Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Ζαγοράς−Μουρεσίου

Εγγραφή στο Ροή Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Ζαγοράς−Μουρεσίου
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 17 ώρες 32 λεπτά

ΠΡΑΚΤΙΚΟ - ΑΠΟΦΑΣΗ της Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής των Αυτοκινήτων Οχημάτων για το ΜΕ 44459

Πέμ, 12/11/2020 - 02:30
Θέμα: ΠΡΑΚΤΙΚΟ - ΑΠΟΦΑΣΗ της Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής των Αυτοκινήτων Οχημάτων για το ΜΕ 44459
Ημ/νια: 11/11/2020 13:40:31
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΖΑ9ΩΡΚ-Ρ7Π
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πέμ, 12/11/2020 - 02:30
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Ημ/νια: 11/11/2020 12:50:23
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΛ6ΥΩΡΚ-ΩΙΡ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ -209 ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020 (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ

Πέμ, 12/11/2020 - 02:30
Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ -209 ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020 (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ
Ημ/νια: 11/11/2020 10:51:30
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω8ΥΝΩΡΚ-ΩΜΑ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αναμόρφωση (8η) Προϋπολογισμού οικ. Έτους 2020.

Πέμ, 12/11/2020 - 02:30
Θέμα: Αναμόρφωση (8η) Προϋπολογισμού οικ. Έτους 2020.
Ημ/νια: 11/11/2020 10:51:06
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΕ7ΤΩΡΚ-ΕΨ1
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια επίπλων

Πέμ, 12/11/2020 - 02:30
Θέμα: Προμήθεια επίπλων
Ημ/νια: 11/11/2020 10:17:43
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΡΗ2ΩΡΚ-ΒΘΔ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων

Πέμ, 12/11/2020 - 02:30
Θέμα: Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων
Ημ/νια: 11/11/2020 09:19:27
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ495ΩΡΚ-9Η9
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συμπληρωματική. Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων

Τετ, 11/11/2020 - 02:30
Θέμα: Συμπληρωματική. Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων
Ημ/νια: 10/11/2020 14:12:14
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΤΥΕΩΡΚ-17Ρ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων

Τετ, 11/11/2020 - 02:30
Θέμα: Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων
Ημ/νια: 10/11/2020 13:56:00
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ5ΤΚΩΡΚ-ΒΣΟ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ (Δ.Κ ΖΑΓΟΡΑΣ)

Τετ, 11/11/2020 - 02:30
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ (Δ.Κ ΖΑΓΟΡΑΣ)
Ημ/νια: 10/11/2020 11:58:17
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Α5ΛΩΡΚ-ΛΡΟ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Παροχή υπηρεσίας απομαγνητοφώνησης πρακτικών συνεδριάσεων

Τετ, 11/11/2020 - 02:30
Θέμα: Παροχή υπηρεσίας απομαγνητοφώνησης πρακτικών συνεδριάσεων
Ημ/νια: 10/11/2020 09:04:25
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Ω5ΝΩΡΚ-ΕΧΕ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ Δ.Ε. ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

Σάβ, 07/11/2020 - 02:30
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ Δ.Ε. ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
Ημ/νια: 06/11/2020 13:06:03
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΘΥΚΩΡΚ-3ΙΡ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 663/2020 με Θέμα: «Λήψη μέτρων προστασίας των υπαλλήλων του Δήμου και των πολιτών που εξυπηρετούνται από τις υπηρεσίες του Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου».

Σάβ, 07/11/2020 - 02:30
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 663/2020 με Θέμα: «Λήψη μέτρων προστασίας των υπαλλήλων του Δήμου και των πολιτών που εξυπηρετούνται από τις υπηρεσίες του Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου».
Ημ/νια: 06/11/2020 10:11:45
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΥΠΞΩΡΚ-ΚΩ5
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Περί ορισμού πρόσθετων προσόντων για τις εγκριθείσες θέσεις μόνιμου προσωπικού στον Δήμο μας στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων τακτικού προσωπικού για το έτος 2020, σύμφωνα με το υπ’ αριθμ.πρωτ.: 47668/28-07-2020 έγγραφο του...

Σάβ, 07/11/2020 - 02:30
Θέμα: «Περί ορισμού πρόσθετων προσόντων για τις εγκριθείσες θέσεις μόνιμου προσωπικού στον Δήμο μας στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων τακτικού προσωπικού για το έτος 2020, σύμφωνα με το υπ’ αριθμ.πρωτ.: 47668/28-07-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών».
Ημ/νια: 06/11/2020 09:06:17
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΘΕ1ΩΡΚ-ΗΨΤ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Περί έγκρισης πρόσληψης προσωπικού για τη στελέχωση της δοµής «Κέντρο Κοινότητας ∆ήµου Ζαγοράς - Μουρεσίου» (ΠΡΑΞΗ: ‘‘ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ’’ Κωδικός Πράξης/MIS (ΟΠΣ): 5069032, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: ‘‘Περιφερειακό Επιχειρησιακό...

Σάβ, 07/11/2020 - 02:30
Θέμα: «Περί έγκρισης πρόσληψης προσωπικού για τη στελέχωση της δοµής «Κέντρο Κοινότητας ∆ήµου Ζαγοράς - Μουρεσίου» (ΠΡΑΞΗ: ‘‘ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ’’ Κωδικός Πράξης/MIS (ΟΠΣ): 5069032, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: ‘‘Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020’’)».
Ημ/νια: 06/11/2020 08:55:23
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΘΑΟΩΡΚ-1Ο3
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ (ΔΚ ΖΑΓΟΡΑΣ)

Παρ, 06/11/2020 - 02:30
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ (ΔΚ ΖΑΓΟΡΑΣ)
Ημ/νια: 05/11/2020 14:03:26
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΓΑ6ΩΡΚ-ΣΜ4
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Ε. ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

Παρ, 06/11/2020 - 02:30
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Ε. ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
Ημ/νια: 05/11/2020 12:06:09
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω9Ω6ΩΡΚ-ΣΞ2
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 656/2020 με Θέμα: «Ορισμός υπεύθυνου συντονιστή διαχείρισης COVID-19 στον Δήμο μας».

Παρ, 06/11/2020 - 02:30
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 656/2020 με Θέμα: «Ορισμός υπεύθυνου συντονιστή διαχείρισης COVID-19 στον Δήμο μας».
Ημ/νια: 05/11/2020 10:14:21
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Δ7ΝΩΡΚ-ΕΙ4
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Η/Υ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΙΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

Παρ, 06/11/2020 - 02:30
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Η/Υ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΙΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
Ημ/νια: 05/11/2020 09:51:32
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΒΤΠΩΡΚ-Ψ5Κ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση περί διαχειριστών για τους τραπεζικούς λογαριασμούς

Πέμ, 05/11/2020 - 02:30
Θέμα: Απόφαση περί διαχειριστών για τους τραπεζικούς λογαριασμούς
Ημ/νια: 04/11/2020 12:29:37
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 94ΕΧΩΡΚ-ΜΨΧ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΩΝ

Πέμ, 05/11/2020 - 02:30
Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΩΝ
Ημ/νια: 04/11/2020 11:28:38
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΞΙ2ΩΡΚ-Σ1Ι
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com