Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Ζαγοράς−Μουρεσίου

Εγγραφή στο Ροή Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Ζαγοράς−Μουρεσίου
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 12 ώρες 28 λεπτά

«Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 7.000,00€ που αφορά την επισκευή και συντήρηση των σχολικών κτιρίων για την κάλυψη των αναγκών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.»

Πέμ, 23/09/2021 - 03:15
Θέμα: «Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 7.000,00€ που αφορά την επισκευή και συντήρηση των σχολικών κτιρίων για την κάλυψη των αναγκών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.»
Ημ/νια: 22/09/2021 13:53:31
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΥΛΚΩΡΚ-ΕΧ1
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ Δ.Τ., Δ.Φ. ΚΑΙ Τ.Α.Π. ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΚΑΙ ΜΑΪΟΥ 2021

Πέμ, 23/09/2021 - 03:15
Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ Δ.Τ., Δ.Φ. ΚΑΙ Τ.Α.Π. ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΚΑΙ ΜΑΪΟΥ 2021
Ημ/νια: 22/09/2021 13:36:44
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΧΚΣΩΡΚ-ΤΦΠ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ Δ.Τ., Δ.Φ. ΚΑΙ Τ.Α.Π. ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020

Πέμ, 23/09/2021 - 03:15
Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ Δ.Τ., Δ.Φ. ΚΑΙ Τ.Α.Π. ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020
Ημ/νια: 22/09/2021 13:36:13
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ73ΠΩΡΚ-ΡΟΨ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΠΟ Δ.Τ. , Δ.Φ. & ΤΑΠ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020 ΜΕΣΩ VOLTON (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ)

Πέμ, 23/09/2021 - 03:15
Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΠΟ Δ.Τ. , Δ.Φ. & ΤΑΠ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020 ΜΕΣΩ VOLTON (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ)
Ημ/νια: 22/09/2021 13:36:07
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΒΔΘΩΡΚ-ΥΤΒ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΠΟ Δ.Τ. , Δ.Φ. & ΤΑΠ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΚΑΙ ΜΑΪΟΥ 2021 ΜΕΣΩ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ)

Πέμ, 23/09/2021 - 03:15
Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΠΟ Δ.Τ. , Δ.Φ. & ΤΑΠ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΚΑΙ ΜΑΪΟΥ 2021 ΜΕΣΩ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ)
Ημ/νια: 22/09/2021 13:35:55
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΞΣΠΩΡΚ-ΩΤΛ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ Δ.Τ., Δ.Φ. ΚΑΙ Τ.Α.Π. ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ 2021

Πέμ, 23/09/2021 - 03:15
Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ Δ.Τ., Δ.Φ. ΚΑΙ Τ.Α.Π. ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ 2021
Ημ/νια: 22/09/2021 13:35:49
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΗΦΦΩΡΚ-Θ60
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Περί αποδοχής και κατανομής χρηματοδοτήσεων.

Τετ, 22/09/2021 - 03:15
Θέμα: Περί αποδοχής και κατανομής χρηματοδοτήσεων.
Ημ/νια: 21/09/2021 14:34:09
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Η2ΔΩΡΚ-ΩΨΨ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Τετ, 22/09/2021 - 03:15
Θέμα: ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
Ημ/νια: 21/09/2021 14:27:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΜΒΜΩΡΚ-94Ψ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΙΣΘΩΣΗΣ - ΧΡΗΣΗ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΦΟΙ ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΙ

Τετ, 22/09/2021 - 03:15
Θέμα: ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΙΣΘΩΣΗΣ - ΧΡΗΣΗ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΦΟΙ ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΙ
Ημ/νια: 21/09/2021 14:17:07
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΦΧ8ΩΡΚ-955
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

α) Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΟ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΠΑΠΑ ΝΕΡΟ & ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ Δ. ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ», β) Έγκριση 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του ανωτέρω έργου, συνολικού ποσού 20.780,78€, γ) Καθορισμός...

