Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Ζαγοράς−Μουρεσίου

Εγγραφή στο Ροή Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Ζαγοράς−Μουρεσίου
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 11 ώρες 30 λεπτά

Περί διαγραφής οφειλών και απαλλαγής επί των προσαυξήσεων λόγω διπλο-εγγραφής στους βεβαιωτικούς καταλόγους»

Παρ, 01/10/2021 - 03:15
Θέμα: Περί διαγραφής οφειλών και απαλλαγής επί των προσαυξήσεων λόγω διπλο-εγγραφής στους βεβαιωτικούς καταλόγους»
Ημ/νια: 30/09/2021 13:28:22
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Ι8ΚΩΡΚ-ΦΥΨ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Περί έγκρισης: i) της αδυναμίας εκτέλεσης εργασιών με ιδία μέσα, ii) απόφασης του Δημάρχου για απ’ ευθείας ανάθεση με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης λόγω κατεπείγουσας ανάγκης».

Παρ, 01/10/2021 - 03:15
Θέμα: «Περί έγκρισης: i) της αδυναμίας εκτέλεσης εργασιών με ιδία μέσα, ii) απόφασης του Δημάρχου για απ’ ευθείας ανάθεση με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης λόγω κατεπείγουσας ανάγκης».
Ημ/νια: 30/09/2021 12:28:25
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω14ΠΩΡΚ-ΞΕΤ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Περί παράτασης συμβάσεων προσωπικού το οποίο προσελήφθη για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19 ,σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 147 του Ν. 4831/2021(ΦΕΚ 170/Α’/23-09-2021.

Παρ, 01/10/2021 - 03:15
Θέμα: «Περί παράτασης συμβάσεων προσωπικού το οποίο προσελήφθη για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19 ,σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 147 του Ν. 4831/2021(ΦΕΚ 170/Α’/23-09-2021.
Ημ/νια: 30/09/2021 10:58:34
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ4ΙΕΩΡΚ-Β7Ρ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Καθαρισμός αγροτικού δικτύου Δήμου Ζαγοράς- Μουρεσίου (ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2021)

Παρ, 01/10/2021 - 03:15
Θέμα: Καθαρισμός αγροτικού δικτύου Δήμου Ζαγοράς- Μουρεσίου (ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2021)
Ημ/νια: 30/09/2021 08:55:38
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΩ8ΤΩΡΚ-9ΟΑ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αποδέσμευση. Καθαρισμός αγροτικού δικτύου Δήμου Ζαγοράς- Μουρεσίου (ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2021)

Παρ, 01/10/2021 - 03:15
Θέμα: Αποδέσμευση. Καθαρισμός αγροτικού δικτύου Δήμου Ζαγοράς- Μουρεσίου (ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2021)
Ημ/νια: 30/09/2021 08:53:12
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΑΨΒΩΡΚ-ΑΞΦ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από Θεομηνίες ( αποκατάσταση δρόμου Χορευτου - Ανάληψης ) αριθμ. πρωτ. 33247/28-04-2021

Πέμ, 30/09/2021 - 03:15
Θέμα: Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από Θεομηνίες ( αποκατάσταση δρόμου Χορευτου - Ανάληψης ) αριθμ. πρωτ. 33247/28-04-2021
Ημ/νια: 29/09/2021 13:11:14
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΓΝ5ΩΡΚ-Β6Λ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ COVID-19

Πέμ, 30/09/2021 - 03:15
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ COVID-19
Ημ/νια: 29/09/2021 12:59:18
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΖΗΣΩΡΚ-ΩΑΥ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 24260 22129 - 2426023560 - 24260 49258 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 08-07-2021 ΕΩΣ ΚΑΙ 07-09-2021 ΚΑΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ ΑΠΟ 1-8-2021 ΕΩΣ 31-8-2021

Πέμ, 30/09/2021 - 03:15
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 24260 22129 - 2426023560 - 24260 49258 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 08-07-2021 ΕΩΣ ΚΑΙ 07-09-2021 ΚΑΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ ΑΠΟ 1-8-2021 ΕΩΣ 31-8-2021
Ημ/νια: 29/09/2021 12:26:50
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ4ΚΞΩΡΚ-59Ο
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 04-08-2021 ΕΩΣ ΚΑΙ 03-09-2021

Πέμ, 30/09/2021 - 03:15
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 04-08-2021 ΕΩΣ ΚΑΙ 03-09-2021
Ημ/νια: 29/09/2021 12:10:14
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΧ9ΔΩΡΚ-ΠΚΝ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου για κλείσιμο Δημοτικού Σχολείου Ζαγοράς στις 29.09.2021, λόγω απολύμανσης

