Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Ζαγοράς−Μουρεσίου

Εγγραφή στο Ροή Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Ζαγοράς−Μουρεσίου
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 23 ώρες 30 λεπτά

Χρηματοδότηση για την αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών και των συνοδών τους υδραυλικών έργων του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου που επλήγη από την φυσική καταστροφή της 26ης Φεβρουαρίου 2018 ( Β

Πέμ, 27/06/2019 - 02:30
Θέμα: Χρηματοδότηση για την αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών και των συνοδών τους υδραυλικών έργων του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου που επλήγη από την φυσική καταστροφή της 26ης Φεβρουαρίου 2018 ( Β
Ημ/νια: 26/06/2019 14:27:01
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 91Τ7ΩΡΚ-Θ7Ο
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί διαγραφής ποσού επ΄ονόματι κ. Ντελή Δημήτριο του Περικλή , κατόπιν της υπ΄αριθμ. πρωτ. 5567/21-05-2019 εισηγήσεως του αρμόδιου τμήματος του Δήμου.

Πέμ, 27/06/2019 - 02:30
Θέμα: Συζήτηση και λήψη απόφασης περί διαγραφής ποσού επ΄ονόματι κ. Ντελή Δημήτριο του Περικλή , κατόπιν της υπ΄αριθμ. πρωτ. 5567/21-05-2019 εισηγήσεως του αρμόδιου τμήματος του Δήμου.
Ημ/νια: 26/06/2019 14:25:00
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΕΚΞΩΡΚ-ΜΜΘ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ (ΚΤΕΟ) ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΗ3036,ΒΟΧ2483, ΚΗΗ3033, ΚΗΥ9252

Πέμ, 27/06/2019 - 02:30
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ (ΚΤΕΟ) ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΗ3036,ΒΟΧ2483, ΚΗΗ3033, ΚΗΥ9252
Ημ/νια: 26/06/2019 13:49:49
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9Ψ7ΘΩΡΚ-2ΙΤ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Περί έγκρισης της υπ’ αρθμ. 2607/2019 Απόφασης Δημάρχου

Πέμ, 27/06/2019 - 02:30
Θέμα: Περί έγκρισης της υπ’ αρθμ. 2607/2019 Απόφασης Δημάρχου
Ημ/νια: 26/06/2019 13:40:55
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΤΔΝΩΡΚ-ΤΨΕ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Περί έγκρισης της υπ’ αρθμ. 2502/2019 Απόφασης Δημάρχου

Πέμ, 27/06/2019 - 02:30
Θέμα: Περί έγκρισης της υπ’ αρθμ. 2502/2019 Απόφασης Δημάρχου
Ημ/νια: 26/06/2019 13:37:13
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΤΛΕΩΡΚ-ΑΒΗ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Περί έγκρισης της υπ’ αρθμ. 2245/2019 Απόφασης Δημάρχου

Πέμ, 27/06/2019 - 02:30
Θέμα: Περί έγκρισης της υπ’ αρθμ. 2245/2019 Απόφασης Δημάρχου
Ημ/νια: 26/06/2019 13:32:08
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΜΒΒΩΡΚ-943
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Περί έγκρισης της υπ’ αρθμ. 2140/2019 Απόφασης Δημάρχου

Πέμ, 27/06/2019 - 02:30
Θέμα: Περί έγκρισης της υπ’ αρθμ. 2140/2019 Απόφασης Δημάρχου
Ημ/νια: 26/06/2019 13:23:38
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΨΩΨΩΡΚ-ΚΡΦ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΑΜΟΙΒΩΝ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ 16/2019 Ο.Ε.

Πέμ, 27/06/2019 - 02:30
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΑΜΟΙΒΩΝ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ 16/2019 Ο.Ε.
Ημ/νια: 26/06/2019 13:20:55
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω4Δ7ΩΡΚ-Ψ6Α
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Περί έγκρισης της υπ’ αρθμ. 2057/2019 Απόφασης Δημάρχου

Πέμ, 27/06/2019 - 02:30
Θέμα: Περί έγκρισης της υπ’ αρθμ. 2057/2019 Απόφασης Δημάρχου
Ημ/νια: 26/06/2019 13:17:14
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω0ΩΦΩΡΚ-ΓΡΜ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΣΟΧ 1/2019 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Πέμ, 27/06/2019 - 02:30
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΣΟΧ 1/2019 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Ημ/νια: 26/06/2019 13:16:44
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΨ81ΩΡΚ-ΛΤΛ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λήψη απόφασης περί αποδοχής ποσού από επιχορήγηση (ΥΠΕΣ Αρ. Πρωτ. 30292/19.04.2019) , κατόπιν εισηγήσεως του Προϊστάμενου του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος του Δήμου.

