Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Ζαγοράς−Μουρεσίου

Εγγραφή στο Ροή Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Ζαγοράς−Μουρεσίου
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 16 ώρες 30 λεπτά

Απόφαση έγκρισης πληρωμής προμήθειας υλικών συντήρησης και επισκευής κτιρίων για την κάλυψη των αναγκών της Α/θμιας Εκπαίδευσης

Τετ, 25/11/2020 - 02:30
Θέμα: Απόφαση έγκρισης πληρωμής προμήθειας υλικών συντήρησης και επισκευής κτιρίων για την κάλυψη των αναγκών της Α/θμιας Εκπαίδευσης
Ημ/νια: 25/11/2020 00:42:38
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω6ΝΩΩΡΚ-6ΑΥ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση έγκρισης πληρωμής προμήθειας υλικών συντήρησης και επισκευής κτιρίων για την κάλυψη των αναγκών της Α/θμιας Εκπαίδευσης

Τετ, 25/11/2020 - 02:30
Θέμα: Απόφαση έγκρισης πληρωμής προμήθειας υλικών συντήρησης και επισκευής κτιρίων για την κάλυψη των αναγκών της Α/θμιας Εκπαίδευσης
Ημ/νια: 25/11/2020 00:41:41
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω6ΖΘΩΡΚ-ΠΓΤ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση έγκρισης πληρωμής προμήθειας υλικών συντήρησης και επισκευής κτιρίων για την κάλυψη των αναγκών της Α/θμιας Εκπαίδευσης

Τετ, 25/11/2020 - 02:30
Θέμα: Απόφαση έγκρισης πληρωμής προμήθειας υλικών συντήρησης και επισκευής κτιρίων για την κάλυψη των αναγκών της Α/θμιας Εκπαίδευσης
Ημ/νια: 25/11/2020 00:36:54
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω6Ξ6ΩΡΚ-99Σ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ με Θέμα: «Λήψη μέτρων προστασίας των υπαλλήλων του Δήμου και των πολιτών που εξυπηρετούνται από τις υπηρεσίες του Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου στο πλαίσιο λήψης μέτρων αποφυγής και περιορισμού διάδοσης του κορωνοϊου».

Τετ, 25/11/2020 - 02:30
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ με Θέμα: «Λήψη μέτρων προστασίας των υπαλλήλων του Δήμου και των πολιτών που εξυπηρετούνται από τις υπηρεσίες του Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου στο πλαίσιο λήψης μέτρων αποφυγής και περιορισμού διάδοσης του κορωνοϊου».
Ημ/νια: 24/11/2020 13:19:41
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9Ο3ΦΩΡΚ-ΗΛ4
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΛΑΣΤΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΗ 3033 - ΚΗΗ 6056 - ΚΗΗ 3104 - ΚΗΟ 9384

Τετ, 25/11/2020 - 02:30
Θέμα: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΛΑΣΤΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΗ 3033 - ΚΗΗ 6056 - ΚΗΗ 3104 - ΚΗΟ 9384
Ημ/νια: 24/11/2020 13:11:49
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ5ΝΙΩΡΚ-6ΣΣ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών της δαπάνης με τίτλο "προκλήθηκαν από θεομηνίες στο Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου(Τ.Κ.Αγ.Δημητρίου)"

Τετ, 25/11/2020 - 02:30
Θέμα: Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών της δαπάνης με τίτλο "προκλήθηκαν από θεομηνίες στο Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου(Τ.Κ.Αγ.Δημητρίου)"
Ημ/νια: 24/11/2020 11:21:44
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΦΛΜΩΡΚ-Α75
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου με απευθείας ανάθεση της δαπάνης με τίτλο "Προμήθεια δομικών υλικών για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από θεομηνίες(Τ.Κ.Κισσού)"