Πέμ, 30/09/2021 - 03:15
Θέμα: Απόφαση Δημάρχου για κλείσιμο Δημοτικού Σχολείου Ζαγοράς στις 29.09.2021, λόγω απολύμανσης
Ημ/νια: 29/09/2021 12:00:51
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΩΡΡΩΡΚ-2Β0
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Εισήγηση για 6η Αναμόρφωση εσόδων- εξόδων προϋπ/σμού, του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου, οικ. έτους 2021 και υποβολή αυτής στο Δημ. Συμβούλιο για λήψη απόφασης»

Τετ, 29/09/2021 - 03:15
Θέμα: «Εισήγηση για 6η Αναμόρφωση εσόδων- εξόδων προϋπ/σμού, του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου, οικ. έτους 2021 και υποβολή αυτής στο Δημ. Συμβούλιο για λήψη απόφασης»
Ημ/νια: 28/09/2021 11:35:52
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΥ2ΜΩΡΚ-Ξ7Θ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα

Τρί, 28/09/2021 - 03:15
Θέμα: Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα
Ημ/νια: 27/09/2021 13:24:18
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ137ΩΡΚ-ΗΥΓ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αμοιβές δικαστικών επιμελητών

Τρί, 28/09/2021 - 03:15
Θέμα: Αμοιβές δικαστικών επιμελητών
Ημ/νια: 27/09/2021 10:42:16
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ33ΞΩΡΚ-ΛΧ4
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συμπληρωματική. Ανακατασκευή αύλειου χώρου Ενιαίου Δημοτικού Σχολείου Δ.Ε Ζαγοράς (αρ.πρωτ. 64999/06-10-2020 ΥΠΕΣ)

Τρί, 28/09/2021 - 03:15
Θέμα: Συμπληρωματική. Ανακατασκευή αύλειου χώρου Ενιαίου Δημοτικού Σχολείου Δ.Ε Ζαγοράς (αρ.πρωτ. 64999/06-10-2020 ΥΠΕΣ)
Ημ/νια: 27/09/2021 10:41:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Φ8ΚΩΡΚ-ΞΘ7
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών της δαπάνης με τίτλο "Καθαρισμός αγροτικού δικτύου Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου(Τ.Κ.Μακρυράχης)"

Τρί, 28/09/2021 - 03:15
Θέμα: Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών της δαπάνης με τίτλο "Καθαρισμός αγροτικού δικτύου Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου(Τ.Κ.Μακρυράχης)"
Ημ/νια: 27/09/2021 09:57:54
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΔΜ8ΩΡΚ-428
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

9η ΔΟΣΗ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤ/21 ΤΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΟΦΕΙΛΗΣ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ (9η ΑΠΟ 36η)

Τρί, 28/09/2021 - 03:15
Θέμα: 9η ΔΟΣΗ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤ/21 ΤΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΟΦΕΙΛΗΣ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ (9η ΑΠΟ 36η)
Ημ/νια: 27/09/2021 09:47:35
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 61ΩΠΩΡΚ-ΡΡ8
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΟΦΕΙΛΗΣ ΣΤΗ ΔΟΥ ΟΦΕΙΛΟΥΜΕΝΟΥ ΠΟΣΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Τρί, 28/09/2021 - 03:15
Θέμα: ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΟΦΕΙΛΗΣ ΣΤΗ ΔΟΥ ΟΦΕΙΛΟΥΜΕΝΟΥ ΠΟΣΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Ημ/νια: 27/09/2021 09:24:13
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΨΓΩΩΡΚ-ΖΩΤ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Καθαρισμός αγροτικού δικτύου Δήμου Ζαγοράς- Μουρεσίου (ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2021)

Σάβ, 25/09/2021 - 03:15
Θέμα: Καθαρισμός αγροτικού δικτύου Δήμου Ζαγοράς- Μουρεσίου (ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2021)
Ημ/νια: 24/09/2021 14:22:46
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΑ5ΜΩΡΚ-ΛΡ3
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Πρόσκληση 25ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής»

Σάβ, 25/09/2021 - 03:15
Θέμα: «Πρόσκληση 25ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής»
Ημ/νια: 24/09/2021 13:38:03
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΥΥΜΩΡΚ-80Η
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ μηνός Οκτωβρίου 2021

Σάβ, 25/09/2021 - 03:15
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ μηνός Οκτωβρίου 2021
Ημ/νια: 24/09/2021 13:22:02
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 67ΟΡΩΡΚ-5ΣΔ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com