Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Ζαγοράς−Μουρεσίου

Εγγραφή στο Ροή Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Ζαγοράς−Μουρεσίου
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 23 ώρες 2 λεπτά

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΜΟΛΥΒΔΗΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Τρί, 25/06/2019 - 02:30
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΜΟΛΥΒΔΗΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Ημ/νια: 24/06/2019 11:46:02
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ3ΩΓΩΡΚ-ΑΡ0
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2019 (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ)

Τρί, 25/06/2019 - 02:30
Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2019 (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ)
Ημ/νια: 24/06/2019 11:01:34
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 7Ν0ΘΩΡΚ-ΖΟΖ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2019 (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ)

Τρί, 25/06/2019 - 02:30
Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2019 (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ)
Ημ/νια: 24/06/2019 11:01:10
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6246ΩΡΚ-Ι02
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2019 (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ)

Τρί, 25/06/2019 - 02:30
Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2019 (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ)
Ημ/νια: 24/06/2019 11:00:42
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΩ39ΩΡΚ-57Ζ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων

Τρί, 25/06/2019 - 02:30
Θέμα: Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων
Ημ/νια: 24/06/2019 09:29:09
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Μ8ΑΩΡΚ-ΕΓΕ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αποδέσμευση. Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων

Τρί, 25/06/2019 - 02:30
Θέμα: Αποδέσμευση. Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων
Ημ/νια: 24/06/2019 09:24:17
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΖΙΞΩΡΚ-87Υ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΜΑΙΟΣ 2019

Τρί, 25/06/2019 - 02:30
Θέμα: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΜΑΙΟΣ 2019
Ημ/νια: 24/06/2019 09:22:50
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΣΕ1ΩΡΚ-ΩΕΓ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΑΙΟΣ 2019

Τρί, 25/06/2019 - 02:30
Θέμα: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΑΙΟΣ 2019
Ημ/νια: 24/06/2019 09:21:14
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΕ0ΒΩΡΚ-ΗΚΓ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019 (ΣΥΜΒΑΣΗ)

Σάβ, 22/06/2019 - 02:30
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019 (ΣΥΜΒΑΣΗ)
Ημ/νια: 21/06/2019 12:36:45
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΓΤ3ΩΡΚ-41Ρ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Χρηματοδότηση για την αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών και των συνοδών τους υδραυλικών έργων του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου που επλήγη από την φυσική καταστροφή της 26ης Φεβρουαρίου 2018 ( Β

Σάβ, 22/06/2019 - 02:30
Θέμα: Χρηματοδότηση για την αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών και των συνοδών τους υδραυλικών έργων του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου που επλήγη από την φυσική καταστροφή της 26ης Φεβρουαρίου 2018 ( Β
Ημ/νια: 21/06/2019 12:19:19
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΠΒ4ΩΡΚ-Ν95
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών μεταφοράς υλικών οδοσήμανσης

Σάβ, 22/06/2019 - 02:30
Θέμα: Απόφαση Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών μεταφοράς υλικών οδοσήμανσης
Ημ/νια: 21/06/2019 11:43:50
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ6ΨΔΩΡΚ-8ΥΕ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ Δ.Ε ΖΑΓΟΡΑΣ

Σάβ, 22/06/2019 - 02:30
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ Δ.Ε ΖΑΓΟΡΑΣ
Ημ/νια: 21/06/2019 11:14:27
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΟ6ΥΩΡΚ-Β6Α
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΑΛΑΤΟΣ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ Νο3 ΑΠΟ 04-03 ΕΩΣ 06-07/2019

Σάβ, 22/06/2019 - 02:30
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΑΛΑΤΟΣ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ Νο3 ΑΠΟ 04-03 ΕΩΣ 06-07/2019
Ημ/νια: 21/06/2019 09:43:31
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Ψ55ΩΡΚ-2ΔΜ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ GPS ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΟΧΗΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΑ ΤΗΛΕΠΟΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΚΟΣΤΟΙ

Σάβ, 22/06/2019 - 02:30
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ GPS ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΟΧΗΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΑ ΤΗΛΕΠΟΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΚΟΣΤΟΙ
Ημ/νια: 21/06/2019 09:08:12
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΞ3ΡΩΡΚ-ΞΟΗ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στο Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου (59171/25-10-18 έγγραφο ΥΠΕΣ)

Σάβ, 22/06/2019 - 02:30
Θέμα: Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στο Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου (59171/25-10-18 έγγραφο ΥΠΕΣ)
Ημ/νια: 21/06/2019 08:38:41
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 68ΨΤΩΡΚ-Χ7Ο
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ με ΘΕΜΑ: «Λειτουργία υπηρεσίας δημοτολογίου του Δήμου την Πέμπτη 20 Ιουνίου 2019 για την εξυπηρέτηση των υποψηφίων των γενικών βουλευτικών εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019 και καθορισμός ωραρίου εργασίας των αρμόδιων υπαλλήλων».

Παρ, 21/06/2019 - 02:30
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ με ΘΕΜΑ: «Λειτουργία υπηρεσίας δημοτολογίου του Δήμου την Πέμπτη 20 Ιουνίου 2019 για την εξυπηρέτηση των υποψηφίων των γενικών βουλευτικών εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019 και καθορισμός ωραρίου εργασίας των αρμόδιων υπαλλήλων».
Ημ/νια: 20/06/2019 15:28:21
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΕΘΧΩΡΚ-ΓΙΙ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αναμόρφωση (3η) προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων 2019.(ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

Παρ, 21/06/2019 - 02:30
Θέμα: Αναμόρφωση (3η) προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων 2019.(ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)
Ημ/νια: 20/06/2019 13:41:58
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 97ΝΛΩΡΚ-Σ5Δ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ μηνός Ιουλίου 2019

Παρ, 21/06/2019 - 02:30
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ μηνός Ιουλίου 2019
Ημ/νια: 20/06/2019 13:30:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΚΓ1ΩΡΚ-ΓΛ9
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ μηνός Ιουλίου 2019

Παρ, 21/06/2019 - 02:30
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ μηνός Ιουλίου 2019
Ημ/νια: 20/06/2019 13:20:13
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΤΥΨΩΡΚ-ΣΡΔ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ μηνός Ιουλίου 2019

Παρ, 21/06/2019 - 02:30
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ μηνός Ιουλίου 2019
Ημ/νια: 20/06/2019 12:54:43
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 7ΜΞΦΩΡΚ-ΛΞ1
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com