Πρόγραμμα Διαύγεια

Συζήτηση επί της υπ’ αριθμ.πρωτ. 9471/07-08-2018 αιτήσεως του Εκπολιτιστικού Τουριστικού & Αγροτικού Συλλόγου Ανηλίου(Αποσύρθηκε).

Θέμα: Συζήτηση επί της υπ’ αριθμ.πρωτ. 9471/07-08-2018 αιτήσεως του Εκπολιτιστικού Τουριστικού & Αγροτικού Συλλόγου Ανηλίου(Αποσύρθηκε).
Ημ/νια: 04/09/2018 13:38:20
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Ε4ΟΩΡΚ-ΓΔ3
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Πρόσκληση 37ης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής»

Θέμα: «Πρόσκληση 37ης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής»
Ημ/νια: 04/09/2018 13:14:00
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω2ΡΜΩΡΚ-ΟΒΛ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ"

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ"
Ημ/νια: 04/09/2018 13:08:27
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΧΠ0ΩΡΚ-Α1Λ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συζήτηση επί της υπ’ αριθμ. 229/2017 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα : Συζήτηση επί της υπ’ αριθμ. πρωτ. 8272/11-08-2017 αιτήσεως κ. Τασίδη Γεώργιου».

Θέμα: Συζήτηση επί της υπ’ αριθμ. 229/2017 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα : Συζήτηση επί της υπ’ αριθμ. πρωτ. 8272/11-08-2017 αιτήσεως κ. Τασίδη Γεώργιου».
Ημ/νια: 04/09/2018 13:06:45
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΘ25ΩΡΚ-ΟΡ2
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Περί έγκρισης έκθεσης Β΄ τριμήνου εσόδων- εξόδων προϋ/σμού του Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου οικον. έτους 2018 και υποβολή αυτού στο Δημ. Συμβούλιο για έγκριση»

Θέμα: «Περί έγκρισης έκθεσης Β΄ τριμήνου εσόδων- εξόδων προϋ/σμού του Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου οικον. έτους 2018 και υποβολή αυτού στο Δημ. Συμβούλιο για έγκριση»
Ημ/νια: 04/09/2018 13:00:15
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΑΟΠΩΡΚ-8ΧΑ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συζήτηση επί της υπ’ αριθμ. πρωτ. 2776/13-03-2018 αιτήσεως κ. Γκαγιάννη Νικόλαου, σχετικά με απαγόρευση στάθμευσης επί της οδού Κασσαβέτη Δ.Κ. Ζαγοράς.

Θέμα: Συζήτηση επί της υπ’ αριθμ. πρωτ. 2776/13-03-2018 αιτήσεως κ. Γκαγιάννη Νικόλαου, σχετικά με απαγόρευση στάθμευσης επί της οδού Κασσαβέτη Δ.Κ. Ζαγοράς.
Ημ/νια: 04/09/2018 12:06:18
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΥΒ3ΩΡΚ-ΛΓΥ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συζήτηση επί της υπ’ αριθμ. πρωτ. 9523/09-08-2018 αιτήσεως κ. Μπασματζίδη Νικόλαου, με την οποία ζητά μείωση μισθώματος κατά ποσοστό 20% του Κάμπινγκ Παπά Νερό.

Θέμα: Συζήτηση επί της υπ’ αριθμ. πρωτ. 9523/09-08-2018 αιτήσεως κ. Μπασματζίδη Νικόλαου, με την οποία ζητά μείωση μισθώματος κατά ποσοστό 20% του Κάμπινγκ Παπά Νερό.
Ημ/νια: 04/09/2018 11:36:38
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 62ΓΥΩΡΚ-Λ2Υ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ
Ημ/νια: 04/09/2018 11:22:53
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΗ16ΩΡΚ-ΧΙΛ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συζήτηση και λήψη απόφασης επί προτάσεως του Αντιδημάρχου κ. Κοντογιώργου Απόστολου περί κάλυψης δαπάνης φιλοξενίας των πλημμυροπαθών του Δήμου μας.

