Πρόγραμμα Διαύγεια

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 72Β ΚΑΤΑΒΟΛΗ 1ΗΣ ΔΟΣΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ Ν. 4611/19 ΑΡΘΡ.4 ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ

Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 72Β ΚΑΤΑΒΟΛΗ 1ΗΣ ΔΟΣΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ Ν. 4611/19 ΑΡΘΡ.4 ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ
Ημ/νια: 30/08/2019 11:09:38
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΒΑΨΟΞΩΓ-Ο3Θ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ - ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ, ΩΣ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ «ΑΝΤΑΜΩΜΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ» ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ Ο ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΚΡΥΡΑΧΗΣ

Θέμα: ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ - ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ, ΩΣ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ «ΑΝΤΑΜΩΜΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ» ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ Ο ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΚΡΥΡΑΧΗΣ
Ημ/νια: 30/08/2019 14:24:16
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΔΑ9ΩΡΚ-ΧΕ5
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έκδοση ψηφίσματος για το θάνατο της Αθανασοπούλου Αντωνίας.

Θέμα: Έκδοση ψηφίσματος για το θάνατο της Αθανασοπούλου Αντωνίας.
Ημ/νια: 30/08/2019 14:13:13
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΛ0ΟΩΡΚ-ΚΓ6
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου περί επανάληψη πρόσκλησης της δαπάνης με τίτλο "Καθαρισμός καλντεριμιών - μονοπατιών Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου"

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου περί επανάληψη πρόσκλησης της δαπάνης με τίτλο "Καθαρισμός καλντεριμιών - μονοπατιών Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου"
Ημ/νια: 30/08/2019 13:10:44
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΞΠΣΩΡΚ-Υ7Α
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου περί απευθείας ανάθεση της δαπάνης με τίτλο "Διάφορες Ηλεκτρολογικές Εργασίες" του Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου περί απευθείας ανάθεση της δαπάνης με τίτλο "Διάφορες Ηλεκτρολογικές Εργασίες" του Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου
Ημ/νια: 30/08/2019 12:37:05
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΔΥΨΩΡΚ-ΝΝΦ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΑΚΤΙΚΟ - ΑΠΟΦΑΣΗ της Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής των Αυτοκινήτων Οχημάτων για το ΜΕ 44459

Θέμα: ΠΡΑΚΤΙΚΟ - ΑΠΟΦΑΣΗ της Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής των Αυτοκινήτων Οχημάτων για το ΜΕ 44459
Ημ/νια: 30/08/2019 12:14:45
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΓΞ7ΩΡΚ-ΜΣ1
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2019 (ΣΥΜΒΑΣΗ)

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2019 (ΣΥΜΒΑΣΗ)
Ημ/νια: 30/08/2019 12:13:35
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΓΣΛΩΡΚ-ΝΨΘ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ Κ.Λ.Π. ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2019 ΓΙΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΧΕΠ: Ζ/151,Ζ/152

Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ Κ.Λ.Π. ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2019 ΓΙΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΧΕΠ: Ζ/151,Ζ/152
Ημ/νια: 30/08/2019 12:09:52
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6760ΩΡΚ-ΖΗΖ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ Κ.Λ.Π. ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2019 ΓΙΑ ΦΟΡΟΣ ΤΟΚΩΝ 15% ΧΕΠ: Ζ/158

Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ Κ.Λ.Π. ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2019 ΓΙΑ ΦΟΡΟΣ ΤΟΚΩΝ 15% ΧΕΠ: Ζ/158
Ημ/νια: 30/08/2019 12:09:51
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΡ8ΩΩΡΚ-ΖΦ3
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ Κ.Λ.Π. ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2019 ΓΙΑ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓ. ΧΕΠ: Ζ/142,Ζ/143,Ζ/144,Ζ/145,Ζ/146,Ζ/147,Ζ/151,Ζ/152,Ζ/158

Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ Κ.Λ.Π. ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2019 ΓΙΑ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓ. ΧΕΠ: Ζ/142,Ζ/143,Ζ/144,Ζ/145,Ζ/146,Ζ/147,Ζ/151,Ζ/152,Ζ/158
Ημ/νια: 30/08/2019 12:09:50
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΒ2ΜΩΡΚ-Φ8Π
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων

Θέμα: Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων
Ημ/νια: 29/08/2019 14:17:51
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Ω2ΠΩΡΚ-ΑΓΜ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ - ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ, ΩΣ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ «ΑΝΤΑΜΩΜΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ» ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ Ο ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΚΡΥΡΑΧΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ - ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ, ΩΣ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ «ΑΝΤΑΜΩΜΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ» ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ Ο ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΚΡΥΡΑΧΗΣ
Ημ/νια: 29/08/2019 13:51:19
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ5ΑΗΩΡΚ-ΟΕ6
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση Προϋπολογισμού 2019 Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ζαγοράς – Μουρεσίου .

Θέμα: Έγκριση Προϋπολογισμού 2019 Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ζαγοράς – Μουρεσίου .
Ημ/νια: 29/08/2019 11:25:14
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΛΑΗΩΡΚ-ΦΔ6
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 277 με Θέμα: «Διατήρηση του Ειδικού Συνεργάτη κ. Οικονόμου Αλέξανδρου-Ευάγγελου του Βασιλείου στο Γραφείο του Δημάρχου».

Θέμα: Α Π Ο Φ Α Σ Η ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 277 με Θέμα: «Διατήρηση του Ειδικού Συνεργάτη κ. Οικονόμου Αλέξανδρου-Ευάγγελου του Βασιλείου στο Γραφείο του Δημάρχου».
Ημ/νια: 29/08/2019 10:58:55
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΛ5ΠΩΡΚ-ΖΦΛ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ 35ΗΣ ΔΟΣΗΣ ΔΑΝΕΙΟΥ (ΠΡΩΗΝ ΕΔΑΕΜ) ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΔΟΣΗ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ 35ΗΣ ΔΟΣΗΣ ΔΑΝΕΙΟΥ (ΠΡΩΗΝ ΕΔΑΕΜ) ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΔΟΣΗ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019
Ημ/νια: 29/08/2019 10:52:46
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΡΜ8ΩΡΚ-6Θ3
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 276/2019 με Θέμα: «Διατήρηση της Ειδικής Συνεργάτιδας κ. Ψαροπούλου Ζηνοβίας του Κωνσταντίνου στο Γραφείο του Δημάρχου».

Θέμα: Α Π Ο Φ Α Σ Η ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 276/2019 με Θέμα: «Διατήρηση της Ειδικής Συνεργάτιδας κ. Ψαροπούλου Ζηνοβίας του Κωνσταντίνου στο Γραφείο του Δημάρχου».
Ημ/νια: 29/08/2019 10:48:42
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΟΤ1ΩΡΚ-Ν4Ο
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση Απολογισμού 2018 Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ζαγοράς – Μουρεσίου .

Θέμα: Έγκριση Απολογισμού 2018 Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ζαγοράς – Μουρεσίου .
Ημ/νια: 29/08/2019 10:43:02
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΟ46ΩΡΚ-1ΞΚ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων

Θέμα: Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων
Ημ/νια: 29/08/2019 10:22:28
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΡΚΦΩΡΚ-86Λ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΥ 9285 ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΙΕΑ ΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΟΥΝ

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΥ 9285 ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΙΕΑ ΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΟΥΝ
Ημ/νια: 29/08/2019 09:07:25
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΛΛ9ΩΡΚ-9ΚΡ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ, ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΡΥΘΜΙΣΗΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ Κ.Λ.Π. Η/Υ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ

Θέμα: ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ, ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΡΥΘΜΙΣΗΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ Κ.Λ.Π. Η/Υ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ
Ημ/νια: 28/08/2019 16:27:43
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 97ΝΣΩΡΚ-ΙΗΓ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Εγγραφή στο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου συλλέκτης - Πρόγραμμα Διαύγεια

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com