Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Ζαγοράς−Μουρεσίου

Εγγραφή στο Ροή Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Ζαγοράς−Μουρεσίου
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 3 ώρες 6 λεπτά

Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων

πριν από 3 ώρες 6 λεπτά
Θέμα: Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων
Ημ/νια: 22/10/2020 16:07:02
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΦ2ΜΩΡΚ-ΓΞΑ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Απόφαση έγκρισης για την πληρωμή λογαριασμού σταθερής τηλεφωνίας ΟΤΕ της Α/θμιας Εκπαίδευσης»

πριν από 3 ώρες 6 λεπτά
Θέμα: «Απόφαση έγκρισης για την πληρωμή λογαριασμού σταθερής τηλεφωνίας ΟΤΕ της Α/θμιας Εκπαίδευσης»
Ημ/νια: 22/10/2020 14:28:24
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 64Ω4ΩΡΚ-ΗΟΝ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Απόφαση έγκρισης για την πληρωμή λογαριασμού σταθερής τηλεφωνίας ΟΤΕ της Α/θμιας Εκπαίδευσης»

πριν από 3 ώρες 6 λεπτά
Θέμα: «Απόφαση έγκρισης για την πληρωμή λογαριασμού σταθερής τηλεφωνίας ΟΤΕ της Α/θμιας Εκπαίδευσης»
Ημ/νια: 22/10/2020 14:22:52
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΞΠΤΩΡΚ-ΟΡΜ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Απόφαση έγκρισης για την πληρωμή λογαριασμού σταθερής τηλεφωνίας ΟΤΕ της Α/θμιας Εκπαίδευσης»

πριν από 3 ώρες 6 λεπτά
Θέμα: «Απόφαση έγκρισης για την πληρωμή λογαριασμού σταθερής τηλεφωνίας ΟΤΕ της Α/θμιας Εκπαίδευσης»
Ημ/νια: 22/10/2020 14:19:36
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΙΙ6ΩΡΚ-ΜΙΔ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Περί έγκρισης Αποφάσεων Δημάρχου που ελήφθησαν για την αντιμετώπιση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες».

πριν από 3 ώρες 6 λεπτά
Θέμα: «Περί έγκρισης Αποφάσεων Δημάρχου που ελήφθησαν για την αντιμετώπιση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες».
Ημ/νια: 22/10/2020 14:04:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΘΝΩΩΡΚ-ΝΦ2
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Απόφαση έγκρισης για την πληρωμή λογαριασμού σταθερής τηλεφωνίας ΟΤΕ της Α/θμιας Εκπαίδευσης»

Πέμ, 22/10/2020 - 02:30
Θέμα: «Απόφαση έγκρισης για την πληρωμή λογαριασμού σταθερής τηλεφωνίας ΟΤΕ της Α/θμιας Εκπαίδευσης»
Ημ/νια: 21/10/2020 14:21:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΗΠ9ΩΡΚ-ΨΥΓ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Απόφαση έγκρισης για την πληρωμή λογαριασμού σταθερής τηλεφωνίας ΟΤΕ της Α/θμιας Εκπαίδευσης»

Πέμ, 22/10/2020 - 02:30
Θέμα: «Απόφαση έγκρισης για την πληρωμή λογαριασμού σταθερής τηλεφωνίας ΟΤΕ της Α/θμιας Εκπαίδευσης»
Ημ/νια: 21/10/2020 13:50:20
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΕΟΒΩΡΚ-ΚΣ9
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Απόφαση έγκρισης για την πληρωμή λογαριασμού σταθερής τηλεφωνίας ΟΤΕ της Α/θμιας Εκπαίδευσης»

Πέμ, 22/10/2020 - 02:30
Θέμα: «Απόφαση έγκρισης για την πληρωμή λογαριασμού σταθερής τηλεφωνίας ΟΤΕ της Α/θμιας Εκπαίδευσης»
Ημ/νια: 21/10/2020 13:45:16
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6439ΩΡΚ-4ΜΡ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Απόφαση έγκρισης για την πληρωμή λογαριασμού σταθερής τηλεφωνίας ΟΤΕ της Α/θμιας Εκπαίδευσης»

Πέμ, 22/10/2020 - 02:30
Θέμα: «Απόφαση έγκρισης για την πληρωμή λογαριασμού σταθερής τηλεφωνίας ΟΤΕ της Α/θμιας Εκπαίδευσης»
Ημ/νια: 21/10/2020 13:36:51
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω3ΩΜΩΡΚ-3Η3
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Απόφαση έγκρισης για την πληρωμή λογαριασμού σταθερής τηλεφωνίας ΟΤΕ της Α/θμιας Εκπαίδευσης»

