Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Ζαγοράς−Μουρεσίου

Εγγραφή στο Ροή Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Ζαγοράς−Μουρεσίου
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 20 ώρες 13 λεπτά

Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια

Τετ, 17/11/2021 - 03:15
Θέμα: Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια
Ημ/νια: 16/11/2021 10:31:35
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΘΣΧΩΡΚ-00Ζ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου 470/2021 περί: «Συγκρότηση Επιτροπής του άρθρου 4 της με αρ. 33862/2019 ΚΥΑ (1699 Β) “Διαδικασία χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης πολιτών που πλήττονται από φυσικές καταστροφές”»

Τρί, 16/11/2021 - 03:15
Θέμα: Απόφαση Δημάρχου 470/2021 περί: «Συγκρότηση Επιτροπής του άρθρου 4 της με αρ. 33862/2019 ΚΥΑ (1699 Β) “Διαδικασία χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης πολιτών που πλήττονται από φυσικές καταστροφές”»
Ημ/νια: 15/11/2021 14:06:57
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 956ΧΩΡΚ-ΔΔ5
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΜΟΛΥΒΔΗΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2021

Τρί, 16/11/2021 - 03:15
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΜΟΛΥΒΔΗΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2021
Ημ/νια: 15/11/2021 11:45:38
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΣΠΚΩΡΚ-ΦΙ7
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΣΜΟΥ 2021 ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΕ (ΥΠΟΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΡΙΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ)

Τρί, 16/11/2021 - 03:15
Θέμα: ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΣΜΟΥ 2021 ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΕ (ΥΠΟΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΡΙΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ)
Ημ/νια: 15/11/2021 10:31:05
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΧΧΡΩΡΚ-ΜΜΙ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών

Τρί, 16/11/2021 - 03:15
Θέμα: Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών
Ημ/νια: 15/11/2021 10:22:55
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΟΚ5ΩΡΚ-ΜΚ9
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Περί έγκρισης διενέργειας ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, μέσω ΕΣΗΔΗΣ, για το έργο, με τίτλο: ‘ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ’, έγκρισης της μελέτης, έγκριση τευχών δημοπράτησης, τεχνικών προδιαγραφών & όρων διακήρυξης και ορισμός...

Σάβ, 13/11/2021 - 03:15
Θέμα: «Περί έγκρισης διενέργειας ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, μέσω ΕΣΗΔΗΣ, για το έργο, με τίτλο: ‘ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ’, έγκρισης της μελέτης, έγκριση τευχών δημοπράτησης, τεχνικών προδιαγραφών & όρων διακήρυξης και ορισμός επιτροπής διαγωνισμού μετά από κλήρωση από το ΜΗΜΕΔ».
Ημ/νια: 12/11/2021 12:29:28
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΣ9ΦΩΡΚ-ΥΣΨ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ Δ.Τ., Δ.Φ. ΚΑΙ Τ.Α.Π. ΜΗΝΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΛΙΟΥ 2021

Σάβ, 13/11/2021 - 03:15
Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ Δ.Τ., Δ.Φ. ΚΑΙ Τ.Α.Π. ΜΗΝΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΛΙΟΥ 2021
Ημ/νια: 12/11/2021 11:51:15
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Γ9ΘΩΡΚ-ΠΛ4
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΠΟ Δ.Τ. , Δ.Φ. & ΤΑΠ ΜΗΝΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΛΙΟΥ 2021 ΜΕΣΩ PROTERGIA (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ)

Σάβ, 13/11/2021 - 03:15
Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΠΟ Δ.Τ. , Δ.Φ. & ΤΑΠ ΜΗΝΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΛΙΟΥ 2021 ΜΕΣΩ PROTERGIA (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ)
Ημ/νια: 12/11/2021 11:51:09
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Κ9ΗΩΡΚ-9ΦΘ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ Δ.Τ., Δ.Φ. ΚΑΙ Τ.Α.Π. ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021

Σάβ, 13/11/2021 - 03:15
Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ Δ.Τ., Δ.Φ. ΚΑΙ Τ.Α.Π. ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021
Ημ/νια: 12/11/2021 11:51:03
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Ι8ΡΩΡΚ-ΨΗΞ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΠΟ Δ.Τ. , Δ.Φ. & ΤΑΠ ΜΗΝΩΝ ΙΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021 ΜΕΣΩ ELPEDISON (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ)

Σάβ, 13/11/2021 - 03:15
Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΠΟ Δ.Τ. , Δ.Φ. & ΤΑΠ ΜΗΝΩΝ ΙΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021 ΜΕΣΩ ELPEDISON (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ)
Ημ/νια: 12/11/2021 11:50:57
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΑΡΘΩΡΚ-93Ν
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΠΟ Δ.Τ. , Δ.Φ. & ΤΑΠ ΜΗΝΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΛΙΟΥ 2021 ΜΕΣΩ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ)

