Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Ζαγοράς−Μουρεσίου

Εγγραφή στο Ροή Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Ζαγοράς−Μουρεσίου
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 6 ώρες 38 λεπτά

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 20ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. 2019

Παρ, 20/12/2019 - 02:30
Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 20ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. 2019
Ημ/νια: 19/12/2019 11:41:29
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΤ9ΖΩΡΚ-ΘΚΧ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών της δαπάνης με τίτλο " Προμήθεια αδρανών υλικών(κροκάλα, μπαζόπετρα) για την αποκατάσταση ζημιών-καταστροφών από θεομηνίες στο Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου"

Παρ, 20/12/2019 - 02:30
Θέμα: Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών της δαπάνης με τίτλο " Προμήθεια αδρανών υλικών(κροκάλα, μπαζόπετρα) για την αποκατάσταση ζημιών-καταστροφών από θεομηνίες στο Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου"
Ημ/νια: 19/12/2019 10:40:43
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ9Μ1ΩΡΚ-Ο84
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Παρ, 20/12/2019 - 02:30
Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Ημ/νια: 19/12/2019 10:20:23
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΨΓΗΩΡΚ-Ξ3Ω
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας

Παρ, 20/12/2019 - 02:30
Θέμα: Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας
Ημ/νια: 19/12/2019 09:33:05
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΒΣ8ΩΡΚ-Ψ7Υ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί παράτασης μίσθωσης δημοτικού καταστήματος στην Κοινότητα Ανηλίου, κατόπιν της υπ’ αριθμ. πρωτ. 12773/09-12-2019 εισηγήσεως του αρμόδιου τμήματος του Δήμου.

Παρ, 20/12/2019 - 02:30
Θέμα: Συζήτηση και λήψη απόφασης περί παράτασης μίσθωσης δημοτικού καταστήματος στην Κοινότητα Ανηλίου, κατόπιν της υπ’ αριθμ. πρωτ. 12773/09-12-2019 εισηγήσεως του αρμόδιου τμήματος του Δήμου.
Ημ/νια: 19/12/2019 08:52:41
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΗΑΩΩΡΚ-ΞΜ0
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΛΑΤΙΟΥ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ

Πέμ, 19/12/2019 - 02:30
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΛΑΤΙΟΥ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ
Ημ/νια: 18/12/2019 14:17:26
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9Κ2ΨΩΡΚ-52Λ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

Πέμ, 19/12/2019 - 02:30
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
Ημ/νια: 18/12/2019 13:45:57
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Δ5ΓΩΡΚ-8ΩΩ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ με ΘΕΜΑ : «Έγκριση χορήγησης υπερωριών έτους 2020 σε υπαλλήλους του Δήμου Ζαγοράς- Μουρεσίου».

Πέμ, 19/12/2019 - 02:30
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ με ΘΕΜΑ : «Έγκριση χορήγησης υπερωριών έτους 2020 σε υπαλλήλους του Δήμου Ζαγοράς- Μουρεσίου».
Ημ/νια: 18/12/2019 13:44:41
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΛΘ5ΩΡΚ-Λ1Χ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών της δαπάνης με τίτλο "Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στο Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου(θέσεις «Άγ. Κων/νος» και «Σταυρός» της Τ.Κ.Μακυράχης)"

Πέμ, 19/12/2019 - 02:30
Θέμα: Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών της δαπάνης με τίτλο "Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στο Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου(θέσεις «Άγ. Κων/νος» και «Σταυρός» της Τ.Κ.Μακυράχης)"
Ημ/νια: 18/12/2019 13:04:57
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ98ΛΩΡΚ-ΚΟΡ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια ζωοτροφών για τα αδέσποτα

Πέμ, 19/12/2019 - 02:30
Θέμα: Προμήθεια ζωοτροφών για τα αδέσποτα
Ημ/νια: 18/12/2019 12:06:48
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΣΞΖΩΡΚ-ΟΞΗ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών της δαπάνης με τίτλο "Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στο Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου(θέσεις «Άγ. Κων/νος», «Άγ. Ευστάθιος» και «Προφήτης Ηλίας» της Τ.Κ.Κισσού)

Πέμ, 19/12/2019 - 02:30
Θέμα: Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών της δαπάνης με τίτλο "Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στο Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου(θέσεις «Άγ. Κων/νος», «Άγ. Ευστάθιος» και «Προφήτης Ηλίας» της Τ.Κ.Κισσού)
Ημ/νια: 18/12/2019 11:58:23
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΓ2ΓΩΡΚ-Σ07
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού

Πέμ, 19/12/2019 - 02:30
Θέμα: Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού
Ημ/νια: 18/12/2019 10:39:48
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΟΙΝΩΡΚ-ΔΚΩ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών της δαπάνης με τίτλο "Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στο Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου στις θέσεις «Σταυρός» και «Κατσακλά» της Τ.Κ.Μουρεσίου"

Πέμ, 19/12/2019 - 02:30
Θέμα: Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών της δαπάνης με τίτλο "Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στο Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου στις θέσεις «Σταυρός» και «Κατσακλά» της Τ.Κ.Μουρεσίου"
Ημ/νια: 18/12/2019 10:01:01
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω3Φ9ΩΡΚ-05Χ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΔΗΜΑΡΧΟΥ με Θέμα: «Λύση σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οχτώ (8) μηνών και αποδοχή συνέχισης παροχής υπηρεσιών βάσει Προσωρινής Διαταγής».