Πέμ, 22/10/2020 - 02:30
Θέμα: «Απόφαση έγκρισης για την πληρωμή λογαριασμού σταθερής τηλεφωνίας ΟΤΕ της Α/θμιας Εκπαίδευσης»
Ημ/νια: 21/10/2020 13:30:06
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 657ΖΩΡΚ-9Ξ9
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Απόφαση έγκρισης για την πληρωμή λογαριασμού σταθερής τηλεφωνίας ΟΤΕ της Α/θμιας Εκπαίδευσης»

Πέμ, 22/10/2020 - 02:30
Θέμα: «Απόφαση έγκρισης για την πληρωμή λογαριασμού σταθερής τηλεφωνίας ΟΤΕ της Α/θμιας Εκπαίδευσης»
Ημ/νια: 21/10/2020 13:13:36
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Ξ4ΣΩΡΚ-2Ο7
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Απόφαση έγκρισης για την πληρωμή λογαριασμού σταθερής τηλεφωνίας ΟΤΕ της Α/θμιας Εκπαίδευσης»

Πέμ, 22/10/2020 - 02:30
Θέμα: «Απόφαση έγκρισης για την πληρωμή λογαριασμού σταθερής τηλεφωνίας ΟΤΕ της Α/θμιας Εκπαίδευσης»
Ημ/νια: 21/10/2020 12:37:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Η9ΙΩΡΚ-Χ6Ξ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Απόφαση έγκρισης για την πληρωμή λογαριασμού σταθερής τηλεφωνίας ΟΤΕ της Α/θμιας Εκπαίδευσης»

Πέμ, 22/10/2020 - 02:30
Θέμα: «Απόφαση έγκρισης για την πληρωμή λογαριασμού σταθερής τηλεφωνίας ΟΤΕ της Α/θμιας Εκπαίδευσης»
Ημ/νια: 21/10/2020 12:21:36
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω153ΩΡΚ-Ε3Τ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΔΗΜΑΡΧΟΥ No 629/2020 με Θέμα: «Ορισμός υπαλλήλου ως χρήστη της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής, η οποία έχει ενταχθεί στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου, για την υποβολή αιτημάτων κάλυψης κενών θέσεων με...

Πέμ, 22/10/2020 - 02:30
Θέμα: Α Π Ο Φ Α Σ Η ΔΗΜΑΡΧΟΥ No 629/2020 με Θέμα: «Ορισμός υπαλλήλου ως χρήστη της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής, η οποία έχει ενταχθεί στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου, για την υποβολή αιτημάτων κάλυψης κενών θέσεων με μετάταξη και κάλυψης αναγκών με απόσπαση, και απόδοση ρόλου ‘‘Υποβολής αιτημάτων πλήρωσης θέσεων’’ στα πλαίσια του κύκλου κινητικότητας 2020».
Ημ/νια: 21/10/2020 12:18:07
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Ι8ΨΩΡΚ-Ψ6Σ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση υπηρεσιών από διαδικτυακή βάση πληροφοριών και εφαρμογών

Πέμ, 22/10/2020 - 02:30
Θέμα: Απόφαση Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση υπηρεσιών από διαδικτυακή βάση πληροφοριών και εφαρμογών
Ημ/νια: 21/10/2020 12:12:07
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΙΖΦΩΡΚ-Α5Ε
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών

Τετ, 21/10/2020 - 02:30
Θέμα: Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών
Ημ/νια: 20/10/2020 14:38:20
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΥΠ7ΩΡΚ-ΣΟΞ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ μηνός Νοεμβρίου 2020

Τετ, 21/10/2020 - 02:30
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ μηνός Νοεμβρίου 2020
Ημ/νια: 20/10/2020 13:35:00
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΓΧΕΩΡΚ-ΞΗΟ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ μηνός Νοεμβρίου 2020

Τετ, 21/10/2020 - 02:30
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ μηνός Νοεμβρίου 2020
Ημ/νια: 20/10/2020 13:34:15
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΞ72ΩΡΚ-ΑΝΛ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ μηνός Νοεμβρίου 2020

Τετ, 21/10/2020 - 02:30
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ μηνός Νοεμβρίου 2020
Ημ/νια: 20/10/2020 13:33:40
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 60ΖΦΩΡΚ-ΜΜΤ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΕΠ μηνός Νοεμβρίου 2020

Τετ, 21/10/2020 - 02:30
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΕΠ μηνός Νοεμβρίου 2020
Ημ/νια: 20/10/2020 13:32:01
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΛ1ΓΩΡΚ-ΛΞΟ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com