής δαπάνη), κατόπιν εισηγήσεως του αρμόδιου Τμήματος του Δήμου. (ΑΝΑΒΟΛΗ).

Θέμα: Έγκριση συμμετοχής του Δήμου σε εκθέσεις έτους 2020 ( πολυετής δαπάνη), κατόπιν εισηγήσεως του αρμόδιου Τμήματος του Δήμου. (ΑΝΑΒΟΛΗ).
Ημ/νια: 14/01/2020 09:21:40
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΡ0ΑΩΡΚ-ΘΡ1
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ -209 ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ)

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ -209 ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ)
Ημ/νια: 14/01/2020 08:58:06
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΥΘΡΩΡΚ-Ξ05
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019 ΓΙΑ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 1%,ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 4%,ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 8% ΧΕΠ: Β/90,Β/50,Β/66,Β/68,Β/71,Β/73,Β/74,Β/75,Β/79,Β/82,Β/72,Β/83,Β/93,Β/98,Β/86,Β/89,Β/80,Β/81,Β/84,Β/97,Β/119,Β/103,Β/104,Β/105,Β/109,Β/110,Β/111...

Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019 ΓΙΑ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 1%,ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 4%,ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 8% ΧΕΠ: Β/90,Β/50,Β/66,Β/68,Β/71,Β/73,Β/74,Β/75,Β/79,Β/82,Β/72,Β/83,Β/93,Β/98,Β/86,Β/89,Β/80,Β/81,Β/84,Β/97,Β/119,Β/103,Β/104,Β/105,Β/109,Β/110,Β/111,Β/117,Β/121,Β/107,Β/120,Β/122,Β/124,Β/126,Β/19,Β/101,Β/127,Β/129,Β/85,Β/128,Β/131,Β/155,Β/157,Β/77,Β/37,Β/65,Β/87,Β/108,Β/106,Β/112,Β/114,Β/116,Β/118,Β/102,Β/96,Β/88,Β/137,Β/158
Ημ/νια: 14/01/2020 08:40:32
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΩΝΕΩΡΚ-Η6Η
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ με Θέμα: «Απόφαση διορισμού του Τσαμαντάνη Μιλτιάδη του Αποστόλου, επιτυχόντος υποψηφίου της 3Κ/2018 Προκήρυξης του ΑΣΕΠ, σε κενή οργανική θέση μόνιμου προσωπικού του Ο.Ε.Υ. του Δήμου μας, κλάδου ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας (Εργατών...

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ με Θέμα: «Απόφαση διορισμού του Τσαμαντάνη Μιλτιάδη του Αποστόλου, επιτυχόντος υποψηφίου της 3Κ/2018 Προκήρυξης του ΑΣΕΠ, σε κενή οργανική θέση μόνιμου προσωπικού του Ο.Ε.Υ. του Δήμου μας, κλάδου ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας (Εργατών Καθαριότητας, Συνοδών Απορριμματοφόρων)».
Ημ/νια: 13/01/2020 16:07:41
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΛΒ1ΩΡΚ-66Θ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ με Θέμα: «Ανάθεση αρμοδιοτήτων σε υπαλλήλους του Δήμου και ανάκληση προγενέστερων αποφάσεων Δημάρχου».

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ με Θέμα: «Ανάθεση αρμοδιοτήτων σε υπαλλήλους του Δήμου και ανάκληση προγενέστερων αποφάσεων Δημάρχου».
Ημ/νια: 13/01/2020 14:53:46
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΥ7ΧΩΡΚ-4ΡΟ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ με Θέμα: «Ανάθεση αρμοδιοτήτων σε υπαλλήλους του Δήμου».

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ με Θέμα: «Ανάθεση αρμοδιοτήτων σε υπαλλήλους του Δήμου».
Ημ/νια: 13/01/2020 14:48:47
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Ο25ΩΡΚ-ΠΗ1
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΓΟΡΑ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΩΝ

Θέμα: ΑΓΟΡΑ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΩΝ
Ημ/νια: 13/01/2020 13:08:57
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω6Η1ΩΡΚ-09Χ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΩ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 'ΜΑΝΙΝΗΣ Π.-Γ.ΕΥΘΥΜΙΟΥ Ο.Ε. ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΚΑΤΑΣΧΕΤΗΡΙΑ,ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 61/2015 ΚΑΙ 62/2015 ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΒΟΛΟΥ

Θέμα: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΩ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 'ΜΑΝΙΝΗΣ Π.-Γ.ΕΥΘΥΜΙΟΥ Ο.Ε. ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΚΑΤΑΣΧΕΤΗΡΙΑ,ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 61/2015 ΚΑΙ 62/2015 ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΒΟΛΟΥ
Ημ/νια: 13/01/2020 12:55:10
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΗΓΡΩΡΚ-Γ97
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 του Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου και Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης.

Θέμα: Έγκριση προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 του Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου και Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης.
Ημ/νια: 13/01/2020 11:53:26
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 7Ν6ΕΩΡΚ-Μ0Ω
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Περί έγκρισης του ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης (ΟΠΔ) - Στοχοθεσίας έτους 2020.

Θέμα: Περί έγκρισης του ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης (ΟΠΔ) - Στοχοθεσίας έτους 2020.
Ημ/νια: 13/01/2020 10:40:33
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΩΣΔΩΡΚ-ΚΑΕ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΠ (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ)

Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΠ (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ)
Ημ/νια: 13/01/2020 09:23:50
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω1ΡΓΩΡΚ-ΗΞ1
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

Θέμα: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019
Ημ/νια: 10/01/2020 10:24:28
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: Ψ1ΙΥΟΕΠΖ-ΜΤΘ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λοιπά έξοδα

Θέμα: Λοιπά έξοδα
Ημ/νια: 10/01/2020 13:39:27
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΖΑΑΩΡΚ-ΧΣ4
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού

Θέμα: Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
Ημ/νια: 10/01/2020 13:27:46
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΡΑΥΩΡΚ-608
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αμοιβές Αιρετών Αρχόντων και Τρίτων(Έξοδα παράστασης & αποζημιώσεις Δ.Σ.& Δ.Ε.)

Θέμα: Αμοιβές Αιρετών Αρχόντων και Τρίτων(Έξοδα παράστασης & αποζημιώσεις Δ.Σ.& Δ.Ε.)
Ημ/νια: 10/01/2020 13:27:44
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Γ2ΒΩΡΚ-Ο6Ζ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αμοιβή Ληξίαρχου

Θέμα: Αμοιβή Ληξίαρχου
Ημ/νια: 10/01/2020 13:27:44
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΥ0ΘΩΡΚ-ΡΞΓ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ Κ.Λ.Π. ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΟΥ + ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΧΕΠ: Ζ/240,Ζ/242

Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ Κ.Λ.Π. ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΟΥ + ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΧΕΠ: Ζ/240,Ζ/242
Ημ/νια: 10/01/2020 12:49:19
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΘΡΜΩΡΚ-7ΣΓ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ Κ.Λ.Π. ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΟΥ + ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓ. ΧΕΠ: Ζ/233,Ζ/235,Ζ/236,Ζ/237,Ζ/238,Ζ/240,Ζ/241,Ζ/250,Ζ/251

Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ Κ.Λ.Π. ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΟΥ + ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓ. ΧΕΠ: Ζ/233,Ζ/235,Ζ/236,Ζ/237,Ζ/238,Ζ/240,Ζ/241,Ζ/250,Ζ/251
Ημ/νια: 10/01/2020 12:49:18
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Ε63ΩΡΚ-ΟΒΩ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Εγγραφή στο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου συλλέκτης - Πρόγραμμα Διαύγεια

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com