Πρόγραμμα Διαύγεια

«Περί ορισμού δικηγόρων για υποθέσεις του Δήμου, παροχής γνωμοδοτήσεων και έγκρισης πινάκων αμοιβών»

Θέμα: «Περί ορισμού δικηγόρων για υποθέσεις του Δήμου, παροχής γνωμοδοτήσεων και έγκρισης πινάκων αμοιβών»
Ημ/νια: 04/06/2018 09:28:29
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Η27ΩΡΚ-ΦΚΖ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
Ημ/νια: 04/06/2018 08:51:40
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω47ΔΩΡΚ-2Ψ2
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών με τίτλο: «Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στο Δήμο Ζαγοράς – Μουρεσίου (Τ.Κ. Κισσού) », κατόπιν της υπ΄αριθμ. πρωτ. 6023/21-05-2018 εισηγήσεως του αρμόδιου Τμήματος του Δήμου.

Θέμα: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών με τίτλο: «Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στο Δήμο Ζαγοράς – Μουρεσίου (Τ.Κ. Κισσού) », κατόπιν της υπ΄αριθμ. πρωτ. 6023/21-05-2018 εισηγήσεως του αρμόδιου Τμήματος του Δήμου.
Ημ/νια: 04/06/2018 08:33:02
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΧ13ΩΡΚ-6ΙΨ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών με τίτλο: «Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στο Δήμο Ζαγοράς – Μουρεσίου (Τ.Κ. Ανηλίου) », κατόπιν της υπ΄αριθμ. πρωτ. 6024/21-05-2018 εισηγήσεως του αρμόδιου Τμήματος του Δήμου.

Θέμα: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών με τίτλο: «Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στο Δήμο Ζαγοράς – Μουρεσίου (Τ.Κ. Ανηλίου) », κατόπιν της υπ΄αριθμ. πρωτ. 6024/21-05-2018 εισηγήσεως του αρμόδιου Τμήματος του Δήμου.
Ημ/νια: 04/06/2018 08:01:27
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΔ34ΩΡΚ-Β4Δ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών με τίτλο: «Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στο Δήμο Ζαγοράς – Μουρεσίου (Τ.Κ. Τσαγκαράδας ) », κατόπιν της υπ΄αριθμ. πρωτ. 6025/21-05-2018 εισηγήσεως του αρμόδιου Τμήματος του Δήμου.

Θέμα: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών με τίτλο: «Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στο Δήμο Ζαγοράς – Μουρεσίου (Τ.Κ. Τσαγκαράδας ) », κατόπιν της υπ΄αριθμ. πρωτ. 6025/21-05-2018 εισηγήσεως του αρμόδιου Τμήματος του Δήμου.
Ημ/νια: 04/06/2018 07:49:37
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 7ΔΥΥΩΡΚ-2Ε8
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών με τίτλο: «Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στο Δήμο Ζαγοράς – Μουρεσίου (Τ.Κ. Αγ. Δημητρίου) », κατόπιν της υπ΄αριθμ. πρωτ. 6028/21-05-2018 εισηγήσεως του αρμόδιου Τμήματος του Δήμου.

Θέμα: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών με τίτλο: «Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στο Δήμο Ζαγοράς – Μουρεσίου (Τ.Κ. Αγ. Δημητρίου) », κατόπιν της υπ΄αριθμ. πρωτ. 6028/21-05-2018 εισηγήσεως του αρμόδιου Τμήματος του Δήμου.
Ημ/νια: 04/06/2018 07:37:43
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 64Δ9ΩΡΚ-Φ7Ν
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Πρόσκληση προς συγκεκριμένους Οικονομικούς Φορείς λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την ανάθεση του έργου με τίτλο: "ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΜΕΤΑ ΤΑ ΕΝΤΟΝΑ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ"

Θέμα: Πρόσκληση προς συγκεκριμένους Οικονομικούς Φορείς λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την ανάθεση του έργου με τίτλο: "ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΜΕΤΑ ΤΑ ΕΝΤΟΝΑ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ"
Ημ/νια: 03/06/2018 00:20:15
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 7ΥΩΠΩΡΚ-ΗΣ1
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ- ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ 98297

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ- ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ 98297
Ημ/νια: 01/06/2018 13:46:05
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 692ΑΩΡΚ-ΤΒΨ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Πρόσκληση 20ης Έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής»

Θέμα: «Πρόσκληση 20ης Έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής»
Ημ/νια: 01/06/2018 13:01:32
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΠ21ΩΡΚ-ΣΝΛ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών με τίτλο: «Υδραυλικές εργασίες για την αποκατάσταση ζημιών στο δίκτυο ύδρευσης που προκλήθηκαν από τις πρόσφατες θεομηνίες στο Δήμο Ζαγοράς – Μουρεσίου », κατόπιν της υπ΄αριθμ. πρωτ. 6031/21-05-2018 ...

