Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Ζαγοράς−Μουρεσίου

Εγγραφή στο Ροή Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Ζαγοράς−Μουρεσίου
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 23 ώρες 11 λεπτά

Κατανομή χρηματοδότησης ποσού σε νησιωτικούς και ορεινούς Δήμους, σύμφωνα με την απόφαση 123/2019 Δ.Σ., κατόπιν της υπ΄αριθμ. πρωτ. 6326/18-06-2019 εισηγήσεως του Λογιστηρίου του Δήμου.

Σάβ, 06/07/2019 - 02:30
Θέμα: Κατανομή χρηματοδότησης ποσού σε νησιωτικούς και ορεινούς Δήμους, σύμφωνα με την απόφαση 123/2019 Δ.Σ., κατόπιν της υπ΄αριθμ. πρωτ. 6326/18-06-2019 εισηγήσεως του Λογιστηρίου του Δήμου.
Ημ/νια: 05/07/2019 16:39:37
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω99ΛΩΡΚ-ΨΟΟ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 10 ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΥΟ ΜΗΝΩΝ.

Σάβ, 06/07/2019 - 02:30
Θέμα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 10 ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΥΟ ΜΗΝΩΝ.
Ημ/νια: 05/07/2019 15:41:51
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω0ΛΤΩΡΚ-Χ1Ρ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

Σάβ, 06/07/2019 - 02:30
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
Ημ/νια: 05/07/2019 15:27:17
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ0ΙΣΩΡΚ-ΗΥΚ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων

Σάβ, 06/07/2019 - 02:30
Θέμα: Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων
Ημ/νια: 05/07/2019 11:04:25
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΧΟΤΩΡΚ-135
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων

Σάβ, 06/07/2019 - 02:30
Θέμα: Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων
Ημ/νια: 05/07/2019 11:01:15
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΟ69ΩΡΚ-200
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΒΟΘΡΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΚΙΣΣΟΥ

Σάβ, 06/07/2019 - 02:30
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΒΟΘΡΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΚΙΣΣΟΥ
Ημ/νια: 05/07/2019 10:44:50
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 7ΝΕΜΩΡΚ-991
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Πρόσκληση 19ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής»

Σάβ, 06/07/2019 - 02:30
Θέμα: «Πρόσκληση 19ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής»
Ημ/νια: 05/07/2019 10:01:50
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Δ5ΑΩΡΚ-8ΨΘ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ (Δ.Κ ΖΑΓΟΡΑΣ)

Σάβ, 06/07/2019 - 02:30
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ (Δ.Κ ΖΑΓΟΡΑΣ)
Ημ/νια: 05/07/2019 09:22:56
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΕΗΑΩΡΚ-Η7Π
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ -217 ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ 2019 (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ)

Σάβ, 06/07/2019 - 02:30
Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ -217 ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ 2019 (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ)
Ημ/νια: 05/07/2019 08:34:44
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6208ΩΡΚ-3ΩΨ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΜΑΪΟ 2019 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ -217

Σάβ, 06/07/2019 - 02:30
Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΜΑΪΟ 2019 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ -217
Ημ/νια: 05/07/2019 08:27:45
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΔ9ΥΩΡΚ-ΠΔΣ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - Η/Υ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Παρ, 05/07/2019 - 02:30
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - Η/Υ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ημ/νια: 04/07/2019 19:03:36
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ρ97ΦΩΡΚ-9Ω1
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΩΝ ΠΥΡΓΩΝ ΣΤΙΣ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΕΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ & ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

Παρ, 05/07/2019 - 02:30
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΩΝ ΠΥΡΓΩΝ ΣΤΙΣ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΕΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ & ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ
Ημ/νια: 04/07/2019 18:11:42
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 69ΗΠΩΡΚ-Θ1Τ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΩΝ ΠΥΡΓΩΝ

Παρ, 05/07/2019 - 02:30
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΩΝ ΠΥΡΓΩΝ
Ημ/νια: 04/07/2019 16:26:23
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 631ΩΩΡΚ-ΛΦ9
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΒΟΘΡΩΝ ΣΤΗΝ ΤΚ ΚΙΣΣΟΥ

Παρ, 05/07/2019 - 02:30
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΒΟΘΡΩΝ ΣΤΗΝ ΤΚ ΚΙΣΣΟΥ
Ημ/νια: 04/07/2019 15:12:52
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 91Κ4ΩΡΚ-ΚΔΖ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λήψη απόφασης για την τμηματική υλοποίηση κάλυψης των εγκεκριμένων θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα, κατόπιν του υπ΄αριθμ. πρωτ. 31731/24-04-2019 εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: ...

Παρ, 05/07/2019 - 02:30
Θέμα: Λήψη απόφασης για την τμηματική υλοποίηση κάλυψης των εγκεκριμένων θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα, κατόπιν του υπ΄αριθμ. πρωτ. 31731/24-04-2019 εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα».
Ημ/νια: 04/07/2019 14:42:22
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 662ΨΩΡΚ-ΓΘΡ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Δαπάνες εκκένωσης βόθρων

Παρ, 05/07/2019 - 02:30
Θέμα: Δαπάνες εκκένωσης βόθρων
Ημ/νια: 04/07/2019 14:40:32
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΨΛΠΩΡΚ-Δ7Τ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια δυο ναυναγοσωστικών πύργων

Παρ, 05/07/2019 - 02:30
Θέμα: Προμήθεια δυο ναυναγοσωστικών πύργων
Ημ/νια: 04/07/2019 14:02:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΚ9ΟΩΡΚ-ΓΙΖ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΑΚΤΙΚΟ - ΑΠΟΦΑΣΗ της Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής των Αυτοκινήτων Οχημάτων για το ΚΗΥ 9246

Παρ, 05/07/2019 - 02:30
Θέμα: ΠΡΑΚΤΙΚΟ - ΑΠΟΦΑΣΗ της Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής των Αυτοκινήτων Οχημάτων για το ΚΗΥ 9246
Ημ/νια: 04/07/2019 13:58:20
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ1ΒΜΩΡΚ-39Δ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ -209 ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2019 (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ)

Παρ, 05/07/2019 - 02:30
Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ -209 ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2019 (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ)
Ημ/νια: 04/07/2019 12:49:03
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΖΙΛΩΡΚ-Μ5Θ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΑΚΤΙΚΟ - ΑΠΟΦΑΣΗ της Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής των Αυτοκινήτων Οχημάτων για το ΚΗΗ 3036

Παρ, 05/07/2019 - 02:30
Θέμα: ΠΡΑΚΤΙΚΟ - ΑΠΟΦΑΣΗ της Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής των Αυτοκινήτων Οχημάτων για το ΚΗΗ 3036
Ημ/νια: 04/07/2019 12:45:12
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ4Τ1ΩΡΚ-0Ο6
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com