Πρόγραμμα Διαύγεια

Μήνυμα σφάλματος

Strict warning: Only variables should be passed by reference στην _submenutree_block_extended_links() (γραμμή 673 του /home/dzagoramouresi/public_html/sites/all/modules/submenutree/submenutree.module).

ΠΡΑΚΤΙΚΟ - ΑΠΟΦΑΣΗ της Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής των Αυτοκινήτων Οχημάτων για το ΚΗΥ 9246

Θέμα: ΠΡΑΚΤΙΚΟ - ΑΠΟΦΑΣΗ της Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής των Αυτοκινήτων Οχημάτων για το ΚΗΥ 9246
Ημ/νια: 04/07/2019 13:58:20
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ1ΒΜΩΡΚ-39Δ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ -209 ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2019 (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ)

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ -209 ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2019 (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ)
Ημ/νια: 04/07/2019 12:49:03
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΖΙΛΩΡΚ-Μ5Θ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΑΚΤΙΚΟ - ΑΠΟΦΑΣΗ της Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής των Αυτοκινήτων Οχημάτων για το ΚΗΗ 3036

Θέμα: ΠΡΑΚΤΙΚΟ - ΑΠΟΦΑΣΗ της Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής των Αυτοκινήτων Οχημάτων για το ΚΗΗ 3036
Ημ/νια: 04/07/2019 12:45:12
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ4Τ1ΩΡΚ-0Ο6
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Κατάσταση εκτέλεσης προϋπολογισμού μηνός Ιουνίου 2019

Θέμα: Κατάσταση εκτέλεσης προϋπολογισμού μηνός Ιουνίου 2019
Ημ/νια: 03/07/2019 12:21:29
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΩΨΠ9ΟΕΠΖ-9ΤΩ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αποδέσμευση. Προμήθεια δυο ναυναγοσωστικών πύργων

Θέμα: Αποδέσμευση. Προμήθεια δυο ναυναγοσωστικών πύργων
Ημ/νια: 03/07/2019 16:38:21
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΕΩΕΩΡΚ-21Γ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λήψη απόφασης για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών κατά τις διατάξεις του άρθρου 206 παρ. 1 του Ν. 3584/2007, κατόπιν εισηγήσεως του Αντιδημάρχου Δ.Ε. Ζαγοράς κ. Κοντογιώργου Απόστολου.

Θέμα: Λήψη απόφασης για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών κατά τις διατάξεις του άρθρου 206 παρ. 1 του Ν. 3584/2007, κατόπιν εισηγήσεως του Αντιδημάρχου Δ.Ε. Ζαγοράς κ. Κοντογιώργου Απόστολου.
Ημ/νια: 03/07/2019 13:26:47
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 69ΘΚΩΡΚ-Ν6Λ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ με ΘΕΜΑ: «Λειτουργία υπηρεσιών του Δήμου την Παρασκευή 5, το Σάββατο 6 και την Κυριακή 7 Ιουλίου 2019, ενόψει των βουλευτικών εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019, προς εξυπηρέτηση και ενημέρωση των εκλογέων και των δικαστικών αντιπροσώπων...

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ με ΘΕΜΑ: «Λειτουργία υπηρεσιών του Δήμου την Παρασκευή 5, το Σάββατο 6 και την Κυριακή 7 Ιουλίου 2019, ενόψει των βουλευτικών εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019, προς εξυπηρέτηση και ενημέρωση των εκλογέων και των δικαστικών αντιπροσώπων και καθορισμός ωραρίου εργασίας των αρμόδιων υπαλλήλων».
Ημ/νια: 03/07/2019 11:45:10
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω8Π2ΩΡΚ-ΔΣΦ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΛΗΞΙΑΡΧΟΥ Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2019

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΛΗΞΙΑΡΧΟΥ Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2019
Ημ/νια: 03/07/2019 10:37:07
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω6Π2ΩΡΚ-Β5Λ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΛΗΞΙΑΡΧΟΥ Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2019

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΛΗΞΙΑΡΧΟΥ Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2019
Ημ/νια: 03/07/2019 10:19:17
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΨΔ8ΩΡΚ-29Θ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Δ.Σ. Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2019.

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Δ.Σ. Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2019.
Ημ/νια: 03/07/2019 09:54:14
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΘΨΣΩΡΚ-6Δ6
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ (Τ.Κ ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑΣ)

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ (Τ.Κ ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑΣ)
Ημ/νια: 03/07/2019 09:30:16
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΑΙ4ΩΡΚ-ΜΞ1
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 62Β

Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 62Β
Ημ/νια: 02/07/2019 20:30:47
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9Λ8ΚΟΞΩΓ-ΖΑΧ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 61Β ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΔΟΜΗΣ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 1-3/2019

Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 61Β ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΔΟΜΗΣ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 1-3/2019
Ημ/νια: 02/07/2019 20:24:45
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΣΘΛΟΞΩΓ-Ζ1Θ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 60Β

Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 60Β
Ημ/νια: 02/07/2019 20:01:11
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω21ΨΟΞΩΓ-ΖΥΑ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 59Β ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 59Β ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019
Ημ/νια: 02/07/2019 19:57:36
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9Θ4ΝΟΞΩΓ-72Γ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 58Β ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 58Β ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019
Ημ/νια: 02/07/2019 19:55:27
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΩΦΞΟΞΩΓ-Ι9Π
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 57Β ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 57Β ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2019
Ημ/νια: 02/07/2019 19:52:48
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΝ8ΤΟΞΩΓ-ΞΤΦ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 56Β ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ

Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 56Β ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ
Ημ/νια: 02/07/2019 19:50:30
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ1Ο8ΟΞΩΓ-ΟΨΗ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 55Β ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ

Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 55Β ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ
Ημ/νια: 02/07/2019 19:47:52
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9Γ82ΟΞΩΓ-5ΦΕ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 54Β

Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 54Β
Ημ/νια: 02/07/2019 19:44:22
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 90ΥΞΟΞΩΓ-ΖΛ5
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Εγγραφή στο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου συλλέκτης - Πρόγραμμα Διαύγεια

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com