Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Ζαγοράς−Μουρεσίου

Εγγραφή στο Ροή Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Ζαγοράς−Μουρεσίου
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 14 ώρες 34 λεπτά

Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων

Παρ, 30/10/2020 - 02:30
Θέμα: Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων
Ημ/νια: 29/10/2020 14:17:37
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Η8ΠΩΡΚ-1ΟΤ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΝΟΙΚΙΑ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ ΜΗΝΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΥ - ΜΑΪΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

Παρ, 30/10/2020 - 02:30
Θέμα: ΕΝΟΙΚΙΑ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ ΜΗΝΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΥ - ΜΑΪΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2020
Ημ/νια: 29/10/2020 13:26:21
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ50ΝΩΡΚ-Α6Ε
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Περί ορισμού δικηγόρων για υποθέσεις του Δήμου, παροχής γνωμοδοτήσεων και έγκρισης πινάκων αμοιβών».

Παρ, 30/10/2020 - 02:30
Θέμα: «Περί ορισμού δικηγόρων για υποθέσεις του Δήμου, παροχής γνωμοδοτήσεων και έγκρισης πινάκων αμοιβών».
Ημ/νια: 29/10/2020 13:10:43
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΜΦΒΩΡΚ-ΔΚΦ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Εισήγηση για 8η Αναμόρφωση εσόδων- εξόδων προϋπ/σμού, του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου, οικ. έτους 2020 και υποβολή αυτής στο Δημ. Συμβούλιο για λήψη απόφασης»

Παρ, 30/10/2020 - 02:30
Θέμα: «Εισήγηση για 8η Αναμόρφωση εσόδων- εξόδων προϋπ/σμού, του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου, οικ. έτους 2020 και υποβολή αυτής στο Δημ. Συμβούλιο για λήψη απόφασης»
Ημ/νια: 29/10/2020 12:53:38
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΨΔΠΩΡΚ-ΠΣΩ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Λήψη απόφασης για την αποδοχή ένταξης χρηματοδότησης του Δήμου Ζαγοράς – Μουρεσίου, ποσού 38.440,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΙΧ «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και...

Παρ, 30/10/2020 - 02:30
Θέμα: «Λήψη απόφασης για την αποδοχή ένταξης χρηματοδότησης του Δήμου Ζαγοράς – Μουρεσίου, ποσού 38.440,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΙΧ «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες».
Ημ/νια: 29/10/2020 12:51:29
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΨΥΧΩΡΚ-ΦΩ8
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Λήψη απόφασης για χορήγηση παράτασης για το έργο "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΗ Δ.Ε. ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ -ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ: YΠΟΕΡΓΟ 1: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΗ Δ.Ε. ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ -ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ...

Παρ, 30/10/2020 - 02:30
Θέμα: «Λήψη απόφασης για χορήγηση παράτασης για το έργο "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΗ Δ.Ε. ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ -ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ: YΠΟΕΡΓΟ 1: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΗ Δ.Ε. ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ -ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ (Τ.Κ.ΚΙΣΣΟΥ, Τ.Κ.ΞΟΥΡΙΧΤΙΟΥ ΚΑΙ Τ.Κ.ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ)».
Ημ/νια: 29/10/2020 12:49:37
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 61ΓΜΩΡΚ-Ψ7Φ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λήψη απόφασης για χορήγηση παράτασης για το έργο "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΟ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΠΑΠΑ ΝΕΡΟ & ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ Δ. ΖΑΓΟΡΑΣ – ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ "

Παρ, 30/10/2020 - 02:30
Θέμα: Λήψη απόφασης για χορήγηση παράτασης για το έργο "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΟ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΠΑΠΑ ΝΕΡΟ & ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ Δ. ΖΑΓΟΡΑΣ – ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ "
Ημ/νια: 29/10/2020 12:47:58
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Κ0ΦΩΡΚ-ΜΓΥ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

: «Λήψη απόφασης για χορήγηση παράτασης για το έργο ΥΠΟΕΡΓΟ 2: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΗ Δ.Ε. ΖΑΓΟΡΑΣ , ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ -ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ (ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ Δ.Κ. ΖΑΓΟΡΑΣ ΡΕΜΑ ΣΥΜΕΩΝ, ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 1, ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 2 ΚΑΙ ΤΗΣ Τ.Κ. MΑΚΡΥΡΑΧΗΣ...

