Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Ζαγοράς−Μουρεσίου

Εγγραφή στο Ροή Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Ζαγοράς−Μουρεσίου
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 2 ώρες 49 λεπτά

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ (ΘΕΣΗ ΧΟΡΕΥΤΟ)

Παρ, 12/07/2019 - 02:30
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ (ΘΕΣΗ ΧΟΡΕΥΤΟ)
Ημ/νια: 11/07/2019 10:48:15
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΒΓΓΩΡΚ-7Ρ7
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΚΟΥ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ Β. ΑΒΡΑΑΜ, ΑΠΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ ΚΑ ΜΕΡΑΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ

Παρ, 12/07/2019 - 02:30
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΚΟΥ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ Β. ΑΒΡΑΑΜ, ΑΠΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ ΚΑ ΜΕΡΑΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
Ημ/νια: 11/07/2019 10:14:29
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ7ΦΗΩΡΚ-ΕΔ1
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

"ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΗ Δ.Ε. ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ, ΥΠΟΕΡΓΟ 4: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΗ Δ.Ε. ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ (T.K. ΑΝΗΛΙΟΥ )", προϋπολογισθήσας δαπάνης 645...

Πέμ, 11/07/2019 - 02:30
Θέμα: "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΗ Δ.Ε. ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ, ΥΠΟΕΡΓΟ 4: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΗ Δ.Ε. ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ (T.K. ΑΝΗΛΙΟΥ )", προϋπολογισθήσας δαπάνης 645.000,00€ συμπ. ΦΠΑ
Ημ/νια: 10/07/2019 14:37:17
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 7ΜΑΔΩΡΚ-4ΟΥ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Περί ορισμού δικηγόρων για υποθέσεις του Δήμου, παροχής γνωμοδοτήσεων, έγκρισης πινάκων αμοιβών και επιδόσεων κλήσεων εκ δικαστικών επιμελητών.

Πέμ, 11/07/2019 - 02:30
Θέμα: Περί ορισμού δικηγόρων για υποθέσεις του Δήμου, παροχής γνωμοδοτήσεων, έγκρισης πινάκων αμοιβών και επιδόσεων κλήσεων εκ δικαστικών επιμελητών.
Ημ/νια: 10/07/2019 13:41:14
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΨΠΨΩΡΚ-1ΦΓ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Περί έγκρισης Αποφάσεων Δημάρχου για την αντιμετώπιση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες.

Πέμ, 11/07/2019 - 02:30
Θέμα: Περί έγκρισης Αποφάσεων Δημάρχου για την αντιμετώπιση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες.
Ημ/νια: 10/07/2019 12:58:30
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΠΑΦΩΡΚ-0Δ7
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνία στη Δ.Ε.Ζαγοράς (θέσεις του Δ.Κ. Ζαγοράς Ρέμα Συμεών, Αγία Κυριακή 1, Αγία Κυριακή 2 και της Τ.Κ. Μακρυράχης Θέση Κούκος) και Δ.Ε.Μουρεσίου (Τ.Κ.Τσαγκαράδας)

Πέμ, 11/07/2019 - 02:30
Θέμα: Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνία στη Δ.Ε.Ζαγοράς (θέσεις του Δ.Κ. Ζαγοράς Ρέμα Συμεών, Αγία Κυριακή 1, Αγία Κυριακή 2 και της Τ.Κ. Μακρυράχης Θέση Κούκος) και Δ.Ε.Μουρεσίου (Τ.Κ.Τσαγκαράδας)
Ημ/νια: 10/07/2019 12:37:35
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 61Ι3ΩΡΚ-ΛΝ7
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών (μελέτης), καθορισμός των όρων δημοπράτησης, έγκριση τεύχους δημοπράτησης και έγκριση επιτροπής διαγωνισμού η οποία προέρχεται μετά από κλήρωση από το Μη.Μ.Ε.Δ., για την εκτέλεση του έργου: "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ...

Πέμ, 11/07/2019 - 02:30
Θέμα: Περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών (μελέτης), καθορισμός των όρων δημοπράτησης, έγκριση τεύχους δημοπράτησης και έγκριση επιτροπής διαγωνισμού η οποία προέρχεται μετά από κλήρωση από το Μη.Μ.Ε.Δ., για την εκτέλεση του έργου: "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΗ Δ.Ε. ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ - ΥΠΟΕΡΓΟ 3: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΗ Δ.Ε. ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ – ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ (T.K. ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ )", προϋπολογισθήσας δαπάνης 311.000,00€ συμπ. ΦΠΑ.
Ημ/νια: 10/07/2019 11:25:24
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΤΔΣΩΡΚ-ΓΜ5
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά

Πέμ, 11/07/2019 - 02:30
Θέμα: Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά
Ημ/νια: 10/07/2019 09:32:19
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΠΘΞΩΡΚ-ΚΞ7
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΗ 2970 ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΟΥΝ

Τετ, 10/07/2019 - 02:30
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΗ 2970 ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΟΥΝ
Ημ/νια: 09/07/2019 12:03:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 63ΘΑΩΡΚ-Ψ53
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ - ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑΣ

Τετ, 10/07/2019 - 02:30
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ - ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑΣ
Ημ/νια: 09/07/2019 10:45:57
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ997ΩΡΚ-15Δ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συζήτηση επί της υπ’ αριθμ. 4/2019 απόφασης του Συμβουλίου της Δ.Κ. Ζαγοράς με θέμα: Συζήτηση - λήψη απόφασης επί αιτήσεως κ. Τσέλιου Δέσποινας.

