Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου με απευθείας ανάθεση της προμήθειας με τίτλο "Πρόμηθεια δομικών υλικών Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου"

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου με απευθείας ανάθεση της προμήθειας με τίτλο "Πρόμηθεια δομικών υλικών Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου"
Ημ/νια: 26/06/2018 10:05:57
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Ο22ΩΡΚ-Ι4Τ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΓΚΡΙΣΗ 2ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: "ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΜΕΤΑ ΤΑ ΕΝΤΟΝΑ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ"

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ 2ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: "ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΜΕΤΑ ΤΑ ΕΝΤΟΝΑ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ"
Ημ/νια: 26/06/2018 09:56:34
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΙ4ΤΩΡΚ-ΜΗΜ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απευθείας ανάθεση για την παροχή υπηρεσιών της ιστοσελίδας του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου

Θέμα: Απευθείας ανάθεση για την παροχή υπηρεσιών της ιστοσελίδας του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου
Ημ/νια: 26/06/2018 09:53:13
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω6ΩΣΩΡΚ-97Λ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών συν/σης ανελκυστήρα της Δ. Ε. Μουρεσιου.

Θέμα: Απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών συν/σης ανελκυστήρα της Δ. Ε. Μουρεσιου.
Ημ/νια: 26/06/2018 09:12:44
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΞ28ΩΡΚ-ΙΨΨ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λήψη απόφασης περί συμμετοχής στο Πρόγραμμα Φιλόδημος Ι του Υπουργείου Εσωτερικών και συγκεκριμένα: ...

Θέμα: Λήψη απόφασης περί συμμετοχής στο Πρόγραμμα Φιλόδημος Ι του Υπουργείου Εσωτερικών και συγκεκριμένα: Πρόσκληση Ι «Υποδομές ύδρευσης για την εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας και ποιότητας ύδατος για ανθρώπινη κατανάλωση» και Πρόσκληση ΙΙ «Ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών λυμάτων για την προστασία της δημόσιας υγείας και την βελτίωση της ποιότητας των υπόγειων, επιφανειακών υδάτων και των ακτών κολύμβησης».
Ημ/νια: 25/06/2018 14:38:34
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΑΙ9ΩΡΚ-8Θ8
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΚΩΝ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ ΕΡΓΟΥ: "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΡΗΝΩΝ ΔΕ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ"(4ος ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ)

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΚΩΝ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ ΕΡΓΟΥ: "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΡΗΝΩΝ ΔΕ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ"(4ος ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ)
Ημ/νια: 25/06/2018 13:48:51
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΨΝΙΩΡΚ-ΤΩΜ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ,ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ71519

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ,ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ71519
Ημ/νια: 25/06/2018 13:11:27
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω123ΩΡΚ-77Γ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση δημάρχου για την Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια 37m κιγκλιδώματος για την κάλυψη αναγκών της Δ. Ε. Μουρεσίου.

Θέμα: Απόφαση δημάρχου για την Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια 37m κιγκλιδώματος για την κάλυψη αναγκών της Δ. Ε. Μουρεσίου.
Ημ/νια: 25/06/2018 13:03:39
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΤΑΘΩΡΚ-Ν15
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Τροποποίηση της 238.2018 Α.Δ.Σ. περί ορισμού δικαιούχων και προσδιορισμού αποζημίωσης μελών Δημοτικού Συμβουλίου για την συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ζαγοράς – Μουρεσίου , σύμφωνα με το ν. 4483/2017 (ΦΕΚ Α΄107/31...

Θέμα: Τροποποίηση της 238.2018 Α.Δ.Σ. περί ορισμού δικαιούχων και προσδιορισμού αποζημίωσης μελών Δημοτικού Συμβουλίου για την συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ζαγοράς – Μουρεσίου , σύμφωνα με το ν. 4483/2017 (ΦΕΚ Α΄107/31.07.2017) και την ΚΥΑ 11836/2018 (ΦΕΚ Β΄ 1417/25-4-2018), κατόπιν παραιτήσεως Δημοτικού Συμβούλου.
Ημ/νια: 25/06/2018 12:40:23
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω1Τ4ΩΡΚ-20Η
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
Ημ/νια: 25/06/2018 12:03:12
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΓΟ8ΩΡΚ-ΘΩΥ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΜΩΝ

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΜΩΝ
Ημ/νια: 25/06/2018 11:55:30
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω2Α6ΩΡΚ-ΨΒΛ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λήψη απόφασης περί τροποποίησης μελέτης διαχείρισης δάσους Τ.Κ. Τσαγκαράδας.

Θέμα: Λήψη απόφασης περί τροποποίησης μελέτης διαχείρισης δάσους Τ.Κ. Τσαγκαράδας.
Ημ/νια: 25/06/2018 11:15:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω8ΙΩΩΡΚ-Λ9Π
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
Ημ/νια: 25/06/2018 10:48:10
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6599ΩΡΚ-Χ61
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Εκ νέου λήψη απόφασης περί έγκρισης τροποποίησης του ΟΕΥ του Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου σύμφωνα με το υπ’ αριθμ.πρωτ.: 4236/40189/16-05-2018 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας αναφορικά με την υπ’αριθμ.289/2017 απόφαση του...

Θέμα: Εκ νέου λήψη απόφασης περί έγκρισης τροποποίησης του ΟΕΥ του Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου σύμφωνα με το υπ’ αριθμ.πρωτ.: 4236/40189/16-05-2018 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας αναφορικά με την υπ’αριθμ.289/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Ημ/νια: 22/06/2018 14:35:10
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 641ΜΩΡΚ-Ρ46
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
Ημ/νια: 22/06/2018 13:04:29
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Κ72ΩΡΚ-ΣΣΠ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ με Θέμα: «Κατάταξη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Υδρονομέων Άρδευσης) στα μισθολογικά κλιμάκια του Ν.4354/2015».

Θέμα: ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ με Θέμα: «Κατάταξη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Υδρονομέων Άρδευσης) στα μισθολογικά κλιμάκια του Ν.4354/2015».
Ημ/νια: 22/06/2018 12:53:05
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΕ8ΧΩΡΚ-ΖΞΒ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
Ημ/νια: 22/06/2018 11:30:40
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 7ΧΩ0ΩΡΚ-ΒΟΤ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Ημ/νια: 22/06/2018 11:25:06
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΨΚΗΩΡΚ-ΘΘΟ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ
Ημ/νια: 22/06/2018 10:41:42
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΤΤΠΩΡΚ-ΩΣΘ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΑΤΟ ΔΗΜΟ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

Θέμα: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΑΤΟ ΔΗΜΟ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
Ημ/νια: 22/06/2018 10:07:39
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΔΖ1ΩΡΚ-ΧΔΖ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Εγγραφή στο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου συλλέκτης - Πρόγραμμα Διαύγεια

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com