Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Ζαγοράς−Μουρεσίου

Εγγραφή στο Ροή Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Ζαγοράς−Μουρεσίου
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 6 ώρες 53 λεπτά

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020 ΓΙΑ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓ. ΧΕΠ: Ζ/185

Σάβ, 17/10/2020 - 02:30
Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020 ΓΙΑ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓ. ΧΕΠ: Ζ/185
Ημ/νια: 16/10/2020 10:39:06
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΗΥΤΩΡΚ-ΠΓ8
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ Κ.Λ.Π. ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020 ΓΙΑ ΦΟΡΟΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΧΕΠ: Ζ/170,Ζ/172,Ζ/173,Ζ/175,Ζ/183

Σάβ, 17/10/2020 - 02:30
Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ Κ.Λ.Π. ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020 ΓΙΑ ΦΟΡΟΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΧΕΠ: Ζ/170,Ζ/172,Ζ/173,Ζ/175,Ζ/183
Ημ/νια: 16/10/2020 10:39:03
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΤΗΣΩΡΚ-Ι5Ο
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΓΙΑ ΙΚΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ,ΙΚΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΧΕΠ: Ζ/185

Σάβ, 17/10/2020 - 02:30
Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΓΙΑ ΙΚΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ,ΙΚΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΧΕΠ: Ζ/185
Ημ/νια: 16/10/2020 10:39:00
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΡΚΘΩΡΚ-ΓΒΕ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΘΕΜΑ 1ο : «Αποδοχή ποσού 15.000,00€ για κατανομή Γ΄ Δόσης έτους 2020 για κάλυψη λειτουργικών δαπανών »

Σάβ, 17/10/2020 - 02:30
Θέμα: ΘΕΜΑ 1ο : «Αποδοχή ποσού 15.000,00€ για κατανομή Γ΄ Δόσης έτους 2020 για κάλυψη λειτουργικών δαπανών »
Ημ/νια: 16/10/2020 09:22:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΞΕΠΩΡΚ-Ρ7Ο
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση έγκρισης πληρωμής επισκευής και συντήρησης εγκαταστάσεων για την κάλυψη των αναγκών A/θμιας Εκπαίδευσης

Παρ, 16/10/2020 - 02:30
Θέμα: Απόφαση έγκρισης πληρωμής επισκευής και συντήρησης εγκαταστάσεων για την κάλυψη των αναγκών A/θμιας Εκπαίδευσης
Ημ/νια: 15/10/2020 13:32:18
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω0ΒΜΩΡΚ-Υ44
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση έγκρισης πληρωμής προμήθειας υλικών συντήρησης και επισκευής κτιρίων για την κάλυψη των αναγκών της Α/θμιας Εκπαίδευσης

Παρ, 16/10/2020 - 02:30
Θέμα: Απόφαση έγκρισης πληρωμής προμήθειας υλικών συντήρησης και επισκευής κτιρίων για την κάλυψη των αναγκών της Α/θμιας Εκπαίδευσης
Ημ/νια: 15/10/2020 13:25:13
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΑΞΑΩΡΚ-ΣΩΦ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση έγκρισης προμήθειας γραφικής ύλης για την κάλυψη αναγκών της Α/θμιας Εκπαίδευσης

Παρ, 16/10/2020 - 02:30
Θέμα: Απόφαση έγκρισης προμήθειας γραφικής ύλης για την κάλυψη αναγκών της Α/θμιας Εκπαίδευσης
Ημ/νια: 15/10/2020 13:13:46
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ5ΨΣΩΡΚ-60Ρ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση έγκρισης πληρωμής προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη αναγκών του Δημοτικού Σχολείου Ζαγοράς

Παρ, 16/10/2020 - 02:30
Θέμα: Απόφαση έγκρισης πληρωμής προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη αναγκών του Δημοτικού Σχολείου Ζαγοράς
Ημ/νια: 15/10/2020 13:06:54
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΗΕΚΩΡΚ-4Υ5
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση έγκρισης πληρωμής προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη αναγκών της Α/θμιας Εκπαίδευσης

Παρ, 16/10/2020 - 02:30
Θέμα: Απόφαση έγκρισης πληρωμής προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη αναγκών της Α/θμιας Εκπαίδευσης
Ημ/νια: 15/10/2020 12:52:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Π6ΤΩΡΚ-6ΔΩ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση έγκρισης πληρωμής προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη αναγκών της Α/θμιας Εκπαίδευσης

Παρ, 16/10/2020 - 02:30
Θέμα: Απόφαση έγκρισης πληρωμής προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη αναγκών της Α/θμιας Εκπαίδευσης
Ημ/νια: 15/10/2020 12:46:59
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΟΚΑΩΡΚ-7Γ6
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση έγκρισης πληρωμής προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη αναγκών της Α/θμιας Εκπαίδευσης

