Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Ζαγοράς−Μουρεσίου

Εγγραφή στο Ροή Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Ζαγοράς−Μουρεσίου
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 16 ώρες 38 λεπτά

Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών της δαπάνης με τίτλο "Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στο Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου(Τ.Κ.Μακρυράχης)"

Πέμ, 19/11/2020 - 02:30
Θέμα: Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών της δαπάνης με τίτλο "Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στο Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου(Τ.Κ.Μακρυράχης)"
Ημ/νια: 18/11/2020 13:31:30
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 998ΧΩΡΚ-ΑΗΚ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών της δαπάνης με τίτλο "Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στο Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου(Δ.Κ.Ζαγοράς)"

Πέμ, 19/11/2020 - 02:30
Θέμα: Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών της δαπάνης με τίτλο "Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στο Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου(Δ.Κ.Ζαγοράς)"
Ημ/νια: 18/11/2020 13:08:29
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΣ7ΨΩΡΚ-Φ1Ρ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών της δαπάνης με τίτλο "Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στο Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου(Δ.Κ.Ζαγοράς)"

Πέμ, 19/11/2020 - 02:30
Θέμα: Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών της δαπάνης με τίτλο "Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στο Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου(Δ.Κ.Ζαγοράς)"
Ημ/νια: 18/11/2020 12:44:14
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΥΥΕΩΡΚ-06Ζ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών της δαπάνης με τίτλο "Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στο Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου(Τ.Κ.Μακρυράχης)"

Πέμ, 19/11/2020 - 02:30
Θέμα: Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών της δαπάνης με τίτλο "Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στο Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου(Τ.Κ.Μακρυράχης)"
Ημ/νια: 18/11/2020 12:08:07
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 64ΒΛΩΡΚ-ΞΙΤ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΟΥ ΚΑΔ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

Πέμ, 19/11/2020 - 02:30
Θέμα: ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΟΥ ΚΑΔ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
Ημ/νια: 18/11/2020 11:52:41
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΞΓ3ΩΡΚ-ΝΟΟ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία

Πέμ, 19/11/2020 - 02:30
Θέμα: Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία
Ημ/νια: 18/11/2020 11:40:15
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΝΑΡΩΡΚ-ΣΞΨ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αποδέσμευση. Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης

Πέμ, 19/11/2020 - 02:30
Θέμα: Αποδέσμευση. Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης
Ημ/νια: 18/11/2020 11:39:59
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΖΑ0ΩΡΚ-ΔΘΨ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης

Πέμ, 19/11/2020 - 02:30
Θέμα: Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης
Ημ/νια: 18/11/2020 11:39:47
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΙΣΜΩΡΚ-1Δ3
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

Τετ, 18/11/2020 - 02:30
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
Ημ/νια: 17/11/2020 13:57:32
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 627ΒΩΡΚ-77Υ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕ 98297 ΚΑΙ ΜΕ 86158 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 15-11-2020 ΕΩΣ ΚΑΙ 15-03-2021

Τετ, 18/11/2020 - 02:30
Θέμα: ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕ 98297 ΚΑΙ ΜΕ 86158 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 15-11-2020 ΕΩΣ ΚΑΙ 15-03-2021
Ημ/νια: 17/11/2020 12:52:56
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΟΜΖΩΡΚ-ΟΨΦ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως

Τετ, 18/11/2020 - 02:30
Θέμα: Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως
Ημ/νια: 17/11/2020 12:39:40
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 60Τ6ΩΡΚ-ΘΥ7
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λήψη απόφασης περί επιστροφής ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέν , στο όνομα Παππά Γαρουφαλλιά , κατόπιν της υπ΄αριθμ. πρωτ. 10366/19-10-2020 εισηγήσεως του αρμόδιου Τμήματος του Δήμου.

Τετ, 18/11/2020 - 02:30
Θέμα: Λήψη απόφασης περί επιστροφής ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέν , στο όνομα Παππά Γαρουφαλλιά , κατόπιν της υπ΄αριθμ. πρωτ. 10366/19-10-2020 εισηγήσεως του αρμόδιου Τμήματος του Δήμου.
Ημ/νια: 17/11/2020 12:17:07
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΣΗ8ΩΡΚ-5ΒΟ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λήψη απόφασης περί επιστροφής ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέν , στο όνομα Λιγούτσικος Ιωάννης, κατόπιν της υπ΄αριθμ. πρωτ. 10432/13-10-2020 εισηγήσεως του αρμόδιου Τμήματος του Δήμου.

