Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Ζαγοράς−Μουρεσίου

Εγγραφή στο Ροή Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Ζαγοράς−Μουρεσίου
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 13 ώρες 51 λεπτά

« Απόφαση έγκρισης πληρωμής προμήθειας γραφικής ύλης για την κάλυψη αναγκών της Α/θμιας Εκπαίδευσης »

Τρί, 20/10/2020 - 02:30
Θέμα: « Απόφαση έγκρισης πληρωμής προμήθειας γραφικής ύλης για την κάλυψη αναγκών της Α/θμιας Εκπαίδευσης »
Ημ/νια: 19/10/2020 14:01:16
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΠΦΣΩΡΚ-ΑΒ9
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

« Απόφαση έγκρισης πληρωμής για λογιστικές υπηρεσίες για την κάλυψη αναγκών της Α/θμιας Εκπαίδευσης »

Τρί, 20/10/2020 - 02:30
Θέμα: « Απόφαση έγκρισης πληρωμής για λογιστικές υπηρεσίες για την κάλυψη αναγκών της Α/θμιας Εκπαίδευσης »
Ημ/νια: 19/10/2020 13:57:01
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΚΙ4ΩΡΚ-ΚΥΩ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση έγκρισης πληρωμής προμήθειας μουσικού οργάνου για την κάλυψη των αναγκών της Α/θμιας Εκπαίδευσης. »

Τρί, 20/10/2020 - 02:30
Θέμα: Απόφαση έγκρισης πληρωμής προμήθειας μουσικού οργάνου για την κάλυψη των αναγκών της Α/θμιας Εκπαίδευσης. »
Ημ/νια: 19/10/2020 13:50:38
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ25ΙΩΡΚ-ΤΘΡ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

« Απόφαση έγκρισης πληρωμής προμήθειας γραφικής ύλης για την κάλυψη των αναγκών της Α/θμιας Εκπαίδευσης. »

Τρί, 20/10/2020 - 02:30
Θέμα: « Απόφαση έγκρισης πληρωμής προμήθειας γραφικής ύλης για την κάλυψη των αναγκών της Α/θμιας Εκπαίδευσης. »
Ημ/νια: 19/10/2020 13:46:28
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9Ω4ΕΩΡΚ-ΧΦΜ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

« Απόφαση έγκρισης πληρωμής αναγόμωσης πυροσβεστήρων για την κάλυψη αναγκών της Α/ΘΜΙΑΣ Εκπαίδευσης.»

Τρί, 20/10/2020 - 02:30
Θέμα: « Απόφαση έγκρισης πληρωμής αναγόμωσης πυροσβεστήρων για την κάλυψη αναγκών της Α/ΘΜΙΑΣ Εκπαίδευσης.»
Ημ/νια: 19/10/2020 13:42:38
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Ω9ΞΩΡΚ-8Α0
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΞΩΔΙΚΟΥ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ

Τρί, 20/10/2020 - 02:30
Θέμα: ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΞΩΔΙΚΟΥ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ
Ημ/νια: 19/10/2020 13:39:19
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΗΛΨΩΡΚ-1ΞΕ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου περί απευθείας ανάθεσης προμήθειας υλικών ύδρευσης για την αποκατάσταση ζημιών από τις θεομηνίες

Σάβ, 17/10/2020 - 02:30
Θέμα: Απόφαση Δημάρχου περί απευθείας ανάθεσης προμήθειας υλικών ύδρευσης για την αποκατάσταση ζημιών από τις θεομηνίες
Ημ/νια: 16/10/2020 11:59:32
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω77ΨΩΡΚ-Π0Φ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου περί απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ζωοτροφών για τα αδέσποτα ζώα του Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου

Σάβ, 17/10/2020 - 02:30
Θέμα: Απόφαση Δημάρχου περί απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ζωοτροφών για τα αδέσποτα ζώα του Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου
Ημ/νια: 16/10/2020 11:16:28
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΥΠΠΩΡΚ-ΦΑΝ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020 ΓΙΑ ΤΠΔΥ ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ ΧΕΠ: Ζ/185

Σάβ, 17/10/2020 - 02:30
Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020 ΓΙΑ ΤΠΔΥ ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ ΧΕΠ: Ζ/185
Ημ/νια: 16/10/2020 10:39:21
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΑΘΠΩΡΚ-1ΧΠ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ Κ.Λ.Π. ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020 ΓΙΑ ΙΚΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ,ΙΚΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ . ΧΕΠ: Ζ/171,Ζ/172,Ζ/173,Ζ/175,Ζ/176,Ζ/177,Ζ/178,Ζ/179,Ζ/180,Ζ/181,Ζ/183,Ζ/174

