Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση του υπ΄αριθμ. 5054/30-04-2018 πρωτοκόλλου οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής των απαιτούμενων επισκευαστικών εργασιών του οχήματος ΜΕ 98297 .

Θέμα: Έγκριση του υπ΄αριθμ. 5054/30-04-2018 πρωτοκόλλου οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής των απαιτούμενων επισκευαστικών εργασιών του οχήματος ΜΕ 98297 .
Ημ/νια: 15/05/2018 09:39:22
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΦΣ6ΩΡΚ-Δ9Ι
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών με τίτλο: «Αποκατάσταση ζημιών μετά από έντονα καιρικά φαινόμενα στο δίκτυο Ύδρευσης οικ. Αγίου Ιωάννη », κατόπιν της υπ΄αριθμ. πρωτ. 5195/03-05-2018 εισηγήσεως του αρμόδιου Τμήματος του Δήμου .

Θέμα: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών με τίτλο: «Αποκατάσταση ζημιών μετά από έντονα καιρικά φαινόμενα στο δίκτυο Ύδρευσης οικ. Αγίου Ιωάννη », κατόπιν της υπ΄αριθμ. πρωτ. 5195/03-05-2018 εισηγήσεως του αρμόδιου Τμήματος του Δήμου .
Ημ/νια: 15/05/2018 09:21:34
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Π2ΕΩΡΚ-34Ε
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών με τίτλο: «Αποκατάσταση εκτάκτων αναγκών από θεομηνίες στο Δήμο Ζαγοράς – Μουρεσίου (Τ.Κ. Ανηλίου ) », κατόπιν της υπ΄αριθμ. πρωτ. 5176/03-05-2018 εισηγήσεως του αρμόδιου Τμήματος του Δήμου .

Θέμα: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών με τίτλο: «Αποκατάσταση εκτάκτων αναγκών από θεομηνίες στο Δήμο Ζαγοράς – Μουρεσίου (Τ.Κ. Ανηλίου ) », κατόπιν της υπ΄αριθμ. πρωτ. 5176/03-05-2018 εισηγήσεως του αρμόδιου Τμήματος του Δήμου .
Ημ/νια: 15/05/2018 09:05:16
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 72ΙΙΩΡΚ-ΑΧΘ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΝ ΔΗΜΟ.

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΝ ΔΗΜΟ.
Ημ/νια: 15/05/2018 09:01:08
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 7ΖΔ7ΩΡΚ-Β1Υ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΘΕΜΑ : Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 13.500,00€ που αφορά την κάλυψη λειτουργικών αναγκών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Θέμα: ΘΕΜΑ : Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 13.500,00€ που αφορά την κάλυψη λειτουργικών αναγκών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Ημ/νια: 14/05/2018 20:41:23
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΦΙΓΩΡΚ-7ΝΓ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΘΕΜΑ: «Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 15.526,39€ που αφορά τη κάλυψη λειτουργικών δαπανών των Σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Θέμα: ΘΕΜΑ: «Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 15.526,39€ που αφορά τη κάλυψη λειτουργικών δαπανών των Σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Ημ/νια: 14/05/2018 20:31:44
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΜΙ5ΩΡΚ-ΥΒΖ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών με τίτλο: «Αποκατάσταση εκτάκτων αναγκών από θεομηνίες στο Δήμο Ζαγοράς – Μουρεσίου (Τ.Κ. Τσαγκαράδας ) », κατόπιν της υπ΄αριθμ. πρωτ. 5126/02-05-2018 εισηγήσεως του αρμόδιου Τμήματος του Δήμου .

Θέμα: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών με τίτλο: «Αποκατάσταση εκτάκτων αναγκών από θεομηνίες στο Δήμο Ζαγοράς – Μουρεσίου (Τ.Κ. Τσαγκαράδας ) », κατόπιν της υπ΄αριθμ. πρωτ. 5126/02-05-2018 εισηγήσεως του αρμόδιου Τμήματος του Δήμου .
Ημ/νια: 14/05/2018 14:33:32
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω38ΝΩΡΚ-ΖΚ1
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών της υπηρεσίας με τίτλο "Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στο Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου(θέση Άγιος Ταξιάρχης της Δ.Κ.Τσαγκαράδας)"

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών της υπηρεσίας με τίτλο "Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στο Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου(θέση Άγιος Ταξιάρχης της Δ.Κ.Τσαγκαράδας)"
Ημ/νια: 14/05/2018 14:23:15
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 7ΖΟΑΩΡΚ-Ο2Δ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής υπηρεσιών σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. πρωτ. 4807/25-04-2018 εισήγηση του αρμόδιου Τμήματος του Δήμου.

