Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Ζαγοράς−Μουρεσίου

Εγγραφή στο Ροή Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Ζαγοράς−Μουρεσίου
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 20 ώρες 42 λεπτά

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΥ 9246 - ΚΗΗ 2970 - ΚΗΥ 9250 - ΒΟΧ 2483

Σάβ, 14/03/2020 - 02:30
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΥ 9246 - ΚΗΗ 2970 - ΚΗΥ 9250 - ΒΟΧ 2483
Ημ/νια: 13/03/2020 12:19:29
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Ρ2ΙΩΡΚ-Ο62
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συζήτηση επί της υπ’ αριθμ. 33.2019 Απόφασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Ζαγοράς με θέμα : «Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεως κ. Πέππα Αικατερίνης».

Σάβ, 14/03/2020 - 02:30
Θέμα: Συζήτηση επί της υπ’ αριθμ. 33.2019 Απόφασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Ζαγοράς με θέμα : «Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεως κ. Πέππα Αικατερίνης».
Ημ/νια: 13/03/2020 11:01:18
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΚΘΟΩΡΚ-3ΜΓ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συζήτηση επί της υπ’ αριθμ. 34.2019 Απόφασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Ζαγοράς με θέμα : «Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεως κ. Αδάμ Γεώργιου».

Σάβ, 14/03/2020 - 02:30
Θέμα: Συζήτηση επί της υπ’ αριθμ. 34.2019 Απόφασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Ζαγοράς με θέμα : «Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεως κ. Αδάμ Γεώργιου».
Ημ/νια: 13/03/2020 10:46:42
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΞΣΖΩΡΚ-2ΧΖ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συζήτηση επί της υπ’ αριθμ. 3.2020 Απόφασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Αγίου Δημητρίου με θέμα : «Λήψη απόφασης σχετικά με αίτημα της Τοπικής Κοινότητας Αγίου Δημητρίου προς το Δήμο για την παραχώρηση ενός εργάτη σε καθημερινή βάση καθ’ όλη τη...

Σάβ, 14/03/2020 - 02:30
Θέμα: Συζήτηση επί της υπ’ αριθμ. 3.2020 Απόφασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Αγίου Δημητρίου με θέμα : «Λήψη απόφασης σχετικά με αίτημα της Τοπικής Κοινότητας Αγίου Δημητρίου προς το Δήμο για την παραχώρηση ενός εργάτη σε καθημερινή βάση καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου».
Ημ/νια: 13/03/2020 10:32:33
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Ω9ΧΩΡΚ-Φ09
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λήψη απόφασης για την αποκατάσταση του δρόμου προς την παραλία "Οβρυός" της Κοινότητας Πουρίου, στο σημείο της κατολίσθησης πλησίον ιδιοκτησίας Γεωργίου Χιώτη του Αντωνίου.

Σάβ, 14/03/2020 - 02:30
Θέμα: Λήψη απόφασης για την αποκατάσταση του δρόμου προς την παραλία "Οβρυός" της Κοινότητας Πουρίου, στο σημείο της κατολίσθησης πλησίον ιδιοκτησίας Γεωργίου Χιώτη του Αντωνίου.
Ημ/νια: 13/03/2020 10:21:08
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ92ΧΩΡΚ-Λ4Κ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ

Σάβ, 14/03/2020 - 02:30
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ
Ημ/νια: 13/03/2020 09:32:09
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΦΕ4ΩΡΚ-1Υ7
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

Σάβ, 14/03/2020 - 02:30
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
Ημ/νια: 13/03/2020 09:06:45
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ7ΡΥΩΡΚ-ΖΛ7
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συζήτηση επί της υπ’ αριθμ. 14.2019 Απόφασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Αγίου Δημητρίου με θέμα : «Ενημέρωση σχετικά με τα οικόσιτα ζώα».