Παρ, 16/10/2020 - 02:30
Θέμα: Απόφαση έγκρισης πληρωμής προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη αναγκών της Α/θμιας Εκπαίδευσης
Ημ/νια: 15/10/2020 12:40:29
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΩΣΑΩΡΚ-39Ψ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΙΔΟΧ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ μηνός Σεπτεμβρίου 2020

Παρ, 16/10/2020 - 02:30
Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΙΔΟΧ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ μηνός Σεπτεμβρίου 2020
Ημ/νια: 15/10/2020 12:35:40
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΚ7ΨΩΡΚ-ΤΝ9
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση έγκρισης πληρωμής προμήθειας ειδών καθαριότητας για την κάλυψη αναγκών της Α/θμιας Εκπαίδευσης

Παρ, 16/10/2020 - 02:30
Θέμα: Απόφαση έγκρισης πληρωμής προμήθειας ειδών καθαριότητας για την κάλυψη αναγκών της Α/θμιας Εκπαίδευσης
Ημ/νια: 15/10/2020 12:28:18
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ287ΩΡΚ-ΩΜ4
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ

Παρ, 16/10/2020 - 02:30
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ
Ημ/νια: 15/10/2020 10:48:59
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΤ7ΟΩΡΚ-Ρ21
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΑΚΤΙΚΟ - ΑΠΟΦΑΣΗ της Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής των Αυτοκινήτων Οχημάτων για το ΚΗΗ 3104

Πέμ, 15/10/2020 - 02:30
Θέμα: ΠΡΑΚΤΙΚΟ - ΑΠΟΦΑΣΗ της Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής των Αυτοκινήτων Οχημάτων για το ΚΗΗ 3104
Ημ/νια: 14/10/2020 14:27:26
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Ζ3ΧΩΡΚ-Ν6Μ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση έγκρισης πληρωμής προμήθειας υλικών για επισκευή και συντήρηση για κάλυψη αναγκών Α/θμιας Εκπαίδευσης

Πέμ, 15/10/2020 - 02:30
Θέμα: Απόφαση έγκρισης πληρωμής προμήθειας υλικών για επισκευή και συντήρηση για κάλυψη αναγκών Α/θμιας Εκπαίδευσης
Ημ/νια: 14/10/2020 14:20:34
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΙΩ5ΩΡΚ-ΦΛ2
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση έγκρισης πληρωμής επισκευής και συντήρησης εγκαταστάσεων για την κάλυψη των αναγκών A/θμιας Εκπαίδευσης

Πέμ, 15/10/2020 - 02:30
Θέμα: Απόφαση έγκρισης πληρωμής επισκευής και συντήρησης εγκαταστάσεων για την κάλυψη των αναγκών A/θμιας Εκπαίδευσης
Ημ/νια: 14/10/2020 14:05:56
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΣΡΞΩΡΚ-Μ2Ρ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση έγκρισης πληρωμής επισκευής και συντήρησης εγκαταστάσεων για την κάλυψη των αναγκών A/θμιας Εκπαίδευσης

Πέμ, 15/10/2020 - 02:30
Θέμα: Απόφαση έγκρισης πληρωμής επισκευής και συντήρησης εγκαταστάσεων για την κάλυψη των αναγκών A/θμιας Εκπαίδευσης
Ημ/νια: 14/10/2020 14:00:17
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 67Υ0ΩΡΚ-ΑΚΙ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση έγκρισης πληρωμής επισκευής και συντήρησης εγκαταστάσεων για την κάλυψη των αναγκών A/θμιας Εκπαίδευσης

Πέμ, 15/10/2020 - 02:30
Θέμα: Απόφαση έγκρισης πληρωμής επισκευής και συντήρησης εγκαταστάσεων για την κάλυψη των αναγκών A/θμιας Εκπαίδευσης
Ημ/νια: 14/10/2020 13:51:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΨΟ1ΩΡΚ-ΝΧ5
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Επιχορήγηση για την Προμήθεια Υλικών Υδρευσης - Αρδευσης για την άμεση αποακτάσταση ζημιών που προκλήθηκαν απο Θεομηνίες ( Αριθμ. Πρωτ. 91327/20-12-2019 ΥΠΕΣ)

Πέμ, 15/10/2020 - 02:30
Θέμα: Επιχορήγηση για την Προμήθεια Υλικών Υδρευσης - Αρδευσης για την άμεση αποακτάσταση ζημιών που προκλήθηκαν απο Θεομηνίες ( Αριθμ. Πρωτ. 91327/20-12-2019 ΥΠΕΣ)
Ημ/νια: 14/10/2020 13:00:14
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 66ΦΤΩΡΚ-ΡΓ1
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com