Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Ζαγοράς−Μουρεσίου

Εγγραφή στο Ροή Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Ζαγοράς−Μουρεσίου
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 3 ώρες 15 λεπτά

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ μηνός Νοεμβρίου 2020

Τετ, 21/10/2020 - 02:30
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ μηνός Νοεμβρίου 2020
Ημ/νια: 20/10/2020 13:31:24
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΒΔ4ΩΡΚ-ΦΩΙ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Τετ, 21/10/2020 - 02:30
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
Ημ/νια: 20/10/2020 13:19:42
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6209ΩΡΚ-ΥΡΧ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

: « Απόφαση έγκρισης πληρωμής προμήθειας αναλώσιμων υλικών Η/Υ για κάλυψη αναγκών των σχολειών της Α/θμιας Εκπαίδευσης »

Τετ, 21/10/2020 - 02:30
Θέμα: : « Απόφαση έγκρισης πληρωμής προμήθειας αναλώσιμων υλικών Η/Υ για κάλυψη αναγκών των σχολειών της Α/θμιας Εκπαίδευσης »
Ημ/νια: 20/10/2020 12:56:21
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΞ91ΩΡΚ-ΩΜΗ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

: « Απόφαση έγκρισης πληρωμής προμήθειας αναλώσιμων υλικών Η/Υ για κάλυψη αναγκών των σχολειών της Α/θμιας Εκπαίδευσης »

Τετ, 21/10/2020 - 02:30
Θέμα: : « Απόφαση έγκρισης πληρωμής προμήθειας αναλώσιμων υλικών Η/Υ για κάλυψη αναγκών των σχολειών της Α/θμιας Εκπαίδευσης »
Ημ/νια: 20/10/2020 12:52:07
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ6ΥΑΩΡΚ-Ψ5Ψ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

: « Απόφαση έγκρισης πληρωμής προμήθειας αναλώσιμων υλικών Η/Υ για κάλυψη αναγκών των σχολειών της Α/θμιας Εκπαίδευσης »

Τετ, 21/10/2020 - 02:30
Θέμα: : « Απόφαση έγκρισης πληρωμής προμήθειας αναλώσιμων υλικών Η/Υ για κάλυψη αναγκών των σχολειών της Α/θμιας Εκπαίδευσης »
Ημ/νια: 20/10/2020 12:50:13
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΩΣΛΩΡΚ-ΥΛΡ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 626/2020 με Θέμα: «Αυτεπάγγελτη διατήρηση ισχύος της από 26-06-2019 Προσωρινής διαταγής της Προέδρου Πρωτοδικών του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών μέχρι τη συζήτηση της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων στις 27-01-2021, κατ...

Τρί, 20/10/2020 - 02:30
Θέμα: Α Π Ο Φ Α Σ Η ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 626/2020 με Θέμα: «Αυτεπάγγελτη διατήρηση ισχύος της από 26-06-2019 Προσωρινής διαταγής της Προέδρου Πρωτοδικών του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών μέχρι τη συζήτηση της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων στις 27-01-2021, κατ’εφαρμογή της από 25-04-2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄ 1588/25.04.2020)».
Ημ/νια: 19/10/2020 14:31:01
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΤΕΤΩΡΚ-4ΤΤ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

« Απόφαση έγκρισης πληρωμής προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη αναγκών της Α/θμιας Εκπαίδευσης»

Τρί, 20/10/2020 - 02:30
Θέμα: « Απόφαση έγκρισης πληρωμής προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη αναγκών της Α/θμιας Εκπαίδευσης»
Ημ/νια: 19/10/2020 14:12:02
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω3ΔΛΩΡΚ-33Δ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

« Απόφαση έγκρισης πληρωμής προμήθειας γραφικής ύλης για την κάλυψη αναγκών της Α/θμιας Εκπαίδευσης »

Τρί, 20/10/2020 - 02:30
Θέμα: « Απόφαση έγκρισης πληρωμής προμήθειας γραφικής ύλης για την κάλυψη αναγκών της Α/θμιας Εκπαίδευσης »
Ημ/νια: 19/10/2020 14:07:52
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 655ΘΩΡΚ-ΝΒΖ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

« Απόφαση έγκρισης πληρωμής προμήθειας γραφικής ύλης για την κάλυψη αναγκών της Α/θμιας Εκπαίδευσης »

Τρί, 20/10/2020 - 02:30
Θέμα: « Απόφαση έγκρισης πληρωμής προμήθειας γραφικής ύλης για την κάλυψη αναγκών της Α/θμιας Εκπαίδευσης »
Ημ/νια: 19/10/2020 14:05:10
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Α7ΡΩΡΚ-ΔΦΣ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

« Απόφαση έγκρισης πληρωμής προμήθειας γραφικής ύλης για την κάλυψη αναγκών της Α/θμιας Εκπαίδευσης »

Τρί, 20/10/2020 - 02:30
Θέμα: « Απόφαση έγκρισης πληρωμής προμήθειας γραφικής ύλης για την κάλυψη αναγκών της Α/θμιας Εκπαίδευσης »
Ημ/νια: 19/10/2020 14:01:16
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΠΦΣΩΡΚ-ΑΒ9
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

