Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Ζαγοράς−Μουρεσίου

Εγγραφή στο Ροή Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Ζαγοράς−Μουρεσίου
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 6 ώρες 19 δευτερόλεπτα

Συζήτηση επί της με αριθμό 25/2019 απόφασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Ζαγοράς, με θέμα : Συζήτηση επί της υπ’ αριθμ. πρωτ. 7897/29-07-2019 αιτήσεως κ. Ran Duldner. (ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ)

Τετ, 18/12/2019 - 02:30
Θέμα: Συζήτηση επί της με αριθμό 25/2019 απόφασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Ζαγοράς, με θέμα : Συζήτηση επί της υπ’ αριθμ. πρωτ. 7897/29-07-2019 αιτήσεως κ. Ran Duldner. (ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ)
Ημ/νια: 17/12/2019 15:49:46
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΡΣΡΩΡΚ-1Μ5
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συζήτηση επί της με αριθμό 9/2019 απόφασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Μούρεσι με θέμα : Λήψη απόφασης επί αιτήσεως κ. Ζαρίδα Αποστολίας.

Τετ, 18/12/2019 - 02:30
Θέμα: Συζήτηση επί της με αριθμό 9/2019 απόφασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Μούρεσι με θέμα : Λήψη απόφασης επί αιτήσεως κ. Ζαρίδα Αποστολίας.
Ημ/νια: 17/12/2019 15:14:50
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ2Ο8ΩΡΚ-86Ψ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών της δαπάνης με τίτλο "Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στο Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου(θέσεις «Μπάνικας», «Ρέματα» και «Παλιόλακες» της Τ.Κ.Ανηλίου)"

Τετ, 18/12/2019 - 02:30
Θέμα: Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών της δαπάνης με τίτλο "Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στο Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου(θέσεις «Μπάνικας», «Ρέματα» και «Παλιόλακες» της Τ.Κ.Ανηλίου)"
Ημ/νια: 17/12/2019 13:59:56
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ8ΥΞΩΡΚ-258
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών της δαπάνης με τίτλο 'Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στο Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου στιςθέσεις «Άγ. Στέφανος», «Φακίστρα» και «Καραβοστασιά» της Δ.Κ.Τσαγκαράδας

Τετ, 18/12/2019 - 02:30
Θέμα: Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών της δαπάνης με τίτλο 'Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στο Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου στιςθέσεις «Άγ. Στέφανος», «Φακίστρα» και «Καραβοστασιά» της Δ.Κ.Τσαγκαράδας
Ημ/νια: 17/12/2019 11:55:15
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΒΑΒΩΡΚ-9Ω6
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΠΙΣΚΕΥΗ Κ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

Τρί, 17/12/2019 - 02:30
Θέμα: ΕΠΙΣΚΕΥΗ Κ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
Ημ/νια: 16/12/2019 15:09:00
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΠΖΣΩΡΚ-ΧΚ2
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αποδέσμευση. ΕΠΙΣΚΕΥΗ Κ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

Τρί, 17/12/2019 - 02:30
Θέμα: Αποδέσμευση. ΕΠΙΣΚΕΥΗ Κ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
Ημ/νια: 16/12/2019 14:50:50
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΣ31ΩΡΚ-ΣΘΔ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ (Τ.Κ ΑΝΗΛΙΟΥ)

Τρί, 17/12/2019 - 02:30
Θέμα: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ (Τ.Κ ΑΝΗΛΙΟΥ)
Ημ/νια: 16/12/2019 14:26:30
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω3Θ9ΩΡΚ-ΚΒΛ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ

Τρί, 17/12/2019 - 02:30
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ
Ημ/νια: 16/12/2019 14:12:42
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΥΩΜΩΡΚ-ΠΕΩ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΟΚΤΑΜΗΝΟ) μηνός Νοεμβρίου 2019

