Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Ζαγοράς−Μουρεσίου

Εγγραφή στο Ροή Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Ζαγοράς−Μουρεσίου
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 20 ώρες 38 λεπτά

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 142 με Θέμα: «Παράταση ισχύος μέτρων προστασίας των υπαλλήλων του Δήμου και των πολιτών που εξυπηρετούνται από τις υπηρεσίες του Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου». Νο 142

πριν από 20 ώρες 38 λεπτά
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 142 με Θέμα: «Παράταση ισχύος μέτρων προστασίας των υπαλλήλων του Δήμου και των πολιτών που εξυπηρετούνται από τις υπηρεσίες του Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου». Νο 142
Ημ/νια: 27/03/2020 15:25:54
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΧΦΝΩΡΚ-7ΥΓ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ 30-03-2020 ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 03-04-2020 ( ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 141/2020)

πριν από 20 ώρες 38 λεπτά
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ 30-03-2020 ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 03-04-2020 ( ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 141/2020)
Ημ/νια: 27/03/2020 14:39:29
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΨΘΕΩΡΚ-Θ5Υ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ ΖΩΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

πριν από 20 ώρες 38 λεπτά
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ ΖΩΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
Ημ/νια: 27/03/2020 14:04:15
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Ι0ΜΩΡΚ-5ΩΑ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΣΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ-ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ Η/Υ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

πριν από 20 ώρες 38 λεπτά
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΣΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ-ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ Η/Υ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Ημ/νια: 27/03/2020 14:02:53
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΞΚΧΩΡΚ-1Χ5
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ μηνός Απριλίου 2020

πριν από 20 ώρες 38 λεπτά
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ μηνός Απριλίου 2020
Ημ/νια: 27/03/2020 14:01:18
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΨΑ2ΩΡΚ-1Κ0
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ μηνός Απριλίου 2020

πριν από 20 ώρες 38 λεπτά
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ μηνός Απριλίου 2020
Ημ/νια: 27/03/2020 14:00:12
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΚΣ8ΩΡΚ-8Ψ8
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΕΠ μηνός Απριλίου 2020

πριν από 20 ώρες 38 λεπτά
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΕΠ μηνός Απριλίου 2020
Ημ/νια: 27/03/2020 13:58:58
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΓΟΔΩΡΚ-93Η
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ μηνός Απριλίου 2020

πριν από 20 ώρες 38 λεπτά
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ μηνός Απριλίου 2020
Ημ/νια: 27/03/2020 13:56:34
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΝΔΓΩΡΚ-ΩΗΒ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ μηνός Δεκεμβρίου 2019

πριν από 20 ώρες 38 λεπτά
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ μηνός Δεκεμβρίου 2019
Ημ/νια: 27/03/2020 13:51:20
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9Η0ΗΩΡΚ-Ξ02
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ μηνός Απριλίου 2020

πριν από 20 ώρες 38 λεπτά
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ μηνός Απριλίου 2020
Ημ/νια: 27/03/2020 13:49:51
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΧΟΚΩΡΚ-ΡΦΘ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ (ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ - ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΠΗΓΩΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΥΛΑΚΩΝ)

Παρ, 27/03/2020 - 02:30
Θέμα: ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ (ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ - ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΠΗΓΩΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΥΛΑΚΩΝ)
Ημ/νια: 26/03/2020 13:49:08
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ9ΜΨΩΡΚ-ΓΦΦ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια λοιπού υλικού

Παρ, 27/03/2020 - 02:30
Θέμα: Προμήθεια λοιπού υλικού
Ημ/νια: 26/03/2020 12:42:16
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 68Ι1ΩΡΚ-4ΘΥ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΘΕΜΑ: Έγκριση Πρακτικού ΙΙ "Αποχιονισμός δημοτικών οδών Δ. Ζαγοράς Μουρεσίου (Δ.Ε. Μουρεσίου)"

Παρ, 27/03/2020 - 02:30
Θέμα: ΘΕΜΑ: Έγκριση Πρακτικού ΙΙ "Αποχιονισμός δημοτικών οδών Δ. Ζαγοράς Μουρεσίου (Δ.Ε. Μουρεσίου)"
Ημ/νια: 26/03/2020 12:19:17
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω8ΖΩΩΡΚ-ΗΒΗ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά

Παρ, 27/03/2020 - 02:30
Θέμα: Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά
Ημ/νια: 26/03/2020 11:51:38
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ5Τ4ΩΡΚ-0Ρ0
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Περί παράτασης των προθεσμιών προσκόμισης δικαιολογητικών κατακύρωσης -εγγυητικής καλής εκτέλεσης εκ μέρους των αναδόχων φορέων, λόγω αντικειμενικών δυσκολιών (SARS-COV-2) έκδοσης, από τις υπηρεσίες έκδοσης».

Παρ, 27/03/2020 - 02:30
Θέμα: «Περί παράτασης των προθεσμιών προσκόμισης δικαιολογητικών κατακύρωσης -εγγυητικής καλής εκτέλεσης εκ μέρους των αναδόχων φορέων, λόγω αντικειμενικών δυσκολιών (SARS-COV-2) έκδοσης, από τις υπηρεσίες έκδοσης».
Ημ/νια: 26/03/2020 11:22:54
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΥΞΟΩΡΚ-ΔΛΝ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΑΜΟΙΒΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Παρ, 27/03/2020 - 02:30
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΑΜΟΙΒΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Ημ/νια: 26/03/2020 09:51:31
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 62Υ6ΩΡΚ-ΝΡΓ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών της δαπάνης με τίτλο "Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στο Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου(Τ.Κ.Αγ.Δημητρίου)"

Τετ, 25/03/2020 - 02:30
Θέμα: Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών της δαπάνης με τίτλο "Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στο Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου(Τ.Κ.Αγ.Δημητρίου)"
Ημ/νια: 24/03/2020 13:25:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6067ΩΡΚ-ΖΣΦ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων

Τετ, 25/03/2020 - 02:30
Θέμα: Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων
Ημ/νια: 24/03/2020 12:10:45
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΙΞ5ΩΡΚ-ΣΡΞ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων

Τετ, 25/03/2020 - 02:30
Θέμα: Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων
Ημ/νια: 24/03/2020 12:10:06
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΙΠ3ΩΡΚ-7ΔΕ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Χρηματοδότηση του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου του Ν. Μαγνησίας για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες ( ΣΑΕ 055) - Εγγραφο ΥΠΕΣ με αριθ. Πρωτ. 91327/20.12.2

Τετ, 25/03/2020 - 02:30
Θέμα: Χρηματοδότηση του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου του Ν. Μαγνησίας για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες ( ΣΑΕ 055) - Εγγραφο ΥΠΕΣ με αριθ. Πρωτ. 91327/20.12.2
Ημ/νια: 24/03/2020 11:42:06
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΖ7ΥΩΡΚ-030
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com