Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Ζαγοράς−Μουρεσίου

Εγγραφή στο Ροή Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Ζαγοράς−Μουρεσίου
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 21 ώρες 52 λεπτά

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ (3η) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2021, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 153/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΑΔΑ:6ΖΞΚΩΡΚ-0ΜΑ)

Παρ, 09/07/2021 - 03:15
Θέμα: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ (3η) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2021, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 153/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΑΔΑ:6ΖΞΚΩΡΚ-0ΜΑ)
Ημ/νια: 08/07/2021 07:41:26
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΙΘΥΩΡΚ-ΜΙΛ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου με απευθείας ανάθεση της δαπάνης με τίτλο "Καθαρισμός αγροτικού δικτύου Δήμου Ζαγοράς- Μουρεσίου"

Τετ, 07/07/2021 - 03:15
Θέμα: Απόφαση Δημάρχου με απευθείας ανάθεση της δαπάνης με τίτλο "Καθαρισμός αγροτικού δικτύου Δήμου Ζαγοράς- Μουρεσίου"
Ημ/νια: 06/07/2021 11:42:28
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6893ΩΡΚ-ΑΚΧ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΑΚΤΙΚΟ - ΑΠΟΦΑΣΗ της Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής των Αυτοκινήτων Οχημάτων για το ΚΗΥ 9250

Τετ, 07/07/2021 - 03:15
Θέμα: ΠΡΑΚΤΙΚΟ - ΑΠΟΦΑΣΗ της Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής των Αυτοκινήτων Οχημάτων για το ΚΗΥ 9250
Ημ/νια: 06/07/2021 11:40:53
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΝ7ΘΩΡΚ-92Μ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΙΔΟΧ ΜΕΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ μηνός Ιουνίου 2021

Τετ, 07/07/2021 - 03:15
Θέμα: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΙΔΟΧ ΜΕΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ μηνός Ιουνίου 2021
Ημ/νια: 06/07/2021 08:18:32
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω3ΕΡΩΡΚ-ΝΘΖ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων

Τετ, 07/07/2021 - 03:15
Θέμα: Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων
Ημ/νια: 06/07/2021 07:52:27
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Α7ΚΩΡΚ-ΟΑΡ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΝΟ 290 ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ-ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΝΕΡ

Τρί, 06/07/2021 - 03:15
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΝΟ 290 ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ-ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΝΕΡ
Ημ/νια: 05/07/2021 13:04:39
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ1ΚΙΩΡΚ-5ΣΚ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων

Τρί, 06/07/2021 - 03:15
Θέμα: Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων
Ημ/νια: 05/07/2021 12:30:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Ι59ΩΡΚ-Κ3Κ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

:«Περί επισκευής τμημάτων στέγης στο Νανοπούλειο Κέντρο Τσαγκαράδας σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 11/2021 Απόφαση της ΤΚ Τσαγκαράδας»

Τρί, 06/07/2021 - 03:15
Θέμα: :«Περί επισκευής τμημάτων στέγης στο Νανοπούλειο Κέντρο Τσαγκαράδας σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 11/2021 Απόφαση της ΤΚ Τσαγκαράδας»
Ημ/νια: 05/07/2021 11:54:21
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΟ4ΛΩΡΚ-ΕΔΔ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΗ Δ.Ε ΖΑΓΟΡΑΣΔΡΟΜΩΝ ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ & ΠΑΡΙΣΑΙΝΑΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΤΗ Δ.Ε ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΔΡΟΜΩΝ ΠΡΟΣ ΦΑΚΙΣΤΡΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ Τ.Κ ΚΙΣΣΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

Τρί, 06/07/2021 - 03:15
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΗ Δ.Ε ΖΑΓΟΡΑΣΔΡΟΜΩΝ ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ & ΠΑΡΙΣΑΙΝΑΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΤΗ Δ.Ε ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΔΡΟΜΩΝ ΠΡΟΣ ΦΑΚΙΣΤΡΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ Τ.Κ ΚΙΣΣΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
Ημ/νια: 05/07/2021 11:34:54
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΧΑ5ΩΡΚ-Ψ0Η
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ - ΑΟΡΙΣΤΟΥ Κ.Λ.Π. ΜΑΪΟΥ 2021 ΓΙΑ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓ. ΧΕΠ: Ζ/126,Ζ/127,Ζ/128,Ζ/129,Ζ/131,Ζ/132,Ζ/133,Ζ/134,Ζ/135,Ζ/136,Ζ/119,Ζ/120,Ζ/121,Ζ/122,Ζ/123

