Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Ζαγοράς−Μουρεσίου

Εγγραφή στο Ροή Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Ζαγοράς−Μουρεσίου
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 3 ώρες 32 λεπτά

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ -209 ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2019 (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ)

Παρ, 05/07/2019 - 02:30
Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ -209 ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2019 (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ)
Ημ/νια: 04/07/2019 12:49:03
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΖΙΛΩΡΚ-Μ5Θ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΑΚΤΙΚΟ - ΑΠΟΦΑΣΗ της Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής των Αυτοκινήτων Οχημάτων για το ΚΗΗ 3036

Παρ, 05/07/2019 - 02:30
Θέμα: ΠΡΑΚΤΙΚΟ - ΑΠΟΦΑΣΗ της Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής των Αυτοκινήτων Οχημάτων για το ΚΗΗ 3036
Ημ/νια: 04/07/2019 12:45:12
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ4Τ1ΩΡΚ-0Ο6
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αποδέσμευση. Προμήθεια δυο ναυναγοσωστικών πύργων

Πέμ, 04/07/2019 - 02:30
Θέμα: Αποδέσμευση. Προμήθεια δυο ναυναγοσωστικών πύργων
Ημ/νια: 03/07/2019 16:38:21
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΕΩΕΩΡΚ-21Γ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λήψη απόφασης για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών κατά τις διατάξεις του άρθρου 206 παρ. 1 του Ν. 3584/2007, κατόπιν εισηγήσεως του Αντιδημάρχου Δ.Ε. Ζαγοράς κ. Κοντογιώργου Απόστολου.

Πέμ, 04/07/2019 - 02:30
Θέμα: Λήψη απόφασης για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών κατά τις διατάξεις του άρθρου 206 παρ. 1 του Ν. 3584/2007, κατόπιν εισηγήσεως του Αντιδημάρχου Δ.Ε. Ζαγοράς κ. Κοντογιώργου Απόστολου.
Ημ/νια: 03/07/2019 13:26:47
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 69ΘΚΩΡΚ-Ν6Λ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ με ΘΕΜΑ: «Λειτουργία υπηρεσιών του Δήμου την Παρασκευή 5, το Σάββατο 6 και την Κυριακή 7 Ιουλίου 2019, ενόψει των βουλευτικών εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019, προς εξυπηρέτηση και ενημέρωση των εκλογέων και των δικαστικών αντιπροσώπων...

Πέμ, 04/07/2019 - 02:30
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ με ΘΕΜΑ: «Λειτουργία υπηρεσιών του Δήμου την Παρασκευή 5, το Σάββατο 6 και την Κυριακή 7 Ιουλίου 2019, ενόψει των βουλευτικών εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019, προς εξυπηρέτηση και ενημέρωση των εκλογέων και των δικαστικών αντιπροσώπων και καθορισμός ωραρίου εργασίας των αρμόδιων υπαλλήλων».
Ημ/νια: 03/07/2019 11:45:10
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω8Π2ΩΡΚ-ΔΣΦ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΛΗΞΙΑΡΧΟΥ Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2019

Πέμ, 04/07/2019 - 02:30
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΛΗΞΙΑΡΧΟΥ Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2019
Ημ/νια: 03/07/2019 10:37:07
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω6Π2ΩΡΚ-Β5Λ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΛΗΞΙΑΡΧΟΥ Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2019

Πέμ, 04/07/2019 - 02:30
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΛΗΞΙΑΡΧΟΥ Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2019
Ημ/νια: 03/07/2019 10:19:17
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΨΔ8ΩΡΚ-29Θ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Δ.Σ. Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2019.

Πέμ, 04/07/2019 - 02:30
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Δ.Σ. Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2019.
Ημ/νια: 03/07/2019 09:54:14
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΘΨΣΩΡΚ-6Δ6
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ (Τ.Κ ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑΣ)

Πέμ, 04/07/2019 - 02:30
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ (Τ.Κ ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑΣ)
Ημ/νια: 03/07/2019 09:30:16
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΑΙ4ΩΡΚ-ΜΞ1
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΒΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (ΔΗΜΟΣ NET) ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Τετ, 03/07/2019 - 02:30
Θέμα: ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΒΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (ΔΗΜΟΣ NET) ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
Ημ/νια: 02/07/2019 14:07:53
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΜΖΘΩΡΚ-ΑΩ4
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ με Θέμα: «Ορισμός υπεύθυνων υπαλλήλων για τη συγκέντρωση και μετάδοση ή μεταφορά των αποτελεσμάτων των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ελληνικού Κοινοβουλίου της 7ης Ιουλίου 2019, ορισμός Συντονιστή υπαλλήλου και ανάθεση...