Θέμα: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών με τίτλο: «Υδραυλικές εργασίες για την αποκατάσταση ζημιών στο δίκτυο ύδρευσης που προκλήθηκαν από τις πρόσφατες θεομηνίες στο Δήμο Ζαγοράς – Μουρεσίου », κατόπιν της υπ΄αριθμ. πρωτ. 6031/21-05-2018 εισηγήσεως του αρμόδιου Τμήματος του Δήμου.
Ημ/νια: 01/06/2018 12:41:32
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΙΒΩΩΡΚ-ΖΨΓ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΠΟ 14-2-18 ΠΙΝΑΚΑ ΑΜΟΙΒΩΝ

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΠΟ 14-2-18 ΠΙΝΑΚΑ ΑΜΟΙΒΩΝ
Ημ/νια: 01/06/2018 12:28:47
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΒ5ΓΩΡΚ-ΙΕ3
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΦΕΣΕΩΣ ΣΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ Α916/17 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΜΟΝ.ΔΙΟΙΚ.ΠΡ.ΒΟΛΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΠΟ 10-1-18 ΠΙΝΑΚΑ ΑΜΟΙΒΩΝ

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΦΕΣΕΩΣ ΣΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ Α916/17 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΜΟΝ.ΔΙΟΙΚ.ΠΡ.ΒΟΛΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΠΟ 10-1-18 ΠΙΝΑΚΑ ΑΜΟΙΒΩΝ
Ημ/νια: 01/06/2018 12:10:41
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω7Φ4ΩΡΚ-ΟΣΩ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕ98297 ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕ98297 ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ
Ημ/νια: 01/06/2018 11:08:46
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΣ4ΛΩΡΚ-Κ69
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών με τίτλο: «Μετασκευή παλαιού κτιρίου (πρώην δημοτικού σχολείου Πουρίου) σε χώρο μνήμης Δ.Γ. Κασλά », κατόπιν της υπ΄αριθμ. πρωτ. 6036/21-05-2018 εισηγήσεως του αρμόδιου Τμήματος του Δήμου .

Θέμα: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών με τίτλο: «Μετασκευή παλαιού κτιρίου (πρώην δημοτικού σχολείου Πουρίου) σε χώρο μνήμης Δ.Γ. Κασλά », κατόπιν της υπ΄αριθμ. πρωτ. 6036/21-05-2018 εισηγήσεως του αρμόδιου Τμήματος του Δήμου .
Ημ/νια: 01/06/2018 10:56:14
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΑΕΕΩΡΚ-ΕΜΔ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών με τίτλο: «Συλλογή στοιχείων και ωρίμανση φακέλου δικτύου παιδικών χαρών του Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου », κατόπιν της υπ΄αριθμ. πρωτ. 6035/21-05-2018 εισηγήσεως του αρμόδιου Τμήματος του Δήμου .

Θέμα: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών με τίτλο: «Συλλογή στοιχείων και ωρίμανση φακέλου δικτύου παιδικών χαρών του Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου », κατόπιν της υπ΄αριθμ. πρωτ. 6035/21-05-2018 εισηγήσεως του αρμόδιου Τμήματος του Δήμου .
Ημ/νια: 01/06/2018 10:24:18
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω8ΓΕΩΡΚ-4Ε3
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΛΟΥ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΛΟΥ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
Ημ/νια: 01/06/2018 10:20:56
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΒΚΝΩΡΚ-ΘΙ8
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ LEXMARK (ΥΠΟΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΕΡΜΑΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ)

Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ LEXMARK (ΥΠΟΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΕΡΜΑΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ)
Ημ/νια: 01/06/2018 09:44:25
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 7ΣΜ7ΩΡΚ-ΓΤΞ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Εγγραφή στο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου συλλέκτης - Πρόγραμμα Διαύγεια

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com