Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Ζαγοράς−Μουρεσίου

Εγγραφή στο Ροή Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Ζαγοράς−Μουρεσίου
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 5 ώρες 34 λεπτά

Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων

Σάβ, 28/12/2019 - 02:30
Θέμα: Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων
Ημ/νια: 27/12/2019 15:07:58
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΥΖΣΩΡΚ-Τ1Φ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2020 του Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου.

Σάβ, 28/12/2019 - 02:30
Θέμα: Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2020 του Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου.
Ημ/νια: 27/12/2019 14:38:19
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 67ΖΒΩΡΚ-ΑΤΥ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών της δαπάνης με τίτλο "Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων(προμήθεια τόνερ)", για τις ανάγκες της Δ.Ε.Μουρεσίου

Σάβ, 28/12/2019 - 02:30
Θέμα: Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών της δαπάνης με τίτλο "Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων(προμήθεια τόνερ)", για τις ανάγκες της Δ.Ε.Μουρεσίου
Ημ/νια: 27/12/2019 14:27:20
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΟΖΒΩΡΚ-Α4Φ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων

Σάβ, 28/12/2019 - 02:30
Θέμα: Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων
Ημ/νια: 27/12/2019 14:18:50
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΤΝΑΩΡΚ-ΜΒ6
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αποδέσμευση. Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)

Σάβ, 28/12/2019 - 02:30
Θέμα: Αποδέσμευση. Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)
Ημ/νια: 27/12/2019 14:15:39
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9Ξ43ΩΡΚ-3Α7
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)

Σάβ, 28/12/2019 - 02:30
Θέμα: Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)
Ημ/νια: 27/12/2019 14:15:38
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 91ΠΚΩΡΚ-ΡΚ5
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αποδέσμευση. Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού

Σάβ, 28/12/2019 - 02:30
Θέμα: Αποδέσμευση. Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού
Ημ/νια: 27/12/2019 14:12:48
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 64Σ4ΩΡΚ-ΜΧ9
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού

Σάβ, 28/12/2019 - 02:30
Θέμα: Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού
Ημ/νια: 27/12/2019 14:12:46
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 97ΒΠΩΡΚ-ΣΘΡ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου περί απευθείας ανάθεση της δαπάνης με τίτλο "Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στο Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου (θέσεις «Άγ. Κων/νος», «Άγ. Ευστάθιος» και «Προφήτης Ηλίας» της Τ.Κ.Κισσού)"

Τετ, 25/12/2019 - 02:30
Θέμα: Απόφαση Δημάρχου περί απευθείας ανάθεση της δαπάνης με τίτλο "Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στο Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου (θέσεις «Άγ. Κων/νος», «Άγ. Ευστάθιος» και «Προφήτης Ηλίας» της Τ.Κ.Κισσού)"
Ημ/νια: 24/12/2019 12:25:45
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Ζ4ΕΩΡΚ-ΠΙ8
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου περί απευθείας ανάθεση της δαπάνης με τίτλο "Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στο Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου (θέσεις «Σταυρός» και «Κατσακλά» της Τ.Κ.Μουρεσίου)"

Τετ, 25/12/2019 - 02:30
Θέμα: Απόφαση Δημάρχου περί απευθείας ανάθεση της δαπάνης με τίτλο "Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στο Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου (θέσεις «Σταυρός» και «Κατσακλά» της Τ.Κ.Μουρεσίου)"
Ημ/νια: 24/12/2019 11:24:31
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ0ΥΔΩΡΚ-ΥΧΧ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Περί έγκρισης Τεχνικών προδιαγραφών (Μελέτης) , όρων διακήρυξης, τευχών δημοπράτησης και ορισμού επιτροπής εκτέλεσης ( σύμφωνα με την 615/2018 Α.Δ.Σ. Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου) του Συνοπτικού Διαγωνισμού με τίτλο: «Επισκευή, Συντήρηση κτιρίων...

Τετ, 25/12/2019 - 02:30
Θέμα: Περί έγκρισης Τεχνικών προδιαγραφών (Μελέτης) , όρων διακήρυξης, τευχών δημοπράτησης και ορισμού επιτροπής εκτέλεσης ( σύμφωνα με την 615/2018 Α.Δ.Σ. Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου) του Συνοπτικού Διαγωνισμού με τίτλο: «Επισκευή, Συντήρηση κτιρίων Νηπιαγωγείων & Αύλειων χώρων αυτών»
Ημ/νια: 24/12/2019 11:10:33
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΠΜΦΩΡΚ-ΘΜΣ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Τροποποίηση και ορθή επανάληψη της υπ’ αριθμ. 266/2019 Α.Δ.Σ. περί έγκρισης υποβολής πρότασης με τίτλο «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου Ζαγοράς – Μουρεσίου», στα πλαίσια της...