Τετ, 03/07/2019 - 02:30
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ με Θέμα: «Ορισμός υπεύθυνων υπαλλήλων για τη συγκέντρωση και μετάδοση ή μεταφορά των αποτελεσμάτων των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ελληνικού Κοινοβουλίου της 7ης Ιουλίου 2019, ορισμός Συντονιστή υπαλλήλου και ανάθεση εκλογικών εργασιών στους υπαλλήλους του Ειδικού Εκλογικού Συνεργείου».
Ημ/νια: 02/07/2019 13:52:27
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΔΨΞΩΡΚ-2Ξ0
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ με Θέμα: «Συγκρότηση Ειδικού Εκλογικού Συνεργείου που θα απασχοληθεί για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών κατά την προπαρασκευή και διεξαγωγή των βουλευτικών εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019».

Τετ, 03/07/2019 - 02:30
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ με Θέμα: «Συγκρότηση Ειδικού Εκλογικού Συνεργείου που θα απασχοληθεί για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών κατά την προπαρασκευή και διεξαγωγή των βουλευτικών εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019».
Ημ/νια: 02/07/2019 13:48:03
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 67ΛΣΩΡΚ-ΡΙΑ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕ 98297, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ

Τετ, 03/07/2019 - 02:30
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕ 98297, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ
Ημ/νια: 02/07/2019 13:18:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Ρ13ΩΡΚ-ΗΞ0
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΜΕ ΑΡ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕ 44459, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΟΥΝ

Τετ, 03/07/2019 - 02:30
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΜΕ ΑΡ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕ 44459, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΟΥΝ
Ημ/νια: 02/07/2019 12:34:53
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΨΡ0ΩΡΚ-ΞΘ4
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Βεβαίωση ωρών υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων του Δήμου και μη υπέρβασης του ανώτατου ορίου

Τετ, 03/07/2019 - 02:30
Θέμα: Βεβαίωση ωρών υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων του Δήμου και μη υπέρβασης του ανώτατου ορίου
Ημ/νια: 02/07/2019 12:26:54
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ7ΓΥΩΡΚ-62Σ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση ακινήτου που βρίσκεται στην Αγία Παρασκευή της Τ.Κ. Τσαγκαράδας εκ του ΚΑΔ 'ΝΑΝΟΠΟΥΛΕΙΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ' , σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 8 Εδάφιο ε΄, του Ν 4182/2013 [Α΄185], κατόπιν της 7/2019 απόφασης του Συμβουλίου...

Τετ, 03/07/2019 - 02:30
Θέμα: Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση ακινήτου που βρίσκεται στην Αγία Παρασκευή της Τ.Κ. Τσαγκαράδας εκ του ΚΑΔ 'ΝΑΝΟΠΟΥΛΕΙΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ' , σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 8 Εδάφιο ε΄, του Ν 4182/2013 [Α΄185], κατόπιν της 7/2019 απόφασης του Συμβουλίου της Τ.Κ. Τσαγκαράδας.
Ημ/νια: 02/07/2019 11:18:24
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΞ94ΩΡΚ-ΩΥΧ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ μηνός Ιουνίου 2019

Τετ, 03/07/2019 - 02:30
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ μηνός Ιουνίου 2019
Ημ/νια: 02/07/2019 11:17:41
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΨ68ΩΡΚ-ΝΜΩ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΣΧΟΛΕΙΑ) μηνός Ιουνίου 2019

Τετ, 03/07/2019 - 02:30
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΣΧΟΛΕΙΑ) μηνός Ιουνίου 2019
Ημ/νια: 02/07/2019 10:52:08
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 7ΜΓΠΩΡΚ-Φ5Υ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου με απευθείας ανάθεση της δαπάνης με τίτλο "Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στο Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου(Τ.Κ.Μακρυράχης)

Τετ, 03/07/2019 - 02:30
Θέμα: Απόφαση Δημάρχου με απευθείας ανάθεση της δαπάνης με τίτλο "Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στο Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου(Τ.Κ.Μακρυράχης)
Ημ/νια: 02/07/2019 10:37:20
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 68ΦΨΩΡΚ-Δ70
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΘΕΜΑ: « Απόφαση έγκρισης πληρωμής προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη αναγκών της Α/θμιας Εκπαίδευσης

Τρί, 02/07/2019 - 02:30
Θέμα: ΘΕΜΑ: « Απόφαση έγκρισης πληρωμής προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη αναγκών της Α/θμιας Εκπαίδευσης
Ημ/νια: 01/07/2019 16:45:12
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΩΓΞΩΡΚ-Η2Ω
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com