Σάβ, 14/03/2020 - 02:30
Θέμα: Συζήτηση επί της υπ’ αριθμ. 14.2019 Απόφασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Αγίου Δημητρίου με θέμα : «Ενημέρωση σχετικά με τα οικόσιτα ζώα».
Ημ/νια: 13/03/2020 08:47:46
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω5ΙΖΩΡΚ-6ΟΞ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου για την έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών για την υπηρεσία Βιβλιοδεσίας Βιβλίων Ληξιαρχείου του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου

Παρ, 13/03/2020 - 02:30
Θέμα: Απόφαση Δημάρχου για την έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών για την υπηρεσία Βιβλιοδεσίας Βιβλίων Ληξιαρχείου του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου
Ημ/νια: 12/03/2020 14:09:41
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΗΥΖΩΡΚ-41Ε
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων

Παρ, 13/03/2020 - 02:30
Θέμα: Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων
Ημ/νια: 12/03/2020 13:49:59
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΓΟ7ΩΡΚ-ΠΘΤ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Παρ, 13/03/2020 - 02:30
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Ημ/νια: 12/03/2020 13:36:06
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Θ9ΗΩΡΚ-ΤΩΕ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΙ ΜΑΚΡΥΡΑΧΗΣ ΣΤΟ ΑΝΤΑΜΩΜΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΕΥΤΙΚΩΝ

Παρ, 13/03/2020 - 02:30
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΙ ΜΑΚΡΥΡΑΧΗΣ ΣΤΟ ΑΝΤΑΜΩΜΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΕΥΤΙΚΩΝ
Ημ/νια: 12/03/2020 12:58:49
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΝΦ0ΩΡΚ-Φ7Μ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια δομικών υλικών Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου

Παρ, 13/03/2020 - 02:30
Θέμα: Προμήθεια δομικών υλικών Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου
Ημ/νια: 12/03/2020 12:46:59
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΟ68ΩΡΚ-82Ξ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Πρόσκληση 06ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής»

Παρ, 13/03/2020 - 02:30
Θέμα: «Πρόσκληση 06ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής»
Ημ/νια: 12/03/2020 12:34:20
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΗΗ5ΩΡΚ-ΧΓΥ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ-ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ Η/Υ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε ΖΑΓΟΡΑΣ

Παρ, 13/03/2020 - 02:30
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ-ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ Η/Υ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε ΖΑΓΟΡΑΣ
Ημ/νια: 12/03/2020 12:19:56
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΧΝ1ΩΡΚ-8ΣΦ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια ελαστικών

Παρ, 13/03/2020 - 02:30
Θέμα: Προμήθεια ελαστικών
Ημ/νια: 12/03/2020 10:57:52
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΩΔΦΩΡΚ-ΙΕΨ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αποδέσμευση. Λοιπά έξοδα

Παρ, 13/03/2020 - 02:30
Θέμα: Αποδέσμευση. Λοιπά έξοδα
Ημ/νια: 12/03/2020 08:05:14
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω3Ε6ΩΡΚ-ΩΞΙ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΤΟ Ε.Α.Γ.Μ.Ε ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΤΕΧΝΙΚΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΛΗΓΕΙΣΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ 2018"

Πέμ, 12/03/2020 - 02:30
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΤΟ Ε.Α.Γ.Μ.Ε ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΤΕΧΝΙΚΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΛΗΓΕΙΣΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ 2018"
Ημ/νια: 11/03/2020 13:43:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΩΓΨΩΡΚ-Ψ4Ω
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού

Πέμ, 12/03/2020 - 02:30
Θέμα: Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού
Ημ/νια: 11/03/2020 13:11:16
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΞΦ8ΩΡΚ-ΚΕ3
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΦΟΡΟΣ ΤΟΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ -277 ΜΗΝΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ2020

Πέμ, 12/03/2020 - 02:30
Θέμα: ΦΟΡΟΣ ΤΟΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ -277 ΜΗΝΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ2020
Ημ/νια: 11/03/2020 12:56:01
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ3ΤΡΩΡΚ-9ΑΕ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com