Πρόγραμμα Διαύγεια

Αίτημα για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης

Θέμα: Αίτημα για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης
Ημ/νια: 14/10/2019 11:07:28
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΨΘ8ΥΟΕΠΖ-ΑΦΔ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αίτημα για εξόφληση λογαριασμού ΟΤΕ

Θέμα: Αίτημα για εξόφληση λογαριασμού ΟΤΕ
Ημ/νια: 14/10/2019 11:06:33
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: Ω1Φ2ΟΕΠΖ-59Ω
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αίτημα για εξόφληση λογαριασμού ΔΕΗ

Θέμα: Αίτημα για εξόφληση λογαριασμού ΔΕΗ
Ημ/νια: 14/10/2019 11:05:35
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΩΖ2ΧΟΕΠΖ-2ΝΧ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Χρηματοδότηση για την αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών και των συνοδών τους υδραυλικών έργων του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου που επλήγη από την φυσική καταστροφή της 26ης Φεβρουαρίου 2018 ( Β

Θέμα: Χρηματοδότηση για την αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών και των συνοδών τους υδραυλικών έργων του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου που επλήγη από την φυσική καταστροφή της 26ης Φεβρουαρίου 2018 ( Β
Ημ/νια: 14/10/2019 14:37:27
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Μ3ΓΩΡΚ-Ψ12
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αποδέσμευση. Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)

Θέμα: Αποδέσμευση. Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)
Ημ/νια: 14/10/2019 14:03:01
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ47ΟΩΡΚ-8ΜΝ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)

Θέμα: Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)
Ημ/νια: 14/10/2019 14:02:59
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΑ5ΚΩΡΚ-Λ1Δ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αποδέσμευση. Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)

Θέμα: Αποδέσμευση. Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)
Ημ/νια: 14/10/2019 14:02:57
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΡΕ5ΩΡΚ-4Ο5
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)

Θέμα: Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)
Ημ/νια: 14/10/2019 14:02:57
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ0ΨΡΩΡΚ-ΞΓΟ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αποδέσμευση. Δημοσίευση προκυρήξεων

Θέμα: Αποδέσμευση. Δημοσίευση προκυρήξεων
Ημ/νια: 14/10/2019 13:55:12
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΘΥΔΩΡΚ-Β23
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Δημοσίευση προκυρήξεων

Θέμα: Δημοσίευση προκυρήξεων
Ημ/νια: 14/10/2019 13:55:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ9ΕΜΩΡΚ-ΙΘΡ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αποδέσμευση. Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων

Θέμα: Αποδέσμευση. Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων
Ημ/νια: 14/10/2019 13:55:10
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΠΣΘΩΡΚ-ΖΨΜ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων

Θέμα: Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων
Ημ/νια: 14/10/2019 13:55:08
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΤ9ΗΩΡΚ-00Θ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόδοση συνταξιοδοτικών εισφορών εργαζόμενου και εργοδότη Ε.Φ.Κ.Α

Θέμα: Απόδοση συνταξιοδοτικών εισφορών εργαζόμενου και εργοδότη Ε.Φ.Κ.Α
Ημ/νια: 14/10/2019 13:54:48
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΡΕΥΩΡΚ-07Δ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΕ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ.

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΕ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ.
Ημ/νια: 11/10/2019 13:44:59
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΡ2ΘΩΡΚ-Μ6Ν
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ, ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ (900,00€) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ, ΓΙΑ « ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΒΟΤΑΝΑ ΤΟΥ ΠΗΛΙΟΥ», ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΜΑΚΡΥΡΑΧΙΩΤΩΝ ...

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ, ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ (900,00€) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ, ΓΙΑ « ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΒΟΤΑΝΑ ΤΟΥ ΠΗΛΙΟΥ», ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΜΑΚΡΥΡΑΧΙΩΤΩΝ «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΝΙΣΚΕΡΗΣ»
Ημ/νια: 11/10/2019 13:20:00
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 7ΧΡ5ΩΡΚ-ΝΛΡ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λήψη απόφασης για τον ορισμό 3μελούς επιτροπής για την απαλλαγή πραγμάτων που τελούν σε αχρηστία.

Θέμα: Λήψη απόφασης για τον ορισμό 3μελούς επιτροπής για την απαλλαγή πραγμάτων που τελούν σε αχρηστία.
Ημ/νια: 11/10/2019 11:31:50
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΩΔ9ΩΡΚ-ΚΞΕ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ορισμός Εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του σχετικά με την συγκρότηση Πρωτοβάθμιων Συμβουλίων Επιθεώρησης Κινηματογράφων – Θεάτρων και Καταστημάτων Ν. Μαγνησίας.

Θέμα: Ορισμός Εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του σχετικά με την συγκρότηση Πρωτοβάθμιων Συμβουλίων Επιθεώρησης Κινηματογράφων – Θεάτρων και Καταστημάτων Ν. Μαγνησίας.
Ημ/νια: 11/10/2019 10:58:00
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΧΘΛΩΡΚ-ΒΤ9
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Πρόσκληση 26ης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής»

Θέμα: «Πρόσκληση 26ης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής»
Ημ/νια: 10/10/2019 14:14:01
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΨΝΘΩΡΚ-ΡΣΟ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Ημ/νια: 10/10/2019 14:10:52
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΦ7ΑΩΡΚ-ΑΨΓ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 15ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. 2019

Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 15ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. 2019
Ημ/νια: 10/10/2019 12:23:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 7Χ4ΞΩΡΚ-Κ6Φ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Εγγραφή στο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου συλλέκτης - Πρόγραμμα Διαύγεια

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com