Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Ζαγοράς−Μουρεσίου

Εγγραφή στο Ροή Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Ζαγοράς−Μουρεσίου
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 6 ώρες 13 λεπτά

Αποδέσμευση. Μ.Π.Ε έργων αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων οικισμών του Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου (Τσαγκαράδα, Κισσός, Παραλιακό μέτωπο Αη Ιωάννη)

Τετ, 17/06/2020 - 02:30
Θέμα: Αποδέσμευση. Μ.Π.Ε έργων αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων οικισμών του Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου (Τσαγκαράδα, Κισσός, Παραλιακό μέτωπο Αη Ιωάννη)
Ημ/νια: 16/06/2020 13:34:46
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΒ3ΔΩΡΚ-91Γ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου περί απευθείας ανάθεση της δαπάνης με τίτλο "Επείγουσες εργασίες για την αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες στο Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου(Τ.Κ.Τσαγκαράδας)"

Τετ, 17/06/2020 - 02:30
Θέμα: Απόφαση Δημάρχου περί απευθείας ανάθεση της δαπάνης με τίτλο "Επείγουσες εργασίες για την αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες στο Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου(Τ.Κ.Τσαγκαράδας)"
Ημ/νια: 16/06/2020 13:02:34
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω03ΕΩΡΚ-2ΥΨ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συζήτηση επί της με αριθμό 5/2020 απόφασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Τσαγκαράδας με θέμα : «Λήψη απόφασης σχετικά με αίτηση κ. Γεωργίου Γανωτόπουλου».

Τετ, 17/06/2020 - 02:30
Θέμα: Συζήτηση επί της με αριθμό 5/2020 απόφασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Τσαγκαράδας με θέμα : «Λήψη απόφασης σχετικά με αίτηση κ. Γεωργίου Γανωτόπουλου».
Ημ/νια: 16/06/2020 12:57:51
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΑΡΓΩΡΚ-ΡΓ1
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια δομικών υλικών για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και κατοαστροφών που προκήθηκαν απο θεομηνίες ( αριθμ. Πρωτ. 24358/16-04-2020 ΥΠΕΣ)

Τετ, 17/06/2020 - 02:30
Θέμα: Προμήθεια δομικών υλικών για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και κατοαστροφών που προκήθηκαν απο θεομηνίες ( αριθμ. Πρωτ. 24358/16-04-2020 ΥΠΕΣ)
Ημ/νια: 16/06/2020 12:36:06
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΧΧΛΩΡΚ-57Ω
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ Κ.Λ.Π. ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ 2020 ΓΙΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΧΕΠ: Ζ/100,Ζ/102

Τετ, 17/06/2020 - 02:30
Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ Κ.Λ.Π. ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ 2020 ΓΙΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΧΕΠ: Ζ/100,Ζ/102
Ημ/νια: 16/06/2020 12:19:03
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 63ΨΛΩΡΚ-Ι3Χ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια δομικών υλικών για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και κατοαστροφών που προκήθηκαν απο θεομηνίες ( αριθμ. Πρωτ. 24358/16-04-2020 ΥΠΕΣ)

Τρί, 16/06/2020 - 02:30
Θέμα: Προμήθεια δομικών υλικών για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και κατοαστροφών που προκήθηκαν απο θεομηνίες ( αριθμ. Πρωτ. 24358/16-04-2020 ΥΠΕΣ)
Ημ/νια: 15/06/2020 14:08:15
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Ο23ΩΡΚ-ΤΨΞ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΕΡΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Τρί, 16/06/2020 - 02:30
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΕΡΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Ημ/νια: 15/06/2020 13:16:41
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΙ95ΩΡΚ-ΕΜΙ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια αδρανών υλικών για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες ( έγραφο ΥΠΕΣ Αριθμ.Πρωτ.91327/20.12.20)

Τρί, 16/06/2020 - 02:30
Θέμα: Προμήθεια αδρανών υλικών για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες ( έγραφο ΥΠΕΣ Αριθμ.Πρωτ.91327/20.12.20)
Ημ/νια: 15/06/2020 12:50:53
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΖ5ΗΩΡΚ-Δ4Ξ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΑΠΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ

Τρί, 16/06/2020 - 02:30
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΑΠΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ
Ημ/νια: 15/06/2020 12:32:18
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΨΝΞΩΡΚ-ΚΘΘ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

Τρί, 16/06/2020 - 02:30
Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019
Ημ/νια: 15/06/2020 11:54:47
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ7Φ3ΩΡΚ-Δ2Ν
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΟΥ ΚΟΡΟΝΟΪΟΥ COVID - 19 (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ)

