Πρόγραμμα Διαύγεια

Μήνυμα σφάλματος

Strict warning: Only variables should be passed by reference στην _submenutree_block_extended_links() (γραμμή 673 του /home/dzagoramouresi/public_html/sites/all/modules/submenutree/submenutree.module).

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ με Θέμα: «Συγκρότηση Ειδικού Εκλογικού Συνεργείου που θα απασχοληθεί για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών κατά την προπαρασκευή και διεξαγωγή των βουλευτικών εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019».

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ με Θέμα: «Συγκρότηση Ειδικού Εκλογικού Συνεργείου που θα απασχοληθεί για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών κατά την προπαρασκευή και διεξαγωγή των βουλευτικών εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019».
Ημ/νια: 02/07/2019 13:48:03
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 67ΛΣΩΡΚ-ΡΙΑ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕ 98297, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕ 98297, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ
Ημ/νια: 02/07/2019 13:18:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Ρ13ΩΡΚ-ΗΞ0
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΜΕ ΑΡ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕ 44459, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΟΥΝ

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΜΕ ΑΡ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕ 44459, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΟΥΝ
Ημ/νια: 02/07/2019 12:34:53
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΨΡ0ΩΡΚ-ΞΘ4
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Βεβαίωση ωρών υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων του Δήμου και μη υπέρβασης του ανώτατου ορίου

Θέμα: Βεβαίωση ωρών υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων του Δήμου και μη υπέρβασης του ανώτατου ορίου
Ημ/νια: 02/07/2019 12:26:54
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ7ΓΥΩΡΚ-62Σ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση ακινήτου που βρίσκεται στην Αγία Παρασκευή της Τ.Κ. Τσαγκαράδας εκ του ΚΑΔ 'ΝΑΝΟΠΟΥΛΕΙΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ' , σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 8 Εδάφιο ε΄, του Ν 4182/2013 [Α΄185], κατόπιν της 7/2019 απόφασης του Συμβουλίου...

Θέμα: Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση ακινήτου που βρίσκεται στην Αγία Παρασκευή της Τ.Κ. Τσαγκαράδας εκ του ΚΑΔ 'ΝΑΝΟΠΟΥΛΕΙΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ' , σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 8 Εδάφιο ε΄, του Ν 4182/2013 [Α΄185], κατόπιν της 7/2019 απόφασης του Συμβουλίου της Τ.Κ. Τσαγκαράδας.
Ημ/νια: 02/07/2019 11:18:24
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΞ94ΩΡΚ-ΩΥΧ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ μηνός Ιουνίου 2019

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ μηνός Ιουνίου 2019
Ημ/νια: 02/07/2019 11:17:41
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΨ68ΩΡΚ-ΝΜΩ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΣΧΟΛΕΙΑ) μηνός Ιουνίου 2019

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΣΧΟΛΕΙΑ) μηνός Ιουνίου 2019
Ημ/νια: 02/07/2019 10:52:08
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 7ΜΓΠΩΡΚ-Φ5Υ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου με απευθείας ανάθεση της δαπάνης με τίτλο "Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στο Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου(Τ.Κ.Μακρυράχης)

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου με απευθείας ανάθεση της δαπάνης με τίτλο "Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στο Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου(Τ.Κ.Μακρυράχης)
Ημ/νια: 02/07/2019 10:37:20
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 68ΦΨΩΡΚ-Δ70
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΘΕΜΑ: « Απόφαση έγκρισης πληρωμής προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη αναγκών της Α/θμιας Εκπαίδευσης

Θέμα: ΘΕΜΑ: « Απόφαση έγκρισης πληρωμής προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη αναγκών της Α/θμιας Εκπαίδευσης
Ημ/νια: 01/07/2019 16:45:12
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΩΓΞΩΡΚ-Η2Ω
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΘΕΜΑ: « Απόφαση έγκρισης πληρωμής προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη αναγκών της Α/θμιας Εκπαίδευσης

Θέμα: ΘΕΜΑ: « Απόφαση έγκρισης πληρωμής προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη αναγκών της Α/θμιας Εκπαίδευσης
Ημ/νια: 01/07/2019 16:44:18
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 93ΦΚΩΡΚ-Χ5Ξ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΘΕΜΑ: « Απόφαση έγκρισης πληρωμής προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη αναγκών της Α/θμιας Εκπαίδευσης

