Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Ζαγοράς−Μουρεσίου

Εγγραφή στο Ροή Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Ζαγοράς−Μουρεσίου
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 21 ώρες 16 λεπτά

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ μηνός Αυγούστου 2021

Τετ, 21/07/2021 - 03:15
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ μηνός Αυγούστου 2021
Ημ/νια: 20/07/2021 14:04:29
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΖΚΟΩΡΚ-ΔΚΧ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ

Τετ, 21/07/2021 - 03:15
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ
Ημ/νια: 20/07/2021 13:59:38
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ58ΣΩΡΚ-ΤΡΝ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ μηνός Αυγούστου 2021

Τετ, 21/07/2021 - 03:15
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ μηνός Αυγούστου 2021
Ημ/νια: 20/07/2021 13:25:24
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΣΙ2ΩΡΚ-Β14
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΗΣ

Τετ, 21/07/2021 - 03:15
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΗΣ
Ημ/νια: 20/07/2021 13:00:25
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΛΚΧΩΡΚ-ΘΓΣ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις

Τετ, 21/07/2021 - 03:15
Θέμα: Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις
Ημ/νια: 20/07/2021 12:36:30
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΑ3ΜΩΡΚ-7Γ7
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ μηνός Αυγούστου 2021

Τετ, 21/07/2021 - 03:15
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ μηνός Αυγούστου 2021
Ημ/νια: 20/07/2021 12:27:46
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΩ79ΩΡΚ-ΖΞΕ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΕΠ μηνός Αυγούστου 2021

Τετ, 21/07/2021 - 03:15
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΕΠ μηνός Αυγούστου 2021
Ημ/νια: 20/07/2021 12:11:32
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΖΞΠΩΡΚ-ΦΣΩ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Περί έγκρισης απόδοσης λογαριασμού από τον υπόλογο του εντάλματος προπληρωμής και απαλλαγή του υπολόγου».

Τετ, 21/07/2021 - 03:15
Θέμα: «Περί έγκρισης απόδοσης λογαριασμού από τον υπόλογο του εντάλματος προπληρωμής και απαλλαγή του υπολόγου».
Ημ/νια: 20/07/2021 11:46:09
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΠΩ6ΩΡΚ-ΝΩΓ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ μηνός Αυγούστου 2021

Τετ, 21/07/2021 - 03:15
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ μηνός Αυγούστου 2021
Ημ/νια: 20/07/2021 11:45:23
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΝ6ΠΩΡΚ-6ΜΝ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αποδέσμευση. Τακτικές Αποδοχές Δικηγόρου με πάγια αντιμισθία - έμμισθη εντολή

Τρί, 20/07/2021 - 03:15
Θέμα: Αποδέσμευση. Τακτικές Αποδοχές Δικηγόρου με πάγια αντιμισθία - έμμισθη εντολή
Ημ/νια: 19/07/2021 14:08:34
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 978ΑΩΡΚ-ΚΡΧ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων

Τρί, 20/07/2021 - 03:15
Θέμα: Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων
Ημ/νια: 19/07/2021 14:08:22
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΟ0ΩΩΡΚ-ΨΚΤ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

: «Περί έγκρισης έκθεσης Α΄ τριμήνου εσόδων- εξόδων προϋ/σμού και ισολογισμού, του Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου οικον. έτους 2021 και υποβολή αυτού στο Δημ. Συμβούλιο για έγκριση»

Σάβ, 17/07/2021 - 03:15
Θέμα: : «Περί έγκρισης έκθεσης Α΄ τριμήνου εσόδων- εξόδων προϋ/σμού και ισολογισμού, του Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου οικον. έτους 2021 και υποβολή αυτού στο Δημ. Συμβούλιο για έγκριση»
Ημ/νια: 16/07/2021 13:38:51
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΠΑ2ΩΡΚ-7Δ0
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Περί έγκρισης εξόδων μετακίνησης του Δημάρχου»

