Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών της προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών της προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού
Ημ/νια: 05/07/2018 12:05:53
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΘΡΣΩΡΚ-ΑΩ2
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Πρόσκληση 25ης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Θέμα: Πρόσκληση 25ης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής
Ημ/νια: 05/07/2018 11:44:46
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Ι6ΡΩΡΚ-Δ2Κ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου περί απευθείας ανάθεση της προμήθειας με τίτλο "Αγορά ηλεκτρικών λαμπτήρων"

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου περί απευθείας ανάθεση της προμήθειας με τίτλο "Αγορά ηλεκτρικών λαμπτήρων"
Ημ/νια: 05/07/2018 11:09:13
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΟ3ΚΩΡΚ-ΣΑΥ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της υπ’ αριθμ. πρωτ. 6907/12-06-2018 αιτήσεως κ. Ντάφη Απόστολου, με την οποία ζητά την κοπή πλατάνου, στην Τοπική Κοινότητα Μακρυράχης του Δήμου μας.

Θέμα: Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της υπ’ αριθμ. πρωτ. 6907/12-06-2018 αιτήσεως κ. Ντάφη Απόστολου, με την οποία ζητά την κοπή πλατάνου, στην Τοπική Κοινότητα Μακρυράχης του Δήμου μας.
Ημ/νια: 05/07/2018 10:43:15
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΥΤΝΩΡΚ-ΝΔΦ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΗΛΙΩΝΗ ΑΝΤΩΝΙΑΣ

Θέμα: ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΗΛΙΩΝΗ ΑΝΤΩΝΙΑΣ
Ημ/νια: 05/07/2018 10:42:36
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΜΨΝΩΡΚ-Ε2Σ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 740/2018 με Θέμα: «Πράξη τοποθέτησης της υπαλλήλου Μηλιώνη Αντωνίας του Γεωργίου μετά τον διορισμό της σε κενή οργανική θέση του Ο.Ε.Υ. του Δήμου μας, κλάδου ΔΕ Διοικητικών».

Θέμα: Α Π Ο Φ Α Σ Η ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 740/2018 με Θέμα: «Πράξη τοποθέτησης της υπαλλήλου Μηλιώνη Αντωνίας του Γεωργίου μετά τον διορισμό της σε κενή οργανική θέση του Ο.Ε.Υ. του Δήμου μας, κλάδου ΔΕ Διοικητικών».
Ημ/νια: 05/07/2018 10:39:03
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΔ6ΘΩΡΚ-ΝΒΧ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΜΗΛΙΩΝΗ ΑΝΤΩΝΙΑΣ

Θέμα: ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΜΗΛΙΩΝΗ ΑΝΤΩΝΙΑΣ
Ημ/νια: 05/07/2018 10:35:20
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 7Δ4ΡΩΡΚ-ΟΨΨ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2018

Θέμα: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2018
Ημ/νια: 04/07/2018 12:29:03
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 6Ρ8ΖΟΕΠΖ-ΩΞΠ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ
Ημ/νια: 04/07/2018 13:55:57
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω3Φ1ΩΡΚ-Μ0Ι
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ "ΜΑΝΙΝΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΟΕ" ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 14/2017 ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΒΟΛΟΥ

Θέμα: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ "ΜΑΝΙΝΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΟΕ" ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 14/2017 ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΒΟΛΟΥ
Ημ/νια: 04/07/2018 13:45:46
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 7ΝΘΓΩΡΚ-6ΦΠ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ "ΜΑΝΙΝΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΟΕ" ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 15/2017 ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΒΟΛΟΥ

Θέμα: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ "ΜΑΝΙΝΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΟΕ" ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 15/2017 ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΒΟΛΟΥ
Ημ/νια: 04/07/2018 13:42:38
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ3Σ8ΩΡΚ-ΒΙ7
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Πρόσκληση για την επιλογή αναδόχου κατασκευής έργου με τίτλο "Αποκατάσταση βατότητας αγροτικής οδοποιίας Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου"

Θέμα: Πρόσκληση για την επιλογή αναδόχου κατασκευής έργου με τίτλο "Αποκατάσταση βατότητας αγροτικής οδοποιίας Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου"
Ημ/νια: 04/07/2018 13:11:24
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΕΧ2ΩΡΚ-Ε63
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ναυαγοσωστική Κάλυψη παραλιών Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου

Θέμα: Ναυαγοσωστική Κάλυψη παραλιών Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου
Ημ/νια: 04/07/2018 13:06:24
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΑΠ8ΩΡΚ-ΛΧ2
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών

Θέμα: Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών
Ημ/νια: 04/07/2018 13:06:23
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΓ27ΩΡΚ-ΕΚ9
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών

Θέμα: Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών
Ημ/νια: 04/07/2018 13:06:23
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΜ48ΩΡΚ-ΙΣΕ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Διάφορες ηλεκτρολογικές εργασίες

Θέμα: Διάφορες ηλεκτρολογικές εργασίες
Ημ/νια: 04/07/2018 13:06:22
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΧΜΝΩΡΚ-ΘΚΙ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού

Θέμα: Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού
Ημ/νια: 04/07/2018 13:06:22
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΞΦΞΩΡΚ-1ΧΝ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων

Θέμα: Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων
Ημ/νια: 04/07/2018 13:06:22
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΑΣΥΩΡΚ-ΖΦΣ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση προμήθειας εξοπλισμού υποδομής ΑΜΕΑ για πρόσβαση στις παραλίες του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου .

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση προμήθειας εξοπλισμού υποδομής ΑΜΕΑ για πρόσβαση στις παραλίες του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου .
Ημ/νια: 03/07/2018 14:13:30
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 60ΞΤΩΡΚ-ΕΧΝ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση του υπ΄αριθμ. 6955/12-06-2018 πρωτοκόλλου οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής των απαιτούμενων επισκευαστικών εργασιών του οχήματος ΚΗΗ 3004.

Θέμα: Έγκριση του υπ΄αριθμ. 6955/12-06-2018 πρωτοκόλλου οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής των απαιτούμενων επισκευαστικών εργασιών του οχήματος ΚΗΗ 3004.
Ημ/νια: 03/07/2018 13:03:15
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 73ΝΕΩΡΚ-ΜΜΕ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Εγγραφή στο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου συλλέκτης - Πρόγραμμα Διαύγεια

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com