Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Ζαγοράς−Μουρεσίου

Εγγραφή στο Ροή Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Ζαγοράς−Μουρεσίου
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 15 ώρες 7 λεπτά

Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών της δαπάνης με τίτλο "Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στο Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου(θέση Αγ. Σαράντα της Τ.Κ.Μακρυράχης)"

Τρί, 05/11/2019 - 02:30
Θέμα: Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών της δαπάνης με τίτλο "Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στο Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου(θέση Αγ. Σαράντα της Τ.Κ.Μακρυράχης)"
Ημ/νια: 04/11/2019 15:06:21
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 96ΞΤΩΡΚ-161
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών της δαπάνης με τίτλο "Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στο Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου(θέση Οβριός της Τ.Κ.Πουρίου)"

Τρί, 05/11/2019 - 02:30
Θέμα: Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών της δαπάνης με τίτλο "Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στο Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου(θέση Οβριός της Τ.Κ.Πουρίου)"
Ημ/νια: 04/11/2019 14:15:31
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΓΣΨΩΡΚ-4Δ7
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών της δαπάνης με τίτλο "Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στο Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου(Τ.Κ.Πουρίου)"

Τρί, 05/11/2019 - 02:30
Θέμα: Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών της δαπάνης με τίτλο "Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στο Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου(Τ.Κ.Πουρίου)"
Ημ/νια: 04/11/2019 13:30:10
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 60Υ1ΩΡΚ-13Ψ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ για πρόσληψη δέκα (10) ΥΕ Εργατών Καθαριότητας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας

Τρί, 05/11/2019 - 02:30
Θέμα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ για πρόσληψη δέκα (10) ΥΕ Εργατών Καθαριότητας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας
Ημ/νια: 04/11/2019 13:25:51
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΠΦΜΩΡΚ-Μ1Κ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΔΗΜΑΡΧΟΥ με Θέμα: «Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων πρόσληψης δέκα (10) ΥΕ Εργατών Καθαριότητας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών».

Τρί, 05/11/2019 - 02:30
Θέμα: Α Π Ο Φ Α Σ Η ΔΗΜΑΡΧΟΥ με Θέμα: «Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων πρόσληψης δέκα (10) ΥΕ Εργατών Καθαριότητας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών».
Ημ/νια: 04/11/2019 13:20:36
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΙΝ0ΩΡΚ-ΗΔΨ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ 27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019 ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΧΕΠ: Ζ/203,Ζ/204

Τρί, 05/11/2019 - 02:30
Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ 27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019 ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΧΕΠ: Ζ/203,Ζ/204
Ημ/νια: 04/11/2019 13:18:30
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω49ΕΩΡΚ-4ΔΝ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ 27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019 ΓΙΑ ΟΓΑ Χαρτοσήμου. ΧΕΠ: Ζ/203

Τρί, 05/11/2019 - 02:30
Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ 27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019 ΓΙΑ ΟΓΑ Χαρτοσήμου. ΧΕΠ: Ζ/203
Ημ/νια: 04/11/2019 13:18:28
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 7ΧΗ9ΩΡΚ-ΛΛ0
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΩΣ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ, ΣΤΗΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ «6Η ΓΙΟΡΤΗ ΤΣΙΠΟΥΡΟΥ» ΣΤΟ ΜΟΥΡΕΣΙ, ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ Ο ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΟΥΡΕΣΙΩΤΩΝ.

Σάβ, 02/11/2019 - 02:30
Θέμα: ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΩΣ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ, ΣΤΗΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ «6Η ΓΙΟΡΤΗ ΤΣΙΠΟΥΡΟΥ» ΣΤΟ ΜΟΥΡΕΣΙ, ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ Ο ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΟΥΡΕΣΙΩΤΩΝ.
Ημ/νια: 01/11/2019 21:49:40
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΡΖ05ΩΡΚ-ΖΥ8
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2012-2016, Γ' ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑ Δ' ΔΟΣΗ (ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΜΟΝΙΜΩΝ, ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ - ΕΝΕΡΓΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ) μηνός Οκτωβρίου...

Σάβ, 02/11/2019 - 02:30
Θέμα: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2012-2016, Γ' ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑ Δ' ΔΟΣΗ (ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΜΟΝΙΜΩΝ, ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ - ΕΝΕΡΓΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ) μηνός Οκτωβρίου 2019
Ημ/νια: 01/11/2019 14:55:32
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΚ18ΩΡΚ-8ΡΗ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αποχιονισμός δημοτικών οδών Δήμου

Σάβ, 02/11/2019 - 02:30
Θέμα: Αποχιονισμός δημοτικών οδών Δήμου
Ημ/νια: 01/11/2019 13:41:42
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΦΜ9ΩΡΚ-ΖΛ7
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΚΩΝ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ 2019 (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ)

Σάβ, 02/11/2019 - 02:30
Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΚΩΝ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ 2019 (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ)
Ημ/νια: 01/11/2019 13:26:34
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΖΖΚΩΡΚ-ΛΘΚ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2012-2016 Δ' ΔΟΣΗ (ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΜΟΝΙΜΩΝ, ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ- ΑΝΕΝΕΡΓΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ)

Σάβ, 02/11/2019 - 02:30
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2012-2016 Δ' ΔΟΣΗ (ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΜΟΝΙΜΩΝ, ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ- ΑΝΕΝΕΡΓΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ)
Ημ/νια: 01/11/2019 12:55:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΓΟΙΩΡΚ-ΦΘ5
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΓΗ ΑΠΟ 2/7/19 ΕΩΣ 18/10/19 - μηνός Οκτωβρίου 2019

Σάβ, 02/11/2019 - 02:30
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΓΗ ΑΠΟ 2/7/19 ΕΩΣ 18/10/19 - μηνός Οκτωβρίου 2019
Ημ/νια: 01/11/2019 12:53:22
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 60ΠΦΩΡΚ-Θ69
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΙΔΟΧ 8ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ 15/4/19 ΕΩΣ 14/12/19 - μηνός Οκτωβρίου 2019

Σάβ, 02/11/2019 - 02:30
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΙΔΟΧ 8ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ 15/4/19 ΕΩΣ 14/12/19 - μηνός Οκτωβρίου 2019
Ημ/νια: 01/11/2019 12:50:50
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ00ΣΩΡΚ-6Ψ1
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ μηνός Οκτωβρίου 2019

Σάβ, 02/11/2019 - 02:30
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ μηνός Οκτωβρίου 2019
Ημ/νια: 01/11/2019 12:49:40
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ5ΥΗΩΡΚ-ΞΛΕ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ. μηνός Οκτωβρίου 2019

Σάβ, 02/11/2019 - 02:30
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ. μηνός Οκτωβρίου 2019
Ημ/νια: 01/11/2019 12:48:37
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Ρ8ΙΩΡΚ-8ΥΒ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ μηνός Οκτωβρίου 2019

Σάβ, 02/11/2019 - 02:30
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ μηνός Οκτωβρίου 2019
Ημ/νια: 01/11/2019 12:47:39
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω6Ζ8ΩΡΚ-Δ87
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com