Πρόγραμμα Διαύγεια

Μήνυμα σφάλματος

Strict warning: Only variables should be passed by reference στην _submenutree_block_extended_links() (γραμμή 673 του /home/dzagoramouresi/public_html/sites/all/modules/submenutree/submenutree.module).

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΗΝΙΜΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2019 ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Δ.Σ. ΓΙΑ Εργοδοτική συνταξιοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α,ΚΥΡ.ΑΣΦ.ΚΟΙΝ.ΥΠΑΛΛ. ΕΡΓΟΔ. ΧΕΠ: Ζ/105,Ζ/106,Ζ/108,Ζ/109

Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΗΝΙΜΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2019 ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Δ.Σ. ΓΙΑ Εργοδοτική συνταξιοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α,ΚΥΡ.ΑΣΦ.ΚΟΙΝ.ΥΠΑΛΛ. ΕΡΓΟΔ. ΧΕΠ: Ζ/105,Ζ/106,Ζ/108,Ζ/109
Ημ/νια: 19/06/2019 11:26:37
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Ε2ΞΩΡΚ-ΤΟ1
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΗΝΙΜΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2019 ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Δ.Σ. ΓΙΑ ΕΦΚΑ-ΕΙΣΦ.ΛΟΓ.ΧΡΗΜΑ ΑΣΦ.,ΕΦΚΑ-ΕΙΣΦ.ΛΟΓ.ΧΡΗΜΑ ΕΡΓ.,ΕΦΚΑ-ΕΙΣΦ.ΠΑΡΟΧ.ΣΕ ΕΙΔΟΣ ΑΣΦ.,ΕΦΚΑ-ΕΙΣΦ.ΠΑΡΟΧ.ΣΕ ΕΙΔΟΣ ΕΡΓ. ΧΕΠ: Ζ/105,Ζ/106,Ζ/107,Ζ/108,Ζ/109

Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΗΝΙΜΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2019 ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Δ.Σ. ΓΙΑ ΕΦΚΑ-ΕΙΣΦ.ΛΟΓ.ΧΡΗΜΑ ΑΣΦ.,ΕΦΚΑ-ΕΙΣΦ.ΛΟΓ.ΧΡΗΜΑ ΕΡΓ.,ΕΦΚΑ-ΕΙΣΦ.ΠΑΡΟΧ.ΣΕ ΕΙΔΟΣ ΑΣΦ.,ΕΦΚΑ-ΕΙΣΦ.ΠΑΡΟΧ.ΣΕ ΕΙΔΟΣ ΕΡΓ. ΧΕΠ: Ζ/105,Ζ/106,Ζ/107,Ζ/108,Ζ/109
Ημ/νια: 19/06/2019 11:26:35
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 691ΞΩΡΚ-9ΕΧ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΗΝΙΜΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2019 ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Δ.Σ. ΓΙΑ ΙΚΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ,ΙΚΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΧΕΠ: Ζ/109

Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΗΝΙΜΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2019 ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Δ.Σ. ΓΙΑ ΙΚΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ,ΙΚΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΧΕΠ: Ζ/109
Ημ/νια: 19/06/2019 11:26:34
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΕΚΩΩΡΚ-984
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΗΝΙΜΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2019 ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Δ.Σ. ΓΙΑ ΚΥΡ.ΑΣΦ.ΚΟΙΝ.ΥΠΑΛΛ. ΑΣΦ.,ΥΠΕΡ ΣΥΝΤ. 0824 ΧΕΠ: Ζ/108,Ζ/109,Ζ/105,Ζ/106

Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΗΝΙΜΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2019 ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Δ.Σ. ΓΙΑ ΚΥΡ.ΑΣΦ.ΚΟΙΝ.ΥΠΑΛΛ. ΑΣΦ.,ΥΠΕΡ ΣΥΝΤ. 0824 ΧΕΠ: Ζ/108,Ζ/109,Ζ/105,Ζ/106
Ημ/νια: 19/06/2019 11:26:21
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΞΞΞΩΡΚ-Κ1Ψ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΗΝΙΜΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2019 ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Δ.Σ. ΓΙΑ ΟΓΑ Χαρτοσήμου. ΧΕΠ: Α/7

Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΗΝΙΜΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2019 ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Δ.Σ. ΓΙΑ ΟΓΑ Χαρτοσήμου. ΧΕΠ: Α/7
Ημ/νια: 19/06/2019 11:26:19
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΛΤΧΩΡΚ-0Σ5
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΗΝΙΜΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2019 ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Δ.Σ. ΓΙΑ ΤΕΑΔΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ,ΤΕΑΔΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΧΕΠ: Ζ/105,Ζ/106,Ζ/107,Ζ/108,Ζ/109

Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΗΝΙΜΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2019 ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Δ.Σ. ΓΙΑ ΤΕΑΔΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ,ΤΕΑΔΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΧΕΠ: Ζ/105,Ζ/106,Ζ/107,Ζ/108,Ζ/109
Ημ/νια: 19/06/2019 11:26:18
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ63ΜΩΡΚ-ΓΘ7
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΗΝΙΜΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2019 ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Δ.Σ. ΓΙΑ ΤΠΔΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΧΕΠ: Ζ/105,Ζ/106,Ζ/107,Ζ/108,Ζ/109

Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΗΝΙΜΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2019 ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Δ.Σ. ΓΙΑ ΤΠΔΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΧΕΠ: Ζ/105,Ζ/106,Ζ/107,Ζ/108,Ζ/109
Ημ/νια: 19/06/2019 11:26:17
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΥΥΛΩΡΚ-ΠΡΡ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΗΝΙΜΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2019 ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Δ.Σ. ΓΙΑ ΤΠΔΥ ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ ΧΕΠ: Ζ/105,Ζ/106,Ζ/107,Ζ/108,Ζ/109

Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΗΝΙΜΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2019 ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Δ.Σ. ΓΙΑ ΤΠΔΥ ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ ΧΕΠ: Ζ/105,Ζ/106,Ζ/107,Ζ/108,Ζ/109
Ημ/νια: 19/06/2019 11:26:16
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 68ΥΘΩΡΚ-Κ2Ο
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Περί ορισμού δικηγόρων για υποθέσεις του Δήμου παροχής γνωμοδοτήσεων και έγκρισης πινάκων αμοιβών

Θέμα: Περί ορισμού δικηγόρων για υποθέσεις του Δήμου παροχής γνωμοδοτήσεων και έγκρισης πινάκων αμοιβών
Ημ/νια: 18/06/2019 13:31:02
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΒΚ7ΩΡΚ-0ΒΡ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - Η/Υ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - Η/Υ
Ημ/νια: 18/06/2019 11:33:34
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΦΟΝΩΡΚ-ΒΜΣ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Περί έγκρισης Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης έτους 2019, κατόπιν της 1ης Αναμορφώσεως του Προϋπολογισμού του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου».

Θέμα: «Περί έγκρισης Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης έτους 2019, κατόπιν της 1ης Αναμορφώσεως του Προϋπολογισμού του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου».
Ημ/νια: 18/06/2019 11:12:18
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω2Λ7ΩΡΚ-ΧΩΛ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ Κ.Λ.Π. ΜΗΟΣ ΜΑΪΟΥ 2019 ΓΙΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΧΕΠ: Ζ/110,Ζ/111

Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ Κ.Λ.Π. ΜΗΟΣ ΜΑΪΟΥ 2019 ΓΙΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΧΕΠ: Ζ/110,Ζ/111
Ημ/νια: 18/06/2019 09:13:34
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 63ΔΦΩΡΚ-ΕΩΕ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ Κ.Λ.Π. ΜΗΟΣ ΜΑΪΟΥ 2019 ΓΙΑ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓ. ΧΕΠ: Ζ/110,Ζ/111,Ζ/112,Ζ/114,Ζ/115,Ζ/116,Ζ/117,Ζ/118

Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ Κ.Λ.Π. ΜΗΟΣ ΜΑΪΟΥ 2019 ΓΙΑ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓ. ΧΕΠ: Ζ/110,Ζ/111,Ζ/112,Ζ/114,Ζ/115,Ζ/116,Ζ/117,Ζ/118
Ημ/νια: 18/06/2019 09:13:33
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 7Μ1ΚΩΡΚ-ΟΣ2
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ Κ.Λ.Π. ΜΗΟΣ ΜΑΪΟΥ 2019 ΓΙΑ ΥΠΕΡ ΣΥΝΤ. 0824 ΧΕΠ: Ζ/111

Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ Κ.Λ.Π. ΜΗΟΣ ΜΑΪΟΥ 2019 ΓΙΑ ΥΠΕΡ ΣΥΝΤ. 0824 ΧΕΠ: Ζ/111
Ημ/νια: 18/06/2019 09:13:32
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΡΞΖΩΡΚ-46Ω
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ Κ.Λ.Π. ΜΗΟΣ ΜΑΪΟΥ 2019 ΓΙΑ ΥΠΕΡ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΧΕΠ: Ζ/114,Ζ/115,Ζ/117

Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ Κ.Λ.Π. ΜΗΟΣ ΜΑΪΟΥ 2019 ΓΙΑ ΥΠΕΡ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΧΕΠ: Ζ/114,Ζ/115,Ζ/117
Ημ/νια: 18/06/2019 09:13:14
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 662ΒΩΡΚ-Κ5Φ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ Κ.Λ.Π. ΜΗΟΣ ΜΑΪΟΥ 2019 ΓΙΑ ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ ΧΕΠ: Ζ/110,Ζ/111,Ζ/112,Ζ/113,Ζ/114,Ζ/115,Ζ/116,Ζ/117,Ζ/118,Ζ/119

Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ Κ.Λ.Π. ΜΗΟΣ ΜΑΪΟΥ 2019 ΓΙΑ ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ ΧΕΠ: Ζ/110,Ζ/111,Ζ/112,Ζ/113,Ζ/114,Ζ/115,Ζ/116,Ζ/117,Ζ/118,Ζ/119
Ημ/νια: 18/06/2019 09:13:13
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω0ΤΙΩΡΚ-ΘΗΛ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ Κ.Λ.Π. ΜΗΟΣ ΜΑΪΟΥ 2019 ΓΙΑ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ ΧΕΠ: Ζ/114

Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ Κ.Λ.Π. ΜΗΟΣ ΜΑΪΟΥ 2019 ΓΙΑ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ ΧΕΠ: Ζ/114
Ημ/νια: 18/06/2019 09:13:12
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 7Ζ3ΖΩΡΚ-Λ9Φ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ Κ.Λ.Π. ΜΗΟΣ ΜΑΪΟΥ 2019 ΓΙΑ ΟΓΑ Χαρτοσήμου. ΧΕΠ: Ζ/110,Ζ/111

Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ Κ.Λ.Π. ΜΗΟΣ ΜΑΪΟΥ 2019 ΓΙΑ ΟΓΑ Χαρτοσήμου. ΧΕΠ: Ζ/110,Ζ/111
Ημ/νια: 18/06/2019 09:13:12
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΤΛΙΩΡΚ-ΘΑΨ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ με Θέμα: «Έγκριση συμμετοχής υπαλλήλων του Δήμου σε σεμινάριο του ‘ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ-ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ’ με θέμα: ‘‘Οικονομική Διαχείριση-Δημόσιες Συμβάσεις-Περιπτωσιολογία Δαπανών’’».

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ με Θέμα: «Έγκριση συμμετοχής υπαλλήλων του Δήμου σε σεμινάριο του ‘ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ-ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ’ με θέμα: ‘‘Οικονομική Διαχείριση-Δημόσιες Συμβάσεις-Περιπτωσιολογία Δαπανών’’».
Ημ/νια: 14/06/2019 13:00:21
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΘ0ΟΩΡΚ-1Υ0
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ με Θέμα: «Έγκριση συμμετοχής υπαλλήλων του Δήμου σε σεμινάριο της ‘ΦΟΡΟΥΜ- ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ’ με θέμα: ‘‘Έλεγχος & Εκκαθάριση Δαπανών Χρηματικών Ενταλμάτων’’».

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ με Θέμα: «Έγκριση συμμετοχής υπαλλήλων του Δήμου σε σεμινάριο της ‘ΦΟΡΟΥΜ- ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ’ με θέμα: ‘‘Έλεγχος & Εκκαθάριση Δαπανών Χρηματικών Ενταλμάτων’’».
Ημ/νια: 14/06/2019 12:58:29
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 7ΜΕΗΩΡΚ-7ΗΛ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Εγγραφή στο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου συλλέκτης - Πρόγραμμα Διαύγεια

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com