Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Ζαγοράς−Μουρεσίου

Εγγραφή στο Ροή Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Ζαγοράς−Μουρεσίου
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 23 ώρες 45 λεπτά

Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών

Τετ, 07/09/2022 - 03:15
Θέμα: Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών
Ημ/νια: 06/09/2022 10:01:05
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω22ΡΩΡΚ-2ΒΞ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ μηνός Αυγούστου 2022

Τετ, 07/09/2022 - 03:15
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ μηνός Αυγούστου 2022
Ημ/νια: 06/09/2022 09:51:29
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΔΟΒΩΡΚ-ΔΡΝ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ. μηνός Αυγούστου 2022

Τετ, 07/09/2022 - 03:15
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ. μηνός Αυγούστου 2022
Ημ/νια: 06/09/2022 09:00:30
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ6ΟΝΩΡΚ-79Δ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΓΑΚ 49171/2022 & ΕΑΚ5319/2022 ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΤΑΓΗ

Τετ, 07/09/2022 - 03:15
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΓΑΚ 49171/2022 & ΕΑΚ5319/2022 ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΤΑΓΗ
Ημ/νια: 06/09/2022 08:20:43
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 69ΖΣΩΡΚ-ΚΝΙ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΔΟΧ 2ΜΗΝΑ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ 18/07/2022 ΕΩΣ 31/07/2022

Τρί, 06/09/2022 - 03:15
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΔΟΧ 2ΜΗΝΑ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ 18/07/2022 ΕΩΣ 31/07/2022
Ημ/νια: 05/09/2022 15:18:50
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΡΘ8ΩΡΚ-Ω20
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ Α.Ε.Π.Π.,ΟΓΑ Χαρτοσήμου Ε.Α.Α.Δ.Η.ΣΥ 0,07 ΧΕΠ: Β/219,Β/220,Β/224

Τρί, 06/09/2022 - 03:15
Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ Α.Ε.Π.Π.,ΟΓΑ Χαρτοσήμου Ε.Α.Α.Δ.Η.ΣΥ 0,07 ΧΕΠ: Β/219,Β/220,Β/224
Ημ/νια: 05/09/2022 14:14:58
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9Χ40ΩΡΚ-ΝΗ2
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ Α.Ε.Π.Π.,ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ Ε.Α.Α.Δ.Η.ΣΥ 0,07 ΧΕΠ: Β/219,Β/220,Β/224

Τρί, 06/09/2022 - 03:15
Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ Α.Ε.Π.Π.,ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ Ε.Α.Α.Δ.Η.ΣΥ 0,07 ΧΕΠ: Β/219,Β/220,Β/224
Ημ/νια: 05/09/2022 14:06:10
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΛΨ2ΩΡΚ-ΘΣΕ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 559/2022 ΜΕ Θέμα: «Κατάταξη Καθαριστριών σχολικών μονάδων του Δήμου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, χρονικής διάρκειας ίσης με το διδακτικό έτος 2022-2023, στα μισθολογικά κλιμάκια του Ν.4354/2015 και...

Τρί, 06/09/2022 - 03:15
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 559/2022 ΜΕ Θέμα: «Κατάταξη Καθαριστριών σχολικών μονάδων του Δήμου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, χρονικής διάρκειας ίσης με το διδακτικό έτος 2022-2023, στα μισθολογικά κλιμάκια του Ν.4354/2015 και χορήγηση λοιπών παροχών».
Ημ/νια: 05/09/2022 13:48:06
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΒΚ4ΩΡΚ-Ε7Β
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ Ε.Α.Α.Δ.Η.ΣΥ 0,07 ΧΕΠ: Β/219,Β/220,Β/224

Τρί, 06/09/2022 - 03:15
Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ Ε.Α.Α.Δ.Η.ΣΥ 0,07 ΧΕΠ: Β/219,Β/220,Β/224
Ημ/νια: 05/09/2022 13:41:05
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΙΔΑΩΡΚ-66Ρ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ Α.Ε.Π.Π. ΧΕΠ: Β/219,Β/220,Β/224

Τρί, 06/09/2022 - 03:15
Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ Α.Ε.Π.Π. ΧΕΠ: Β/219,Β/220,Β/224
Ημ/νια: 05/09/2022 13:40:27
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΑ6ΞΩΡΚ-0ΡΒ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 558/2022 με Θέμα: «Παροχή ειδών ατομικής προστασίας και γάλακτος σε Καθαρίστριες σχολικών μονάδων του Δήμου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, χρονικής διάρκειας ίσης με το διδακτικό έτος 2022-2023».

