Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΣΧΑΡΑΣ

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΣΧΑΡΑΣ
Ημ/νια: 31/10/2018 13:08:58
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 7ΥΗΘΩΡΚ-ΛΓΤ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
Ημ/νια: 31/10/2018 12:42:25
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΜΦΧΩΡΚ-ΨΦ3
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου για την έγκριση παρεχόμενων υπηρεσιών για την συμμετοχή του Δήμου με αυτόνομο περίπτερο στην Εκθεση Τουρισμού PHILOXENIA 2018

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου για την έγκριση παρεχόμενων υπηρεσιών για την συμμετοχή του Δήμου με αυτόνομο περίπτερο στην Εκθεση Τουρισμού PHILOXENIA 2018
Ημ/νια: 31/10/2018 12:36:52
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΗ45ΩΡΚ-3ΨΞ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου για την έγκριση τεχνικής περιγραφής - διάθεσης χώρου εκθεσιακής παρουσίας στην έκθεση PHILOXENIA 2018

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου για την έγκριση τεχνικής περιγραφής - διάθεσης χώρου εκθεσιακής παρουσίας στην έκθεση PHILOXENIA 2018
Ημ/νια: 31/10/2018 12:12:43
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΞΙΕΩΡΚ-ΘΘΒ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ COSMOTE ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 03/09/2018 ΕΩΣ 02/10/2018 (6970127649/6972083040)

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ COSMOTE ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 03/09/2018 ΕΩΣ 02/10/2018 (6970127649/6972083040)
Ημ/νια: 31/10/2018 11:23:23
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΜΣΥΩΡΚ-ΝΥ1
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ.ΑΓΙΟΥΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Θέμα: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ.ΑΓΙΟΥΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Ημ/νια: 31/10/2018 11:18:56
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Ζ78ΩΡΚ-2ΔΑ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΙΣΦΟΡΑ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018

Θέμα: ΕΙΣΦΟΡΑ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018
Ημ/νια: 31/10/2018 11:15:59
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 75Ψ5ΩΡΚ-Η0Ψ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 01/09/2018-30/09/2018

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 01/09/2018-30/09/2018
Ημ/νια: 31/10/2018 11:12:40
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΝΛΑΩΡΚ-ΕΞΛ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου για την έγκριση παρεχόμενων υπηρεσίων για την συμμετοχή υπαλλήλων σε σεμινάριο

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου για την έγκριση παρεχόμενων υπηρεσίων για την συμμετοχή υπαλλήλων σε σεμινάριο
Ημ/νια: 31/10/2018 10:45:05
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΜΘΚΩΡΚ-8ΣΘ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Εγγραφή στο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου συλλέκτης - Πρόγραμμα Διαύγεια

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com