Πρόγραμμα Διαύγεια

Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 8644/20-08-2019 αιτήματος του Πολιτιστικού Συλλόγου Μακρυράχης.

Θέμα: Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 8644/20-08-2019 αιτήματος του Πολιτιστικού Συλλόγου Μακρυράχης.
Ημ/νια: 28/08/2019 14:48:23
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΠΟΟΩΡΚ-ΡΥΗ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Ζαγοράς – Μουρεσίου και Εταιρίας Ανάπτυξης Πηλίου Α.Ε (Ε.Α.Π. Α.Ε) –Αναπτυξιακή ΟΤΑ Α.Ε με αντικείμενο την συνεργασία για την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020».

Θέμα: Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Ζαγοράς – Μουρεσίου και Εταιρίας Ανάπτυξης Πηλίου Α.Ε (Ε.Α.Π. Α.Ε) –Αναπτυξιακή ΟΤΑ Α.Ε με αντικείμενο την συνεργασία για την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020».
Ημ/νια: 28/08/2019 14:35:19
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΒΧΑΩΡΚ-ΓΜΥ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ – ΔΕΞΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΤΗ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ 2019 ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ», ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ – ΔΕΞΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΤΗ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ 2019 ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ», ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Ημ/νια: 28/08/2019 13:52:51
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 64ΔΥΩΡΚ-ΦΓΔ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Περί ορισμού δικηγόρων για υποθέσεις του Δήμου παροχής γνωμοδοτήσεων και έγκρισης πινάκων αμοιβών».

Θέμα: «Περί ορισμού δικηγόρων για υποθέσεις του Δήμου παροχής γνωμοδοτήσεων και έγκρισης πινάκων αμοιβών».
Ημ/νια: 28/08/2019 12:43:17
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Ε10ΩΡΚ-39Φ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΑΚΤΙΚΟ - ΑΠΟΦΑΣΗ της Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής των Αυτοκινήτων Οχημάτων για το κηι 8492

Θέμα: ΠΡΑΚΤΙΚΟ - ΑΠΟΦΑΣΗ της Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής των Αυτοκινήτων Οχημάτων για το κηι 8492
Ημ/νια: 28/08/2019 11:57:53
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΛ9ΖΩΡΚ-Ρ1Ω
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση 2ου Τριμήνου εσόδων - εξόδων προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 του Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου.

Θέμα: Έγκριση 2ου Τριμήνου εσόδων - εξόδων προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 του Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου.
Ημ/νια: 28/08/2019 11:38:55
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΘ2ΨΩΡΚ-4Ψ5
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών της δαπάνης με τίτλο "Αποκλάδωση δέντρων Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου"

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών της δαπάνης με τίτλο "Αποκλάδωση δέντρων Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου"
Ημ/νια: 28/08/2019 10:13:38
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΨΛΠΩΡΚ-ΙΣΞ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών της δαπάνης με τίτλο "Συντήρηση - Αποκατάσταση καλντεριμιών -μονοπατιών Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου"

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών της δαπάνης με τίτλο "Συντήρηση - Αποκατάσταση καλντεριμιών -μονοπατιών Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου"
Ημ/νια: 27/08/2019 14:28:18
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Ζ66ΩΡΚ-ΚΥ0
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ – ΔΕΞΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΤΗ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ 2019 ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ», ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ – ΔΕΞΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΤΗ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ 2019 ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ», ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Ημ/νια: 27/08/2019 14:21:51
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΙΔΡΩΡΚ-ΒΘ0
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου για την εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Οικονομικής Επιτροπής .

Θέμα: Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου για την εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Οικονομικής Επιτροπής .
Ημ/νια: 27/08/2019 14:02:27
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΩ09ΩΡΚ-1ΔΨ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών

Θέμα: Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών
Ημ/νια: 27/08/2019 13:20:57
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Ξ7ΡΩΡΚ-04Ψ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΑΚΤΙΚΟ - ΑΠΟΦΑΣΗ της Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής των Αυτοκινήτων Οχημάτων για το ΚΗΟ 9363

