Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ & ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΥΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ & ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΥΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
Ημ/νια: 11/09/2018 10:56:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΙΑΤΩΡΚ-Β4Λ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Επισκευή και Συντήρηση Δημοτικών κτιρίων Δ.Ζαγοράς - Μουρεσίου

Θέμα: Επισκευή και Συντήρηση Δημοτικών κτιρίων Δ.Ζαγοράς - Μουρεσίου
Ημ/νια: 11/09/2018 10:56:02
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΦ85ΩΡΚ-ΡΚ3
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση προμήθειας γραφικής ύλης

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση προμήθειας γραφικής ύλης
Ημ/νια: 11/09/2018 09:15:31
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΧ44ΩΡΚ-Ω6Λ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου για την έγκριση τεχνικών προδιαγραφών προμήθειας φυτών

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου για την έγκριση τεχνικών προδιαγραφών προμήθειας φυτών
Ημ/νια: 10/09/2018 13:52:50
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΕ6ΜΩΡΚ-0ΞΣ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ
Ημ/νια: 10/09/2018 12:49:27
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΝΗΔΩΡΚ-8ΕΥ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΕΝΟΙΚΙΩΝ ΜΗΝΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΥ-ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2018 ΓΙΑ ΤΟ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΕΝΟΙΚΙΩΝ ΜΗΝΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΥ-ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2018 ΓΙΑ ΤΟ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ
Ημ/νια: 10/09/2018 11:47:23
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΔΟΔΩΡΚ-ΝΑΛ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Υπ' Αρίθμ. 992/2018 Απόφαση Δημάρχου περί επείγουσας ανάθεσης εργασιών με τίτλο Αποχέτευση όμβριων υδάτων με την διαδικασία του κατεπείγοντος, λόγω κήρυξης του Δήμου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης

Θέμα: Υπ' Αρίθμ. 992/2018 Απόφαση Δημάρχου περί επείγουσας ανάθεσης εργασιών με τίτλο Αποχέτευση όμβριων υδάτων με την διαδικασία του κατεπείγοντος, λόγω κήρυξης του Δήμου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης
Ημ/νια: 10/09/2018 11:32:48
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΨΖ4ΩΡΚ-032
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου για την έγκριση τεχνικών προδιαγραφών προμήθειας γραφικής ύλης

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου για την έγκριση τεχνικών προδιαγραφών προμήθειας γραφικής ύλης
Ημ/νια: 10/09/2018 11:24:56
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΖΕ1ΩΡΚ-ΘΕ9
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση ανάκλησης της υπ' αριθμ 186/2018 Απόφασης Δημάρχου σχετικά με την δαπάνη με τίτλο "α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΟΝΟΚΑΜΠΙΝΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗ και β. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ...

Θέμα: Απόφαση ανάκλησης της υπ' αριθμ 186/2018 Απόφασης Δημάρχου σχετικά με την δαπάνη με τίτλο "α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΟΝΟΚΑΜΠΙΝΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗ και β. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΟΥ ΔΙΠΛΟΚΑΜΠΙΝΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗ»
Ημ/νια: 10/09/2018 09:49:38
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΩ4ΩΩΡΚ-Ζ14
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΟΤΕ 16/03/2018-31/08/2018

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΟΤΕ 16/03/2018-31/08/2018
Ημ/νια: 07/09/2018 12:04:09
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΠΦΙΩΡΚ-Ω9Σ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΙΣΦΟΡΑ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2018

Θέμα: ΕΙΣΦΟΡΑ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2018
Ημ/νια: 07/09/2018 11:32:01
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΡ2ΟΩΡΚ-ΩΓΧ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΠΟ Δ.Τ. , Δ.Φ. & ΤΑΠ ΜΗΝΩΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ, ΜΑΡΤΙΟΥ, ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018 ΜΕΣΩ VOLTON (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ)

Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΠΟ Δ.Τ. , Δ.Φ. & ΤΑΠ ΜΗΝΩΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ, ΜΑΡΤΙΟΥ, ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018 ΜΕΣΩ VOLTON (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ)
Ημ/νια: 07/09/2018 11:00:09
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω1Β2ΩΡΚ-4ΥΠ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ Δ.Τ., Δ.Φ. ΚΑΙ Τ.Α.Π. ΜΗΝΩΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ, ΜΑΡΤΙΟΥ, ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ Δ.Τ., Δ.Φ. ΚΑΙ Τ.Α.Π. ΜΗΝΩΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ, ΜΑΡΤΙΟΥ, ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018
Ημ/νια: 07/09/2018 10:59:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 7Υ86ΩΡΚ-ΩΓΡ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ COSMOTE 03/05/2018-02/08/2018 (6970127649/6972083040)

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ COSMOTE 03/05/2018-02/08/2018 (6970127649/6972083040)
Ημ/νια: 07/09/2018 10:51:31
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΨΥ1ΩΡΚ-Μ2Ρ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου

Θέμα: Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου
Ημ/νια: 07/09/2018 10:05:57
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΒΠΨΩΡΚ-ΗΔΖ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου περί απευθείας ανάθεση της δαπάνης με τίτλο "Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στο Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου(θέση Μπάνικας της Τ.Κ.Ανηλίου)"

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου περί απευθείας ανάθεση της δαπάνης με τίτλο "Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στο Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου(θέση Μπάνικας της Τ.Κ.Ανηλίου)"
Ημ/νια: 07/09/2018 09:37:13
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΚΙ3ΩΡΚ-ΦΝΚ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 11ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 11ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Ημ/νια: 06/09/2018 14:38:12
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω0ΩΗΩΡΚ-ΔΛΝ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για έγκριση 1ου Πρακτικού "Προμήθεια Μπετόν"

Θέμα: Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για έγκριση 1ου Πρακτικού "Προμήθεια Μπετόν"
Ημ/νια: 06/09/2018 13:37:01
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 7ΜΖΗΩΡΚ-ΩΦΘ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΓΡΑΜΜΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΑΠΟ ΛΙΜΑΝΙ ΧΟΡΕΥΤΟΥ ΕΩΣ ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΓ.ΣΑΡΑΝΤΑ ΔΕ ΖΑΓΟΡΑΣ

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΓΡΑΜΜΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΑΠΟ ΛΙΜΑΝΙ ΧΟΡΕΥΤΟΥ ΕΩΣ ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΓ.ΣΑΡΑΝΤΑ ΔΕ ΖΑΓΟΡΑΣ
Ημ/νια: 06/09/2018 10:52:53
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΨ2ΧΩΡΚ-5ΦΤ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για την περί έγκρισης 2ου πρακτικού για την Προμήθεια Μπετόν

Θέμα: Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για την περί έγκρισης 2ου πρακτικού για την Προμήθεια Μπετόν
Ημ/νια: 06/09/2018 10:47:33
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 688ΙΩΡΚ-ΤΜ6
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Εγγραφή στο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου συλλέκτης - Πρόγραμμα Διαύγεια

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com