Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Ζαγοράς−Μουρεσίου

Εγγραφή στο Ροή Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Ζαγοράς−Μουρεσίου
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 5 ώρες 9 λεπτά

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 32/2021 με ΘΕΜΑ: «Έκφραση γνώμης για τη μετάταξη της υπαλλήλου ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Δήμου μας κ. Γκόνου Ελένης του Δημοσθένη, ειδικότητας ΔΕ Διοικητικού, με βαθμό Γ΄, στα πλαίσια του Κύκλου Κινητικότητας 2020 του Ε...

Σάβ, 23/01/2021 - 02:30
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 32/2021 με ΘΕΜΑ: «Έκφραση γνώμης για τη μετάταξη της υπαλλήλου ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Δήμου μας κ. Γκόνου Ελένης του Δημοσθένη, ειδικότητας ΔΕ Διοικητικού, με βαθμό Γ΄, στα πλαίσια του Κύκλου Κινητικότητας 2020 του Ε.Σ.Κ., σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4440/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει».
Ημ/νια: 22/01/2021 14:45:54
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΗΤΥΩΡΚ-71Μ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 31/2021 με ΘΕΜΑ: «Έκφραση γνώμης για τη μετάταξη της υπαλλήλου ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Δήμου μας κ. Γεωργούδη Μαρίνας του Νικολάου, ειδικότητας ΔΕ Διοικητικού, με βαθμό Γ΄, στα πλαίσια του Κύκλου Κινητικότητας 2020...

Σάβ, 23/01/2021 - 02:30
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 31/2021 με ΘΕΜΑ: «Έκφραση γνώμης για τη μετάταξη της υπαλλήλου ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Δήμου μας κ. Γεωργούδη Μαρίνας του Νικολάου, ειδικότητας ΔΕ Διοικητικού, με βαθμό Γ΄, στα πλαίσια του Κύκλου Κινητικότητας 2020 του Ε.Σ.Κ., σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4440/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει».
Ημ/νια: 22/01/2021 14:39:37
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΜΦ6ΩΡΚ-ΧΧΤ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 30/2021 με ΘΕΜΑ: «Έκφραση γνώμης για τη μετάταξη της μόνιμης υπαλλήλου του Δήμου μας κ. Σοφογιάννη Πολυτίμης του Ευθυμίου, κλάδου ΤΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών, με βαθμό Α΄, στα πλαίσια του Κύκλου Κινητικότητας 2020 του Ε.Σ.Κ....

Σάβ, 23/01/2021 - 02:30
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 30/2021 με ΘΕΜΑ: «Έκφραση γνώμης για τη μετάταξη της μόνιμης υπαλλήλου του Δήμου μας κ. Σοφογιάννη Πολυτίμης του Ευθυμίου, κλάδου ΤΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών, με βαθμό Α΄, στα πλαίσια του Κύκλου Κινητικότητας 2020 του Ε.Σ.Κ., σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4440/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει».
Ημ/νια: 22/01/2021 14:33:58
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Ρ2ΠΩΡΚ-ΥΝΟ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 29/2020 με ΘΕΜΑ: «Έκφραση γνώμης για τη μετάταξη της υπαλλήλου ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Δήμου μας κ. Γκόνου Ελένης του Δημοσθένη, ειδικότητας ΔΕ Διοικητικού, με βαθμό Γ΄, στα πλαίσια του Κύκλου Κινητικότητας 2020 του Ε...

Σάβ, 23/01/2021 - 02:30
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 29/2020 με ΘΕΜΑ: «Έκφραση γνώμης για τη μετάταξη της υπαλλήλου ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Δήμου μας κ. Γκόνου Ελένης του Δημοσθένη, ειδικότητας ΔΕ Διοικητικού, με βαθμό Γ΄, στα πλαίσια του Κύκλου Κινητικότητας 2020 του Ε.Σ.Κ., σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4440/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει». 9
Ημ/νια: 22/01/2021 14:27:14
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΥΑ5ΩΡΚ-ΡΕΥ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΔΣ Γ' 4ΜΗΝΟ 2020

Σάβ, 23/01/2021 - 02:30
Θέμα: ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΔΣ Γ' 4ΜΗΝΟ 2020
Ημ/νια: 22/01/2021 10:31:40
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΑΜΓΩΡΚ-ΜΗΡ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 28/2021 με Θέμα: «Παράταση ισχύος της υπ’αριθ.:5/280/12-01-2021 απόφασης Δημάρχου περί λήψης μέτρων προστασίας των υπαλλήλων του Δήμου και των πολιτών που εξυπηρετούνται από τις υπηρεσίες του Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου στο πλαίσιο...

