Πρόγραμμα Διαύγεια

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΥΔΡΟΝΟΜΕΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ 2019 κ. ΜΗΤΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ.

Θέμα: ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΥΔΡΟΝΟΜΕΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ 2019 κ. ΜΗΤΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ.
Ημ/νια: 27/05/2019 12:47:45
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΠ2ΠΩΡΚ-ΥΞ9
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΥΔΡΟΝΟΜΕΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ 2019 κ. ΜΑΡΙΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ.

Θέμα: ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΥΔΡΟΝΟΜΕΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ 2019 κ. ΜΑΡΙΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ.
Ημ/νια: 27/05/2019 12:46:18
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΧΙΓΩΡΚ-Λ2Λ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΥΔΡΟΝΟΜΕΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ 2019 κ. ΜΑΜΟΥΡΗ ΙΩΑΝΝΗ.

Θέμα: ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΥΔΡΟΝΟΜΕΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ 2019 κ. ΜΑΜΟΥΡΗ ΙΩΑΝΝΗ.
Ημ/νια: 27/05/2019 12:45:05
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω050ΩΡΚ-ΜΙΦ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΥΔΡΟΝΟΜΕΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ 2019 κ. ΛΑΜΠΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ.

Θέμα: ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΥΔΡΟΝΟΜΕΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ 2019 κ. ΛΑΜΠΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ.
Ημ/νια: 27/05/2019 12:43:51
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 695ΧΩΡΚ-Λ2Ξ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΥΔΡΟΝΟΜΕΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ 2019 κ. ΚΟΥΡΕΛΑ ΜΙΛΤΙΑΔΗ.

Θέμα: ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΥΔΡΟΝΟΜΕΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ 2019 κ. ΚΟΥΡΕΛΑ ΜΙΛΤΙΑΔΗ.
Ημ/νια: 27/05/2019 12:42:36
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΞΖΕΩΡΚ-ΞΘΨ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΥΔΡΟΝΟΜΕΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ 2019 κ. ΘΕΡΣΙΤΗ ΡΗΓΑ.

Θέμα: ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΥΔΡΟΝΟΜΕΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ 2019 κ. ΘΕΡΣΙΤΗ ΡΗΓΑ.
Ημ/νια: 27/05/2019 12:40:46
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 7ΧΙΦΩΡΚ-Π3Χ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Εγγραφή στο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου συλλέκτης - Πρόγραμμα Διαύγεια

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com