Τετ, 10/07/2019 - 02:30
Θέμα: Συζήτηση επί της υπ’ αριθμ. 4/2019 απόφασης του Συμβουλίου της Δ.Κ. Ζαγοράς με θέμα: Συζήτηση - λήψη απόφασης επί αιτήσεως κ. Τσέλιου Δέσποινας.
Ημ/νια: 09/07/2019 09:58:00
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ6ΞΘΩΡΚ-Φ2Λ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την λειτουργία του Κέντρου Υγείας Ζαγοράς, κατόπιν αποφάσεων των Συμβουλίων της Δημοτικής και των Τοπικών Κοινοτήτων.

Τετ, 10/07/2019 - 02:30
Θέμα: Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την λειτουργία του Κέντρου Υγείας Ζαγοράς, κατόπιν αποφάσεων των Συμβουλίων της Δημοτικής και των Τοπικών Κοινοτήτων.
Ημ/νια: 09/07/2019 09:24:27
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΙΞ5ΩΡΚ-Α2Ε
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συζήτηση - ενημέρωση επί της υπ’ αριθμ. πρωτ. 2524/01-03-2019 αιτήσεως του Συλλόγου Επαγγελματιών Ζαγοράς «ΞΕΝΙΟΣ ΖΕΥΣ».

Τετ, 10/07/2019 - 02:30
Θέμα: Συζήτηση - ενημέρωση επί της υπ’ αριθμ. πρωτ. 2524/01-03-2019 αιτήσεως του Συλλόγου Επαγγελματιών Ζαγοράς «ΞΕΝΙΟΣ ΖΕΥΣ».
Ημ/νια: 09/07/2019 08:54:39
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 78Η4ΩΡΚ-Ν04
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συζήτηση επί της υπ’ αριθμ. πρωτ. 6218/13-06-2019 αιτήσεως των Φιλόζωων Ανατολικού Πηλίου.

Τρί, 09/07/2019 - 02:30
Θέμα: Συζήτηση επί της υπ’ αριθμ. πρωτ. 6218/13-06-2019 αιτήσεως των Φιλόζωων Ανατολικού Πηλίου.
Ημ/νια: 08/07/2019 14:36:20
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 66ΚΝΩΡΚ-ΞΓΗ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΛ. ΓΡΑΜΜΗ 6970127649 ΚΑΙ 6972083040 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΑΠΟ 03/04/2019 ΕΩΣ ΚΑΙ 02/06/2019

Τρί, 09/07/2019 - 02:30
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΛ. ΓΡΑΜΜΗ 6970127649 ΚΑΙ 6972083040 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΑΠΟ 03/04/2019 ΕΩΣ ΚΑΙ 02/06/2019
Ημ/νια: 08/07/2019 13:56:14
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ0ΩΔΩΡΚ-2ΔΓ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΛ. ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΑΠΟ 16/03/2019 ΕΩΣ ΚΑΙ 31/05/2019

Τρί, 09/07/2019 - 02:30
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΛ. ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΑΠΟ 16/03/2019 ΕΩΣ ΚΑΙ 31/05/2019
Ημ/νια: 08/07/2019 13:40:44
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΧ4ΙΩΡΚ-ΘΜΝ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

Τρί, 09/07/2019 - 02:30
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
Ημ/νια: 08/07/2019 12:46:51
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ2ΡΘΩΡΚ-19Ν
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ (Τ.Κ. ΚΙΣΣΟΥ)

Τρί, 09/07/2019 - 02:30
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ (Τ.Κ. ΚΙΣΣΟΥ)
Ημ/νια: 08/07/2019 11:35:59
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΘ4ΤΩΡΚ-Σ72
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση επιτροπής διαγωνισμού προερχόμενη από κλήρωση από το Μη.Μ.Ε.Δ. για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: " ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΟ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΠΑΠΑ ΝΕΡΟ & ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ Δ. ΖΑΓΟΡΑΣ – ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ "

Τρί, 09/07/2019 - 02:30
Θέμα: Έγκριση επιτροπής διαγωνισμού προερχόμενη από κλήρωση από το Μη.Μ.Ε.Δ. για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: " ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΟ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΠΑΠΑ ΝΕΡΟ & ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ Δ. ΖΑΓΟΡΑΣ – ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ "
Ημ/νια: 08/07/2019 11:33:57
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΟΒΜΩΡΚ-8ΣΘ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ (Τ.Κ ΑΝΗΛΙΟΥ)

Τρί, 09/07/2019 - 02:30
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ (Τ.Κ ΑΝΗΛΙΟΥ)
Ημ/νια: 08/07/2019 10:28:56
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 69ΓΦΩΡΚ-ΥΗΦ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com