Πρόγραμμα Διαύγεια

Μήνυμα σφάλματος

Strict warning: Only variables should be passed by reference στην _submenutree_block_extended_links() (γραμμή 673 του /home/dzagoramouresi/public_html/sites/all/modules/submenutree/submenutree.module).

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΑΙΟΣ 2019

Θέμα: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΑΙΟΣ 2019
Ημ/νια: 24/06/2019 09:21:14
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΕ0ΒΩΡΚ-ΗΚΓ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019 (ΣΥΜΒΑΣΗ)

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019 (ΣΥΜΒΑΣΗ)
Ημ/νια: 21/06/2019 12:36:45
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΓΤ3ΩΡΚ-41Ρ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Χρηματοδότηση για την αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών και των συνοδών τους υδραυλικών έργων του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου που επλήγη από την φυσική καταστροφή της 26ης Φεβρουαρίου 2018 ( Β

Θέμα: Χρηματοδότηση για την αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών και των συνοδών τους υδραυλικών έργων του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου που επλήγη από την φυσική καταστροφή της 26ης Φεβρουαρίου 2018 ( Β
Ημ/νια: 21/06/2019 12:19:19
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΠΒ4ΩΡΚ-Ν95
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών μεταφοράς υλικών οδοσήμανσης

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών μεταφοράς υλικών οδοσήμανσης
Ημ/νια: 21/06/2019 11:43:50
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ6ΨΔΩΡΚ-8ΥΕ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ Δ.Ε ΖΑΓΟΡΑΣ

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ Δ.Ε ΖΑΓΟΡΑΣ
Ημ/νια: 21/06/2019 11:14:27
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΟ6ΥΩΡΚ-Β6Α
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΑΛΑΤΟΣ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ Νο3 ΑΠΟ 04-03 ΕΩΣ 06-07/2019

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΑΛΑΤΟΣ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ Νο3 ΑΠΟ 04-03 ΕΩΣ 06-07/2019
Ημ/νια: 21/06/2019 09:43:31
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Ψ55ΩΡΚ-2ΔΜ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ GPS ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΟΧΗΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΑ ΤΗΛΕΠΟΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΚΟΣΤΟΙ

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ GPS ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΟΧΗΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΑ ΤΗΛΕΠΟΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΚΟΣΤΟΙ
Ημ/νια: 21/06/2019 09:08:12
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΞ3ΡΩΡΚ-ΞΟΗ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στο Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου (59171/25-10-18 έγγραφο ΥΠΕΣ)

Θέμα: Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στο Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου (59171/25-10-18 έγγραφο ΥΠΕΣ)
Ημ/νια: 21/06/2019 08:38:41
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 68ΨΤΩΡΚ-Χ7Ο
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ με ΘΕΜΑ: «Λειτουργία υπηρεσίας δημοτολογίου του Δήμου την Πέμπτη 20 Ιουνίου 2019 για την εξυπηρέτηση των υποψηφίων των γενικών βουλευτικών εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019 και καθορισμός ωραρίου εργασίας των αρμόδιων υπαλλήλων».

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ με ΘΕΜΑ: «Λειτουργία υπηρεσίας δημοτολογίου του Δήμου την Πέμπτη 20 Ιουνίου 2019 για την εξυπηρέτηση των υποψηφίων των γενικών βουλευτικών εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019 και καθορισμός ωραρίου εργασίας των αρμόδιων υπαλλήλων».
Ημ/νια: 20/06/2019 15:28:21
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΕΘΧΩΡΚ-ΓΙΙ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αναμόρφωση (3η) προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων 2019.(ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

Θέμα: Αναμόρφωση (3η) προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων 2019.(ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)
Ημ/νια: 20/06/2019 13:41:58
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 97ΝΛΩΡΚ-Σ5Δ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ μηνός Ιουλίου 2019

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ μηνός Ιουλίου 2019
Ημ/νια: 20/06/2019 13:30:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΚΓ1ΩΡΚ-ΓΛ9
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ μηνός Ιουλίου 2019

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ μηνός Ιουλίου 2019
Ημ/νια: 20/06/2019 13:20:13
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΤΥΨΩΡΚ-ΣΡΔ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ μηνός Ιουλίου 2019

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ μηνός Ιουλίου 2019
Ημ/νια: 20/06/2019 12:54:43
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 7ΜΞΦΩΡΚ-ΛΞ1
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου για την έγκριση παρεχόμενων υπηρεσιών μεταφοράς υλικών οδοσήμανσης

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου για την έγκριση παρεχόμενων υπηρεσιών μεταφοράς υλικών οδοσήμανσης
Ημ/νια: 20/06/2019 12:41:27
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 66ΡΗΩΡΚ-ΜΝΝ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΕΠ μηνός Ιουλίου 2019

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΕΠ μηνός Ιουλίου 2019
Ημ/νια: 20/06/2019 12:29:42
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΩΞΨΩΡΚ-Ο6Λ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά

Θέμα: Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά
Ημ/νια: 20/06/2019 12:20:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 65ΦΑΩΡΚ-0Δ6
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ
Ημ/νια: 20/06/2019 12:09:40
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 64ΙΟΩΡΚ-Υ87
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ μηνός Ιουλίου 2019

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ μηνός Ιουλίου 2019
Ημ/νια: 20/06/2019 12:07:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΣΝΤΩΡΚ-0ΛΥ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

: Περί έγκρισης όρων διενέργειας διαγωνισμού: ...

Θέμα: : Περί έγκρισης όρων διενέργειας διαγωνισμού: - ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΌ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΗ Δ.Ε. ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ, ΥΠΟΕΡΓΟ1: ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΌ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΗ Δ.Ε. ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ (Τ.Κ. ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑΣ), ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 449.000,00ευρώ, - ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΌ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΗ Δ.Ε. ΖΑΓΟΡΑΣ, ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ, ΥΠΟΕΡΓΟ2: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΌ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΗ Δ.Ε. ΖΑΓΟΡΑΣ, ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ (Θέσεις του Δ.Κ. Ζαγοράς, Ρέμα Συμεών, Αγία Κυριακή1, Αγία Κυριακή2 και της Τ.Κ. Μακρυράχης θέση Κούκος), ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 400.000,00ευρώ, - έγκρισης τευχών δημοπράτησης & διενέργειας κλήρωσης από το ΜΗΜΕΔ για τον ορισμό της Επιτροπής.
Ημ/νια: 19/06/2019 12:32:37
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Ψ5ΑΩΡΚ-ΙΚ1
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΗΝΙΜΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2019 ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Δ.Σ. ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ,ΦΟΡΟΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΧΕΠ: Α/7,Ζ/105,Ζ/106,Ζ/107,Ζ/108,Ζ/109

Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΗΝΙΜΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2019 ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Δ.Σ. ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ,ΦΟΡΟΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΧΕΠ: Α/7,Ζ/105,Ζ/106,Ζ/107,Ζ/108,Ζ/109
Ημ/νια: 19/06/2019 11:26:37
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6528ΩΡΚ-ΖΨ1
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Εγγραφή στο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου συλλέκτης - Πρόγραμμα Διαύγεια

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com