Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΙΔΟΧ Κ.Λ.Π. ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018 ΓΙΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΧΕΠ: Α/74

Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΙΔΟΧ Κ.Λ.Π. ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018 ΓΙΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΧΕΠ: Α/74
Ημ/νια: 30/10/2018 12:50:44
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΑΗΠΩΡΚ-Ω7Σ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΙΔΟΧ Κ.Λ.Π. ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018 ΓΙΑ ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ ΧΕΠ: Α/70,Α/83,Ζ/202,Ζ/203,Ζ/204,Ζ/205

Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΙΔΟΧ Κ.Λ.Π. ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018 ΓΙΑ ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ ΧΕΠ: Α/70,Α/83,Ζ/202,Ζ/203,Ζ/204,Ζ/205
Ημ/νια: 30/10/2018 12:50:21
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΑ16ΩΡΚ-751
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου με απευθείας ανάθεση για την αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες(θέση Παναγίτσα της Τ.Κ.Μακρυράχης)

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου με απευθείας ανάθεση για την αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες(θέση Παναγίτσα της Τ.Κ.Μακρυράχης)
Ημ/νια: 29/10/2018 14:40:54
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΞΣΞΩΡΚ-Μ6Ρ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση μελέτης : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ (ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ»(ΑΝΑΒΟΛΗ).

Θέμα: Έγκριση μελέτης : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ (ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ»(ΑΝΑΒΟΛΗ).
Ημ/νια: 29/10/2018 14:10:34
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΛΖΕΩΡΚ-ΧΨΜ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου περί απευθείας ανάθεση για την αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες(θέσεις Πλάκα και Άγιος Ιωάννης της Τ.Κ.Ανηλίου)

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου περί απευθείας ανάθεση για την αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες(θέσεις Πλάκα και Άγιος Ιωάννης της Τ.Κ.Ανηλίου)
Ημ/νια: 29/10/2018 13:56:56
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω0ΠΛΩΡΚ-Χ4Ψ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της υπ’ αριθμ. πρωτ. 11128/27-09-2018 αιτήσεως κ. Τσέλιου Δέσποινας, σχετικά με κοπή επικίνδυνων κλώνων πλατάνων & πεύκων στον οικισμό Χορευτό.

Θέμα: Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της υπ’ αριθμ. πρωτ. 11128/27-09-2018 αιτήσεως κ. Τσέλιου Δέσποινας, σχετικά με κοπή επικίνδυνων κλώνων πλατάνων & πεύκων στον οικισμό Χορευτό.
Ημ/νια: 29/10/2018 13:42:39
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 63ΩΜΩΡΚ-0Κ3
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου για τη έγκριση τεχνικών προδιαγραφών προμήθεις υλικών ύδρευσης

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου για τη έγκριση τεχνικών προδιαγραφών προμήθεις υλικών ύδρευσης
Ημ/νια: 29/10/2018 13:33:37
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 7ΧΜ1ΩΡΚ-72Μ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της υπ’ αριθμ. πρωτ. 11260/01-10-2018 αιτήσεως κ. Κουτσελίνη Αναστάσιου, με την οποία ζητά καθαρισμό κοίτης ρέματος στο Χορευτό.

Θέμα: Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της υπ’ αριθμ. πρωτ. 11260/01-10-2018 αιτήσεως κ. Κουτσελίνη Αναστάσιου, με την οποία ζητά καθαρισμό κοίτης ρέματος στο Χορευτό.
Ημ/νια: 29/10/2018 13:11:53
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΟΜΛΩΡΚ-ΔΝΛ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Aπόφαση Δημάρχου για την έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια υλικών ύδρευσης

Θέμα: Aπόφαση Δημάρχου για την έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια υλικών ύδρευσης
Ημ/νια: 29/10/2018 13:07:12
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 7ΧΨ6ΩΡΚ-ΔΡΘ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Πρόσκληση 41ης Έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής»

Θέμα: «Πρόσκληση 41ης Έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής»
Ημ/νια: 29/10/2018 13:04:40
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΥΤΧΩΡΚ-ΒΔΩ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΟΣΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α΄/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΦ.Δ.Σ.407/2018

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΟΣΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α΄/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΦ.Δ.Σ.407/2018
Ημ/νια: 29/10/2018 12:59:03
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΡΒΣΩΡΚ-ΣΩΘ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της υπ’ αριθμ. πρωτ. 9477/07-08-2018 αιτήσεως κ. Γκάργκα Ελένης και κ. Στάμου Απόστολου.

Θέμα: Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της υπ’ αριθμ. πρωτ. 9477/07-08-2018 αιτήσεως κ. Γκάργκα Ελένης και κ. Στάμου Απόστολου.
Ημ/νια: 29/10/2018 12:53:26
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 68ΓΤΩΡΚ-ΒΩΠ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ
Ημ/νια: 26/10/2018 14:33:31
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Γ3ΡΩΡΚ-ΤΘΚ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου περί απευθείας ανάθεση για την προμήθεια οχημάτων του Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου περί απευθείας ανάθεση για την προμήθεια οχημάτων του Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου
Ημ/νια: 26/10/2018 14:24:18
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΧ0ΤΩΡΚ-Β6Ι
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ
Ημ/νια: 26/10/2018 14:03:42
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΘΦΞΩΡΚ-Τ2Τ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ
Ημ/νια: 26/10/2018 13:33:03
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 7ΖΛΜΩΡΚ-ΑΗΚ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση προμήθειας γλυκών για την 16ην Γιορτή Κάστανου

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση προμήθειας γλυκών για την 16ην Γιορτή Κάστανου
Ημ/νια: 26/10/2018 13:15:37
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΗΚΩΩΡΚ-Ξ7Ξ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών για την αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες(θέσεις Άγιος Παύλος, Άγιος Προκόπιος και Νέπα της Δ.Κ.Ζαγοράς)

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών για την αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες(θέσεις Άγιος Παύλος, Άγιος Προκόπιος και Νέπα της Δ.Κ.Ζαγοράς)
Ημ/νια: 26/10/2018 13:06:53
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 75ΗΛΩΡΚ-ΞΟΩ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στο Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου

Θέμα: Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στο Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου
Ημ/νια: 26/10/2018 12:55:05
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΙΤ6ΩΡΚ-ΣΨΑ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ
Ημ/νια: 26/10/2018 12:52:08
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 7507ΩΡΚ-Ξ2Ν
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Εγγραφή στο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου συλλέκτης - Πρόγραμμα Διαύγεια

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com