Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Ζαγοράς−Μουρεσίου

Εγγραφή στο Ροή Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Ζαγοράς−Μουρεσίου
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 20 ώρες 50 λεπτά

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΟΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΣΤΗΝ ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΠΡΙΛΙΟ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΙΟΥΝΙΟ 2021

Παρ, 30/07/2021 - 03:15
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΟΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΣΤΗΝ ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΠΡΙΛΙΟ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΙΟΥΝΙΟ 2021
Ημ/νια: 29/07/2021 12:36:50
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΤΖΑΩΡΚ-ΧΧΚ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΔΟΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ ΓΙΑ ΕΞΩΔΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ

Παρ, 30/07/2021 - 03:15
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΔΟΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ ΓΙΑ ΕΞΩΔΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ
Ημ/νια: 29/07/2021 12:11:30
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω1ΣΘΩΡΚ-ΝΝ8
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ Ε.Α.Α.Δ.Η.ΣΥ 0,07,ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΧΕΠ: Β/296,Β/315,Β/333,Β/340,Β/345,Β/353,Β/312,Β/352,Β/355,Β/360,Β/319,Β/329,Β/334,Β/338,Β/344,Β/346,Β/349,Β/364,Β/331,Β/293

Παρ, 30/07/2021 - 03:15
Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ Ε.Α.Α.Δ.Η.ΣΥ 0,07,ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΧΕΠ: Β/296,Β/315,Β/333,Β/340,Β/345,Β/353,Β/312,Β/352,Β/355,Β/360,Β/319,Β/329,Β/334,Β/338,Β/344,Β/346,Β/349,Β/364,Β/331,Β/293
Ημ/νια: 29/07/2021 11:08:32
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΚΣΘΩΡΚ-ΞΙ3
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ Ε.Α.Α.Δ.Η.ΣΥ 0,07,ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΧΕΠ: Β/283,Β/292,Β/291,Β/294,Β/250,Β/271,Β/302,Β/284,Β/313,Β/314,Β/310,Β/275,Β/277,Β/308,Β/309,Β/311,Β/332,Β/328,Β/335,Β/341,Β/231,Β/307,Β/295

Παρ, 30/07/2021 - 03:15
Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ Ε.Α.Α.Δ.Η.ΣΥ 0,07,ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΧΕΠ: Β/283,Β/292,Β/291,Β/294,Β/250,Β/271,Β/302,Β/284,Β/313,Β/314,Β/310,Β/275,Β/277,Β/308,Β/309,Β/311,Β/332,Β/328,Β/335,Β/341,Β/231,Β/307,Β/295
Ημ/νια: 29/07/2021 10:54:28
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΚΝΨΩΡΚ-Κ2Ξ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων

Παρ, 30/07/2021 - 03:15
Θέμα: Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων
Ημ/νια: 29/07/2021 10:24:48
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΞ27ΩΡΚ-0ΙΚ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων

Παρ, 30/07/2021 - 03:15
Θέμα: Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων
Ημ/νια: 29/07/2021 10:24:44
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΓ9ΦΩΡΚ-8ΥΧ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων

Παρ, 30/07/2021 - 03:15
Θέμα: Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων
Ημ/νια: 29/07/2021 10:24:42
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΡΟ4ΩΡΚ-Β89
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων

Παρ, 30/07/2021 - 03:15
Θέμα: Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων
Ημ/νια: 29/07/2021 10:24:41
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΕΧ7ΩΡΚ-ΗΦΙ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών πρόσβασης σε διαδικτυακές βάσεις δεδομένων της ΔήμοςΝΕΤ

Πέμ, 29/07/2021 - 03:15
Θέμα: Απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών πρόσβασης σε διαδικτυακές βάσεις δεδομένων της ΔήμοςΝΕΤ
Ημ/νια: 28/07/2021 15:09:50
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω5Μ3ΩΡΚ-56Χ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ Ε.Α.Α.Δ.Η.ΣΥ 0,07,ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΧΕΠ: Β/257,Β/248,Β/251,Β/255,Β/261,Β/196,Β/210,Β/252,Β/265,Β/289,Β/203,Β/256

Πέμ, 29/07/2021 - 03:15
Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ Ε.Α.Α.Δ.Η.ΣΥ 0,07,ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΧΕΠ: Β/257,Β/248,Β/251,Β/255,Β/261,Β/196,Β/210,Β/252,Β/265,Β/289,Β/203,Β/256
Ημ/νια: 28/07/2021 12:41:17
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΤΡΛΩΡΚ-83Σ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου με απευθείας ανάθεση της δαπάνης με τίτλο "Προμήθεια δομικών υλικών για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από θεομηνίες"

Πέμ, 29/07/2021 - 03:15
Θέμα: Απόφαση Δημάρχου με απευθείας ανάθεση της δαπάνης με τίτλο "Προμήθεια δομικών υλικών για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από θεομηνίες"
Ημ/νια: 28/07/2021 12:11:07
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ5ΓΥΩΡΚ-Ε3Λ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ Ε.Α.Α.Δ.Η.ΣΥ 0,07,ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΧΕΠ: Β/215,Β/219,Β/220,Β/106,Β/223,Β/193,Β/217,Β/221,Β/226,Β/214,Β/238,Β/234,Β/239,Β/240,Β/242,Β/224

