Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Ζαγοράς−Μουρεσίου

Εγγραφή στο Ροή Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Ζαγοράς−Μουρεσίου
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 8 ώρες 47 λεπτά

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΔΟΧ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΤΑΓΗ ΑΠΟ 02/07/19 ΕΩΣ 18/10/19 μηνός Ιουλίου και Αυγούστου 2019

Σάβ, 07/09/2019 - 02:30
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΔΟΧ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΤΑΓΗ ΑΠΟ 02/07/19 ΕΩΣ 18/10/19 μηνός Ιουλίου και Αυγούστου 2019
Ημ/νια: 06/09/2019 10:27:20
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΗ72ΩΡΚ-39Ε
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου 286/2019 ορισμός δικηγόρου για υποθέσεις του Δήμου

Παρ, 06/09/2019 - 02:30
Θέμα: Απόφαση Δημάρχου 286/2019 ορισμός δικηγόρου για υποθέσεις του Δήμου
Ημ/νια: 05/09/2019 14:58:07
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΙΨΣΩΡΚ-Β7Φ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 285/2019 με θέμα: «Ορισμός Αντιδημάρχων & μεταβίβαση αρμοδιοτήτων περιόδου 2019-2020».

Παρ, 06/09/2019 - 02:30
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 285/2019 με θέμα: «Ορισμός Αντιδημάρχων & μεταβίβαση αρμοδιοτήτων περιόδου 2019-2020».
Ημ/νια: 05/09/2019 14:46:50
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΒΙΡΩΡΚ-ΝΜ7
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια λοιπού υλικού

Παρ, 06/09/2019 - 02:30
Θέμα: Προμήθεια λοιπού υλικού
Ημ/νια: 05/09/2019 14:25:27
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΖΧ4ΩΡΚ-5ΓΒ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΗΣ Δ.Ε. ΖΑΓΟΡΑΣ

Παρ, 06/09/2019 - 02:30
Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΗΣ Δ.Ε. ΖΑΓΟΡΑΣ
Ημ/νια: 05/09/2019 13:14:34
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Γ1ΛΩΡΚ-ΤΜΧ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΑΠΟΔΕΛΤΙΩΣΗΣ ΜΜΕ

Παρ, 06/09/2019 - 02:30
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΑΠΟΔΕΛΤΙΩΣΗΣ ΜΜΕ
Ημ/νια: 05/09/2019 11:42:54
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ7ΒΗΩΡΚ-Ζ51
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΤΗΣΙΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΣΔΕΠ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΛΟΤ 1429¨ 2008

Παρ, 06/09/2019 - 02:30
Θέμα: ΕΤΗΣΙΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΣΔΕΠ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΛΟΤ 1429¨ 2008
Ημ/νια: 05/09/2019 10:59:30
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΕΤΜΩΡΚ-Θ72
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 283/2019 με Θέμα: «Λύση σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οχτώ (8) μηνών».

Παρ, 06/09/2019 - 02:30
Θέμα: Α Π Ο Φ Α Σ Η ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 283/2019 με Θέμα: «Λύση σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οχτώ (8) μηνών».
Ημ/νια: 05/09/2019 09:59:12
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Υ60ΩΡΚ-ΩΓΩ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

Παρ, 06/09/2019 - 02:30
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
Ημ/νια: 05/09/2019 09:34:39
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 63ΔΣΩΡΚ-ΘΩΥ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου 282/2019 για ορισμό δικηγόρου για υπόθεση Κοτόπουλου Κωνσταντίνου

Πέμ, 05/09/2019 - 02:30
Θέμα: Απόφαση Δημάρχου 282/2019 για ορισμό δικηγόρου για υπόθεση Κοτόπουλου Κωνσταντίνου
Ημ/νια: 04/09/2019 13:23:48
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 66Θ1ΩΡΚ-8ΕΦ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019 (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ)

