Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Ζαγοράς−Μουρεσίου

Εγγραφή στο Ροή Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Ζαγοράς−Μουρεσίου
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 13 ώρες 34 λεπτά

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 11 ΠΛΕΞΙΓΚΛΑΣ

Τρί, 27/10/2020 - 02:30
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 11 ΠΛΕΞΙΓΚΛΑΣ
Ημ/νια: 26/10/2020 12:06:52
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω9Ι6ΩΡΚ-ΥΙ6
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων

Σάβ, 24/10/2020 - 02:30
Θέμα: Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων
Ημ/νια: 23/10/2020 13:38:39
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω6Χ9ΩΡΚ-ΦΥΧ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά

Σάβ, 24/10/2020 - 02:30
Θέμα: Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά
Ημ/νια: 23/10/2020 13:35:40
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΧΘ9ΩΡΚ-6ΧΗ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Πρόσκληση 21ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής»

Σάβ, 24/10/2020 - 02:30
Θέμα: «Πρόσκληση 21ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής»
Ημ/νια: 23/10/2020 13:34:44
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΞΙΘΩΡΚ-ΕΩΥ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 11 ΠΛΕΞΙΓΚΛΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

Σάβ, 24/10/2020 - 02:30
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 11 ΠΛΕΞΙΓΚΛΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
Ημ/νια: 23/10/2020 12:49:12
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΟΘ0ΩΡΚ-0ΞΩ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Απόφαση έγκρισης για την πληρωμή λογαριασμού σταθερής τηλεφωνίας ΟΤΕ της Α/θμιας Εκπαίδευσης»

Σάβ, 24/10/2020 - 02:30
Θέμα: «Απόφαση έγκρισης για την πληρωμή λογαριασμού σταθερής τηλεφωνίας ΟΤΕ της Α/θμιας Εκπαίδευσης»
Ημ/νια: 23/10/2020 11:29:22
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ1ΚΖΩΡΚ-1Χ4
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Απόφαση έγκρισης για την πληρωμή λογαριασμού σταθερής τηλεφωνίας ΟΤΕ της Α/θμιας Εκπαίδευσης»

Σάβ, 24/10/2020 - 02:30
Θέμα: «Απόφαση έγκρισης για την πληρωμή λογαριασμού σταθερής τηλεφωνίας ΟΤΕ της Α/θμιας Εκπαίδευσης»
Ημ/νια: 23/10/2020 11:27:59
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΔΡ3ΩΡΚ-5Κ7
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Απόφαση έγκρισης για την πληρωμή λογαριασμού σταθερής τηλεφωνίας ΟΤΕ της Α/θμιας Εκπαίδευσης»

Σάβ, 24/10/2020 - 02:30
Θέμα: «Απόφαση έγκρισης για την πληρωμή λογαριασμού σταθερής τηλεφωνίας ΟΤΕ της Α/θμιας Εκπαίδευσης»
Ημ/νια: 23/10/2020 11:26:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΦΥΤΩΡΚ-ΛΞΡ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Απόφαση έγκρισης για την πληρωμή λογαριασμού σταθερής τηλεφωνίας ΟΤΕ της Α/θμιας Εκπαίδευσης»

Σάβ, 24/10/2020 - 02:30
Θέμα: «Απόφαση έγκρισης για την πληρωμή λογαριασμού σταθερής τηλεφωνίας ΟΤΕ της Α/θμιας Εκπαίδευσης»
Ημ/νια: 23/10/2020 11:23:01
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω8ΨΧΩΡΚ-9ΓΞ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Μέσα Προστασίας Προσωπικού για την αποφυγή της διάδοσης του κορονοϊου CONID-19

Σάβ, 24/10/2020 - 02:30
Θέμα: Μέσα Προστασίας Προσωπικού για την αποφυγή της διάδοσης του κορονοϊου CONID-19
Ημ/νια: 23/10/2020 11:22:06
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΥΞΧΩΡΚ-ΚΛΔ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Απόφαση έγκρισης για την πληρωμή λογαριασμού σταθερής τηλεφωνίας ΟΤΕ της Α/θμιας Εκπαίδευσης»

Σάβ, 24/10/2020 - 02:30
Θέμα: «Απόφαση έγκρισης για την πληρωμή λογαριασμού σταθερής τηλεφωνίας ΟΤΕ της Α/θμιας Εκπαίδευσης»
Ημ/νια: 23/10/2020 11:21:13
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6165ΩΡΚ-ΧΘΤ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων

Παρ, 23/10/2020 - 02:30
Θέμα: Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων
Ημ/νια: 22/10/2020 16:07:02
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΦ2ΜΩΡΚ-ΓΞΑ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Απόφαση έγκρισης για την πληρωμή λογαριασμού σταθερής τηλεφωνίας ΟΤΕ της Α/θμιας Εκπαίδευσης»

Παρ, 23/10/2020 - 02:30
Θέμα: «Απόφαση έγκρισης για την πληρωμή λογαριασμού σταθερής τηλεφωνίας ΟΤΕ της Α/θμιας Εκπαίδευσης»
Ημ/νια: 22/10/2020 14:28:24
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 64Ω4ΩΡΚ-ΗΟΝ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Απόφαση έγκρισης για την πληρωμή λογαριασμού σταθερής τηλεφωνίας ΟΤΕ της Α/θμιας Εκπαίδευσης»

Παρ, 23/10/2020 - 02:30
Θέμα: «Απόφαση έγκρισης για την πληρωμή λογαριασμού σταθερής τηλεφωνίας ΟΤΕ της Α/θμιας Εκπαίδευσης»
Ημ/νια: 22/10/2020 14:22:52
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΞΠΤΩΡΚ-ΟΡΜ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Απόφαση έγκρισης για την πληρωμή λογαριασμού σταθερής τηλεφωνίας ΟΤΕ της Α/θμιας Εκπαίδευσης»

Παρ, 23/10/2020 - 02:30
Θέμα: «Απόφαση έγκρισης για την πληρωμή λογαριασμού σταθερής τηλεφωνίας ΟΤΕ της Α/θμιας Εκπαίδευσης»
Ημ/νια: 22/10/2020 14:19:36
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΙΙ6ΩΡΚ-ΜΙΔ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Περί έγκρισης Αποφάσεων Δημάρχου που ελήφθησαν για την αντιμετώπιση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες».

Παρ, 23/10/2020 - 02:30
Θέμα: «Περί έγκρισης Αποφάσεων Δημάρχου που ελήφθησαν για την αντιμετώπιση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες».
Ημ/νια: 22/10/2020 14:04:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΘΝΩΩΡΚ-ΝΦ2
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Απόφαση έγκρισης για την πληρωμή λογαριασμού σταθερής τηλεφωνίας ΟΤΕ της Α/θμιας Εκπαίδευσης»

Πέμ, 22/10/2020 - 02:30
Θέμα: «Απόφαση έγκρισης για την πληρωμή λογαριασμού σταθερής τηλεφωνίας ΟΤΕ της Α/θμιας Εκπαίδευσης»
Ημ/νια: 21/10/2020 14:21:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΗΠ9ΩΡΚ-ΨΥΓ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Απόφαση έγκρισης για την πληρωμή λογαριασμού σταθερής τηλεφωνίας ΟΤΕ της Α/θμιας Εκπαίδευσης»

Πέμ, 22/10/2020 - 02:30
Θέμα: «Απόφαση έγκρισης για την πληρωμή λογαριασμού σταθερής τηλεφωνίας ΟΤΕ της Α/θμιας Εκπαίδευσης»
Ημ/νια: 21/10/2020 13:50:20
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΕΟΒΩΡΚ-ΚΣ9
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Απόφαση έγκρισης για την πληρωμή λογαριασμού σταθερής τηλεφωνίας ΟΤΕ της Α/θμιας Εκπαίδευσης»

Πέμ, 22/10/2020 - 02:30
Θέμα: «Απόφαση έγκρισης για την πληρωμή λογαριασμού σταθερής τηλεφωνίας ΟΤΕ της Α/θμιας Εκπαίδευσης»
Ημ/νια: 21/10/2020 13:45:16
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6439ΩΡΚ-4ΜΡ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Απόφαση έγκρισης για την πληρωμή λογαριασμού σταθερής τηλεφωνίας ΟΤΕ της Α/θμιας Εκπαίδευσης»

Πέμ, 22/10/2020 - 02:30
Θέμα: «Απόφαση έγκρισης για την πληρωμή λογαριασμού σταθερής τηλεφωνίας ΟΤΕ της Α/θμιας Εκπαίδευσης»
Ημ/νια: 21/10/2020 13:36:51
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω3ΩΜΩΡΚ-3Η3
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com