Πέμ, 29/07/2021 - 03:15
Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ Ε.Α.Α.Δ.Η.ΣΥ 0,07,ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΧΕΠ: Β/215,Β/219,Β/220,Β/106,Β/223,Β/193,Β/217,Β/221,Β/226,Β/214,Β/238,Β/234,Β/239,Β/240,Β/242,Β/224
Ημ/νια: 28/07/2021 11:43:09
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΗΨΘΩΡΚ-Γ6Π
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ Ε.Α.Α.Δ.Η.ΣΥ 0,07,ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΧΕΠ: Β/181,Β/189,Β/190,Β/191,Β/174,Β/146,Β/185,Β/186,Β/183,Β/175,Β/192,Β/205,Β/202,Β/200,Β/137,Β/198,Β/201,Β/211,Β/212,Β/216,Β/208,Β/218,Β/194,Β/170,Β/178,Β/179,Β/184,Β/102

Πέμ, 29/07/2021 - 03:15
Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ Ε.Α.Α.Δ.Η.ΣΥ 0,07,ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΧΕΠ: Β/181,Β/189,Β/190,Β/191,Β/174,Β/146,Β/185,Β/186,Β/183,Β/175,Β/192,Β/205,Β/202,Β/200,Β/137,Β/198,Β/201,Β/211,Β/212,Β/216,Β/208,Β/218,Β/194,Β/170,Β/178,Β/179,Β/184,Β/102
Ημ/νια: 28/07/2021 11:03:25
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 67ΛΒΩΡΚ-ΞΓ3
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ 7ης ΔΟΣΗΣ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛ/20 ΤΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΟΦΕΙΛΗΣ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ (7η ΑΠΟ 36η)

Πέμ, 29/07/2021 - 03:15
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ 7ης ΔΟΣΗΣ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛ/20 ΤΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΟΦΕΙΛΗΣ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ (7η ΑΠΟ 36η)
Ημ/νια: 28/07/2021 10:33:58
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΝΟ8ΩΡΚ-Κ0Υ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας υλικού εκτυπώσεων

Πέμ, 29/07/2021 - 03:15
Θέμα: Απόφαση Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας υλικού εκτυπώσεων
Ημ/νια: 28/07/2021 10:22:36
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΑΟΜΩΡΚ-8ΔΧ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ Ε.Α.Α.Δ.Η.ΣΥ 0,07,ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΧΕΠ: Β/45,Β/87,Β/131,Β/138,Β/144,Β/145,Β/152,Β/154,Β/129,Β/153,Β/96,Β/111,Β/149,Β/168,Β/169,Β/171,Β/134,Β/124

Πέμ, 29/07/2021 - 03:15
Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ Ε.Α.Α.Δ.Η.ΣΥ 0,07,ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΧΕΠ: Β/45,Β/87,Β/131,Β/138,Β/144,Β/145,Β/152,Β/154,Β/129,Β/153,Β/96,Β/111,Β/149,Β/168,Β/169,Β/171,Β/134,Β/124
Ημ/νια: 28/07/2021 09:51:55
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΚ1ΕΩΡΚ-Λ7Ρ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ Ε.Α.Α.Δ.Η.ΣΥ 0,07,ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΧΕΠ: Β/8,Β/9,Β/12,Β/26,Β/11,Β/10,Β/21

Πέμ, 29/07/2021 - 03:15
Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ Ε.Α.Α.Δ.Η.ΣΥ 0,07,ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΧΕΠ: Β/8,Β/9,Β/12,Β/26,Β/11,Β/10,Β/21
Ημ/νια: 28/07/2021 09:33:32
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 639ΛΩΡΚ-ΨΨΝ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ Ε.Α.Α.Δ.Η.ΣΥ 0,07,ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΧΕΠ: Β/1,Β/28,Β/35,Β/40,Β/29,Β/36,Β/55,Β/56,Β/30,Β/31,Β/32,Β/33,Β/49,Β/41,Β/52,Β/48,Β/67,Β/68,Β/71,Β/72,Β/73,Β/51,Β/92,Β/61,Β/79,Β/80,Β/81,Β/82,Β/37,Β/54,Β/43,Β/60

Πέμ, 29/07/2021 - 03:15
Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ Ε.Α.Α.Δ.Η.ΣΥ 0,07,ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΧΕΠ: Β/1,Β/28,Β/35,Β/40,Β/29,Β/36,Β/55,Β/56,Β/30,Β/31,Β/32,Β/33,Β/49,Β/41,Β/52,Β/48,Β/67,Β/68,Β/71,Β/72,Β/73,Β/51,Β/92,Β/61,Β/79,Β/80,Β/81,Β/82,Β/37,Β/54,Β/43,Β/60
Ημ/νια: 28/07/2021 09:32:41
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΕΘ8ΩΡΚ-19Ζ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΕΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 24263 50200 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1-6-2021 ΕΩΣ 30-6-2021 & 2426023560 - 2426022129 - 2426049258 ΑΠΟ 8-5-2021 ΕΩΣ 7-7-2021

Τετ, 28/07/2021 - 03:15
Θέμα: ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΕΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 24263 50200 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1-6-2021 ΕΩΣ 30-6-2021 & 2426023560 - 2426022129 - 2426049258 ΑΠΟ 8-5-2021 ΕΩΣ 7-7-2021
Ημ/νια: 27/07/2021 12:44:24
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΩΤΧΩΡΚ-ΗΗ7
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ

Τετ, 28/07/2021 - 03:15
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ
Ημ/νια: 27/07/2021 12:19:31
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΩΥΟΩΡΚ-5Κ4
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com