Τετ, 25/12/2019 - 02:30
Θέμα: Τροποποίηση και ορθή επανάληψη της υπ’ αριθμ. 266/2019 Α.Δ.Σ. περί έγκρισης υποβολής πρότασης με τίτλο «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου Ζαγοράς – Μουρεσίου», στα πλαίσια της Πρόσκλησης IX του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στον Α.Π. «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» και τίτλο «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες».
Ημ/νια: 24/12/2019 10:19:36
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΚΦΧΩΡΚ-2ΔΠ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου περί απευθείας ανάθεση της δαπάνης με τίτλο "Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στο Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου(θέσεις «Άγ. Κων/νος» και «Σταυρός» της Τ.Κ.Μακυράχης)"

Τετ, 25/12/2019 - 02:30
Θέμα: Απόφαση Δημάρχου περί απευθείας ανάθεση της δαπάνης με τίτλο "Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στο Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου(θέσεις «Άγ. Κων/νος» και «Σταυρός» της Τ.Κ.Μακυράχης)"
Ημ/νια: 24/12/2019 10:18:53
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΙΡΥΩΡΚ-Α23
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

Τετ, 25/12/2019 - 02:30
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
Ημ/νια: 24/12/2019 09:29:32
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω6Ο6ΩΡΚ-Ξ4Ι
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου περί απευθείας ανάθεση της δαπάνης με τίτλο "Προμήθεια αδρανών υλικών για την αποκατάσταση ζημιών-καταστροφών από θεομηνίες στο Δ.Ζαγοράς-Μουρεσίου"

Τετ, 25/12/2019 - 02:30
Θέμα: Απόφαση Δημάρχου περί απευθείας ανάθεση της δαπάνης με τίτλο "Προμήθεια αδρανών υλικών για την αποκατάσταση ζημιών-καταστροφών από θεομηνίες στο Δ.Ζαγοράς-Μουρεσίου"
Ημ/νια: 24/12/2019 09:17:18
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω6ΑΡΩΡΚ-ΔΓΘ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ 149 & 252/19

Τετ, 25/12/2019 - 02:30
Θέμα: ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ 149 & 252/19
Ημ/νια: 24/12/2019 08:30:43
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΡΚΓΩΡΚ-8ΩΑ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2019

Τετ, 25/12/2019 - 02:30
Θέμα: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2019
Ημ/νια: 24/12/2019 08:06:47
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω416ΩΡΚ-ΟΨ9
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί κατανομής χρηματοδότησης που αφορά ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019 – ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ , κατόπιν του υπ΄αριθμ. πρωτ. 88030/10-12-2019 εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών.

Τρί, 24/12/2019 - 02:30
Θέμα: Συζήτηση και λήψη απόφασης περί κατανομής χρηματοδότησης που αφορά ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019 – ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ , κατόπιν του υπ΄αριθμ. πρωτ. 88030/10-12-2019 εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών.
Ημ/νια: 23/12/2019 15:37:18
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ5ΨΛΩΡΚ-Ρ0Ρ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών της δαπάνης με τίτλο "Συντήρηση χώρων πρασίνου σε κοινόχρηστους χώρους ευθύνης του Δ. Ζαγοράς - Μουρεσίου"

Τρί, 24/12/2019 - 02:30
Θέμα: Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών της δαπάνης με τίτλο "Συντήρηση χώρων πρασίνου σε κοινόχρηστους χώρους ευθύνης του Δ. Ζαγοράς - Μουρεσίου"
Ημ/νια: 23/12/2019 15:23:10
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΕΠ5ΩΡΚ-Ε5Ξ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού αποκατάσταση νηπιαγωγείου (χρηματοδότηση ίδρυμα Μελά)

Τρί, 24/12/2019 - 02:30
Θέμα: Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού αποκατάσταση νηπιαγωγείου (χρηματοδότηση ίδρυμα Μελά)
Ημ/νια: 23/12/2019 14:57:35
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΘΜΧΩΡΚ-1ΩΛ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com