Πέμ, 19/12/2019 - 02:30
Θέμα: Α Π Ο Φ Α Σ Η ΔΗΜΑΡΧΟΥ με Θέμα: «Λύση σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οχτώ (8) μηνών και αποδοχή συνέχισης παροχής υπηρεσιών βάσει Προσωρινής Διαταγής».
Ημ/νια: 18/12/2019 09:04:24
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΚΚΟΩΡΚ-Ο4Μ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συζήτηση επί της με αριθμό 9/2019 απόφασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Αγίου Δημητρίου με θέμα : Λήψη απόφασης σχετικά με αποκατάσταση του δρόμου κάτω από τον βρεφονηπιακό σταθμό Αγίου Δημητρίου καθώς και την ολοκλήρωση της πλατείας Σωτήρος.

Τετ, 18/12/2019 - 02:30
Θέμα: Συζήτηση επί της με αριθμό 9/2019 απόφασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Αγίου Δημητρίου με θέμα : Λήψη απόφασης σχετικά με αποκατάσταση του δρόμου κάτω από τον βρεφονηπιακό σταθμό Αγίου Δημητρίου καθώς και την ολοκλήρωση της πλατείας Σωτήρος.
Ημ/νια: 17/12/2019 17:03:20
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω945ΩΡΚ-ΔΛ6
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συζήτηση επί της με αριθμό 8/2019 απόφασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Αγίου Δημητρίου, με θέμα : Λήψη απόφασης σχετικά με κοπή ενός πεύκου και ενός πλατάνου εμπρός του κοινοτικού καταστήματος Αγίου Δημητρίου.

Τετ, 18/12/2019 - 02:30
Θέμα: Συζήτηση επί της με αριθμό 8/2019 απόφασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Αγίου Δημητρίου, με θέμα : Λήψη απόφασης σχετικά με κοπή ενός πεύκου και ενός πλατάνου εμπρός του κοινοτικού καταστήματος Αγίου Δημητρίου.
Ημ/νια: 17/12/2019 16:42:14
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΣΚ2ΩΡΚ-Β78
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συζήτηση επί της με αριθμό 23/2019 απόφασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Ζαγοράς, με θέμα : Συζήτηση επί της υπ’ αριθμ. πρωτ. 7798/25-07-2019 αιτήσεως κ. Νίκου Μαρίας.

Τετ, 18/12/2019 - 02:30
Θέμα: Συζήτηση επί της με αριθμό 23/2019 απόφασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Ζαγοράς, με θέμα : Συζήτηση επί της υπ’ αριθμ. πρωτ. 7798/25-07-2019 αιτήσεως κ. Νίκου Μαρίας.
Ημ/νια: 17/12/2019 16:34:03
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΚΖΔΩΡΚ-5Ε4
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συζήτηση επί της με αριθμό 31/2019 απόφασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Ζαγοράς, με θέμα : Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της υπ’ αριθμ. πρωτ. 8438/12-08-2019 αιτήσεως της κας Τσοκανάκη Ελένης.

Τετ, 18/12/2019 - 02:30
Θέμα: Συζήτηση επί της με αριθμό 31/2019 απόφασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Ζαγοράς, με θέμα : Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της υπ’ αριθμ. πρωτ. 8438/12-08-2019 αιτήσεως της κας Τσοκανάκη Ελένης.
Ημ/νια: 17/12/2019 16:24:08
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Ο4ΒΩΡΚ-342
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συζήτηση επί της με αριθμό 28/2019 απόφασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Ζαγοράς, με θέμα : Συζήτηση επί της υπ’ αριθμ. πρωτ. 8155/02-08-2019 αιτήσεως κ. Κράββαρη Δημήτριου.

Τετ, 18/12/2019 - 02:30
Θέμα: Συζήτηση επί της με αριθμό 28/2019 απόφασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Ζαγοράς, με θέμα : Συζήτηση επί της υπ’ αριθμ. πρωτ. 8155/02-08-2019 αιτήσεως κ. Κράββαρη Δημήτριου.
Ημ/νια: 17/12/2019 16:12:50
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΩΛΡΩΡΚ-ΩΘΟ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συζήτηση επί της με αριθμό 22/2019 απόφασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Ζαγοράς, με θέμα : Συζήτηση επί της υπ’ αριθμ. πρωτ. 8626/20-08-2019 αιτήσεως κου Καρτσιώτη Νικόλαου του Αριστείδη. (ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ)

Τετ, 18/12/2019 - 02:30
Θέμα: Συζήτηση επί της με αριθμό 22/2019 απόφασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Ζαγοράς, με θέμα : Συζήτηση επί της υπ’ αριθμ. πρωτ. 8626/20-08-2019 αιτήσεως κου Καρτσιώτη Νικόλαου του Αριστείδη. (ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ)
Ημ/νια: 17/12/2019 15:57:29
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9Λ89ΩΡΚ-ΘΕΚ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com