Τρί, 06/07/2021 - 03:15
Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ - ΑΟΡΙΣΤΟΥ Κ.Λ.Π. ΜΑΪΟΥ 2021 ΓΙΑ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓ. ΧΕΠ: Ζ/126,Ζ/127,Ζ/128,Ζ/129,Ζ/131,Ζ/132,Ζ/133,Ζ/134,Ζ/135,Ζ/136,Ζ/119,Ζ/120,Ζ/121,Ζ/122,Ζ/123
Ημ/νια: 05/07/2021 09:57:35
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 68ΑΒΩΡΚ-32Ο
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ - ΑΟΡΙΣΤΟΥ Κ.Λ.Π. ΜΑΪΟΥ 2021 ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ,ΦΟΡΟΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΧΕΠ: Ζ/126,Ζ/130,Ζ/119,Ζ/120,Ζ/121,Ζ/122,Ζ/123,Ζ/127,Ζ/129,Ζ/131,Ζ/132,Ζ/134

Τρί, 06/07/2021 - 03:15
Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ - ΑΟΡΙΣΤΟΥ Κ.Λ.Π. ΜΑΪΟΥ 2021 ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ,ΦΟΡΟΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΧΕΠ: Ζ/126,Ζ/130,Ζ/119,Ζ/120,Ζ/121,Ζ/122,Ζ/123,Ζ/127,Ζ/129,Ζ/131,Ζ/132,Ζ/134
Ημ/νια: 05/07/2021 09:57:30
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΗΨ3ΩΡΚ-669
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ - ΑΟΡΙΣΤΟΥ Κ.Λ.Π. ΜΑΪΟΥ 2021 ΓΙΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΧΕΠ: Ζ/126,Ζ/130

Τρί, 06/07/2021 - 03:15
Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ - ΑΟΡΙΣΤΟΥ Κ.Λ.Π. ΜΑΪΟΥ 2021 ΓΙΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΧΕΠ: Ζ/126,Ζ/130
Ημ/νια: 05/07/2021 09:57:19
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΞΨΣΩΡΚ-ΔΜ0
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ - ΑΟΡΙΣΤΟΥ Κ.Λ.Π. ΜΑΪΟΥ 2021 ΓΙΑ ΙΚΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ,ΙΚΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ .,ΙΚΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΧΕΠ: Ζ/131,Ζ/132,Ζ/133,Ζ/134,Ζ/135,Ζ/136,Ζ/137,Ζ/138

Τρί, 06/07/2021 - 03:15
Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ - ΑΟΡΙΣΤΟΥ Κ.Λ.Π. ΜΑΪΟΥ 2021 ΓΙΑ ΙΚΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ,ΙΚΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ .,ΙΚΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΧΕΠ: Ζ/131,Ζ/132,Ζ/133,Ζ/134,Ζ/135,Ζ/136,Ζ/137,Ζ/138
Ημ/νια: 05/07/2021 09:57:16
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΔΥΩΩΡΚ-ΩΣ2
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ - ΑΟΡΙΣΤΟΥ Κ.Λ.Π. ΜΑΪΟΥ 2021 ΓΙΑ ΤΠΔΥ ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ ΧΕΠ: Ζ/119,Ζ/120,Ζ/121,Ζ/122,Ζ/123

Τρί, 06/07/2021 - 03:15
Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ - ΑΟΡΙΣΤΟΥ Κ.Λ.Π. ΜΑΪΟΥ 2021 ΓΙΑ ΤΠΔΥ ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ ΧΕΠ: Ζ/119,Ζ/120,Ζ/121,Ζ/122,Ζ/123
Ημ/νια: 05/07/2021 09:57:12
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΗ8ΛΩΡΚ-ΕΩ9
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ. μηνός Ιουνίου 2021

Σάβ, 03/07/2021 - 03:15
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ. μηνός Ιουνίου 2021
Ημ/νια: 02/07/2021 14:33:58
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΦΛ8ΩΡΚ-3ΝΙ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΩΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ μηνός Ιουνίου 2021

Σάβ, 03/07/2021 - 03:15
Θέμα: ΕΞΩΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ μηνός Ιουνίου 2021
Ημ/νια: 02/07/2021 14:33:55
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 946ΝΩΡΚ-90Υ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ μηνός Ιουνίου 2021

Σάβ, 03/07/2021 - 03:15
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ μηνός Ιουνίου 2021
Ημ/νια: 02/07/2021 14:33:51
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΛΗΓΩΡΚ-4ΔΕ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΩΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ μηνός Ιουνίου 2021

Σάβ, 03/07/2021 - 03:15
Θέμα: ΕΞΩΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ μηνός Ιουνίου 2021
Ημ/νια: 02/07/2021 14:33:48
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9Α1ΙΩΡΚ-ΛΡΙ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ μηνός Ιουνίου 2021

Σάβ, 03/07/2021 - 03:15
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ μηνός Ιουνίου 2021
Ημ/νια: 02/07/2021 14:33:44
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 97ΑΗΩΡΚ-ΖΩΦ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ μηνός Ιουνίου 2021

Σάβ, 03/07/2021 - 03:15
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ μηνός Ιουνίου 2021
Ημ/νια: 02/07/2021 14:33:40
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΠ7ΜΩΡΚ-Π2Υ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com