Τετ, 26/06/2019 - 02:30
Θέμα: Λήψη απόφασης περί αποδοχής ποσού από επιχορήγηση (ΥΠΕΣ Αρ. Πρωτ. 30292/19.04.2019) , κατόπιν εισηγήσεως του Προϊστάμενου του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος του Δήμου.
Ημ/νια: 25/06/2019 14:54:07
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 63ΒΚΩΡΚ-6ΕΦ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λήψη απόφασης περί αδυναμίας εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο: Φόρτωση και μεταφορά υπολειμμάτων ανακύκλωσης με ιδία μέσα, κατόπιν της υπ΄αριθμ. πρωτ. 6281/14-06-2019 εισηγήσεως του Αντιδημάρχου κ. Ρεπανίδη Βασίλειου.

Τετ, 26/06/2019 - 02:30
Θέμα: Λήψη απόφασης περί αδυναμίας εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο: Φόρτωση και μεταφορά υπολειμμάτων ανακύκλωσης με ιδία μέσα, κατόπιν της υπ΄αριθμ. πρωτ. 6281/14-06-2019 εισηγήσεως του Αντιδημάρχου κ. Ρεπανίδη Βασίλειου.
Ημ/νια: 25/06/2019 14:45:29
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9Κ9ΖΩΡΚ-ΥΙΩ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συζήτηση επί της από 17 Μαΐου 2019 αιτήσεως του Εκπολιτιστικού Τουριστικού & Αγροτικού Συλλόγου Ανηλίου.

Τετ, 26/06/2019 - 02:30
Θέμα: Συζήτηση επί της από 17 Μαΐου 2019 αιτήσεως του Εκπολιτιστικού Τουριστικού & Αγροτικού Συλλόγου Ανηλίου.
Ημ/νια: 25/06/2019 14:34:17
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΚΣ6ΩΡΚ-ΗΚΖ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση διαφόρων πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών , κατόπιν της υπ’ αριθμ. πρωτ. 5423/16-05-2019 εισηγήσεως του αρμόδιου Τμήματος του Δήμου.

Τετ, 26/06/2019 - 02:30
Θέμα: Έγκριση διαφόρων πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών , κατόπιν της υπ’ αριθμ. πρωτ. 5423/16-05-2019 εισηγήσεως του αρμόδιου Τμήματος του Δήμου.
Ημ/νια: 25/06/2019 14:25:21
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω3ΥΗΩΡΚ-ΧΓΚ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

Τετ, 26/06/2019 - 02:30
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
Ημ/νια: 25/06/2019 14:23:43
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΥΨΨΩΡΚ-Φ00
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αποκατάσταση αγωγών ύδρευσης Δ.Ε Ζαγοράς (ΑΠ4306/2017 ΥΠΕΣ)

Τετ, 26/06/2019 - 02:30
Θέμα: Αποκατάσταση αγωγών ύδρευσης Δ.Ε Ζαγοράς (ΑΠ4306/2017 ΥΠΕΣ)
Ημ/νια: 25/06/2019 13:17:09
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω5ΒΦΩΡΚ-Λ4Ρ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων

Τετ, 26/06/2019 - 02:30
Θέμα: Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων
Ημ/νια: 25/06/2019 11:16:45
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΛΖΖΩΡΚ-ΙΘ1
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Τετ, 26/06/2019 - 02:30
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
Ημ/νια: 25/06/2019 10:48:57
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΨ37ΩΡΚ-ΒΜΗ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ με Θέμα: «Παράταση της διάρκειας των ατομικών συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου των ωφελουμένων του Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα 2014-2020 βάσει της Δημόσιας Πρόσκλησης Νο 8/2018».

Τρί, 25/06/2019 - 02:30
Θέμα: ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ με Θέμα: «Παράταση της διάρκειας των ατομικών συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου των ωφελουμένων του Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα 2014-2020 βάσει της Δημόσιας Πρόσκλησης Νο 8/2018».
Ημ/νια: 24/06/2019 15:01:26
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Χ1ΓΩΡΚ-ΔΟ5
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

Τρί, 25/06/2019 - 02:30
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
Ημ/νια: 24/06/2019 12:47:27
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΙ1ΛΩΡΚ-Δ4Σ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com