Θέμα: ΠΡΑΚΤΙΚΟ - ΑΠΟΦΑΣΗ της Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής των Αυτοκινήτων Οχημάτων για το ΚΗΟ 9363
Ημ/νια: 27/08/2019 13:07:53
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΒ17ΩΡΚ-ΓΛΖ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Περί έγκρισης πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου, του έργου με τίτλο: ‘ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΥΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΗ Δ.Ε. ΖΑΓΟΡΑΣ, ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΚΑΤΕΠΕΊΓΟΥΣΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ’»

Θέμα: Περί έγκρισης πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου, του έργου με τίτλο: ‘ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΥΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΗ Δ.Ε. ΖΑΓΟΡΑΣ, ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΚΑΤΕΠΕΊΓΟΥΣΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ’»
Ημ/νια: 27/08/2019 12:51:26
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΔΙΠΩΡΚ-Γ5Π
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ (Δ.Κ ΖΑΓΟΡΑΣ)

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ (Δ.Κ ΖΑΓΟΡΑΣ)
Ημ/νια: 27/08/2019 12:32:50
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΣ4ΞΩΡΚ-ΕΙ6
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών της δαπάνης με τίτλο "Καθαρισμός καλντεριμιών-μονοπατιών Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου"

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών της δαπάνης με τίτλο "Καθαρισμός καλντεριμιών-μονοπατιών Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου"
Ημ/νια: 27/08/2019 12:05:51
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΠΜΘΩΡΚ-Δ55
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ»

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ»
Ημ/νια: 27/08/2019 11:41:26
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 7ΧΠΦΩΡΚ-93Ξ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Περί έγκρισης πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής του διαγωνισμού του έργου με τίτλο: ‘ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΗ ΔΕ ΖΑΓΟΡΑΣ, ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ:...

Θέμα: «Περί έγκρισης πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής του διαγωνισμού του έργου με τίτλο: ‘ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΗ ΔΕ ΖΑΓΟΡΑΣ, ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ: -ΥΠΟΕΡΓΟ 2: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΗ ΔΕ ΖΑΓΟΡΑΣ, ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ (θέσεις της ΔΚ Ζαγοράς Ρέμα Συκεών, Αγία Κυριακή 1, Αγία Κυριακή 2 & της ΤΚ Μακρυράχης θέση Κούκος και - ΥΠΟΕΡΓΟ 2: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΗ ΔΕ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ (ΤΚ ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑΣ)
Ημ/νια: 27/08/2019 11:30:10
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Γ7ΟΩΡΚ-ΘΒΜ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ, ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΡΥΘΜΙΣΗΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ Κ.Λ.Π. Η/Υ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ, ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΡΥΘΜΙΣΗΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ Κ.Λ.Π. Η/Υ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ
Ημ/νια: 26/08/2019 19:25:27
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΡΘ3ΞΩΡΚ-3ΡΩ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λήψη απόφασης για παράταση πίνακα υλοτομίας στην Τ.Κ. Ξορυχτίου, κατόπιν υποδείξεως του Δασαρχείου Βόλου.

Θέμα: Λήψη απόφασης για παράταση πίνακα υλοτομίας στην Τ.Κ. Ξορυχτίου, κατόπιν υποδείξεως του Δασαρχείου Βόλου.
Ημ/νια: 26/08/2019 14:13:38
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΡ5ΒΩΡΚ-75Ψ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λήψη απόφασης περί χορήγησης παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων για το κατάστημα του κ. Λαζόπουλου Γούναρη Ιάσονα, που βρίσκεται στην συνοικία του Αγίου Γεωργίου της Δ.Κ. Ζαγοράς, κατόπιν της από 31/07/2019 εισηγήσεως του αρμόδιου...

Θέμα: Λήψη απόφασης περί χορήγησης παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων για το κατάστημα του κ. Λαζόπουλου Γούναρη Ιάσονα, που βρίσκεται στην συνοικία του Αγίου Γεωργίου της Δ.Κ. Ζαγοράς, κατόπιν της από 31/07/2019 εισηγήσεως του αρμόδιου τμήματος του Δήμου.
Ημ/νια: 26/08/2019 13:39:33
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΔΞ7ΩΡΚ-Β9Δ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Εγγραφή στο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου συλλέκτης - Πρόγραμμα Διαύγεια

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com