Τρί, 17/12/2019 - 02:30
Θέμα: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΟΚΤΑΜΗΝΟ) μηνός Νοεμβρίου 2019
Ημ/νια: 16/12/2019 13:02:30
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 674ΟΩΡΚ-ΩΔ5
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών της δαπάνης με τίτλο "Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων(προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού)", του Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου

Τρί, 17/12/2019 - 02:30
Θέμα: Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών της δαπάνης με τίτλο "Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων(προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού)", του Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου
Ημ/νια: 16/12/2019 12:41:20
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ0ΑΙΩΡΚ-6ΡΛ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ μηνός Νοεμβρίου 2019

Τρί, 17/12/2019 - 02:30
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ μηνός Νοεμβρίου 2019
Ημ/νια: 16/12/2019 12:19:12
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΔΒΠΩΡΚ-Ρ51
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΣΧΟΛΕΙΑ) μηνός Νοεμβρίου 2019

Τρί, 17/12/2019 - 02:30
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΣΧΟΛΕΙΑ) μηνός Νοεμβρίου 2019
Ημ/νια: 16/12/2019 11:47:19
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Ε6ΨΩΡΚ-ΚΦ0
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συζήτηση επί του από 05-11-2019 εγγράφου του Προέδρου της Κοινότητας Τσαγκαράδας σχετικά με αποκατάσταση του Αθλητικού Κέντρου Τσαγκαράδας.

Τρί, 17/12/2019 - 02:30
Θέμα: Συζήτηση επί του από 05-11-2019 εγγράφου του Προέδρου της Κοινότητας Τσαγκαράδας σχετικά με αποκατάσταση του Αθλητικού Κέντρου Τσαγκαράδας.
Ημ/νια: 16/12/2019 11:28:09
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΒΚΘΩΡΚ-ΘΞΔ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συζήτηση και λήψη απόφασης επί προτάσεως του Δημοτικού Συμβούλου της μείζονος μειοψηφίας κ. Κατσιφού Απόστολου, σχετικά με «Διάνοιξη Περιφερειακού Χορευτού».

Τρί, 17/12/2019 - 02:30
Θέμα: Συζήτηση και λήψη απόφασης επί προτάσεως του Δημοτικού Συμβούλου της μείζονος μειοψηφίας κ. Κατσιφού Απόστολου, σχετικά με «Διάνοιξη Περιφερειακού Χορευτού».
Ημ/νια: 16/12/2019 11:16:15
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΨΒ1ΩΡΚ-ΥΑΑ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Πρόσκληση 33ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής»

Σάβ, 14/12/2019 - 02:30
Θέμα: «Πρόσκληση 33ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής»
Ημ/νια: 13/12/2019 13:19:08
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9640ΩΡΚ-ΧΗΗ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ μηνός Νοεμβρίου 2019

Σάβ, 14/12/2019 - 02:30
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ μηνός Νοεμβρίου 2019
Ημ/νια: 13/12/2019 13:05:06
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΗΗ5ΩΡΚ-59Ψ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΛΑΤΙΟΥ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ

Σάβ, 14/12/2019 - 02:30
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΛΑΤΙΟΥ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ
Ημ/νια: 13/12/2019 10:11:52
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΚ10ΩΡΚ-ΜΑ6
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΠΟΣΩΝ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2019 (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ - ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ -217)

Σάβ, 14/12/2019 - 02:30
Θέμα: ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΠΟΣΩΝ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2019 (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ - ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ -217)
Ημ/νια: 13/12/2019 09:51:42
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΘΜ4ΩΡΚ-Η1Ψ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων

Σάβ, 14/12/2019 - 02:30
Θέμα: Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων
Ημ/νια: 13/12/2019 07:38:39
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΥΧ2ΩΡΚ-ΑΞΦ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια αλατίου

Σάβ, 14/12/2019 - 02:30
Θέμα: Προμήθεια αλατίου
Ημ/νια: 13/12/2019 07:30:23
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 615ΒΩΡΚ-ΕΓΛ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com