Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Ζαγοράς−Μουρεσίου

Εγγραφή στο Ροή Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Ζαγοράς−Μουρεσίου
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 19 ώρες 16 λεπτά

Πληρωμές Μελετών (ΠΟΕ)

Παρ, 09/04/2021 - 03:15
Θέμα: Πληρωμές Μελετών (ΠΟΕ)
Ημ/νια: 08/04/2021 11:42:35
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΤΣΤΩΡΚ-ΡΗΒ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λοιπά έξοδα

Παρ, 09/04/2021 - 03:15
Θέμα: Λοιπά έξοδα
Ημ/νια: 08/04/2021 11:40:47
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΘΕ5ΩΡΚ-97Ζ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΝΟ 155 ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΖΩΟΤΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ

Παρ, 09/04/2021 - 03:15
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΝΟ 155 ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΖΩΟΤΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ
Ημ/νια: 08/04/2021 11:21:16
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ5ΕΞΩΡΚ-ΔΕΕ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια γραφικής ύλης

Παρ, 09/04/2021 - 03:15
Θέμα: Προμήθεια γραφικής ύλης
Ημ/νια: 08/04/2021 11:15:46
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω504ΩΡΚ-ΚΧΓ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Περί 1ης παράτασης συμβατικού αντικειμένου του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ & ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΥΤΩΝ»

Παρ, 09/04/2021 - 03:15
Θέμα: «Περί 1ης παράτασης συμβατικού αντικειμένου του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ & ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΥΤΩΝ»
Ημ/νια: 08/04/2021 10:48:58
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΣΥΗΩΡΚ-ΙΗΘ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 153/2021 με Θέμα: «Καθορισμός αποδοχών του Γενικού Γραμματέα του Δήμου».

Πέμ, 08/04/2021 - 03:15
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 153/2021 με Θέμα: «Καθορισμός αποδοχών του Γενικού Γραμματέα του Δήμου».
Ημ/νια: 07/04/2021 14:21:13
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 99ΡΓΩΡΚ-3ΩΑ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λήψη απόφασης για μεταφορά στον Δήμο Ζαγοράς – Μουρεσίου , του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» καθώς και του προσωπικού του και του συνόλου των παγίων στοιχείων του προγράμματος.

Πέμ, 08/04/2021 - 03:15
Θέμα: Λήψη απόφασης για μεταφορά στον Δήμο Ζαγοράς – Μουρεσίου , του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» καθώς και του προσωπικού του και του συνόλου των παγίων στοιχείων του προγράμματος.
Ημ/νια: 07/04/2021 14:09:40
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΔΩΔΩΡΚ-Λ9Δ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΑΚΤΙΚΟ - ΑΠΟΦΑΣΗ της Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής των Αυτοκινήτων Οχημάτων για το ΚΗΥ 9252

Πέμ, 08/04/2021 - 03:15
Θέμα: ΠΡΑΚΤΙΚΟ - ΑΠΟΦΑΣΗ της Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής των Αυτοκινήτων Οχημάτων για το ΚΗΥ 9252
Ημ/νια: 07/04/2021 13:08:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΤΚΧΩΡΚ-ΦΚ8
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αποδοχή όρων και προϋποθέσεων έγκρισης του επενδυτικού δανείου στο Δήμο Ζαγοράς - Μουρεσίου, συνολικού ποσού €2.101.613,27, για την εκτέλεση του έργου “Έργα ύδρευσης Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου”, ενταγμένο στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα “Αντώνης...

Πέμ, 08/04/2021 - 03:15
Θέμα: Αποδοχή όρων και προϋποθέσεων έγκρισης του επενδυτικού δανείου στο Δήμο Ζαγοράς - Μουρεσίου, συνολικού ποσού €2.101.613,27, για την εκτέλεση του έργου “Έργα ύδρευσης Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου”, ενταγμένο στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης” δυνάμει της παρ. 3 του άρθρου 21 της 227669-4-2020 (ΦΕΚ 1386/Β/14-4-2020), σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 21091/13-11-2020 (ΑΔΑ: ΨΣ4Α46ΜΤΛ6-ΥΛΘ) απόφασης ένταξης του Υπουργού Εσωτερικών.
Ημ/νια: 07/04/2021 09:31:57
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΗΤΘΩΡΚ-Π6Τ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων

Πέμ, 08/04/2021 - 03:15
Θέμα: Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων
Ημ/νια: 07/04/2021 08:34:18
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 61ΥΑΩΡΚ-Τ4Ν
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων

Πέμ, 08/04/2021 - 03:15
Θέμα: Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων
Ημ/νια: 07/04/2021 08:34:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΤΞΒΩΡΚ-ΓΔ3
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών

Πέμ, 08/04/2021 - 03:15
Θέμα: Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών
Ημ/νια: 07/04/2021 08:30:10
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΑΜΡΩΡΚ-ΖΔΘ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com