Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση έγκρισης πληρωμής προμήθειας Αθλητικού Υλικού για τις ανάγκες της Β/θμιας Εκπαίδευσης

Θέμα: Απόφαση έγκρισης πληρωμής προμήθειας Αθλητικού Υλικού για τις ανάγκες της Β/θμιας Εκπαίδευσης
Ημ/νια: 29/03/2018 14:26:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Ι9ΔΩΡΚ-ΛΞ9
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση έγκρισης πληρωμής προμήθειας Αθλητικού Υλικού για τις ανάγκες της Β/θμιας Εκπαίδευσης

Θέμα: Απόφαση έγκρισης πληρωμής προμήθειας Αθλητικού Υλικού για τις ανάγκες της Β/θμιας Εκπαίδευσης
Ημ/νια: 29/03/2018 14:25:01
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 97Β8ΩΡΚ-ΤΚΔ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

« Απόφαση έγκρισης πληρωμής προμήθειας ειδών διατροφής για τις ανάγκες της Β/μιας Εκπαίδευσης

Θέμα: « Απόφαση έγκρισης πληρωμής προμήθειας ειδών διατροφής για τις ανάγκες της Β/μιας Εκπαίδευσης
Ημ/νια: 29/03/2018 14:23:34
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΞΨΦΩΡΚ-ΔΧΑ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

« Απόφαση έγκρισης πληρωμής προμήθειας ειδών διατροφής για τις ανάγκες της Β/μιας Εκπαίδευσης

Θέμα: « Απόφαση έγκρισης πληρωμής προμήθειας ειδών διατροφής για τις ανάγκες της Β/μιας Εκπαίδευσης
Ημ/νια: 29/03/2018 14:22:35
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΜΔΞΩΡΚ-ΘΤΧ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

« Απόφαση έγκρισης πληρωμής προμήθειας Ηλεκτρολογικού Υλικού για τις ανάγκες της Β/θμιας Εκπαίδευσης

Θέμα: « Απόφαση έγκρισης πληρωμής προμήθειας Ηλεκτρολογικού Υλικού για τις ανάγκες της Β/θμιας Εκπαίδευσης
Ημ/νια: 29/03/2018 14:20:59
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΚΧ9ΩΡΚ-83Β
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου περί απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο "Αποκατάσταση ζημιών μετά από έντονα καιρικά φαινόμενα δικτύου ύδρευσης οικ. Αγ. Ιωάννη"

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου περί απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο "Αποκατάσταση ζημιών μετά από έντονα καιρικά φαινόμενα δικτύου ύδρευσης οικ. Αγ. Ιωάννη"
Ημ/νια: 29/03/2018 14:16:17
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΚΥ0ΩΡΚ-ΠΚΞ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση έγκρισης πληρωμής προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη αναγκών των Σχολείων της Α/θμιας Εκπαίδευσης »

Θέμα: Απόφαση έγκρισης πληρωμής προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη αναγκών των Σχολείων της Α/θμιας Εκπαίδευσης »
Ημ/νια: 29/03/2018 14:12:15
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 61Ρ9ΩΡΚ-Τ7Β
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση έγκρισης πληρωμής προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη αναγκών των Σχολείων της Α/θμιας Εκπαίδευσης »

Θέμα: Απόφαση έγκρισης πληρωμής προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη αναγκών των Σχολείων της Α/θμιας Εκπαίδευσης »
Ημ/νια: 29/03/2018 14:11:02
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 97ΛΓΩΡΚ-ΖΥΡ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση έγκρισης πληρωμής προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη αναγκών των Σχολείων της Α/θμιας Εκπαίδευσης »

Θέμα: Απόφαση έγκρισης πληρωμής προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη αναγκών των Σχολείων της Α/θμιας Εκπαίδευσης »
Ημ/νια: 29/03/2018 14:09:06
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 7ΖΘ9ΩΡΚ-27Χ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Εγγραφή στο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου συλλέκτης - Πρόγραμμα Διαύγεια

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com