Σάβ, 17/07/2021 - 03:15
Θέμα: «Περί έγκρισης εξόδων μετακίνησης του Δημάρχου»
Ημ/νια: 16/07/2021 12:18:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΔ5ΛΩΡΚ-00Θ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΑΚΤΙΚΟ - ΑΠΟΦΑΣΗ της Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής των Αυτοκινήτων Οχημάτων για το ΚΗΗ 3104

Σάβ, 17/07/2021 - 03:15
Θέμα: ΠΡΑΚΤΙΚΟ - ΑΠΟΦΑΣΗ της Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής των Αυτοκινήτων Οχημάτων για το ΚΗΗ 3104
Ημ/νια: 16/07/2021 12:04:46
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΕΝΩΩΡΚ-9ΑΑ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΑΚΤΙΚΟ - ΑΠΟΦΑΣΗ της Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής των Αυτοκινήτων Οχημάτων για το ΚΗΗ 3036

Σάβ, 17/07/2021 - 03:15
Θέμα: ΠΡΑΚΤΙΚΟ - ΑΠΟΦΑΣΗ της Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής των Αυτοκινήτων Οχημάτων για το ΚΗΗ 3036
Ημ/νια: 16/07/2021 11:46:48
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΗ4ΦΩΡΚ-Λ2Ψ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Περί διαγραφής χρεών και απαλλαγής από προσαυξήσεις κατά το άρθρο 174 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου3 του Ν. 4623/19».

Σάβ, 17/07/2021 - 03:15
Θέμα: «Περί διαγραφής χρεών και απαλλαγής από προσαυξήσεις κατά το άρθρο 174 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου3 του Ν. 4623/19».
Ημ/νια: 16/07/2021 11:44:51
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω0ΨΓΩΡΚ-ΡΗΤ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Περί παράτασης του συμβατικού αντικειμένου του έργου " ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ & ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΥΤΩΝ "

Σάβ, 17/07/2021 - 03:15
Θέμα: «Περί παράτασης του συμβατικού αντικειμένου του έργου " ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ & ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΥΤΩΝ "
Ημ/νια: 16/07/2021 11:30:46
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ607ΩΡΚ-Ν9Α
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Επιχορήγηση για την Προμήθεια Υλικών Υδρευσης - Αρδευσης για την άμεση αποακτάσταση ζημιών που προκλήθηκαν απο Θεομηνίες ( Αριθμ. Πρωτ. 33247/28-04-2021 ΥΠΕΣ )

Σάβ, 17/07/2021 - 03:15
Θέμα: Επιχορήγηση για την Προμήθεια Υλικών Υδρευσης - Αρδευσης για την άμεση αποακτάσταση ζημιών που προκλήθηκαν απο Θεομηνίες ( Αριθμ. Πρωτ. 33247/28-04-2021 ΥΠΕΣ )
Ημ/νια: 16/07/2021 11:15:42
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΘΤΕΩΡΚ-ΗΨ0
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Περί παράτασης του συμβατικού αντικειμένου του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Δ.Ε ΖΑΓΟΡΑΣ»

Σάβ, 17/07/2021 - 03:15
Θέμα: «Περί παράτασης του συμβατικού αντικειμένου του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Δ.Ε ΖΑΓΟΡΑΣ»
Ημ/νια: 16/07/2021 11:04:39
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΡΡ9ΩΡΚ-6ΑΘ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Εισήγηση για 4η Αναμόρφωση εσόδων- εξόδων προϋπ/σμού, του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου, οικ. έτους 2021 και υποβολή αυτής στο Δημ. Συμβούλιο για λήψη απόφασης»

Σάβ, 17/07/2021 - 03:15
Θέμα: «Εισήγηση για 4η Αναμόρφωση εσόδων- εξόδων προϋπ/σμού, του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου, οικ. έτους 2021 και υποβολή αυτής στο Δημ. Συμβούλιο για λήψη απόφασης»
Ημ/νια: 16/07/2021 09:27:54
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Β9ΑΩΡΚ-ΕΡΡ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com