Πρόγραμμα Διαύγεια

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 283/2019 με Θέμα: «Λύση σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οχτώ (8) μηνών».

Θέμα: Α Π Ο Φ Α Σ Η ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 283/2019 με Θέμα: «Λύση σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οχτώ (8) μηνών».
Ημ/νια: 05/09/2019 09:59:12
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Υ60ΩΡΚ-ΩΓΩ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
Ημ/νια: 05/09/2019 09:34:39
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 63ΔΣΩΡΚ-ΘΩΥ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου 282/2019 για ορισμό δικηγόρου για υπόθεση Κοτόπουλου Κωνσταντίνου

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου 282/2019 για ορισμό δικηγόρου για υπόθεση Κοτόπουλου Κωνσταντίνου
Ημ/νια: 04/09/2019 13:23:48
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 66Θ1ΩΡΚ-8ΕΦ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019 (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ)

Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019 (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ)
Ημ/νια: 04/09/2019 12:36:37
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ6ΑΞΩΡΚ-ΕΡΔ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019 (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ)

Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019 (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ)
Ημ/νια: 04/09/2019 12:36:08
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΠΕΩΩΡΚ-1ΚΕ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019 (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ)

Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019 (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ)
Ημ/νια: 04/09/2019 12:35:24
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω8ΜΝΩΡΚ-ΓΚ4
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου με απευθείας ανάθεση της δαπάνης με τίτλο "Συντήρηση-Αποκατάσταση καλντεριμιών-μονοπατιών Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου(Τ.Κ.Κισσού)"

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου με απευθείας ανάθεση της δαπάνης με τίτλο "Συντήρηση-Αποκατάσταση καλντεριμιών-μονοπατιών Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου(Τ.Κ.Κισσού)"
Ημ/νια: 04/09/2019 12:14:14
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΗΩ6ΩΡΚ-Ο1Ρ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΙΔΟΧ ΔΙΜΗΝΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ 26/7/19 ΕΩΣ 25/9/19 μηνός Ιουλίου και Αυγούστου 2019

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΙΔΟΧ ΔΙΜΗΝΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ 26/7/19 ΕΩΣ 25/9/19 μηνός Ιουλίου και Αυγούστου 2019
Ημ/νια: 04/09/2019 12:01:55
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΒΑΠΩΡΚ-ΠΡΛ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2012-2016 Β' ΔΟΣΗ (ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΜΟΝΙΜΩΝ, ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ- ΑΝΕΝΕΡΓΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ)

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2012-2016 Β' ΔΟΣΗ (ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΜΟΝΙΜΩΝ, ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ- ΑΝΕΝΕΡΓΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ)
Ημ/νια: 04/09/2019 11:20:42
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΚΨΟΩΡΚ-Η66
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2012-2016, Β ΔΟΣΗ (ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΜΟΝΙΜΩΝ, ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ - ΕΝΕΡΓΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ) μηνός Αυγούστου 2019

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2012-2016, Β ΔΟΣΗ (ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΜΟΝΙΜΩΝ, ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ - ΕΝΕΡΓΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ) μηνός Αυγούστου 2019
Ημ/νια: 04/09/2019 11:07:44
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΘΙΝΩΡΚ-5ΨΤ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΜΑΠ) ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2012-2016, Β ΔΟΣΗ (ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΜΟΝΙΜΩΝ, ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ - ΕΝΕΡΓΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ) μηνός Αυγούστου 2019

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΜΑΠ) ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2012-2016, Β ΔΟΣΗ (ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΜΟΝΙΜΩΝ, ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ - ΕΝΕΡΓΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ) μηνός Αυγούστου 2019
Ημ/νια: 04/09/2019 11:03:02
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΓΜΘΩΡΚ-ΡΚ8
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΙΔΟΧ ΑΠΟ 15/05 ΕΩΣ 30/9/19 , μηνός Αυγούστου 2019

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΙΔΟΧ ΑΠΟ 15/05 ΕΩΣ 30/9/19 , μηνός Αυγούστου 2019
Ημ/νια: 04/09/2019 10:47:06
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6563ΩΡΚ-ΑΟΕ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
Ημ/νια: 03/09/2019 14:22:26
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΒΩ8ΩΡΚ-ΡΒΘ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα

Θέμα: Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα
Ημ/νια: 03/09/2019 14:05:43
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 63ΥΖΩΡΚ-96Φ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΦΑΚΕΛΛΟΥ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΠΥΡΟΠΡΑΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΘΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΖΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΦΑΚΕΛΛΟΥ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΠΥΡΟΠΡΑΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΘΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΖΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Ημ/νια: 03/09/2019 13:17:19
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΗΜΔΩΡΚ-ΤΛΙ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΔΟΣΗ ΤΟΥ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 6361/19-6-19 ΕΓΓΡΑΦΟΥ

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΔΟΣΗ ΤΟΥ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 6361/19-6-19 ΕΓΓΡΑΦΟΥ
Ημ/νια: 03/09/2019 12:38:36
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΞΞΦΩΡΚ-7Γ3
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΟΚΤΩΒΡΙΟ 2018 ΕΩΣ ΙΟΥΝΙΟ 2019

Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΟΚΤΩΒΡΙΟ 2018 ΕΩΣ ΙΟΥΝΙΟ 2019
Ημ/νια: 03/09/2019 12:07:40
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω298ΩΡΚ-19Σ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΔΟΣΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. ΕΚΘΕΣΗΣ 6356/8-7-19

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΔΟΣΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. ΕΚΘΕΣΗΣ 6356/8-7-19
Ημ/νια: 03/09/2019 11:46:16
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΛΝΧΩΡΚ-86Ε
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Περί Ορισμού πιστοποιημένου εκτιμητή από το Υπουργείο Οικονομικών προκειμένου να γίνει εκτίμηση της μισθωτικής αξίας του ακινήτου, ξενοδοχείου ‘ΚΙΣΣΟΣ’ εκ του ΚΑΔ Χριστοπούλου Φιλίτσας το γένος Πανά, προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία δημοπράτησης...

Θέμα: «Περί Ορισμού πιστοποιημένου εκτιμητή από το Υπουργείο Οικονομικών προκειμένου να γίνει εκτίμηση της μισθωτικής αξίας του ακινήτου, ξενοδοχείου ‘ΚΙΣΣΟΣ’ εκ του ΚΑΔ Χριστοπούλου Φιλίτσας το γένος Πανά, προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία δημοπράτησης του ακινήτου».
Ημ/νια: 03/09/2019 11:32:02
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω0Φ7ΩΡΚ-ΘΜΜ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ ΓΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗΣ 2054Α

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ ΓΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗΣ 2054Α
Ημ/νια: 03/09/2019 11:28:07
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΙΧΠΩΡΚ-2Β5
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Εγγραφή στο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου συλλέκτης - Πρόγραμμα Διαύγεια

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com