Τρί, 16/06/2020 - 02:30
Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΟΥ ΚΟΡΟΝΟΪΟΥ COVID - 19 (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ)
Ημ/νια: 15/06/2020 11:40:15
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ217ΩΡΚ-ΟΙΣ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια αδρανών υλικών για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες ( έγραφο ΥΠΕΣ Αριθμ.Πρωτ.91327/20.12.20)

Τρί, 16/06/2020 - 02:30
Θέμα: Προμήθεια αδρανών υλικών για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες ( έγραφο ΥΠΕΣ Αριθμ.Πρωτ.91327/20.12.20)
Ημ/νια: 15/06/2020 11:34:53
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω07ΤΩΡΚ-ΦΑΡ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Τρί, 16/06/2020 - 02:30
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
Ημ/νια: 15/06/2020 09:30:25
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΜΠΛΩΡΚ-Π71
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση έγκρισης πληρωμής συντήρηση και επισκευή κτιρίων για κάλυψη αναγκών των σχολείων της Β/Θμιας Εκπαίδευσης

Δευ, 15/06/2020 - 02:30
Θέμα: Απόφαση έγκρισης πληρωμής συντήρηση και επισκευή κτιρίων για κάλυψη αναγκών των σχολείων της Β/Θμιας Εκπαίδευσης
Ημ/νια: 14/06/2020 18:23:30
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΤΖΤΩΡΚ-2ΟΕ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση έγκρισης πληρωμής προμήθειας διαφόρων εργαλείων για την κάλυψη αναγκών της Β/θμιας Εκπαίδευσης

Δευ, 15/06/2020 - 02:30
Θέμα: Απόφαση έγκρισης πληρωμής προμήθειας διαφόρων εργαλείων για την κάλυψη αναγκών της Β/θμιας Εκπαίδευσης
Ημ/νια: 14/06/2020 18:22:05
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΙΦ1ΩΡΚ-ΡΩΡ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση έγκρισης πληρωμής προμήθειας διαφόρων εργαλείων για την κάλυψη αναγκών της Β/θμιας Εκπαίδευσης

Δευ, 15/06/2020 - 02:30
Θέμα: Απόφαση έγκρισης πληρωμής προμήθειας διαφόρων εργαλείων για την κάλυψη αναγκών της Β/θμιας Εκπαίδευσης
Ημ/νια: 14/06/2020 18:21:10
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9Τ19ΩΡΚ-ΠΓΟ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση έγκρισης πληρωμής προμήθειας διαφόρων εργαλείων για την κάλυψη αναγκών της Β/θμιας Εκπαίδευσης»

Δευ, 15/06/2020 - 02:30
Θέμα: Απόφαση έγκρισης πληρωμής προμήθειας διαφόρων εργαλείων για την κάλυψη αναγκών της Β/θμιας Εκπαίδευσης»
Ημ/νια: 14/06/2020 18:19:07
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΖ07ΩΡΚ-ΧΧ4
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση έγκρισης πληρωμής προμήθειας διαφόρων εργαλείων για την κάλυψη αναγκών της Β/θμιας Εκπαίδευσης»

Δευ, 15/06/2020 - 02:30
Θέμα: Απόφαση έγκρισης πληρωμής προμήθειας διαφόρων εργαλείων για την κάλυψη αναγκών της Β/θμιας Εκπαίδευσης»
Ημ/νια: 14/06/2020 18:18:15
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΜΝΩΩΡΚ-ΤΙ0
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση έγκρισης πληρωμής προμήθειας διαφόρων εργαλείων για την κάλυψη αναγκών της Β/θμιας Εκπαίδευσης»

Δευ, 15/06/2020 - 02:30
Θέμα: Απόφαση έγκρισης πληρωμής προμήθειας διαφόρων εργαλείων για την κάλυψη αναγκών της Β/θμιας Εκπαίδευσης»
Ημ/νια: 14/06/2020 18:17:21
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ρ6ΠΜΩΡΚ-ΗΣΑ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση έγκρισης πληρωμής προμήθειας διαφόρων εργαλείων για την κάλυψη αναγκών της Β/θμιας Εκπαίδευσης»

Δευ, 15/06/2020 - 02:30
Θέμα: Απόφαση έγκρισης πληρωμής προμήθειας διαφόρων εργαλείων για την κάλυψη αναγκών της Β/θμιας Εκπαίδευσης»
Ημ/νια: 14/06/2020 18:16:23
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω6ΥΙΩΡΚ-2ΒΔ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com