Παρ, 30/10/2020 - 02:30
Θέμα: : «Λήψη απόφασης για χορήγηση παράτασης για το έργο ΥΠΟΕΡΓΟ 2: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΗ Δ.Ε. ΖΑΓΟΡΑΣ , ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ -ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ (ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ Δ.Κ. ΖΑΓΟΡΑΣ ΡΕΜΑ ΣΥΜΕΩΝ, ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 1, ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 2 ΚΑΙ ΤΗΣ Τ.Κ. MΑΚΡΥΡΑΧΗΣ ΘΕΣΗ ΚΟΥΚΟΣ) ΚΑΙ ΣΤΗ Δ.Ε. ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ – ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ (Τ.Κ. ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑΣ)»
Ημ/νια: 29/10/2020 12:45:47
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ56ΕΩΡΚ-Η5Ρ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Παρ, 30/10/2020 - 02:30
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ
Ημ/νια: 29/10/2020 11:29:25
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 62Φ7ΩΡΚ-3Γ3
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΑΚΤΙΚΟ - ΑΠΟΦΑΣΗ της Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής των Αυτοκινήτων Οχημάτων για το ΚΗΥ 9252

Τετ, 28/10/2020 - 02:30
Θέμα: ΠΡΑΚΤΙΚΟ - ΑΠΟΦΑΣΗ της Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής των Αυτοκινήτων Οχημάτων για το ΚΗΥ 9252
Ημ/νια: 27/10/2020 13:14:16
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΤΡΡΩΡΚ-Β7Ζ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λοιπός εξοπλισμός

Τετ, 28/10/2020 - 02:30
Θέμα: Λοιπός εξοπλισμός
Ημ/νια: 27/10/2020 11:24:27
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ8ΨΔΩΡΚ-ΗΦΡ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων

Τετ, 28/10/2020 - 02:30
Θέμα: Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων
Ημ/νια: 27/10/2020 11:11:51
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΖΠ3ΩΡΚ-Υ7Σ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων

Τετ, 28/10/2020 - 02:30
Θέμα: Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων
Ημ/νια: 27/10/2020 11:11:42
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ0ΙΤΩΡΚ-ΣΝΒ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΑΚΤΙΚΟ - ΑΠΟΦΑΣΗ της Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής των Αυτοκινήτων Οχημάτων για το ΜΕ 44459

Τετ, 28/10/2020 - 02:30
Θέμα: ΠΡΑΚΤΙΚΟ - ΑΠΟΦΑΣΗ της Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής των Αυτοκινήτων Οχημάτων για το ΜΕ 44459
Ημ/νια: 27/10/2020 10:49:48
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΨΚΕΩΡΚ-ΘΛΜ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 640/2020 με Θέμα: «Παροχή ειδών ατομικής προστασίας και γάλακτος σε δικαιούχους ωφελούμενους του Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα 2020-2021».

Τετ, 28/10/2020 - 02:30
Θέμα: Α Π Ο Φ Α Σ Η ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 640/2020 με Θέμα: «Παροχή ειδών ατομικής προστασίας και γάλακτος σε δικαιούχους ωφελούμενους του Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα 2020-2021».
Ημ/νια: 27/10/2020 10:22:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ4ΗΛΩΡΚ-3Η5
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ

Τετ, 28/10/2020 - 02:30
Θέμα: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ
Ημ/νια: 27/10/2020 09:16:10
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΝΟΠΩΡΚ-ΒΨ8
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων

Τρί, 27/10/2020 - 02:30
Θέμα: Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων
Ημ/νια: 26/10/2020 14:03:24
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 976ΡΩΡΚ-Χ9Ψ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ (Τ.Κ.ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑΣ)

Τρί, 27/10/2020 - 02:30
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ (Τ.Κ.ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑΣ)
Ημ/νια: 26/10/2020 13:58:13
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΑΦΙΩΡΚ-35Χ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 12ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. 2020

Τρί, 27/10/2020 - 02:30
Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 12ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. 2020
Ημ/νια: 26/10/2020 13:05:31
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΚ4ΕΩΡΚ-8Ρ2
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 638/2020 με Θέμα: «Απόλυση Υδρονομέων Άρδευσης, περιόδου από 25.05.2020 έως 24.10.2020».

Τρί, 27/10/2020 - 02:30
Θέμα: Α Π Ο Φ Α Σ Η ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 638/2020 με Θέμα: «Απόλυση Υδρονομέων Άρδευσης, περιόδου από 25.05.2020 έως 24.10.2020».
Ημ/νια: 26/10/2020 12:41:03
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΤΞΙΩΡΚ-Β1Γ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com