Σάβ, 17/10/2020 - 02:30
Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ Κ.Λ.Π. ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020 ΓΙΑ ΙΚΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ,ΙΚΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ . ΧΕΠ: Ζ/171,Ζ/172,Ζ/173,Ζ/175,Ζ/176,Ζ/177,Ζ/178,Ζ/179,Ζ/180,Ζ/181,Ζ/183,Ζ/174
Ημ/νια: 16/10/2020 10:39:16
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 679ΧΩΡΚ-Ζ5Θ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ Κ.Λ.Π. ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020 ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΧΕΠ: Ζ/173,Ζ/182

Σάβ, 17/10/2020 - 02:30
Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ Κ.Λ.Π. ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020 ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΧΕΠ: Ζ/173,Ζ/182
Ημ/νια: 16/10/2020 10:39:13
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΤ13ΩΡΚ-134
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020 ΓΙΑ ΦΟΡΟΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΧΕΠ: Ζ/166,Ζ/167,Ζ/168,Ζ/169,Ζ/185

Σάβ, 17/10/2020 - 02:30
Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020 ΓΙΑ ΦΟΡΟΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΧΕΠ: Ζ/166,Ζ/167,Ζ/168,Ζ/169,Ζ/185
Ημ/νια: 16/10/2020 10:39:10
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 62Ζ5ΩΡΚ-ΑΜΔ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020 ΓΙΑ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓ. ΧΕΠ: Ζ/185

Σάβ, 17/10/2020 - 02:30
Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020 ΓΙΑ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓ. ΧΕΠ: Ζ/185
Ημ/νια: 16/10/2020 10:39:06
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΗΥΤΩΡΚ-ΠΓ8
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ Κ.Λ.Π. ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020 ΓΙΑ ΦΟΡΟΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΧΕΠ: Ζ/170,Ζ/172,Ζ/173,Ζ/175,Ζ/183

Σάβ, 17/10/2020 - 02:30
Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ Κ.Λ.Π. ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020 ΓΙΑ ΦΟΡΟΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΧΕΠ: Ζ/170,Ζ/172,Ζ/173,Ζ/175,Ζ/183
Ημ/νια: 16/10/2020 10:39:03
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΤΗΣΩΡΚ-Ι5Ο
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΓΙΑ ΙΚΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ,ΙΚΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΧΕΠ: Ζ/185

Σάβ, 17/10/2020 - 02:30
Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΓΙΑ ΙΚΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ,ΙΚΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΧΕΠ: Ζ/185
Ημ/νια: 16/10/2020 10:39:00
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΡΚΘΩΡΚ-ΓΒΕ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΘΕΜΑ 1ο : «Αποδοχή ποσού 15.000,00€ για κατανομή Γ΄ Δόσης έτους 2020 για κάλυψη λειτουργικών δαπανών »

Σάβ, 17/10/2020 - 02:30
Θέμα: ΘΕΜΑ 1ο : «Αποδοχή ποσού 15.000,00€ για κατανομή Γ΄ Δόσης έτους 2020 για κάλυψη λειτουργικών δαπανών »
Ημ/νια: 16/10/2020 09:22:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΞΕΠΩΡΚ-Ρ7Ο
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση έγκρισης πληρωμής επισκευής και συντήρησης εγκαταστάσεων για την κάλυψη των αναγκών A/θμιας Εκπαίδευσης

Παρ, 16/10/2020 - 02:30
Θέμα: Απόφαση έγκρισης πληρωμής επισκευής και συντήρησης εγκαταστάσεων για την κάλυψη των αναγκών A/θμιας Εκπαίδευσης
Ημ/νια: 15/10/2020 13:32:18
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω0ΒΜΩΡΚ-Υ44
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση έγκρισης πληρωμής προμήθειας υλικών συντήρησης και επισκευής κτιρίων για την κάλυψη των αναγκών της Α/θμιας Εκπαίδευσης

Παρ, 16/10/2020 - 02:30
Θέμα: Απόφαση έγκρισης πληρωμής προμήθειας υλικών συντήρησης και επισκευής κτιρίων για την κάλυψη των αναγκών της Α/θμιας Εκπαίδευσης
Ημ/νια: 15/10/2020 13:25:13
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΑΞΑΩΡΚ-ΣΩΦ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση έγκρισης προμήθειας γραφικής ύλης για την κάλυψη αναγκών της Α/θμιας Εκπαίδευσης

Παρ, 16/10/2020 - 02:30
Θέμα: Απόφαση έγκρισης προμήθειας γραφικής ύλης για την κάλυψη αναγκών της Α/θμιας Εκπαίδευσης
Ημ/νια: 15/10/2020 13:13:46
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ5ΨΣΩΡΚ-60Ρ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση έγκρισης πληρωμής προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη αναγκών του Δημοτικού Σχολείου Ζαγοράς

Παρ, 16/10/2020 - 02:30
Θέμα: Απόφαση έγκρισης πληρωμής προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη αναγκών του Δημοτικού Σχολείου Ζαγοράς
Ημ/νια: 15/10/2020 13:06:54
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΗΕΚΩΡΚ-4Υ5
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com