Πρόγραμμα Διαύγεια

Αποδέσμευση. Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)

Θέμα: Αποδέσμευση. Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)
Ημ/νια: 01/11/2018 14:24:16
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΚΞΣΩΡΚ-Α7Ψ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)

Θέμα: Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)
Ημ/νια: 01/11/2018 14:24:16
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 64ΧΔΩΡΚ-ΔΙ3
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου για την έγκριση τεχνικών προδιαγραφών προμήθειας γραφικής ύλης - αναλώσιμα Η/Υ της Δ. Ε. Ζαγοράς

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου για την έγκριση τεχνικών προδιαγραφών προμήθειας γραφικής ύλης - αναλώσιμα Η/Υ της Δ. Ε. Ζαγοράς
Ημ/νια: 31/10/2018 14:11:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΖΠΖΩΡΚ-ΟΕΖ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΣΧΑΡΑΣ

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΣΧΑΡΑΣ
Ημ/νια: 31/10/2018 13:08:58
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 7ΥΗΘΩΡΚ-ΛΓΤ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
Ημ/νια: 31/10/2018 12:42:25
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΜΦΧΩΡΚ-ΨΦ3
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου για την έγκριση παρεχόμενων υπηρεσιών για την συμμετοχή του Δήμου με αυτόνομο περίπτερο στην Εκθεση Τουρισμού PHILOXENIA 2018

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου για την έγκριση παρεχόμενων υπηρεσιών για την συμμετοχή του Δήμου με αυτόνομο περίπτερο στην Εκθεση Τουρισμού PHILOXENIA 2018
Ημ/νια: 31/10/2018 12:36:52
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΗ45ΩΡΚ-3ΨΞ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου για την έγκριση τεχνικής περιγραφής - διάθεσης χώρου εκθεσιακής παρουσίας στην έκθεση PHILOXENIA 2018

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου για την έγκριση τεχνικής περιγραφής - διάθεσης χώρου εκθεσιακής παρουσίας στην έκθεση PHILOXENIA 2018
Ημ/νια: 31/10/2018 12:12:43
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΞΙΕΩΡΚ-ΘΘΒ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ COSMOTE ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 03/09/2018 ΕΩΣ 02/10/2018 (6970127649/6972083040)

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ COSMOTE ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 03/09/2018 ΕΩΣ 02/10/2018 (6970127649/6972083040)
Ημ/νια: 31/10/2018 11:23:23
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΜΣΥΩΡΚ-ΝΥ1
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ.ΑΓΙΟΥΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Θέμα: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ.ΑΓΙΟΥΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Ημ/νια: 31/10/2018 11:18:56
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Ζ78ΩΡΚ-2ΔΑ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΙΣΦΟΡΑ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018

Θέμα: ΕΙΣΦΟΡΑ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018
Ημ/νια: 31/10/2018 11:15:59
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 75Ψ5ΩΡΚ-Η0Ψ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 01/09/2018-30/09/2018

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 01/09/2018-30/09/2018
Ημ/νια: 31/10/2018 11:12:40
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΝΛΑΩΡΚ-ΕΞΛ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου για την έγκριση παρεχόμενων υπηρεσίων για την συμμετοχή υπαλλήλων σε σεμινάριο

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου για την έγκριση παρεχόμενων υπηρεσίων για την συμμετοχή υπαλλήλων σε σεμινάριο
Ημ/νια: 31/10/2018 10:45:05
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΜΘΚΩΡΚ-8ΣΘ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου περί απευθείας ανάθεση για την αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στο Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου(θέσεις Αρχοντάκη και Άθωνα της Τ.Κ.Τσαγκαράδας)

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου περί απευθείας ανάθεση για την αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στο Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου(θέσεις Αρχοντάκη και Άθωνα της Τ.Κ.Τσαγκαράδας)
Ημ/νια: 30/10/2018 15:18:00
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΔΒΗΩΡΚ-Δ2Ξ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου περί απευθείας ανάθεση για την αποκατάσταση ζημιών ου προκλήθηκαν από θεομηνίες στο Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου(θέσεις Κοτσιάκαρη, Κρύα Βρύση και Άγιος Στέφανος της Τ.Κ.Τσαγκαράδας)

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου περί απευθείας ανάθεση για την αποκατάσταση ζημιών ου προκλήθηκαν από θεομηνίες στο Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου(θέσεις Κοτσιάκαρη, Κρύα Βρύση και Άγιος Στέφανος της Τ.Κ.Τσαγκαράδας)
Ημ/νια: 30/10/2018 14:47:08
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΔΜ4ΩΡΚ-ΟΚΥ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου περί απευθείας ανάθεση για την αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στο Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου(θέσεις Δελενίκ και Άγιοι Ανάργυροι της Δ.Κ.Ζαγοράς)

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου περί απευθείας ανάθεση για την αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στο Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου(θέσεις Δελενίκ και Άγιοι Ανάργυροι της Δ.Κ.Ζαγοράς)
Ημ/νια: 30/10/2018 14:09:06
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ7Ρ1ΩΡΚ-ΙΗ1
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου περί απευθείας ανάθεση για την αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στο Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου(θέσεις Ράχη και Κορμό της Τ.Κ.Πουρίου)

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου περί απευθείας ανάθεση για την αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στο Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου(θέσεις Ράχη και Κορμό της Τ.Κ.Πουρίου)
Ημ/νια: 30/10/2018 13:32:22
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΥ3ΥΩΡΚ-ΟΧΟ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ
Ημ/νια: 30/10/2018 13:11:31
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω9ΝΙΩΡΚ-5ΑΞ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απευθείας ανάθεση προμήθειας διαφόρων ειδών ύδρευσης για την άμεση αποκατάσταση εκτάκτων αναγκών του δικτύου ύδρευσης του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου που προκλήθηκαν από τις πρόσφατες θεομηνίες

Θέμα: Απευθείας ανάθεση προμήθειας διαφόρων ειδών ύδρευσης για την άμεση αποκατάσταση εκτάκτων αναγκών του δικτύου ύδρευσης του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου που προκλήθηκαν από τις πρόσφατες θεομηνίες
Ημ/νια: 30/10/2018 13:09:22
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΦΝ4ΩΡΚ-Ν95
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου περί απευθείας ανάθεση για την αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στο Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου(θέσεις Ξυρόβρυση, Αιγιαννάκης και Ερασμίας της Τ.Κ.Αγ. Δημητρίου)

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου περί απευθείας ανάθεση για την αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στο Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου(θέσεις Ξυρόβρυση, Αιγιαννάκης και Ερασμίας της Τ.Κ.Αγ. Δημητρίου)
Ημ/νια: 30/10/2018 12:52:34
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΕΒ6ΩΡΚ-9ΑΦ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΙΔΟΧ Κ.Λ.Π. ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018 ΓΙΑ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓ. ΧΕΠ: Α/74

Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΙΔΟΧ Κ.Λ.Π. ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018 ΓΙΑ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓ. ΧΕΠ: Α/74
Ημ/νια: 30/10/2018 12:51:07
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΒΤΡΩΡΚ-ΜΝΠ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Εγγραφή στο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου συλλέκτης - Πρόγραμμα Διαύγεια

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com