Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Ζαγοράς−Μουρεσίου

Εγγραφή στο Ροή Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Ζαγοράς−Μουρεσίου
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 13 ώρες 1 λεπτό

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΗΝ ΤΚ. ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑΣ

Τρί, 04/08/2020 - 02:30
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΗΝ ΤΚ. ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑΣ
Ημ/νια: 03/08/2020 10:30:49
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΕΑΣΩΡΚ-ΡΩΙ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου περί επανάληψη πρόσκλησης της δαπάνης με τίτλο "Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες(Τ.Κ.Τσαγκαράδας)"

Τρί, 04/08/2020 - 02:30
Θέμα: Απόφαση Δημάρχου περί επανάληψη πρόσκλησης της δαπάνης με τίτλο "Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες(Τ.Κ.Τσαγκαράδας)"
Ημ/νια: 03/08/2020 09:57:31
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 662ΩΩΡΚ-ΒΔΖ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΕΝΟΙΚΙΩΝ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ ΜΗΝΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ - ΜΑΡΤΙΟΥ 2020

Τρί, 04/08/2020 - 02:30
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΕΝΟΙΚΙΩΝ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ ΜΗΝΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ - ΜΑΡΤΙΟΥ 2020
Ημ/νια: 03/08/2020 08:53:43
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω3ΥΦΩΡΚ-ΥΓΥ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Πρόσκληση 16ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Σάβ, 01/08/2020 - 02:30
Θέμα: Πρόσκληση 16ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής
Ημ/νια: 31/07/2020 13:38:53
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΨΡΨΩΡΚ-ΙΟΚ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου με απευθείας ανάθεση της δαπάνης με τίτλο "Προσδιορισμός και καταγραφή ξυλαποθέματος και στοιχείων διαχείρισης δάσους Τσαγκαράδας του Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου"

Σάβ, 01/08/2020 - 02:30
Θέμα: Απόφαση Δημάρχου με απευθείας ανάθεση της δαπάνης με τίτλο "Προσδιορισμός και καταγραφή ξυλαποθέματος και στοιχείων διαχείρισης δάσους Τσαγκαράδας του Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου"
Ημ/νια: 31/07/2020 13:33:16
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΝ06ΩΡΚ-Η41
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 9ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. 2020

Σάβ, 01/08/2020 - 02:30
Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 9ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. 2020
Ημ/νια: 31/07/2020 13:22:28
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΝΑΕΩΡΚ-Ρ5Μ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Λήψη απόφασης σχετικά με τον εξώδικο συμβιβασμό επί αιτήματος της κας Πέτρου – Μαρίνη Ευλαμπίας περί καταβολής αποζημίωσης για ζημιές που προκλήθηκαν σε μάντρα περίφραξης κατά την διάρκεια εργασιών αποχιονισμού του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου»

Σάβ, 01/08/2020 - 02:30
Θέμα: «Λήψη απόφασης σχετικά με τον εξώδικο συμβιβασμό επί αιτήματος της κας Πέτρου – Μαρίνη Ευλαμπίας περί καταβολής αποζημίωσης για ζημιές που προκλήθηκαν σε μάντρα περίφραξης κατά την διάρκεια εργασιών αποχιονισμού του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου»
Ημ/νια: 31/07/2020 13:00:25
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΠΚΥΩΡΚ-ΓΓΕ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟ

Σάβ, 01/08/2020 - 02:30
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟ
Ημ/νια: 31/07/2020 09:14:56
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΖΙΥΩΡΚ-ΒΨΧ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αποδέσμευση. Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων

Σάβ, 01/08/2020 - 02:30
Θέμα: Αποδέσμευση. Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων
Ημ/νια: 31/07/2020 09:12:51
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΨΤ7ΩΡΚ-ΠΦ8
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αποδέσμευση. Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων

Σάβ, 01/08/2020 - 02:30
Θέμα: Αποδέσμευση. Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων
Ημ/νια: 31/07/2020 09:12:13
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω6Β1ΩΡΚ-4ΘΝ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας τουριστικής προβολής του Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου μέσω ετήσιας έκδοσης εφημερίδας

Παρ, 31/07/2020 - 02:30
Θέμα: Απόφαση Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας τουριστικής προβολής του Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου μέσω ετήσιας έκδοσης εφημερίδας
Ημ/νια: 30/07/2020 14:21:33
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 65Α8ΩΡΚ-ΔΞΤ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου περί επανάληψη πρόσκλησης για την δαπάνη με τίτλο " Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες(Δ.Κ.Ζαγοράς)"

Παρ, 31/07/2020 - 02:30
Θέμα: Απόφαση Δημάρχου περί επανάληψη πρόσκλησης για την δαπάνη με τίτλο " Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες(Δ.Κ.Ζαγοράς)"
Ημ/νια: 30/07/2020 14:02:40
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Τ1ΨΩΡΚ-7ΒΡ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Περί ορισμού δικηγόρων για υποθέσεις του Δήμου παροχής γνωμοδοτήσεων και έγκρισης πινάκων αμοιβών»

Παρ, 31/07/2020 - 02:30
Θέμα: «Περί ορισμού δικηγόρων για υποθέσεις του Δήμου παροχής γνωμοδοτήσεων και έγκρισης πινάκων αμοιβών»
Ημ/νια: 30/07/2020 13:29:22
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Ο0ΛΩΡΚ-Ε75
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών της δαπάνης με τίτλο "Προσδιορισμός και καταγραφή ξυλαποθέματος και στοιχείων διαχείρισης δάσους Τσαγκαράδας του Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου"

Παρ, 31/07/2020 - 02:30
Θέμα: Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών της δαπάνης με τίτλο "Προσδιορισμός και καταγραφή ξυλαποθέματος και στοιχείων διαχείρισης δάσους Τσαγκαράδας του Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου"
Ημ/νια: 30/07/2020 13:03:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 962ΒΩΡΚ-3ΡΨ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου για την έγκριση προδιαγραφών περί παροχής υπηρεσιών για την παραγωγή – διαχείριση – διανομή λογαριασμών ύδρευσης – άρδευσης

Παρ, 31/07/2020 - 02:30
Θέμα: Απόφαση Δημάρχου για την έγκριση προδιαγραφών περί παροχής υπηρεσιών για την παραγωγή – διαχείριση – διανομή λογαριασμών ύδρευσης – άρδευσης
Ημ/νια: 30/07/2020 13:01:28
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 66Θ8ΩΡΚ-ΓΕΠ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΜΟΛΥΒΔΗΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΜΑΤΡΙΟΥ 2020

Παρ, 31/07/2020 - 02:30
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΜΟΛΥΒΔΗΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΜΑΤΡΙΟΥ 2020
Ημ/νια: 30/07/2020 12:49:41
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΩΖ1ΩΡΚ-Κ36
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Δασολόγος

Παρ, 31/07/2020 - 02:30
Θέμα: Δασολόγος
Ημ/νια: 30/07/2020 12:45:17
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΚΙΩΩΡΚ-Τ7Μ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Παρ, 31/07/2020 - 02:30
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ
Ημ/νια: 30/07/2020 12:36:40
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Ψ7ΙΩΡΚ-3ΔΗ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αποδέσμευση. Δασολόγος

Παρ, 31/07/2020 - 02:30
Θέμα: Αποδέσμευση. Δασολόγος
Ημ/νια: 30/07/2020 11:42:03
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω0Β3ΩΡΚ-ΨΛ1
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Παρ, 31/07/2020 - 02:30
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Ημ/νια: 30/07/2020 11:21:03
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΦ6ΗΩΡΚ-ΔΜΝ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com