Τετ, 25/11/2020 - 02:30
Θέμα: Απόφαση Δημάρχου με απευθείας ανάθεση της δαπάνης με τίτλο "Προμήθεια δομικών υλικών για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από θεομηνίες(Τ.Κ.Κισσού)"
Ημ/νια: 24/11/2020 10:23:35
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΣΖΝΩΡΚ-ΧΡΘ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου με απευθείας ανάθεση της δαπάνης με τίτλο "Προμήθεια δομικών υλικών για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από θεομηνίες(Δ.Κ.Ζαγοράς)

Τετ, 25/11/2020 - 02:30
Θέμα: Απόφαση Δημάρχου με απευθείας ανάθεση της δαπάνης με τίτλο "Προμήθεια δομικών υλικών για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από θεομηνίες(Δ.Κ.Ζαγοράς)
Ημ/νια: 24/11/2020 09:38:17
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΧΨΡΩΡΚ-7ΔΦ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου με απευθείας ανάθεση της δαπάνης με τίτλο "Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στο Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου(Δ.Κ.Ζαγοράς)"

Τρί, 24/11/2020 - 02:30
Θέμα: Απόφαση Δημάρχου με απευθείας ανάθεση της δαπάνης με τίτλο "Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στο Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου(Δ.Κ.Ζαγοράς)"
Ημ/νια: 23/11/2020 13:22:28
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω1Α9ΩΡΚ-4ΦΨ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Εισήγηση για 9η Αναμόρφωση εσόδων- εξόδων προϋπ/σμού, του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου, οικ. έτους 2020 και υποβολή αυτής στο Δημ. Συμβούλιο για λήψη απόφασης»

Τρί, 24/11/2020 - 02:30
Θέμα: «Εισήγηση για 9η Αναμόρφωση εσόδων- εξόδων προϋπ/σμού, του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου, οικ. έτους 2020 και υποβολή αυτής στο Δημ. Συμβούλιο για λήψη απόφασης»
Ημ/νια: 23/11/2020 13:22:00
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ347ΩΡΚ-ΩΩ7
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΚΕΔΗΖΑΜ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ COVID - 19 ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΕΥΑΠΘΩΝ ΚΑΙ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟΙ ΣΠΙΤΙ"

Τρί, 24/11/2020 - 02:30
Θέμα: ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΚΕΔΗΖΑΜ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ COVID - 19 ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΕΥΑΠΘΩΝ ΚΑΙ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟΙ ΣΠΙΤΙ"
Ημ/νια: 23/11/2020 12:59:15
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΜΧ7ΩΡΚ-Π2Γ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Έγκριση Υποβολής Πρότασης του Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου για ένταξη στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» 2020 του Πράσινου Ταμείου του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας στον Άξονα Προτεραιότητας 4 (Α.Π.4) για την εκπόνηση...

Τρί, 24/11/2020 - 02:30
Θέμα: «Έγκριση Υποβολής Πρότασης του Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου για ένταξη στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» 2020 του Πράσινου Ταμείου του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας στον Άξονα Προτεραιότητας 4 (Α.Π.4) για την εκπόνηση Σχεδίων Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)»
Ημ/νια: 23/11/2020 12:32:41
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΟΑΨΩΡΚ-ΤΝΨ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου με απευθείας ανάθεση της δαπάνης με τίτλο "Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στο Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου(Τ.Κ.Μακρυράχης)"

Τρί, 24/11/2020 - 02:30
Θέμα: Απόφαση Δημάρχου με απευθείας ανάθεση της δαπάνης με τίτλο "Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στο Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου(Τ.Κ.Μακρυράχης)"
Ημ/νια: 23/11/2020 12:29:53
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Α8ΤΩΡΚ-7ΗΛ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Εκ νέου ορισμός εκπροσώπων για την διενέργεια τραπεζικών συναλλαγών καθώς και τον καθορισμό αυτών, κατόπιν της από 03-11-2020 εισηγήσεως του αρμόδιου τμήματος του Δήμου.