Θέμα: ΘΕΜΑ: « Απόφαση έγκρισης πληρωμής προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη αναγκών της Α/θμιας Εκπαίδευσης
Ημ/νια: 01/07/2019 16:43:18
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΓΟΑΩΡΚ-Ν2Μ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΘΕΜΑ: « Απόφαση έγκρισης πληρωμής προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη αναγκών της Α/θμιας Εκπαίδευσης

Θέμα: ΘΕΜΑ: « Απόφαση έγκρισης πληρωμής προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη αναγκών της Α/θμιας Εκπαίδευσης
Ημ/νια: 01/07/2019 16:42:18
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΝΝΞΩΡΚ-Ζ4Ψ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΘΕΜΑ: « Απόφαση έγκρισης πληρωμής προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη αναγκών της Α/θμιας Εκπαίδευσης

Θέμα: ΘΕΜΑ: « Απόφαση έγκρισης πληρωμής προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη αναγκών της Α/θμιας Εκπαίδευσης
Ημ/νια: 01/07/2019 16:41:22
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΨΦΚΩΡΚ-2ΨΧ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΘΕΜΑ: « Απόφαση έγκρισης πληρωμής προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη αναγκών της Α/θμιας Εκπαίδευσης

Θέμα: ΘΕΜΑ: « Απόφαση έγκρισης πληρωμής προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη αναγκών της Α/θμιας Εκπαίδευσης
Ημ/νια: 01/07/2019 16:40:29
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 64ΡΟΩΡΚ-3ΦΖ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΘΕΜΑ: « Απόφαση έγκρισης πληρωμής προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη αναγκών της Α/θμιας Εκπαίδευσης

Θέμα: ΘΕΜΑ: « Απόφαση έγκρισης πληρωμής προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη αναγκών της Α/θμιας Εκπαίδευσης
Ημ/νια: 01/07/2019 16:39:26
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9Χ9ΑΩΡΚ-87Υ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΘΕΜΑ: « Απόφαση έγκρισης πληρωμής προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη αναγκών της Α/θμιας Εκπαίδευσης

Θέμα: ΘΕΜΑ: « Απόφαση έγκρισης πληρωμής προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη αναγκών της Α/θμιας Εκπαίδευσης
Ημ/νια: 01/07/2019 16:38:30
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΒΦ6ΩΡΚ-7ΥΨ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΘΕΜΑ: « Απόφαση έγκρισης πληρωμής προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη αναγκών της Α/θμιας Εκπαίδευσης

Θέμα: ΘΕΜΑ: « Απόφαση έγκρισης πληρωμής προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη αναγκών της Α/θμιας Εκπαίδευσης
Ημ/νια: 01/07/2019 16:37:32
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΧΗΛΩΡΚ-7ΑΚ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση έγκρισης πληρωμής προμήθειας υλικών συντήρησης και επισκευής κτιρίων για την κάλυψη των αναγκών της Α/θμιας Εκπαίδευσης

Θέμα: Απόφαση έγκρισης πληρωμής προμήθειας υλικών συντήρησης και επισκευής κτιρίων για την κάλυψη των αναγκών της Α/θμιας Εκπαίδευσης
Ημ/νια: 01/07/2019 16:36:06
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΒΟΨΩΡΚ-6ΑΞ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αποδέσμευση. Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα) εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.

Θέμα: Αποδέσμευση. Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα) εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.
Ημ/νια: 28/06/2019 14:34:53
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ1ΕΥΩΡΚ-Η3Κ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ με Θέμα: «Παρουσία τακτικού και έκτακτου προσωπικού του Δήμου μας προς τιμήν του Πρωθυπουργού της χώρας».

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ με Θέμα: «Παρουσία τακτικού και έκτακτου προσωπικού του Δήμου μας προς τιμήν του Πρωθυπουργού της χώρας».
Ημ/νια: 28/06/2019 10:53:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 62Ο9ΩΡΚ-ΩΗΠ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Εγγραφή στο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου συλλέκτης - Πρόγραμμα Διαύγεια

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com