Τρί, 06/09/2022 - 03:15
Θέμα: Α Π Ο Φ Α Σ Η ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 558/2022 με Θέμα: «Παροχή ειδών ατομικής προστασίας και γάλακτος σε Καθαρίστριες σχολικών μονάδων του Δήμου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, χρονικής διάρκειας ίσης με το διδακτικό έτος 2022-2023».
Ημ/νια: 05/09/2022 13:28:59
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΨΕ8ΩΡΚ-ΖΩ3
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 1 ΛΙΤΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2022

Τρί, 06/09/2022 - 03:15
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 1 ΛΙΤΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2022
Ημ/νια: 05/09/2022 12:44:03
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΤΤΚΩΡΚ-ΙΔ3
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΕΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ IOYNIO 2022 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

Τρί, 06/09/2022 - 03:15
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΕΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ IOYNIO 2022 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
Ημ/νια: 05/09/2022 11:44:42
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΦΞΧΩΡΚ-Ε1Ζ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 04-7-2022 ΕΩΣ ΚΑΙ 03-08-2022

Τρί, 06/09/2022 - 03:15
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 04-7-2022 ΕΩΣ ΚΑΙ 03-08-2022
Ημ/νια: 05/09/2022 10:31:37
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΦ2ΛΩΡΚ-ΠΕΠ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΛΗΡΩΜΗ 3ης ΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ Ν.Π 2021

Σάβ, 03/09/2022 - 03:15
Θέμα: ΠΛΗΡΩΜΗ 3ης ΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ Ν.Π 2021
Ημ/νια: 02/09/2022 13:47:46
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω5ΣΥΩΡΚ-Τ4Μ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αποδέσμευση. Επισκευή και Συντήρηση Δημοτικών κτιρίων Δ.Ζαγοράς - Μουρεσίου

Σάβ, 03/09/2022 - 03:15
Θέμα: Αποδέσμευση. Επισκευή και Συντήρηση Δημοτικών κτιρίων Δ.Ζαγοράς - Μουρεσίου
Ημ/νια: 02/09/2022 12:47:57
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 61Ν6ΩΡΚ-ΩΥ0
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία

Σάβ, 03/09/2022 - 03:15
Θέμα: Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία
Ημ/νια: 02/09/2022 12:44:00
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΜΤΜΩΡΚ-ΙΕΕ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΚΑΤΑΒΟΛΗ 4ης ΔΟΣΗΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΑΓΙΑ Ν.4646/19(ΔΟΣΗ 4 ΑΠΟ 24)

Σάβ, 03/09/2022 - 03:15
Θέμα: ΚΑΤΑΒΟΛΗ 4ης ΔΟΣΗΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΑΓΙΑ Ν.4646/19(ΔΟΣΗ 4 ΑΠΟ 24)
Ημ/νια: 02/09/2022 11:58:09
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΤΠΑΩΡΚ-Τ7Γ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΚΑΤΑΒΟΛΗ 4ης ΔΟΣΗΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΑΓΙΑ Ν.4646/19(ΔΟΣΗ 4 ΑΠΟ 48)

Σάβ, 03/09/2022 - 03:15
Θέμα: ΚΑΤΑΒΟΛΗ 4ης ΔΟΣΗΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΑΓΙΑ Ν.4646/19(ΔΟΣΗ 4 ΑΠΟ 48)
Ημ/νια: 02/09/2022 11:41:32
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΧΝ4ΩΡΚ-ΠΗΖ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΚΑΤΑΒΟΛΗ 21ης ΔΟΣΗΣ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΟΦΕΙΛΗΣ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ

Σάβ, 03/09/2022 - 03:15
Θέμα: ΚΑΤΑΒΟΛΗ 21ης ΔΟΣΗΣ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΟΦΕΙΛΗΣ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ
Ημ/νια: 02/09/2022 11:27:09
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ1ΕΦΩΡΚ-ΜΟΓ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com