Τρί, 24/11/2020 - 02:30
Θέμα: Εκ νέου ορισμός εκπροσώπων για την διενέργεια τραπεζικών συναλλαγών καθώς και τον καθορισμό αυτών, κατόπιν της από 03-11-2020 εισηγήσεως του αρμόδιου τμήματος του Δήμου.
Ημ/νια: 23/11/2020 12:10:47
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΜΒΖΩΡΚ-ΞΟΩ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Αποδοχή ένταξης χρηματοδότησης του Δήμου Ζαγοράς – Μουρεσίου, ποσού 2.101.613,27€, στον Άξονα «Περιβάλλον» του Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», για το έργο με τίτλο «Έργα ύδρευσης Δήμου Ζαγοράς – Μουρεσίου».

Τρί, 24/11/2020 - 02:30
Θέμα: «Αποδοχή ένταξης χρηματοδότησης του Δήμου Ζαγοράς – Μουρεσίου, ποσού 2.101.613,27€, στον Άξονα «Περιβάλλον» του Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», για το έργο με τίτλο «Έργα ύδρευσης Δήμου Ζαγοράς – Μουρεσίου».
Ημ/νια: 23/11/2020 11:57:50
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΝ4ΘΩΡΚ-ΕΝΟ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου με απευθείας ανάθεση της δαπάνης με τίτλο "Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στο Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου(Τ.Κ.Μακρυράχης)"

Τρί, 24/11/2020 - 02:30
Θέμα: Απόφαση Δημάρχου με απευθείας ανάθεση της δαπάνης με τίτλο "Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στο Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου(Τ.Κ.Μακρυράχης)"
Ημ/νια: 23/11/2020 11:34:44
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6324ΩΡΚ-ΠΒ3
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση υποβολή πρότασης µε τίτλο «Δράσεις ηλεκτροκίνησης Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης με Κωδικό: ΑΤ12 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ), του Προγράμματος Ανάπτυξης και...

Τρί, 24/11/2020 - 02:30
Θέμα: Έγκριση υποβολή πρότασης µε τίτλο «Δράσεις ηλεκτροκίνησης Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης με Κωδικό: ΑΤ12 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ), του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», στον Α.Π. «Περιβάλλον» με τίτλο «Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στους Δήμους».
Ημ/νια: 23/11/2020 11:09:22
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΜΡΩΩΡΚ-Μ9Θ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

τίτλο «Συντήρηση κι επισκευή δημοτικού αθλητικού κέντρου Τσαγκαράδας Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου», προϋπολογισμού 50.000,00€ (προ ΦΠΑ), στο πλαίσιο της Πρόσκλησης με Κωδικό: ΑΤ10 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών ...

Τρί, 24/11/2020 - 02:30
Θέμα: τίτλο «Συντήρηση κι επισκευή δημοτικού αθλητικού κέντρου Τσαγκαράδας Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου», προϋπολογισμού 50.000,00€ (προ ΦΠΑ), στο πλαίσιο της Πρόσκλησης με Κωδικό: ΑΤ10 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ), του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», στον Α.Π. «Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός» με τίτλο «Συντήρηση δημοτικών ανοιχτών αθλητικών χώρων, σχολικών μονάδων, προσβασιμότητα ΑμεΑ»
Ημ/νια: 23/11/2020 10:56:54
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΜΡ5ΩΡΚ-Λ2Ν
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 2 ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Σάβ, 21/11/2020 - 02:30
Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 2 ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Ημ/νια: 20/11/2020 14:32:47
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ6Χ3ΩΡΚ-8Ρ2
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου με απευθείας ανάθεση της δαπάνης με τίτλο "Αγορά ηλεκτρικών λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού του Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου"

Σάβ, 21/11/2020 - 02:30
Θέμα: Απόφαση Δημάρχου με απευθείας ανάθεση της δαπάνης με τίτλο "Αγορά ηλεκτρικών λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού του Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου"
Ημ/νια: 20/11/2020 12:49:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΑΔΠΩΡΚ-67Μ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com