Πρόγραμμα Διαύγεια

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 39Β ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΟΤΕ

Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 39Β ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΟΤΕ
Ημ/νια: 29/06/2018 11:22:42
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ6ΛΛΟΞΩΓ-4ΗΖ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής υπηρεσιών με τίτλο: «Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών ( Ιατρός Εργασίας ) », κατόπιν της υπ΄αριθμ. πρωτ. 7178/18-06-2018 εισηγήσεως του αρμόδιου Τμήματος του Δήμου.

Θέμα: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής υπηρεσιών με τίτλο: «Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών ( Ιατρός Εργασίας ) », κατόπιν της υπ΄αριθμ. πρωτ. 7178/18-06-2018 εισηγήσεως του αρμόδιου Τμήματος του Δήμου.
Ημ/νια: 29/06/2018 14:43:07
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΕ20ΩΡΚ-97Π
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής υπηρεσιών με τίτλο: «Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών ( Ιατρός Εργασίας ) », κατόπιν της υπ΄αριθμ. πρωτ. 7179/18-06-2018 εισηγήσεως του αρμόδιου Τμήματος του Δήμου.

Θέμα: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής υπηρεσιών με τίτλο: «Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών ( Ιατρός Εργασίας ) », κατόπιν της υπ΄αριθμ. πρωτ. 7179/18-06-2018 εισηγήσεως του αρμόδιου Τμήματος του Δήμου.
Ημ/νια: 29/06/2018 14:30:27
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 78ΚΘΩΡΚ-Φ5Φ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών με τίτλο: «Οριοθέτηση και εξοπλισμός πολυσύχναστων παραλιών του Δήμου Ζαγοράς – Μουρεσίου », κατόπιν της υπ΄αριθμ. πρωτ. 7218/19-06-2018 εισηγήσεως του αρμόδιου Τμήματος του Δήμου.

Θέμα: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών με τίτλο: «Οριοθέτηση και εξοπλισμός πολυσύχναστων παραλιών του Δήμου Ζαγοράς – Μουρεσίου », κατόπιν της υπ΄αριθμ. πρωτ. 7218/19-06-2018 εισηγήσεως του αρμόδιου Τμήματος του Δήμου.
Ημ/νια: 29/06/2018 14:06:41
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΝΔΚΩΡΚ-Ο4Γ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αποδέσμευση. Προμήθεια υλικών για την άμεση αποκατάσταση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από τις πρόσφατες θεομηνίες

Θέμα: Αποδέσμευση. Προμήθεια υλικών για την άμεση αποκατάσταση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από τις πρόσφατες θεομηνίες
Ημ/νια: 29/06/2018 13:13:27
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΧΗΞΩΡΚ-ΝΥΨ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Πρόσκληση 24ης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής»

Θέμα: «Πρόσκληση 24ης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής»
Ημ/νια: 29/06/2018 12:33:07
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΜΝΥΩΡΚ-ΞΧ2
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση πραγματοποίησης φιλοξενίας ( παράθεση γεύματος) εκπροσώπων του ελληνικού Κέντρου Τουρισμού της Ουκρανίας

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση πραγματοποίησης φιλοξενίας ( παράθεση γεύματος) εκπροσώπων του ελληνικού Κέντρου Τουρισμού της Ουκρανίας
Ημ/νια: 29/06/2018 12:19:07
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω09ΥΩΡΚ-Λ53
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ
Ημ/νια: 29/06/2018 11:35:50
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΦΟΒΩΡΚ-ΗΥΑ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΙΟΥΝΙΟ 2018.

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΙΟΥΝΙΟ 2018.
Ημ/νια: 29/06/2018 08:57:24
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΗΩΦΩΡΚ-ΥΘΚ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΘΕΜΑ: «Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 8.078,85€ που αφορά την επισκευή και συντήρηση των Σχολικών κτιρίων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Θέμα: ΘΕΜΑ: «Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 8.078,85€ που αφορά την επισκευή και συντήρηση των Σχολικών κτιρίων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Ημ/νια: 28/06/2018 22:41:40
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΤΗ7ΩΡΚ-ΠΝ6
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΘΕΜΑ : Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 6.000,00€ που αφορά την επισκευή και συντήρηση των σχολικών κτιρίων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Θέμα: ΘΕΜΑ : Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 6.000,00€ που αφορά την επισκευή και συντήρηση των σχολικών κτιρίων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Ημ/νια: 28/06/2018 22:29:51
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΦΥΛΩΡΚ-ΗΦ9
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων

Θέμα: Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων
Ημ/νια: 28/06/2018 14:39:43
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΖΑΣΩΡΚ-ΛΤΛ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων

Θέμα: Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων
Ημ/νια: 28/06/2018 14:39:42
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΒΓ0ΩΡΚ-ΨΨ1
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων

Θέμα: Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων
Ημ/νια: 28/06/2018 14:39:42
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω6ΖΥΩΡΚ-ΥΕΓ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια διάφορων ειδών ύδρευσης

Θέμα: Προμήθεια διάφορων ειδών ύδρευσης
Ημ/νια: 28/06/2018 14:39:42
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ2ΔΧΩΡΚ-Ο9Ψ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια διάφορων ειδών ύδρευσης

Θέμα: Προμήθεια διάφορων ειδών ύδρευσης
Ημ/νια: 28/06/2018 14:39:41
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω6Κ7ΩΡΚ-Ζ4Χ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων

Θέμα: Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων
Ημ/νια: 28/06/2018 14:39:40
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΖΙΜΩΡΚ-ΖΧΣ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων

Θέμα: Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων
Ημ/νια: 28/06/2018 14:39:39
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΩΕΣΩΡΚ-ΞΝΜ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων

Θέμα: Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων
Ημ/νια: 28/06/2018 14:39:39
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΟΔΞΩΡΚ-ΛΓΦ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 38Β

Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 38Β
Ημ/νια: 27/06/2018 12:02:11
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΖΒΘΟΞΩΓ-6ΣΗ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Εγγραφή στο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου συλλέκτης - Πρόγραμμα Διαύγεια

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com