Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Ζαγοράς−Μουρεσίου

Εγγραφή στο Ροή Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Ζαγοράς−Μουρεσίου
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 21 ώρες 53 λεπτά

Απόφαση Δημάρχου με απευθείας ανάθεση της δαπάνης με τίτλο "Προμήθεια δομικών υλικών Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου"

Παρ, 02/10/2020 - 02:30
Θέμα: Απόφαση Δημάρχου με απευθείας ανάθεση της δαπάνης με τίτλο "Προμήθεια δομικών υλικών Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου"
Ημ/νια: 01/10/2020 09:50:18
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΛΝΧΩΡΚ-ΖΧΤ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «Μίσθωση επιβατικού αυτοκινήτου»

Πέμ, 01/10/2020 - 02:30
Θέμα: Απόφαση Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «Μίσθωση επιβατικού αυτοκινήτου»
Ημ/νια: 30/09/2020 12:28:50
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΗ0ΛΩΡΚ-2ΣΕ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΝ ΔΗΜΟ & ΤΗΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΓΙΑ ΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΠΟ 1-1-2020 ΕΩΣ ΚΑΙ 30-6-2020

Πέμ, 01/10/2020 - 02:30
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΝ ΔΗΜΟ & ΤΗΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΓΙΑ ΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΠΟ 1-1-2020 ΕΩΣ ΚΑΙ 30-6-2020
Ημ/νια: 30/09/2020 11:08:22
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΔΘ7ΩΡΚ-ΦΘ0
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Πέμ, 01/10/2020 - 02:30
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
Ημ/νια: 30/09/2020 10:35:40
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΒΠ5ΩΡΚ-ΤΙΨ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΑΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ)

Πέμ, 01/10/2020 - 02:30
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΑΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ)
Ημ/νια: 30/09/2020 10:01:06
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω509ΩΡΚ-ΡΙΒ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

Πέμ, 01/10/2020 - 02:30
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
Ημ/νια: 30/09/2020 09:50:41
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΧΝΩΩΡΚ-ΞΜ4
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΙ 4530 ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΟΥΝ

Πέμ, 01/10/2020 - 02:30
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΙ 4530 ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΟΥΝ
Ημ/νια: 30/09/2020 09:09:48
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΚ65ΩΡΚ-Α7Κ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου με απευθείας ανάθεση της δαπάνης με τίτλο "Συντήρηση-Αποκατάσταση αγροτικού δικτύου Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου"

Πέμ, 01/10/2020 - 02:30
Θέμα: Απόφαση Δημάρχου με απευθείας ανάθεση της δαπάνης με τίτλο "Συντήρηση-Αποκατάσταση αγροτικού δικτύου Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου"
Ημ/νια: 30/09/2020 08:55:24
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Τ5ΨΩΡΚ-Φ0Ρ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΑΚΤΙΚΟ - ΑΠΟΦΑΣΗ της Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής των Αυτοκινήτων Οχημάτων για το ΜΕ 98298

Πέμ, 01/10/2020 - 02:30
Θέμα: ΠΡΑΚΤΙΚΟ - ΑΠΟΦΑΣΗ της Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής των Αυτοκινήτων Οχημάτων για το ΜΕ 98298
Ημ/νια: 30/09/2020 08:44:29
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΝΠΖΩΡΚ-Π7Α
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο "ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ"

Πέμ, 01/10/2020 - 02:30
Θέμα: Απόφαση Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο "ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ"
Ημ/νια: 30/09/2020 08:30:03
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΙΥΧΩΡΚ-ΒΞΕ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΙΣ Τ.Κ.

Πέμ, 01/10/2020 - 02:30
Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΙΣ Τ.Κ.
Ημ/νια: 30/09/2020 08:01:01
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω0Ω9ΩΡΚ-ΡΧΦ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

Τετ, 30/09/2020 - 02:30
Θέμα: ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
Ημ/νια: 29/09/2020 10:41:17
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΣ4ΚΩΡΚ-Ψ19
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΟΡΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ - ΤΕΛΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ

Τετ, 30/09/2020 - 02:30
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΟΡΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ - ΤΕΛΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ
Ημ/νια: 29/09/2020 10:22:06
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6667ΩΡΚ-3Λ7
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών της δαπάνης με τίτλο "Καθαρισμός καλντεριμιών-μονοπατιών Δήμου Ζαγοράς- Μουρεσίου"

Τετ, 30/09/2020 - 02:30
Θέμα: Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών της δαπάνης με τίτλο "Καθαρισμός καλντεριμιών-μονοπατιών Δήμου Ζαγοράς- Μουρεσίου"
Ημ/νια: 29/09/2020 10:12:20
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΒΘΟΩΡΚ-54Χ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΟ ΕΝΘΕΤΟ SUMMER 2020

Τετ, 30/09/2020 - 02:30
Θέμα: ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΟ ΕΝΘΕΤΟ SUMMER 2020
Ημ/νια: 29/09/2020 09:51:43
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΥΔΡΩΡΚ-Ο70
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Τετ, 30/09/2020 - 02:30
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
Ημ/νια: 29/09/2020 09:42:47
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΠΡΣΩΡΚ-ΜΤ8
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων

Τετ, 30/09/2020 - 02:30
Θέμα: Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων
Ημ/νια: 29/09/2020 07:38:27
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΜΣ3ΩΡΚ-ΝΒΡ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Περί ορισμού δικηγόρων για υποθέσεις του Δήμου, παροχής γνωμοδοτήσεων και έγκρισης πινάκων αμοιβών».

Τρί, 29/09/2020 - 02:30
Θέμα: «Περί ορισμού δικηγόρων για υποθέσεις του Δήμου, παροχής γνωμοδοτήσεων και έγκρισης πινάκων αμοιβών».
Ημ/νια: 28/09/2020 11:33:08
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΕΙΗΩΡΚ-ΔΟΞ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Καθαρισμός καλντεριμιών-μονοπατιών Δήμου Ζαγοράς- Μουρεσίου (ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2020)

Τρί, 29/09/2020 - 02:30
Θέμα: Καθαρισμός καλντεριμιών-μονοπατιών Δήμου Ζαγοράς- Μουρεσίου (ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2020)
Ημ/νια: 28/09/2020 08:17:29
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Κ3ΨΩΡΚ-98Ψ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

Σάβ, 26/09/2020 - 02:30
Θέμα: ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
Ημ/νια: 25/09/2020 13:31:27
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΤΠΕΩΡΚ-ΕΩΒ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com