Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Ζαγοράς−Μουρεσίου

Εγγραφή στο Ροή Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Ζαγοράς−Μουρεσίου
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 20 ώρες 5 λεπτά

Καθαρισμός αγροτικού δικτύου Δήμου Ζαγοράς- Μουρεσίου (ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2020)

Πέμ, 12/03/2020 - 02:30
Θέμα: Καθαρισμός αγροτικού δικτύου Δήμου Ζαγοράς- Μουρεσίου (ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2020)
Ημ/νια: 11/03/2020 12:43:15
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Ζ2ΠΩΡΚ-Κ02
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού

Πέμ, 12/03/2020 - 02:30
Θέμα: Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού
Ημ/νια: 11/03/2020 12:35:55
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΣΕΙΩΡΚ-ΖΓΣ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια ζωοτροφών για τα αδέσποτα

Πέμ, 12/03/2020 - 02:30
Θέμα: Προμήθεια ζωοτροφών για τα αδέσποτα
Ημ/νια: 11/03/2020 12:09:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΗΕΠΩΡΚ-ΔΕΠ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων

Πέμ, 12/03/2020 - 02:30
Θέμα: Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων
Ημ/νια: 11/03/2020 12:00:47
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 629ΝΩΡΚ-ΡΞΟ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις

Πέμ, 12/03/2020 - 02:30
Θέμα: Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις
Ημ/νια: 11/03/2020 11:50:30
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΒΓΨΩΡΚ-64Φ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΧΕΠ: Β/12,Β/20,Β/29,Β/58,Β/59,Β/69,Β/47,Β/68,Β/79,Β/77,Β/82,Β/83,Β/81,Β/90,Β/92,Β/108,Β/111,Β/114,Β/120,Β/19,Β/101,Β/102,Β/137,Β/135,Β/144,Β/152,Β/148,Β/147,Α/1,Β/179,Β/186,Β/200,Β/187,Β...

Πέμ, 12/03/2020 - 02:30
Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΧΕΠ: Β/12,Β/20,Β/29,Β/58,Β/59,Β/69,Β/47,Β/68,Β/79,Β/77,Β/82,Β/83,Β/81,Β/90,Β/92,Β/108,Β/111,Β/114,Β/120,Β/19,Β/101,Β/102,Β/137,Β/135,Β/144,Β/152,Β/148,Β/147,Α/1,Β/179,Β/186,Β/200,Β/187,Β/193,Β/213,Α/4,Α/5,Β/215,Α/8,Β/219,Β/225,Α/6,Β/220,Α/11,Β/236,Α/12,Α/10,Β/237,Β/238,Α/13,Β/245,Α/15,Α/17,Α/23,Α/14,Α/42,Β/278,Β/273,Β/281,Β/284,Β/292,Α/37,Β/302,Β/311,Β/297,Β/315,Α/33,Β/294,Β/325,Β/351,Β/344,Β/365,Β/366,Β/368,Β/400,Β/376,Β/379,Β/418,
Ημ/νια: 11/03/2020 11:49:56
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΦΙΜΩΡΚ-ΜΞΘ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου με απευθείας ανάθεση της δαπάνης με τίτλο "Προμήθεια ειδών ύδρευσης και άρδευσης του Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου"

Πέμ, 12/03/2020 - 02:30
Θέμα: Απόφαση Δημάρχου με απευθείας ανάθεση της δαπάνης με τίτλο "Προμήθεια ειδών ύδρευσης και άρδευσης του Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου"
Ημ/νια: 11/03/2020 11:48:59
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΡΣ0ΩΡΚ-ΟΥΨ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λοιπές συνδρομές (ΔήμοςData, enimerosi)

Τετ, 11/03/2020 - 02:30
Θέμα: Λοιπές συνδρομές (ΔήμοςData, enimerosi)
Ημ/νια: 10/03/2020 14:01:21
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΓΤΞΩΡΚ-428
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 101 με Θέμα: «Συγκρότηση επιτροπής για τον έλεγχο των αιτήσεων-δικαιολογητικών και την κατάρτιση των πινάκων κατάταξης των υποψηφίων της ΣΟΧ 2/2020 Ανακοίνωσής μας για πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου...