Θέμα: Συζήτηση και λήψη απόφασης επί προτάσεως του Αντιδημάρχου κ. Κοντογιώργου Απόστολου περί κάλυψης δαπάνης φιλοξενίας των πλημμυροπαθών του Δήμου μας.
Ημ/νια: 03/09/2018 12:56:24
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 7Δ6ΤΩΡΚ-Λ53
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συζήτηση επί της υπ’ αριθμ. 21/2018 Απόφασης του Συμβουλίου της Δ.Κ. Ζαγοράς, με θέμα: «Συζήτηση - λήψη απόφασης επί αιτήσεως Βηλαρά Γεωργίου» (Αναβολή).

Θέμα: Συζήτηση επί της υπ’ αριθμ. 21/2018 Απόφασης του Συμβουλίου της Δ.Κ. Ζαγοράς, με θέμα: «Συζήτηση - λήψη απόφασης επί αιτήσεως Βηλαρά Γεωργίου» (Αναβολή).
Ημ/νια: 03/09/2018 12:36:37
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΧ34ΩΡΚ-ΨΚΚ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συζήτηση επί εξώδικης δήλωσης κ. Μαρίας - Γεωργίας Στυλιανούδη, κ. Νικολάου Πίτσου και κ. Κάριν συζ. Αλεξάνδρου - Φαίδωνος Λαγόπουλου.

Θέμα: Συζήτηση επί εξώδικης δήλωσης κ. Μαρίας - Γεωργίας Στυλιανούδη, κ. Νικολάου Πίτσου και κ. Κάριν συζ. Αλεξάνδρου - Φαίδωνος Λαγόπουλου.
Ημ/νια: 03/09/2018 12:13:35
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΕΞΒΩΡΚ-ΒΡΦ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΠΟ Δ.Τ. , Δ.Φ. & ΤΑΠ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΜΕΣΩ GREEN (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ)

Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΠΟ Δ.Τ. , Δ.Φ. & ΤΑΠ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΜΕΣΩ GREEN (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ)
Ημ/νια: 03/09/2018 11:51:57
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΡΓ6ΩΡΚ-ΛΨ4
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ Δ.Τ., Δ.Φ. ΚΑΙ Τ.Α.Π. ΜΗΝΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ - ΜΑΡΤΙΟΥ - ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ Δ.Τ., Δ.Φ. ΚΑΙ Τ.Α.Π. ΜΗΝΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ - ΜΑΡΤΙΟΥ - ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018
Ημ/νια: 03/09/2018 11:50:52
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΨΛ0ΩΡΚ-Ε70
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων

Θέμα: Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων
Ημ/νια: 03/09/2018 10:23:34
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΩ1ΕΩΡΚ-Ω5Β
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά

Θέμα: Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά
Ημ/νια: 03/09/2018 10:17:51
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΜΘΓΩΡΚ-96Ζ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά

Θέμα: Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά
Ημ/νια: 03/09/2018 10:12:32
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΛΤΩΩΡΚ-ΙΣΝ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 973 2018 με Θέμα: «Κατάταξη υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με 2μηνη σύμβαση στα μισθολογικά κλιμάκια του Ν.4354/2015».

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 973 2018 με Θέμα: «Κατάταξη υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με 2μηνη σύμβαση στα μισθολογικά κλιμάκια του Ν.4354/2015».
Ημ/νια: 03/09/2018 09:53:20
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΜΤΓΩΡΚ-ΝΣ9
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια κάδων απορριμμάτων

Θέμα: Προμήθεια κάδων απορριμμάτων
Ημ/νια: 03/09/2018 09:30:03
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΙΚ5ΩΡΚ-ΡΧΩ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λήψη απόφασης περί ανανέωσης συμβάσεων των υπαλλήλων των βρεφονηπιακών σταθμών δομών Ζαγοράς και Αγίου Δημητρίου του δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου για το έτος 2018-2019.

Θέμα: Λήψη απόφασης περί ανανέωσης συμβάσεων των υπαλλήλων των βρεφονηπιακών σταθμών δομών Ζαγοράς και Αγίου Δημητρίου του δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου για το έτος 2018-2019.
Ημ/νια: 31/08/2018 14:04:20
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 78ΙΧΟΞΩΓ-Μ22
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων

Θέμα: Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων
Ημ/νια: 31/08/2018 12:57:55
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 615ΖΩΡΚ-ΞΔΩ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Εγγραφή στο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου συλλέκτης - Πρόγραμμα Διαύγεια

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com