Τετ, 22/09/2021 - 03:15
Θέμα: α) Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΟ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΠΑΠΑ ΝΕΡΟ & ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ Δ. ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ», β) Έγκριση 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του ανωτέρω έργου, συνολικού ποσού 20.780,78€, γ) Καθορισμός προέλευσης χρηματοδότησης, του επιπλέον ποσού 20.780,78€, δ) Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου, έως 20.11.2021.
Ημ/νια: 21/09/2021 13:04:30
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΡΓ6ΩΡΚ-ΡΕΝ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΗΝΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ & ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020 ΚΑΙ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ - ΜΑΡΤΙΟΥ - ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΚΑΙ ΜΑΪΟΥ 2021

Τετ, 22/09/2021 - 03:15
Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΗΝΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ & ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020 ΚΑΙ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ - ΜΑΡΤΙΟΥ - ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΚΑΙ ΜΑΪΟΥ 2021
Ημ/νια: 21/09/2021 11:33:59
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΦΧΑΩΡΚ-ΑΥΝ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: Λογαριασμός όψεως: 625515484587 ΙΒΑΝ GR510 1712 5500 0625 5154 5845 87 με την αναγραφή ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ

Τετ, 22/09/2021 - 03:15
Θέμα: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: Λογαριασμός όψεως: 625515484587 ΙΒΑΝ GR510 1712 5500 0625 5154 5845 87 με την αναγραφή ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ
Ημ/νια: 21/09/2021 11:19:56
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΝ0ΑΩΡΚ-6ΦΦ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΝΟ 379 ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΟΙΠΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Τετ, 22/09/2021 - 03:15
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΝΟ 379 ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΟΙΠΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Ημ/νια: 21/09/2021 10:00:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΝΚΙΩΡΚ-11Κ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Πρόσκληση 24ης Έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής»

Τετ, 22/09/2021 - 03:15
Θέμα: «Πρόσκληση 24ης Έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής»
Ημ/νια: 21/09/2021 09:17:10
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΨΞΩΩΡΚ-Γ9Ι
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού

Τρί, 21/09/2021 - 03:15
Θέμα: Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού
Ημ/νια: 20/09/2021 12:48:26
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΒ5ΦΩΡΚ-ΨΝΣ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αποδέσμευση. Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού

Τρί, 21/09/2021 - 03:15
Θέμα: Αποδέσμευση. Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού
Ημ/νια: 20/09/2021 12:47:05
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 948ΩΩΡΚ-ΙΝ2
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Μέσα Προστασίας Προσωπικού για την αποφυγή της διάδοσης του κορονοϊου CONID-19

Τρί, 21/09/2021 - 03:15
Θέμα: Μέσα Προστασίας Προσωπικού για την αποφυγή της διάδοσης του κορονοϊου CONID-19
Ημ/νια: 20/09/2021 12:28:39
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 62ΔΡΩΡΚ-ΤΤΦ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Περί συγκρότησης επιτροπής δημοπράτησης του διαγωνισμού με τίτλο έργου: «iEastPelion-Ανάπτυξη Ολοκληρωμένης Ψηφιακής Διαδραστικής Εφαρμογής Κινητών Συσκευών για την προβολή των Τοπικών Φυσικών και Πολιτιστικών Πόρων της Περιοχής του Δήμου Ζαγοράς...

Τρί, 21/09/2021 - 03:15
Θέμα: Περί συγκρότησης επιτροπής δημοπράτησης του διαγωνισμού με τίτλο έργου: «iEastPelion-Ανάπτυξη Ολοκληρωμένης Ψηφιακής Διαδραστικής Εφαρμογής Κινητών Συσκευών για την προβολή των Τοπικών Φυσικών και Πολιτιστικών Πόρων της Περιοχής του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου», με κωδικό ΟΠΣΑΑ 0011478843».
Ημ/νια: 20/09/2021 12:18:09
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΧΣΑΩΡΚ-ΑΦΠ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Επισκευή και συντήρηση σχολικών μονάδων Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου (ΚΑΠ 2021)

Τρί, 21/09/2021 - 03:15
Θέμα: Επισκευή και συντήρηση σχολικών μονάδων Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου (ΚΑΠ 2021)
Ημ/νια: 20/09/2021 11:46:50
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω2Ρ4ΩΡΚ-2ΘΘ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών της δαπάνης με τίτλο "Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα(φρεάτια υδρομέτρων)", του Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου

Τρί, 21/09/2021 - 03:15
Θέμα: Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών της δαπάνης με τίτλο "Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα(φρεάτια υδρομέτρων)", του Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου
Ημ/νια: 20/09/2021 10:26:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΥΔΛΩΡΚ-ΑΤΤ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com