Θέμα: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής υπηρεσιών σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. πρωτ. 4807/25-04-2018 εισήγηση του αρμόδιου Τμήματος του Δήμου.
Ημ/νια: 14/05/2018 14:18:21
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΕΩΒΩΡΚ-ΒΨΖ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΛΟΓΩ ΜΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΔΗΛΩΘΕΙΣΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΚΑΥΣΟΞΥΛΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017

Θέμα: ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΛΟΓΩ ΜΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΔΗΛΩΘΕΙΣΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΚΑΥΣΟΞΥΛΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017
Ημ/νια: 14/05/2018 13:44:28
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω0ΞΖΩΡΚ-ΚΩΞ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών της υπηρεσίας με τίτλο "Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στο Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου(θέση Αγίας Τριάδος της Τ.Κ.Ανηλίου)"

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών της υπηρεσίας με τίτλο "Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στο Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου(θέση Αγίας Τριάδος της Τ.Κ.Ανηλίου)"
Ημ/νια: 14/05/2018 13:24:57
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΜΨΦΩΡΚ-9Κ2
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ IMTM 2018 ΣΤΟ ΤΕΛ ΑΒΙΒ (6-7/2/2018)

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ IMTM 2018 ΣΤΟ ΤΕΛ ΑΒΙΒ (6-7/2/2018)
Ημ/νια: 14/05/2018 12:56:13
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΘΡΛΩΡΚ-95Π
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ
Ημ/νια: 14/05/2018 12:34:00
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΒΥΠΩΡΚ-5ΜΣ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Kατανομή χρηματοδότησης για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ζαγοράς – Μουρεσίου ( Β΄ Κατανομή).

Θέμα: Kατανομή χρηματοδότησης για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ζαγοράς – Μουρεσίου ( Β΄ Κατανομή).
Ημ/νια: 14/05/2018 11:15:24
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΒΔ3ΩΡΚ-1ΝΟ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Πρόσκληση 18ης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής»

Θέμα: «Πρόσκληση 18ης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής»
Ημ/νια: 11/05/2018 13:59:50
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΜ4ΗΩΡΚ-ΡΟ9
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΧΩΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - GIS (Α'ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ)

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΧΩΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - GIS (Α'ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ)
Ημ/νια: 11/05/2018 13:51:28
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 66ΔΨΩΡΚ-3Ε6
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΧΩΡΟΥ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ T.T.R 2018

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΧΩΡΟΥ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ T.T.R 2018
Ημ/νια: 11/05/2018 13:45:41
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΝΒΚΩΡΚ-ΧΡΤ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών της υπηρεσίας με τίτλο "Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στο Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου(θέση Άγιοι Πάντες Τ.Κ.Ξουρυχτίου)"

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών της υπηρεσίας με τίτλο "Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στο Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου(θέση Άγιοι Πάντες Τ.Κ.Ξουρυχτίου)"
Ημ/νια: 11/05/2018 13:40:09
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω5ΑΞΩΡΚ-3ΨΦ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ABS ΣΕ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ABS ΣΕ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
Ημ/νια: 11/05/2018 12:47:22
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΤΒΜΩΡΚ-ΕΟΧ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ Κ.Λ.Π. ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018 ΓΙΑ ΥΠΕΡ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΧΕΠ: Ζ/85,Ζ/86,Ζ/88

Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ Κ.Λ.Π. ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018 ΓΙΑ ΥΠΕΡ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΧΕΠ: Ζ/85,Ζ/86,Ζ/88
Ημ/νια: 11/05/2018 12:31:41
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΔ3ΧΩΡΚ-ΧΝΩ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Εγγραφή στο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου συλλέκτης - Πρόγραμμα Διαύγεια

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com