Τετ, 11/03/2020 - 02:30
Θέμα: Α Π Ο Φ Α Σ Η ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 101 με Θέμα: «Συγκρότηση επιτροπής για τον έλεγχο των αιτήσεων-δικαιολογητικών και την κατάρτιση των πινάκων κατάταξης των υποψηφίων της ΣΟΧ 2/2020 Ανακοίνωσής μας για πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, κατά το άρθρο 21 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει, για την αντιμετώπιση εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους».
Ημ/νια: 10/03/2020 13:19:15
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ0ΞΣΩΡΚ-7ΩΨ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 100 με Θέμα: «Συγκρότηση επιτροπής για τον έλεγχο των αιτήσεων-δικαιολογητικών και την κατάρτιση των πινάκων κατάταξης των υποψηφίων της ΣΟΧ 1/2020 Ανακοίνωσής μας για πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου...

Τετ, 11/03/2020 - 02:30
Θέμα: Α Π Ο Φ Α Σ Η ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 100 με Θέμα: «Συγκρότηση επιτροπής για τον έλεγχο των αιτήσεων-δικαιολογητικών και την κατάρτιση των πινάκων κατάταξης των υποψηφίων της ΣΟΧ 1/2020 Ανακοίνωσής μας για πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, κατά το άρθρο 21 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου».
Ημ/νια: 10/03/2020 13:16:27
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΟΛΗΩΡΚ-ΛΑ4
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

Τετ, 11/03/2020 - 02:30
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ
Ημ/νια: 10/03/2020 10:45:41
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΚΥΙΩΡΚ-ΛΛΔ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ -209 ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΗΝΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020 (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ

Τετ, 11/03/2020 - 02:30
Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ -209 ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΗΝΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020 (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ
Ημ/νια: 10/03/2020 10:39:01
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΙΔΦΩΡΚ-41Β
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΗΝΩΝ ΙΟΥΛΙΟΥ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

Τετ, 11/03/2020 - 02:30
Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΗΝΩΝ ΙΟΥΛΙΟΥ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019
Ημ/νια: 10/03/2020 10:16:24
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ93ΓΩΡΚ-41Κ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα) εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.

Τρί, 10/03/2020 - 02:30
Θέμα: Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα) εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.
Ημ/νια: 09/03/2020 14:59:57
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΕΓΛΩΡΚ-ΠΛΡ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αποδέσμευση. Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα) εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.

Τρί, 10/03/2020 - 02:30
Θέμα: Αποδέσμευση. Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα) εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.
Ημ/νια: 09/03/2020 14:57:14
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΩΕ4ΩΡΚ-ΥΔ1
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα) εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.

Τρί, 10/03/2020 - 02:30
Θέμα: Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα) εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.
Ημ/νια: 09/03/2020 14:53:17
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΟΓΒΩΡΚ-ΨΣΙ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αποδέσμευση. Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα) εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.

Τρί, 10/03/2020 - 02:30
Θέμα: Αποδέσμευση. Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα) εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.
Ημ/νια: 09/03/2020 14:50:15
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 66Λ8ΩΡΚ-Ψ0Α
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ 98298

Τρί, 10/03/2020 - 02:30
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ 98298
Ημ/νια: 09/03/2020 14:36:14
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ9ΛΑΩΡΚ-ΚΑΡ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΠΟ Δ.Τ. , Δ.Φ. & ΤΑΠ ΜΗΝΩΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ- ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 ΜΕΣΩ ELPEDISON (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ)

Τρί, 10/03/2020 - 02:30
Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΠΟ Δ.Τ. , Δ.Φ. & ΤΑΠ ΜΗΝΩΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ- ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 ΜΕΣΩ ELPEDISON (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ)
Ημ/νια: 09/03/2020 13:01:55
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω61ΑΩΡΚ-ΨΩΗ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ Δ.Τ., Δ.Φ. ΚΑΙ Τ.Α.Π. ΜΗΝΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΕΩΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2019

Τρί, 10/03/2020 - 02:30
Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ Δ.Τ., Δ.Φ. ΚΑΙ Τ.Α.Π. ΜΗΝΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΕΩΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2019
Ημ/νια: 09/03/2020 13:01:26
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Θ2ΦΩΡΚ-ΞΕΛ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com