« Απόφαση έγκρισης πληρωμής για λογιστικές υπηρεσίες για την κάλυψη αναγκών της Α/θμιας Εκπαίδευσης »

Τρί, 20/10/2020 - 02:30
Θέμα: « Απόφαση έγκρισης πληρωμής για λογιστικές υπηρεσίες για την κάλυψη αναγκών της Α/θμιας Εκπαίδευσης »
Ημ/νια: 19/10/2020 13:57:01
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΚΙ4ΩΡΚ-ΚΥΩ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση έγκρισης πληρωμής προμήθειας μουσικού οργάνου για την κάλυψη των αναγκών της Α/θμιας Εκπαίδευσης. »

Τρί, 20/10/2020 - 02:30
Θέμα: Απόφαση έγκρισης πληρωμής προμήθειας μουσικού οργάνου για την κάλυψη των αναγκών της Α/θμιας Εκπαίδευσης. »
Ημ/νια: 19/10/2020 13:50:38
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ25ΙΩΡΚ-ΤΘΡ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

« Απόφαση έγκρισης πληρωμής προμήθειας γραφικής ύλης για την κάλυψη των αναγκών της Α/θμιας Εκπαίδευσης. »

Τρί, 20/10/2020 - 02:30
Θέμα: « Απόφαση έγκρισης πληρωμής προμήθειας γραφικής ύλης για την κάλυψη των αναγκών της Α/θμιας Εκπαίδευσης. »
Ημ/νια: 19/10/2020 13:46:28
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9Ω4ΕΩΡΚ-ΧΦΜ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

« Απόφαση έγκρισης πληρωμής αναγόμωσης πυροσβεστήρων για την κάλυψη αναγκών της Α/ΘΜΙΑΣ Εκπαίδευσης.»

Τρί, 20/10/2020 - 02:30
Θέμα: « Απόφαση έγκρισης πληρωμής αναγόμωσης πυροσβεστήρων για την κάλυψη αναγκών της Α/ΘΜΙΑΣ Εκπαίδευσης.»
Ημ/νια: 19/10/2020 13:42:38
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Ω9ΞΩΡΚ-8Α0
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΞΩΔΙΚΟΥ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ

Τρί, 20/10/2020 - 02:30
Θέμα: ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΞΩΔΙΚΟΥ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ
Ημ/νια: 19/10/2020 13:39:19
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΗΛΨΩΡΚ-1ΞΕ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου περί απευθείας ανάθεσης προμήθειας υλικών ύδρευσης για την αποκατάσταση ζημιών από τις θεομηνίες

Σάβ, 17/10/2020 - 02:30
Θέμα: Απόφαση Δημάρχου περί απευθείας ανάθεσης προμήθειας υλικών ύδρευσης για την αποκατάσταση ζημιών από τις θεομηνίες
Ημ/νια: 16/10/2020 11:59:32
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω77ΨΩΡΚ-Π0Φ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου περί απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ζωοτροφών για τα αδέσποτα ζώα του Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου

Σάβ, 17/10/2020 - 02:30
Θέμα: Απόφαση Δημάρχου περί απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ζωοτροφών για τα αδέσποτα ζώα του Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου
Ημ/νια: 16/10/2020 11:16:28
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΥΠΠΩΡΚ-ΦΑΝ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020 ΓΙΑ ΤΠΔΥ ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ ΧΕΠ: Ζ/185

Σάβ, 17/10/2020 - 02:30
Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020 ΓΙΑ ΤΠΔΥ ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ ΧΕΠ: Ζ/185
Ημ/νια: 16/10/2020 10:39:21
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΑΘΠΩΡΚ-1ΧΠ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ Κ.Λ.Π. ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020 ΓΙΑ ΙΚΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ,ΙΚΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ . ΧΕΠ: Ζ/171,Ζ/172,Ζ/173,Ζ/175,Ζ/176,Ζ/177,Ζ/178,Ζ/179,Ζ/180,Ζ/181,Ζ/183,Ζ/174

Σάβ, 17/10/2020 - 02:30
Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ Κ.Λ.Π. ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020 ΓΙΑ ΙΚΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ,ΙΚΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ . ΧΕΠ: Ζ/171,Ζ/172,Ζ/173,Ζ/175,Ζ/176,Ζ/177,Ζ/178,Ζ/179,Ζ/180,Ζ/181,Ζ/183,Ζ/174
Ημ/νια: 16/10/2020 10:39:16
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 679ΧΩΡΚ-Ζ5Θ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ Κ.Λ.Π. ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020 ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΧΕΠ: Ζ/173,Ζ/182

Σάβ, 17/10/2020 - 02:30
Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ Κ.Λ.Π. ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020 ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΧΕΠ: Ζ/173,Ζ/182
Ημ/νια: 16/10/2020 10:39:13
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΤ13ΩΡΚ-134
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com