Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Ζαγοράς−Μουρεσίου

Εγγραφή στο Ροή Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Ζαγοράς−Μουρεσίου
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 4 ώρες 20 λεπτά

Λήψη απόφασης κατόπιν προτάσεως του επικεφαλής της ελάσσονος μειοψηφίας κ. Τσαπράζη Βασίλειου, για έκδοση ψηφίσματος διαμαρτυρίας κατά της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Σάβ, 18/01/2020 - 02:30
Θέμα: Λήψη απόφασης κατόπιν προτάσεως του επικεφαλής της ελάσσονος μειοψηφίας κ. Τσαπράζη Βασίλειου, για έκδοση ψηφίσματος διαμαρτυρίας κατά της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
Ημ/νια: 17/01/2020 11:35:09
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Γ7ΟΩΡΚ-ΝΦΓ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΕΠ μηνός Ιανουαρίου 2020

Σάβ, 18/01/2020 - 02:30
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΕΠ μηνός Ιανουαρίου 2020
Ημ/νια: 17/01/2020 11:26:00
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΣ4ΓΩΡΚ-2ΙΗ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Περί έγκρισης της Μελέτης του Συνοπτικού Διαγωνισμού με τίτλο: "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ"»

Παρ, 17/01/2020 - 02:30
Θέμα: «Περί έγκρισης της Μελέτης του Συνοπτικού Διαγωνισμού με τίτλο: "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ"»
Ημ/νια: 16/01/2020 13:38:52
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ438ΩΡΚ-74Π
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Περί έγκρισης 1ου Πρακτικού του διαγωνισμού με Πρόσκληση σε διαπραγμάτευση για την υπηρεσία "Αποχιονισμός Δημοτικών οδών, Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου"».

Παρ, 17/01/2020 - 02:30
Θέμα: «Περί έγκρισης 1ου Πρακτικού του διαγωνισμού με Πρόσκληση σε διαπραγμάτευση για την υπηρεσία "Αποχιονισμός Δημοτικών οδών, Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου"».
Ημ/νια: 16/01/2020 13:03:49
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΛΕ2ΩΡΚ-ΛΗ3
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Λήψη απόφασης περί έγκρισης Προϋπολογισμού Κ.Ε.ΔΗ.ΖΑ.Μ. έτους 2020».

Παρ, 17/01/2020 - 02:30
Θέμα: «Λήψη απόφασης περί έγκρισης Προϋπολογισμού Κ.Ε.ΔΗ.ΖΑ.Μ. έτους 2020».
Ημ/νια: 16/01/2020 13:01:32
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΠΟ4ΩΡΚ-ΠΕ2
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Λήψη απόφασης περί έγκρισης Ισολογισμού Κ.Ε.ΔΗ.ΖΑ.Μ. έτους 2018».

Παρ, 17/01/2020 - 02:30
Θέμα: «Λήψη απόφασης περί έγκρισης Ισολογισμού Κ.Ε.ΔΗ.ΖΑ.Μ. έτους 2018».
Ημ/νια: 16/01/2020 12:54:28
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΥΧΞΩΡΚ-7Ο0
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Περί έγκρισης Αποφάσεων Δημάρχου που ελήφθησαν για την αντιμετώπιση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες».

Παρ, 17/01/2020 - 02:30
Θέμα: Περί έγκρισης Αποφάσεων Δημάρχου που ελήφθησαν για την αντιμετώπιση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες».
Ημ/νια: 16/01/2020 12:51:45
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΨΑ6ΩΡΚ-ΞΝΜ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΟΚ ΑΠΟ 1/1/2019 ΕΩΣ 31/10/2019 (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ)

Παρ, 17/01/2020 - 02:30
Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΟΚ ΑΠΟ 1/1/2019 ΕΩΣ 31/10/2019 (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ)
Ημ/νια: 16/01/2020 12:01:38
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Λ6ΕΩΡΚ-ΤΛ8
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΤΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΚΟΚ (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ)

Παρ, 17/01/2020 - 02:30
Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΤΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΚΟΚ (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ)
Ημ/νια: 16/01/2020 12:00:12
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Ρ5ΒΩΡΚ-Φ28
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟ - ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2019 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ -217

Παρ, 17/01/2020 - 02:30
Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟ - ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2019 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ -217
Ημ/νια: 16/01/2020 09:54:17
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 62ΨΚΩΡΚ-ΠΣΚ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ -217 ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΗΝΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ)

Παρ, 17/01/2020 - 02:30
Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ -217 ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΗΝΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ)
Ημ/νια: 16/01/2020 09:46:50
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΚ9ΝΩΡΚ-4ΟΜ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ -753 ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ)

Πέμ, 16/01/2020 - 02:30
Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ -753 ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ)
Ημ/νια: 15/01/2020 12:23:55
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΞΠ5ΩΡΚ-5ΔΖ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΦΟΡΟΣ ΤΟΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ -277 ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

Τετ, 15/01/2020 - 02:30
Θέμα: ΦΟΡΟΣ ΤΟΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ -277 ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019
Ημ/νια: 14/01/2020 10:14:57
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ1ΘΣΩΡΚ-Η0Λ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση της μελέτης με τίτλο: « Στατική μελέτη και πλήρες τεύχος δημοπράτησης του έργου για την αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνία στη ΔΕ Ζαγοράς δρόμων προς παραλίες Αγ. Σαράντα και Ανάληψης , Δήμου Ζαγοράς – Μουρεσίου», κατόπιν...