Σάβ, 23/01/2021 - 02:30
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 28/2021 με Θέμα: «Παράταση ισχύος της υπ’αριθ.:5/280/12-01-2021 απόφασης Δημάρχου περί λήψης μέτρων προστασίας των υπαλλήλων του Δήμου και των πολιτών που εξυπηρετούνται από τις υπηρεσίες του Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου στο πλαίσιο λήψης μέτρων αποφυγής και περιορισμού διάδοσης του κορωνοϊου, μέχρι και τη Δευτέρα 25 Ιανουαρίου 2021».
Ημ/νια: 22/01/2021 09:54:36
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Ξ5ΨΩΡΚ-ΟΥΨ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

27/22-1-21 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Σάβ, 23/01/2021 - 02:30
Θέμα: 27/22-1-21 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
Ημ/νια: 22/01/2021 09:52:00
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΟ6ΚΩΡΚ-0ΞΞ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό

Σάβ, 23/01/2021 - 02:30
Θέμα: Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό
Ημ/νια: 22/01/2021 09:23:46
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 614ΛΩΡΚ-ΒΔΣ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΔΗΜ ΣΥΜΒ Β' ΕΞΑΜΗΝΟ 2020

Σάβ, 23/01/2021 - 02:30
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΔΗΜ ΣΥΜΒ Β' ΕΞΑΜΗΝΟ 2020
Ημ/νια: 22/01/2021 08:55:43
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ4ΥΚΩΡΚ-12Ν
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια υλικών ύδρευσης για την άμεση αποκατάσταση των ζημιών στο δίκτυο ύδρευσης της Δ. Ε. Μουρεσίου που προκλήθηκαν από Θεομηνίες

Παρ, 22/01/2021 - 02:30
Θέμα: Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια υλικών ύδρευσης για την άμεση αποκατάσταση των ζημιών στο δίκτυο ύδρευσης της Δ. Ε. Μουρεσίου που προκλήθηκαν από Θεομηνίες
Ημ/νια: 21/01/2021 13:55:03
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΖ2ΧΩΡΚ-4ΤΔ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Παρ, 22/01/2021 - 02:30
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
Ημ/νια: 21/01/2021 13:30:00
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ97ΨΩΡΚ-5ΤΝ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΛΗΞΙΑΡΧΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Β' ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ 2020

Παρ, 22/01/2021 - 02:30
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΛΗΞΙΑΡΧΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Β' ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ 2020
Ημ/νια: 21/01/2021 13:13:30
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ0ΧΞΩΡΚ-ΝΝΞ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Λήψη απόφασης για την έγκριση αιτήματος της Κοινοπραξίας με την επωνυμία «ΙΝΤΡΑΚΑΤ – ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΤΕ», σχετικά με τη διάθεση ενός οικοπέδου εκτάσεως 279,70 τ.μ, ιδιοκτησίας του Δήμου»

Παρ, 22/01/2021 - 02:30
Θέμα: «Λήψη απόφασης για την έγκριση αιτήματος της Κοινοπραξίας με την επωνυμία «ΙΝΤΡΑΚΑΤ – ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΤΕ», σχετικά με τη διάθεση ενός οικοπέδου εκτάσεως 279,70 τ.μ, ιδιοκτησίας του Δήμου»
Ημ/νια: 21/01/2021 12:53:09
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9Β06ΩΡΚ-2ΣΦ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ Β' 6ΜΗΝΟΥ ΛΗΞΙΑΡΧΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ ΓΕΩΡΓΟΥΔΗ

Παρ, 22/01/2021 - 02:30
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ Β' 6ΜΗΝΟΥ ΛΗΞΙΑΡΧΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ ΓΕΩΡΓΟΥΔΗ
Ημ/νια: 21/01/2021 12:53:06
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω1ΦΓΩΡΚ-ΣΝΞ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΑΘ/ΣΤΡΙΩΝ -ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΒΟΝΤΖΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2020

Παρ, 22/01/2021 - 02:30
Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΑΘ/ΣΤΡΙΩΝ -ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΒΟΝΤΖΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2020
Ημ/νια: 21/01/2021 12:07:42
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ9ΩΖΩΡΚ-Η9Ε
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΟΚΤΑΜΗΝΑ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020

Παρ, 22/01/2021 - 02:30
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΟΚΤΑΜΗΝΑ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020
Ημ/νια: 21/01/2021 11:55:13
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΜΞ2ΩΡΚ-Α9Β
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020

Παρ, 22/01/2021 - 02:30
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020
Ημ/νια: 21/01/2021 11:14:39
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΤΩ0ΩΡΚ-247
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό

Παρ, 22/01/2021 - 02:30
Θέμα: Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό
Ημ/νια: 21/01/2021 09:43:28
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Κ5ΩΩΡΚ-1Κ7
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 24/2021 με Θέμα: «Ορισμός υπαλλήλου ως μέλος της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής του Δήμου».

Πέμ, 21/01/2021 - 02:30
Θέμα: Α Π Ο Φ Α Σ Η ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 24/2021 με Θέμα: «Ορισμός υπαλλήλου ως μέλος της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής του Δήμου».
Ημ/νια: 20/01/2021 15:28:22
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΡΨ89ΩΡΚ-2ΧΝ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 25/2020 με Θέμα: «Τροποποίηση της υπ’αριθμ.705/12029/19-11-2020 απόφασης Δημάρχου ως προς το σκέλος: Α.Ι.4.θ περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον υπάλληλο του Δήμου κ. Κοπατσάρη Δήμο και ανάκλησή της ως προς αυτό».

Πέμ, 21/01/2021 - 02:30
Θέμα: Α Π Ο Φ Α Σ Η ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 25/2020 με Θέμα: «Τροποποίηση της υπ’αριθμ.705/12029/19-11-2020 απόφασης Δημάρχου ως προς το σκέλος: Α.Ι.4.θ περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον υπάλληλο του Δήμου κ. Κοπατσάρη Δήμο και ανάκλησή της ως προς αυτό».
Ημ/νια: 20/01/2021 14:51:35
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΥΦ4ΩΡΚ-ΟΘ2
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com