Σάβ, 13/11/2021 - 03:15
Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΠΟ Δ.Τ. , Δ.Φ. & ΤΑΠ ΜΗΝΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΛΙΟΥ 2021 ΜΕΣΩ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ)
Ημ/νια: 12/11/2021 11:50:51
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΙΘΣΩΡΚ-ΛΧ0
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ Δ.Τ., Δ.Φ. ΚΑΙ Τ.Α.Π. ΜΗΝΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΛΙΟΥ 2021

Σάβ, 13/11/2021 - 03:15
Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ Δ.Τ., Δ.Φ. ΚΑΙ Τ.Α.Π. ΜΗΝΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΛΙΟΥ 2021
Ημ/νια: 12/11/2021 11:50:45
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΟΕΙΩΡΚ-11Ρ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ Δ.Τ., Δ.Φ. ΚΑΙ Τ.Α.Π. ΜΗΝΩΝ ΙΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021

Σάβ, 13/11/2021 - 03:15
Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ Δ.Τ., Δ.Φ. ΚΑΙ Τ.Α.Π. ΜΗΝΩΝ ΙΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021
Ημ/νια: 12/11/2021 11:50:20
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΜΝΜΩΡΚ-Δ1Φ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΠΟ Δ.Τ. , Δ.Φ. & ΤΑΠ ΜΗΝΩΝ ΙΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021 ΜΕΣΩ ΖΕΝΙΘ (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ)

Σάβ, 13/11/2021 - 03:15
Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΠΟ Δ.Τ. , Δ.Φ. & ΤΑΠ ΜΗΝΩΝ ΙΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021 ΜΕΣΩ ΖΕΝΙΘ (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ)
Ημ/νια: 12/11/2021 11:50:14
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΗ0ΤΩΡΚ-2Ε8
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΠΟ Δ.Τ. , Δ.Φ. & ΤΑΠ ΜΗΝΩΝ ΙΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021 ΜΕΣΩ ΕΛΙΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ)

Σάβ, 13/11/2021 - 03:15
Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΠΟ Δ.Τ. , Δ.Φ. & ΤΑΠ ΜΗΝΩΝ ΙΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021 ΜΕΣΩ ΕΛΙΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ)
Ημ/νια: 12/11/2021 11:50:08
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΔΦΖΩΡΚ-ΔΒΥ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 469/2021 με Θέμα: «Παροχή ειδών ατομικής προστασίας και γάλακτος σε υπαλλήλους του Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου με συμβάσεις λόγω COVID-19, οι οποίες παρατάθηκαν μέχρι 31-12-2021, σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν.4831/2021 (ΦΕΚ 170/Α...

Παρ, 12/11/2021 - 03:15
Θέμα: Α Π Ο Φ Α Σ Η ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 469/2021 με Θέμα: «Παροχή ειδών ατομικής προστασίας και γάλακτος σε υπαλλήλους του Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου με συμβάσεις λόγω COVID-19, οι οποίες παρατάθηκαν μέχρι 31-12-2021, σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν.4831/2021 (ΦΕΚ 170/Α΄/23-09-2021)».
Ημ/νια: 11/11/2021 14:47:34
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΖΞ3ΩΡΚ-Ε84
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Περί έγκρισης έκθεσης Γ΄ τριμήνου εσόδων - εξόδων προϋ/σμού και ισολογισμού, του Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου οικον. έτους 2021 και υποβολή αυτού και του εγκεκριμένου με την 202/2021 Α.Ο.Ε., Β΄ Τριμήνου 2021, στο Δημ. Συμβούλιο για έγκριση»

Παρ, 12/11/2021 - 03:15
Θέμα: «Περί έγκρισης έκθεσης Γ΄ τριμήνου εσόδων - εξόδων προϋ/σμού και ισολογισμού, του Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου οικον. έτους 2021 και υποβολή αυτού και του εγκεκριμένου με την 202/2021 Α.Ο.Ε., Β΄ Τριμήνου 2021, στο Δημ. Συμβούλιο για έγκριση»
Ημ/νια: 11/11/2021 09:49:43
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ2ΙΜΩΡΚ-ΠΩΟ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Εισήγηση για 7η Αναμόρφωση εσόδων- εξόδων προϋπ/σμού, του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου, οικ. έτους 2021 και υποβολή αυτής στο Δημ. Συμβούλιο για λήψη απόφασης»

Παρ, 12/11/2021 - 03:15
Θέμα: «Εισήγηση για 7η Αναμόρφωση εσόδων- εξόδων προϋπ/σμού, του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου, οικ. έτους 2021 και υποβολή αυτής στο Δημ. Συμβούλιο για λήψη απόφασης»
Ημ/νια: 11/11/2021 09:10:48
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΔΥ1ΩΡΚ-ΘΕΩ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΩΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ μηνός Οκτωβρίου 2021

Πέμ, 11/11/2021 - 03:15
Θέμα: ΕΞΩΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ μηνός Οκτωβρίου 2021
Ημ/νια: 10/11/2021 13:02:14
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 60Α2ΩΡΚ-537
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ μηνός Οκτωβρίου 2021

Πέμ, 11/11/2021 - 03:15
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ μηνός Οκτωβρίου 2021
Ημ/νια: 10/11/2021 13:01:26
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ4ΛΔΩΡΚ-Ν4Η
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com