Τετ, 15/01/2020 - 02:30
Θέμα: Έγκριση της μελέτης με τίτλο: « Στατική μελέτη και πλήρες τεύχος δημοπράτησης του έργου για την αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνία στη ΔΕ Ζαγοράς δρόμων προς παραλίες Αγ. Σαράντα και Ανάληψης , Δήμου Ζαγοράς – Μουρεσίου», κατόπιν εισηγήσεως του αρμόδιου Τμήματος του Δήμου(ΑΝΑΒΟΛΗ).
Ημ/νια: 14/01/2020 09:59:20
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΝΖ5ΩΡΚ-5ΜΝ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΦΟΡΟΣ ΤΟΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ -109 Β' ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2019

Τετ, 15/01/2020 - 02:30
Θέμα: ΦΟΡΟΣ ΤΟΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ -109 Β' ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2019
Ημ/νια: 14/01/2020 09:46:05
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΒ8ΒΩΡΚ-705
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΟΛΩΝ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019 (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ)

Τετ, 15/01/2020 - 02:30
Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΟΛΩΝ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019 (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ)
Ημ/νια: 14/01/2020 09:38:17
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΨΟΓΩΡΚ-ΞΘΘ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση συμμετοχής του Δήμου σε εκθέσεις έτους 2020 ( πολυετής δαπάνη), κατόπιν εισηγήσεως του αρμόδιου Τμήματος του Δήμου. (ΑΝΑΒΟΛΗ).

Τετ, 15/01/2020 - 02:30
Θέμα: Έγκριση συμμετοχής του Δήμου σε εκθέσεις έτους 2020 ( πολυετής δαπάνη), κατόπιν εισηγήσεως του αρμόδιου Τμήματος του Δήμου. (ΑΝΑΒΟΛΗ).
Ημ/νια: 14/01/2020 09:21:40
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΡ0ΑΩΡΚ-ΘΡ1
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ -209 ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ)

Τετ, 15/01/2020 - 02:30
Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ -209 ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ)
Ημ/νια: 14/01/2020 08:58:06
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΥΘΡΩΡΚ-Ξ05
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019 ΓΙΑ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 1%,ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 4%,ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 8% ΧΕΠ: Β/90,Β/50,Β/66,Β/68,Β/71,Β/73,Β/74,Β/75,Β/79,Β/82,Β/72,Β/83,Β/93,Β/98,Β/86,Β/89,Β/80,Β/81,Β/84,Β/97,Β/119,Β/103,Β/104,Β/105,Β/109,Β/110,Β/111...

Τετ, 15/01/2020 - 02:30
Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019 ΓΙΑ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 1%,ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 4%,ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 8% ΧΕΠ: Β/90,Β/50,Β/66,Β/68,Β/71,Β/73,Β/74,Β/75,Β/79,Β/82,Β/72,Β/83,Β/93,Β/98,Β/86,Β/89,Β/80,Β/81,Β/84,Β/97,Β/119,Β/103,Β/104,Β/105,Β/109,Β/110,Β/111,Β/117,Β/121,Β/107,Β/120,Β/122,Β/124,Β/126,Β/19,Β/101,Β/127,Β/129,Β/85,Β/128,Β/131,Β/155,Β/157,Β/77,Β/37,Β/65,Β/87,Β/108,Β/106,Β/112,Β/114,Β/116,Β/118,Β/102,Β/96,Β/88,Β/137,Β/158
Ημ/νια: 14/01/2020 08:40:32
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΩΝΕΩΡΚ-Η6Η
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ με Θέμα: «Απόφαση διορισμού του Τσαμαντάνη Μιλτιάδη του Αποστόλου, επιτυχόντος υποψηφίου της 3Κ/2018 Προκήρυξης του ΑΣΕΠ, σε κενή οργανική θέση μόνιμου προσωπικού του Ο.Ε.Υ. του Δήμου μας, κλάδου ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας (Εργατών...

Τρί, 14/01/2020 - 02:30
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ με Θέμα: «Απόφαση διορισμού του Τσαμαντάνη Μιλτιάδη του Αποστόλου, επιτυχόντος υποψηφίου της 3Κ/2018 Προκήρυξης του ΑΣΕΠ, σε κενή οργανική θέση μόνιμου προσωπικού του Ο.Ε.Υ. του Δήμου μας, κλάδου ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας (Εργατών Καθαριότητας, Συνοδών Απορριμματοφόρων)».
Ημ/νια: 13/01/2020 16:07:41
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΛΒ1ΩΡΚ-66Θ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com