Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Ζαγοράς−Μουρεσίου

Εγγραφή στο Ροή Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Ζαγοράς−Μουρεσίου
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 21 ώρες 17 λεπτά

ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ "ΣΤΕΛΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗ"

Πέμ, 19/03/2020 - 02:30
Θέμα: ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ "ΣΤΕΛΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗ"
Ημ/νια: 18/03/2020 11:42:33
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΘ9ΕΩΡΚ-4ΡΡ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Εργαστηριακοί έλεγχοι πόσιμου νερού

Πέμ, 19/03/2020 - 02:30
Θέμα: Εργαστηριακοί έλεγχοι πόσιμου νερού
Ημ/νια: 18/03/2020 11:11:06
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ1Α6ΩΡΚ-ΕΥΙ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια ειδών ύδρευσης και άρδευσης Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου

Πέμ, 19/03/2020 - 02:30
Θέμα: Προμήθεια ειδών ύδρευσης και άρδευσης Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου
Ημ/νια: 18/03/2020 10:42:27
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΑΧΓΩΡΚ-0ΝΚ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου για την ανάθεση για την παροχή υπηρεσιών βιβλιοδεσίας

Τετ, 18/03/2020 - 02:30
Θέμα: Απόφαση Δημάρχου για την ανάθεση για την παροχή υπηρεσιών βιβλιοδεσίας
Ημ/νια: 17/03/2020 14:40:07
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΕΠΝΩΡΚ-Σ7Π
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΘΕΣΗ ΚΑΦΕΔΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΟΡΤΗΣ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019

Τετ, 18/03/2020 - 02:30
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΘΕΣΗ ΚΑΦΕΔΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΟΡΤΗΣ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019
Ημ/νια: 17/03/2020 13:49:07
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Π5ΚΩΡΚ-ΦΡΔ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΦΕΔΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΟΡΤΗΣ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Τετ, 18/03/2020 - 02:30
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΦΕΔΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΟΡΤΗΣ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
Ημ/νια: 17/03/2020 12:46:58
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΙΡ4ΩΡΚ-4ΕΠ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών της δαπάνης με τίτλο "Υλικά Συντήρησης και Επισκευής Λοιπών Εγκαταστάσεων(προμήθεια οικοδομικών υλικών), του Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου"

Τετ, 18/03/2020 - 02:30
Θέμα: Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών της δαπάνης με τίτλο "Υλικά Συντήρησης και Επισκευής Λοιπών Εγκαταστάσεων(προμήθεια οικοδομικών υλικών), του Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου"
Ημ/νια: 17/03/2020 12:16:24
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΒΦΒΩΡΚ-ΞΗ0
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΦΕΔΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΟΡΤΗΣ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Τετ, 18/03/2020 - 02:30
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΦΕΔΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΟΡΤΗΣ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
Ημ/νια: 17/03/2020 11:52:05
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΘΛΘΩΡΚ-2ΕΖ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών της δαπάνης με τίτλο "Προμήθεια ξυλείας για την αποκατάσταση ζημιών σε περιφράξεις δημοτικών οικοπέδων καθώς και αντικατάσταση φθαρμένων ξύλων σε διάφορα σημεία του Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου"

Τετ, 18/03/2020 - 02:30
Θέμα: Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών της δαπάνης με τίτλο "Προμήθεια ξυλείας για την αποκατάσταση ζημιών σε περιφράξεις δημοτικών οικοπέδων καθώς και αντικατάσταση φθαρμένων ξύλων σε διάφορα σημεία του Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου"
Ημ/νια: 17/03/2020 11:01:57
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΘ5ΧΩΡΚ-4ΣΜ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας

Τετ, 18/03/2020 - 02:30
Θέμα: Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας
Ημ/νια: 17/03/2020 10:27:12
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΙΥΓΩΡΚ-ΧΜΔ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού

Τετ, 18/03/2020 - 02:30
Θέμα: Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού
Ημ/νια: 17/03/2020 10:26:58
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 643ΨΩΡΚ-70Π
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αποδέσμευση. Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού

Τετ, 18/03/2020 - 02:30
Θέμα: Αποδέσμευση. Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού
Ημ/νια: 17/03/2020 10:23:08
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΝΩΘΩΡΚ-Κ63
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού

Τετ, 18/03/2020 - 02:30
Θέμα: Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού
Ημ/νια: 17/03/2020 10:16:24
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 67ΛΜΩΡΚ-1ΗΚ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΛΥΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΕΡΑΣΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ 17ης ΓΙΟΡΤΗΣ ΚΑΣΤΑΝΟΥ ΣΤΟ ΞΟΥΡΙΧΤΙ

Τρί, 17/03/2020 - 02:30
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΛΥΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΕΡΑΣΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ 17ης ΓΙΟΡΤΗΣ ΚΑΣΤΑΝΟΥ ΣΤΟ ΞΟΥΡΙΧΤΙ
Ημ/νια: 16/03/2020 13:27:51
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ9ΕΩΩΡΚ-ΟΩΞ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση πρακτικών Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών του Δήμου (Αναβολή).

Τρί, 17/03/2020 - 02:30
Θέμα: Έγκριση πρακτικών Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών του Δήμου (Αναβολή).
Ημ/νια: 16/03/2020 12:34:52
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΥΨΡΩΡΚ-ΝΦΘ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΗΣΙΜΟ ΤΗΣ ΓΙΟΡΤΗΣ ΚΑΣΤΑΝΟΥ Τ.Κ ΞΟΥΡΙΧΤΙΟΥ2019

Τρί, 17/03/2020 - 02:30
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΗΣΙΜΟ ΤΗΣ ΓΙΟΡΤΗΣ ΚΑΣΤΑΝΟΥ Τ.Κ ΞΟΥΡΙΧΤΙΟΥ2019
Ημ/νια: 16/03/2020 12:31:37
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΚΧΕΩΡΚ-ΒΞΧ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λήψη απόφασης από το Δ.Σ. περί σύστασης προσωποπαγούς θέσης με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ, σε εφαρμογή της 1890/2019 δικαστικής απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. (Αποσύρθηκε)

Τρί, 17/03/2020 - 02:30
Θέμα: Λήψη απόφασης από το Δ.Σ. περί σύστασης προσωποπαγούς θέσης με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ, σε εφαρμογή της 1890/2019 δικαστικής απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. (Αποσύρθηκε)
Ημ/νια: 16/03/2020 12:27:36
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΑΕΧΩΡΚ-ΚΥ7
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λήψη νέας απόφασης από το Δ.Σ. περί σύστασης προσωποπαγούς θέσης με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ, σε εφαρμογή της 240/2010 αμετάκλητης δικαστικής απόφασης του Εφετείου Λάρισας, κατόπιν του υπ’ αριθμ. πρωτ. 3733/32565/21-06-2019 εγγράφου της Αποκεντρωμένης...

Τρί, 17/03/2020 - 02:30
Θέμα: Λήψη νέας απόφασης από το Δ.Σ. περί σύστασης προσωποπαγούς θέσης με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ, σε εφαρμογή της 240/2010 αμετάκλητης δικαστικής απόφασης του Εφετείου Λάρισας, κατόπιν του υπ’ αριθμ. πρωτ. 3733/32565/21-06-2019 εγγράφου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας.(Αποσύρθηκε).
Ημ/νια: 16/03/2020 12:21:55
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΛΓ2ΩΡΚ-Ψ5Υ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΟΦΕΙΛΣ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ

Τρί, 17/03/2020 - 02:30
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΟΦΕΙΛΣ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ
Ημ/νια: 16/03/2020 11:58:44
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ2Υ2ΩΡΚ-ΤΔΦ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 116 με Θέμα: «Λήψη μέτρων προστασίας των υπαλλήλων του Δήμου και των πολιτών που εξυπηρετούνται από τις υπηρεσίες του Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου».

Σάβ, 14/03/2020 - 02:30
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 116 με Θέμα: «Λήψη μέτρων προστασίας των υπαλλήλων του Δήμου και των πολιτών που εξυπηρετούνται από τις υπηρεσίες του Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου».
Ημ/νια: 13/03/2020 15:39:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΑΟ0ΩΡΚ-Ω8Ρ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com