Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Ζαγοράς−Μουρεσίου

Εγγραφή στο Ροή Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Ζαγοράς−Μουρεσίου
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 16 ώρες 15 λεπτά

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΕΩΡΓΟΥΔΗ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Τρί, 11/08/2020 - 02:30
Θέμα: ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΕΩΡΓΟΥΔΗ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
Ημ/νια: 10/08/2020 11:33:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω5ΚΑΩΡΚ-ΧΣΨ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 498/2020 με Θέμα: «Πράξη τοποθέτησης της Γεωργούδη Κυριακής του Γεωργίου, μόνιμης υπαλλήλου, μετά την μετάταξή της στον Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), σε κενή οργανική μόνιμη θέση του...

Τρί, 11/08/2020 - 02:30
Θέμα: Α Π Ο Φ Α Σ Η ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 498/2020 με Θέμα: «Πράξη τοποθέτησης της Γεωργούδη Κυριακής του Γεωργίου, μόνιμης υπαλλήλου, μετά την μετάταξή της στον Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), σε κενή οργανική μόνιμη θέση του ΟΕΥ του Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου, Κλάδου ΠΕ Οικονομολόγων».
Ημ/νια: 10/08/2020 11:27:55
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΗΑ0ΩΡΚ-1Χ1
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου με απευθείας ανάθεση της δαπάνης με τίτλο "Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στο Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου(Δ.Κ.Ζαγοράς)"

Τρί, 11/08/2020 - 02:30
Θέμα: Απόφαση Δημάρχου με απευθείας ανάθεση της δαπάνης με τίτλο "Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στο Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου(Δ.Κ.Ζαγοράς)"
Ημ/νια: 10/08/2020 11:21:10
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΞΖΩΩΡΚ-Μ0Υ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί κατανομής χρηματοδότησης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2020 στους Δήμους της χώρας για την κάλυψη Λειτουργικών Δαπανών των Σχολείων ( Γ΄ Κατανομή) , κατόπιν του υπ΄αριθμ. πρωτ. 48599/30-07-2020 εγγράφου...

Τρί, 11/08/2020 - 02:30
Θέμα: Συζήτηση και λήψη απόφασης περί κατανομής χρηματοδότησης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2020 στους Δήμους της χώρας για την κάλυψη Λειτουργικών Δαπανών των Σχολείων ( Γ΄ Κατανομή) , κατόπιν του υπ΄αριθμ. πρωτ. 48599/30-07-2020 εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών .
Ημ/νια: 10/08/2020 11:02:29
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΛΟ1ΩΡΚ-Ξ96
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί κατανομής χρηματοδότησης που αφορά Επισκευή & Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων για το έτος 2020, κατόπιν του υπ΄αριθμ. πρωτ. 53958/09-07-2020 εγγράφου του Τ.Π. & Δανείων.

Τρί, 11/08/2020 - 02:30
Θέμα: Συζήτηση και λήψη απόφασης περί κατανομής χρηματοδότησης που αφορά Επισκευή & Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων για το έτος 2020, κατόπιν του υπ΄αριθμ. πρωτ. 53958/09-07-2020 εγγράφου του Τ.Π. & Δανείων.
Ημ/νια: 10/08/2020 10:34:29
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΡΗΒΩΡΚ-ΛΩ9
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λήψη απόφασης περί χορήγησης νέας άδειας λαϊκών αγορών κατόπιν της υπ’ αριθμ. πρωτ. 7810/04-08-2020 εισηγήσεως του αρμόδιου τμήματος του Δήμου.

Τρί, 11/08/2020 - 02:30
Θέμα: Λήψη απόφασης περί χορήγησης νέας άδειας λαϊκών αγορών κατόπιν της υπ’ αριθμ. πρωτ. 7810/04-08-2020 εισηγήσεως του αρμόδιου τμήματος του Δήμου.
Ημ/νια: 10/08/2020 10:23:39
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Τ7ΕΩΡΚ-Ι2Λ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί α) έγκρισης ανοίγματος νέου Τραπεζικού Λογαριασμού του Δήμου για την πάγια προκαταβολή και β) ορισμού διαχειριστή – υπολόγου του ανωτέρω λογαριασμού , κατόπιν της υπ΄αριθμ. πρωτ. 7752/03-08-2020 εισηγήσεως της...

Τρί, 11/08/2020 - 02:30
Θέμα: Συζήτηση και λήψη απόφασης περί α) έγκρισης ανοίγματος νέου Τραπεζικού Λογαριασμού του Δήμου για την πάγια προκαταβολή και β) ορισμού διαχειριστή – υπολόγου του ανωτέρω λογαριασμού , κατόπιν της υπ΄αριθμ. πρωτ. 7752/03-08-2020 εισηγήσεως της Προϊσταμένης του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου.
Ημ/νια: 10/08/2020 10:10:47
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΟ4ΔΩΡΚ-ΡΧ0
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com