Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών της υπηρεσίας με τίτλο "Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στο Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου(θέση Αγίας Τριάδος της Τ.Κ.Ανηλίου)"

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών της υπηρεσίας με τίτλο "Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στο Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου(θέση Αγίας Τριάδος της Τ.Κ.Ανηλίου)"
Ημ/νια: 14/05/2018 13:24:57
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΜΨΦΩΡΚ-9Κ2
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ IMTM 2018 ΣΤΟ ΤΕΛ ΑΒΙΒ (6-7/2/2018)

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ IMTM 2018 ΣΤΟ ΤΕΛ ΑΒΙΒ (6-7/2/2018)
Ημ/νια: 14/05/2018 12:56:13
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΘΡΛΩΡΚ-95Π
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ
Ημ/νια: 14/05/2018 12:34:00
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΒΥΠΩΡΚ-5ΜΣ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Kατανομή χρηματοδότησης για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ζαγοράς – Μουρεσίου ( Β΄ Κατανομή).

Θέμα: Kατανομή χρηματοδότησης για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ζαγοράς – Μουρεσίου ( Β΄ Κατανομή).
Ημ/νια: 14/05/2018 11:15:24
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΒΔ3ΩΡΚ-1ΝΟ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Πρόσκληση 18ης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής»

Θέμα: «Πρόσκληση 18ης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής»
Ημ/νια: 11/05/2018 13:59:50
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΜ4ΗΩΡΚ-ΡΟ9
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΧΩΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - GIS (Α'ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ)

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΧΩΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - GIS (Α'ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ)
Ημ/νια: 11/05/2018 13:51:28
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 66ΔΨΩΡΚ-3Ε6
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΧΩΡΟΥ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ T.T.R 2018

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΧΩΡΟΥ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ T.T.R 2018
Ημ/νια: 11/05/2018 13:45:41
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΝΒΚΩΡΚ-ΧΡΤ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών της υπηρεσίας με τίτλο "Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στο Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου(θέση Άγιοι Πάντες Τ.Κ.Ξουρυχτίου)"

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών της υπηρεσίας με τίτλο "Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στο Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου(θέση Άγιοι Πάντες Τ.Κ.Ξουρυχτίου)"
Ημ/νια: 11/05/2018 13:40:09
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω5ΑΞΩΡΚ-3ΨΦ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ABS ΣΕ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ABS ΣΕ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
Ημ/νια: 11/05/2018 12:47:22
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΤΒΜΩΡΚ-ΕΟΧ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ Κ.Λ.Π. ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018 ΓΙΑ ΥΠΕΡ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΧΕΠ: Ζ/85,Ζ/86,Ζ/88

Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ Κ.Λ.Π. ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018 ΓΙΑ ΥΠΕΡ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΧΕΠ: Ζ/85,Ζ/86,Ζ/88
Ημ/νια: 11/05/2018 12:31:41
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΔ3ΧΩΡΚ-ΧΝΩ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ Κ.Λ.Π. ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018 ΓΙΑ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ ΧΕΠ: Ζ/85

Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ Κ.Λ.Π. ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018 ΓΙΑ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ ΧΕΠ: Ζ/85
Ημ/νια: 11/05/2018 12:31:02
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Τ05ΩΡΚ-Μ75
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ Κ.Λ.Π. ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018 ΓΙΑ ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ ΧΕΠ: Ζ/85,Ζ/86,Ζ/87,Ζ/88,Ζ/89,Ζ/90,Ζ/91,Ζ/92,Ζ/93,Ζ/94,Ζ/95

Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ Κ.Λ.Π. ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018 ΓΙΑ ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ ΧΕΠ: Ζ/85,Ζ/86,Ζ/87,Ζ/88,Ζ/89,Ζ/90,Ζ/91,Ζ/92,Ζ/93,Ζ/94,Ζ/95
Ημ/νια: 11/05/2018 12:30:27
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΡ8ΖΩΡΚ-ΔΝΛ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ Κ.Λ.Π. ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018 ΓΙΑ ΥΠΕΡ ΣΥΝΤ. 0824 ΧΕΠ: Ζ/94

Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ Κ.Λ.Π. ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018 ΓΙΑ ΥΠΕΡ ΣΥΝΤ. 0824 ΧΕΠ: Ζ/94
Ημ/νια: 11/05/2018 12:29:59
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω7ΧΗΩΡΚ-42Μ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ Κ.Λ.Π. ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018 ΓΙΑ ΕΦΚΑ-ΕΙΣΦ.ΛΟΓ.ΧΡΗΜΑ ΑΣΦ.,ΕΦΚΑ-ΕΙΣΦ.ΛΟΓ.ΧΡΗΜΑ ΕΡΓ.,ΕΦΚΑ-ΕΙΣΦ.ΠΑΡΟΧ.ΣΕ ΕΙΔΟΣ ΑΣΦ.,ΕΦΚΑ-ΕΙΣΦ.ΠΑΡΟΧ.ΣΕ ΕΙΔΟΣ ΕΡΓ. ΧΕΠ: Ζ/94

Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ Κ.Λ.Π. ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018 ΓΙΑ ΕΦΚΑ-ΕΙΣΦ.ΛΟΓ.ΧΡΗΜΑ ΑΣΦ.,ΕΦΚΑ-ΕΙΣΦ.ΛΟΓ.ΧΡΗΜΑ ΕΡΓ.,ΕΦΚΑ-ΕΙΣΦ.ΠΑΡΟΧ.ΣΕ ΕΙΔΟΣ ΑΣΦ.,ΕΦΚΑ-ΕΙΣΦ.ΠΑΡΟΧ.ΣΕ ΕΙΔΟΣ ΕΡΓ. ΧΕΠ: Ζ/94
Ημ/νια: 11/05/2018 12:27:33
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΡΟΕΩΡΚ-Γ4Φ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λήψη απόφασης περί υποβολής προτάσεων στο Πρόγραμμα ‘’Φιλόδημος’’ «Επισκευή – Συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις».

Θέμα: Λήψη απόφασης περί υποβολής προτάσεων στο Πρόγραμμα ‘’Φιλόδημος’’ «Επισκευή – Συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις».
Ημ/νια: 10/05/2018 14:57:15
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω0ΨΦΩΡΚ-2Β4
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λήψη απόφασης περί υποβολής προτάσεων στο Πρόγραμμα ‘’Φιλόδημος’’ «Προμήθεια – Τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των Δήμων της Χώρας».

Θέμα: Λήψη απόφασης περί υποβολής προτάσεων στο Πρόγραμμα ‘’Φιλόδημος’’ «Προμήθεια – Τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των Δήμων της Χώρας».
Ημ/νια: 10/05/2018 14:46:41
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ4ΥΩΩΡΚ-ΤΧΓ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΑΚΤΙΚΟ - ΑΠΟΦΑΣΗ της Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής των Αυτοκινήτων Οχημάτων για το ΚΗΟ 9384

Θέμα: ΠΡΑΚΤΙΚΟ - ΑΠΟΦΑΣΗ της Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής των Αυτοκινήτων Οχημάτων για το ΚΗΟ 9384
Ημ/νια: 10/05/2018 14:45:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΗΙΥΩΡΚ-9ΨΕ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λήψη απόφασης περί υποβολής προτάσεων στο Πρόγραμμα ‘’Φιλόδημος’’ «Προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού ».

Θέμα: Λήψη απόφασης περί υποβολής προτάσεων στο Πρόγραμμα ‘’Φιλόδημος’’ «Προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού ».
Ημ/νια: 10/05/2018 14:31:35
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 7ΜΥΟΩΡΚ-Ζ24
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΑΚΤΙΚΟ - ΑΠΟΦΑΣΗ της Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής των Αυτοκινήτων Οχημάτων για το ΜΕ 44499

Θέμα: ΠΡΑΚΤΙΚΟ - ΑΠΟΦΑΣΗ της Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής των Αυτοκινήτων Οχημάτων για το ΜΕ 44499
Ημ/νια: 10/05/2018 14:24:33
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΙΑ4ΩΡΚ-ΡΒ4
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΑΚΤΙΚΟ - ΑΠΟΦΑΣΗ της Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής των Αυτοκινήτων Οχημάτων για το ΜΕ 98297

Θέμα: ΠΡΑΚΤΙΚΟ - ΑΠΟΦΑΣΗ της Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής των Αυτοκινήτων Οχημάτων για το ΜΕ 98297
Ημ/νια: 10/05/2018 13:23:26
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΓΠΥΩΡΚ-Ι5Π
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Εγγραφή στο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου συλλέκτης - Πρόγραμμα Διαύγεια

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com