Τετ, 18/11/2020 - 02:30
Θέμα: Λήψη απόφασης περί επιστροφής ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέν , στο όνομα Λιγούτσικος Ιωάννης, κατόπιν της υπ΄αριθμ. πρωτ. 10432/13-10-2020 εισηγήσεως του αρμόδιου Τμήματος του Δήμου.
Ημ/νια: 17/11/2020 11:05:56
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΙΙΠΩΡΚ-ΘΚΓ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στο Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου (69301/20-10-20 έγγραφο ΥΠΕΣ)

Τρί, 17/11/2020 - 02:30
Θέμα: Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στο Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου (69301/20-10-20 έγγραφο ΥΠΕΣ)
Ημ/νια: 16/11/2020 13:20:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΨΓΨΩΡΚ-ΝΣ3
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στο Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου (69301/20-10-20 έγγραφο ΥΠΕΣ)

Τρί, 17/11/2020 - 02:30
Θέμα: Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στο Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου (69301/20-10-20 έγγραφο ΥΠΕΣ)
Ημ/νια: 16/11/2020 12:08:50
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Β9ΓΩΡΚ-ΑΔΘ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Περί έγκρισης πρακτικού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Κ.Ε.ΔΗ.ΖΑ.Μ.»( (Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου), ενδεικτικού προϋπολογισμού συνολικού ποσού 3.906,00 € (τρεις χιλιάδες εννιακόσια έξι ευρώ) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α....

Τρί, 17/11/2020 - 02:30
Θέμα: Περί έγκρισης πρακτικού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Κ.Ε.ΔΗ.ΖΑ.Μ.»( (Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου), ενδεικτικού προϋπολογισμού συνολικού ποσού 3.906,00 € (τρεις χιλιάδες εννιακόσια έξι ευρώ) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.
Ημ/νια: 16/11/2020 11:51:46
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ7ΞΗΩΡΚ-Η0Μ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Περί έγκρισης πρακτικού για την για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Β' ΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ», ενδεικτικού προϋπολογισμού συνολικού ποσού 36.270,00 € (τριάντα έξι χιλιάδες διακόσια εβδομήντα ευρώ) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Τρί, 17/11/2020 - 02:30
Θέμα: Περί έγκρισης πρακτικού για την για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Β' ΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ», ενδεικτικού προϋπολογισμού συνολικού ποσού 36.270,00 € (τριάντα έξι χιλιάδες διακόσια εβδομήντα ευρώ) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.
Ημ/νια: 16/11/2020 11:30:57
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΔΜΡΩΡΚ-1ΨΠ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λήψη απόφασης περί χορήγησης παράτασης άδειας μουσικών οργάνων για το κατάστημα « ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ – ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ» , που λειτουργεί στην Κοινότητα Τσαγκαράδας, κατόπιν της υπ΄αριθμ. πρωτ. 10082/13-10-2020 εισηγήσεως του αρμόδιου τμήματος του Δήμου.

Τρί, 17/11/2020 - 02:30
Θέμα: Λήψη απόφασης περί χορήγησης παράτασης άδειας μουσικών οργάνων για το κατάστημα « ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ – ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ» , που λειτουργεί στην Κοινότητα Τσαγκαράδας, κατόπιν της υπ΄αριθμ. πρωτ. 10082/13-10-2020 εισηγήσεως του αρμόδιου τμήματος του Δήμου.
Ημ/νια: 16/11/2020 11:18:17
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Ι7ΕΩΡΚ-9Δ9
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Περί έγκρισης πρακτικού για την: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α' ΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ», ενδεικτικού προϋπολογισμού συνολικού ποσού 56.246,40 € (πενήντα έξι χιλιάδες διακόσια σαράντα έξι ευρώ και σαράντα λεπτά) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Τρί, 17/11/2020 - 02:30
Θέμα: Περί έγκρισης πρακτικού για την: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α' ΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ», ενδεικτικού προϋπολογισμού συνολικού ποσού 56.246,40 € (πενήντα έξι χιλιάδες διακόσια σαράντα έξι ευρώ και σαράντα λεπτά) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.
Ημ/νια: 16/11/2020 11:04:20
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 60Μ5ΩΡΚ-Θ3Μ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Περί έγκρισης πρακτικού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Δ.Ε. ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ» ενδεικτικού προϋπολογισμού συνολικού ποσού 8.499,46 € (οκτώ χιλιάδες τετρακόσια ενενήντα εννέα ευρώ και σαράντα έξι λεπτά) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Τρί, 17/11/2020 - 02:30
Θέμα: Περί έγκρισης πρακτικού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Δ.Ε. ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ» ενδεικτικού προϋπολογισμού συνολικού ποσού 8.499,46 € (οκτώ χιλιάδες τετρακόσια ενενήντα εννέα ευρώ και σαράντα έξι λεπτά) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.
Ημ/νια: 16/11/2020 10:38:06
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΒΛΔΩΡΚ-Ρ3Α
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com