Πρόγραμμα Διαύγεια

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 37Β ΓΙΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018

Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 37Β ΓΙΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018
Ημ/νια: 27/06/2018 10:58:36
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΕΨΤΟΞΩΓ-Ρ1Ξ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 36Β ΓΙΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018

Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 36Β ΓΙΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018
Ημ/νια: 27/06/2018 10:56:20
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 63ΘΨΟΞΩΓ-1ΕΔ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 35Β ΓΙΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2018

Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 35Β ΓΙΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2018
Ημ/νια: 27/06/2018 10:54:18
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 68ΗΠΟΞΩΓ-ΛΙ4
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 34Β ΓΙΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2018

Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 34Β ΓΙΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2018
Ημ/νια: 27/06/2018 10:51:50
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΜΒΞΟΞΩΓ-Θ51
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 33Β ΓΙΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018

Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 33Β ΓΙΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018
Ημ/νια: 27/06/2018 10:49:21
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΒΕΧΟΞΩΓ-ΕΦΛ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 32Β ΓΙΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018

Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 32Β ΓΙΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018
Ημ/νια: 27/06/2018 10:44:22
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 67ΓΔΟΞΩΓ-Δ6Ν
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 31Β ΓΙΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018

Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 31Β ΓΙΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018
Ημ/νια: 27/06/2018 10:42:06
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΞΞΨΟΞΩΓ-1ΚΦ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 30Β ΓΙΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018

Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 30Β ΓΙΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018
Ημ/νια: 27/06/2018 10:37:25
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΒΧ5ΟΞΩΓ-82Ω
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λήψη απόφασης περί έγκρισης αναμόρφωσης Ολοκληρωμένου Προγράμματος της ΚΕΔΗΖΑΜ, σύμφωνα με την 7/2018 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της.

Θέμα: Λήψη απόφασης περί έγκρισης αναμόρφωσης Ολοκληρωμένου Προγράμματος της ΚΕΔΗΖΑΜ, σύμφωνα με την 7/2018 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της.
Ημ/νια: 27/06/2018 14:58:16
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΚΨ2ΩΡΚ-Ε9Η
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λήψη απόφασης περί έγκρισης αναμόρφωσης προϋπολογισμού της ΚΕΔΗΖΑΜ, σύμφωνα με την 6/2018 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΗΖΑΜ.

Θέμα: Λήψη απόφασης περί έγκρισης αναμόρφωσης προϋπολογισμού της ΚΕΔΗΖΑΜ, σύμφωνα με την 6/2018 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΗΖΑΜ.
Ημ/νια: 27/06/2018 14:30:29
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΖ5ΩΩΡΚ-ΖΑΩ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 471/2018 με Θέμα: «Απόφαση διορισμού της κ. Μηλιώνη Αντωνίας του Γεωργίου σε κενή οργανική θέση του Ο.Ε.Υ. του Δήμου μας, κλάδου ΔΕ Διοικητικού».

Θέμα: Α Π Ο Φ Α Σ Η ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 471/2018 με Θέμα: «Απόφαση διορισμού της κ. Μηλιώνη Αντωνίας του Γεωργίου σε κενή οργανική θέση του Ο.Ε.Υ. του Δήμου μας, κλάδου ΔΕ Διοικητικού».
Ημ/νια: 27/06/2018 13:11:27
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΛΠ7ΩΡΚ-2Ι8
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αποδοχή και κατανομή χρηματοδότησης για την κάλυψη δαπανών για επισκευή και συντήρηση των σχολικών κτιρίων Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ζαγοράς – Μουρεσίου.

Θέμα: Αποδοχή και κατανομή χρηματοδότησης για την κάλυψη δαπανών για επισκευή και συντήρηση των σχολικών κτιρίων Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ζαγοράς – Μουρεσίου.
Ημ/νια: 27/06/2018 12:33:37
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Ε7ΠΩΡΚ-1ΗΛ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών της υπηρεσίας με τίτλο "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ» Αποκατάσταση ζημιών στο δίκτυο ύδρευσης - άρδευσης Δ.Ζαγοράς- Μουρεσίου

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών της υπηρεσίας με τίτλο "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ» Αποκατάσταση ζημιών στο δίκτυο ύδρευσης - άρδευσης Δ.Ζαγοράς- Μουρεσίου
Ημ/νια: 27/06/2018 10:51:42
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω2ΥΩΩΡΚ-Α7Γ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ
Ημ/νια: 27/06/2018 10:17:07
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Χ3ΘΩΡΚ-5Γ7
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
Ημ/νια: 27/06/2018 09:49:48
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΗΠΞΩΡΚ-9ΔΦ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών για την αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στο Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου(θέση Καραβοστασιά της Δ.Κ.Τσαγκαράδας)

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών για την αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στο Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου(θέση Καραβοστασιά της Δ.Κ.Τσαγκαράδας)
Ημ/νια: 27/06/2018 09:47:45
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΗ8ΧΩΡΚ-ΕΛ1
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών για την αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στο Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου(θέσεις Ανάληψη, Παναγίτσα, Μπάνικας, Αγ. Ιωάννης)

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών για την αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στο Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου(θέσεις Ανάληψη, Παναγίτσα, Μπάνικας, Αγ. Ιωάννης)
Ημ/νια: 27/06/2018 09:16:16
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΘΤΞΩΡΚ-ΡΛ7
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συμπλήρωση της 287/2011 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου κατόπιν του υπ’ αριθμ. πρωτ. 1236/71884/17-05-2018 εγγράφου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας.

Θέμα: Συμπλήρωση της 287/2011 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου κατόπιν του υπ’ αριθμ. πρωτ. 1236/71884/17-05-2018 εγγράφου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας.
Ημ/νια: 27/06/2018 09:10:59
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Ψ70ΩΡΚ-Ο1Κ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 699/2018 με Θέμα: «Λύση συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών - (ΥΕ Εργατών Καθαριότητας)».

Θέμα: Α Π Ο Φ Α Σ Η ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 699/2018 με Θέμα: «Λύση συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών - (ΥΕ Εργατών Καθαριότητας)».
Ημ/νια: 26/06/2018 14:29:49
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΣ93ΩΡΚ-Ν7Μ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου με απευθείας ανάθεση της προμήθειας με τίτλο "ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ(KA: 25-7131.07 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε.ΖΑΓΟΡΑΣ)"

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου με απευθείας ανάθεση της προμήθειας με τίτλο "ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ(KA: 25-7131.07 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε.ΖΑΓΟΡΑΣ)"
Ημ/νια: 26/06/2018 11:25:59
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΚΣΩΩΡΚ-Χ3Θ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Εγγραφή στο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου συλλέκτης - Πρόγραμμα Διαύγεια

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com