Πέμ, 05/09/2019 - 02:30
Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019 (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ)
Ημ/νια: 04/09/2019 12:36:37
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ6ΑΞΩΡΚ-ΕΡΔ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019 (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ)

Πέμ, 05/09/2019 - 02:30
Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019 (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ)
Ημ/νια: 04/09/2019 12:36:08
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΠΕΩΩΡΚ-1ΚΕ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019 (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ)

Πέμ, 05/09/2019 - 02:30
Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019 (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ)
Ημ/νια: 04/09/2019 12:35:24
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω8ΜΝΩΡΚ-ΓΚ4
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου με απευθείας ανάθεση της δαπάνης με τίτλο "Συντήρηση-Αποκατάσταση καλντεριμιών-μονοπατιών Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου(Τ.Κ.Κισσού)"

Πέμ, 05/09/2019 - 02:30
Θέμα: Απόφαση Δημάρχου με απευθείας ανάθεση της δαπάνης με τίτλο "Συντήρηση-Αποκατάσταση καλντεριμιών-μονοπατιών Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου(Τ.Κ.Κισσού)"
Ημ/νια: 04/09/2019 12:14:14
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΗΩ6ΩΡΚ-Ο1Ρ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΙΔΟΧ ΔΙΜΗΝΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ 26/7/19 ΕΩΣ 25/9/19 μηνός Ιουλίου και Αυγούστου 2019

Πέμ, 05/09/2019 - 02:30
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΙΔΟΧ ΔΙΜΗΝΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ 26/7/19 ΕΩΣ 25/9/19 μηνός Ιουλίου και Αυγούστου 2019
Ημ/νια: 04/09/2019 12:01:55
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΒΑΠΩΡΚ-ΠΡΛ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2012-2016 Β' ΔΟΣΗ (ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΜΟΝΙΜΩΝ, ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ- ΑΝΕΝΕΡΓΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ)

Πέμ, 05/09/2019 - 02:30
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2012-2016 Β' ΔΟΣΗ (ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΜΟΝΙΜΩΝ, ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ- ΑΝΕΝΕΡΓΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ)
Ημ/νια: 04/09/2019 11:20:42
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΚΨΟΩΡΚ-Η66
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2012-2016, Β ΔΟΣΗ (ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΜΟΝΙΜΩΝ, ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ - ΕΝΕΡΓΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ) μηνός Αυγούστου 2019

Πέμ, 05/09/2019 - 02:30
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2012-2016, Β ΔΟΣΗ (ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΜΟΝΙΜΩΝ, ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ - ΕΝΕΡΓΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ) μηνός Αυγούστου 2019
Ημ/νια: 04/09/2019 11:07:44
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΘΙΝΩΡΚ-5ΨΤ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΜΑΠ) ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2012-2016, Β ΔΟΣΗ (ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΜΟΝΙΜΩΝ, ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ - ΕΝΕΡΓΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ) μηνός Αυγούστου 2019

Πέμ, 05/09/2019 - 02:30
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΜΑΠ) ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2012-2016, Β ΔΟΣΗ (ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΜΟΝΙΜΩΝ, ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ - ΕΝΕΡΓΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ) μηνός Αυγούστου 2019
Ημ/νια: 04/09/2019 11:03:02
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΓΜΘΩΡΚ-ΡΚ8
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΙΔΟΧ ΑΠΟ 15/05 ΕΩΣ 30/9/19 , μηνός Αυγούστου 2019

Πέμ, 05/09/2019 - 02:30
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΙΔΟΧ ΑΠΟ 15/05 ΕΩΣ 30/9/19 , μηνός Αυγούστου 2019
Ημ/νια: 04/09/2019 10:47:06
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6563ΩΡΚ-ΑΟΕ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

Τετ, 04/09/2019 - 02:30
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
Ημ/νια: 03/09/2019 14:22:26
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΒΩ8ΩΡΚ-ΡΒΘ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com