Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Ζαγοράς−Μουρεσίου

Εγγραφή στο Ροή Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Ζαγοράς−Μουρεσίου
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 3 ώρες 22 λεπτά

«Περί αιτήματος της εταιρίας "ΤΣΙΑΝΑΚΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε." για την εκ νέου χορήγηση παράτασης 60 ημερών στη σύμβαση ‘Προμήθειας και τοποθέτησης εξοπλισμού παιδικών χαρών».

πριν από 3 ώρες 22 λεπτά
Θέμα: «Περί αιτήματος της εταιρίας "ΤΣΙΑΝΑΚΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε." για την εκ νέου χορήγηση παράτασης 60 ημερών στη σύμβαση ‘Προμήθειας και τοποθέτησης εξοπλισμού παιδικών χαρών».
Ημ/νια: 18/09/2020 14:17:08
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΞΩΤΩΡΚ-ΤΦΝ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση για την προμήθεια αντισηπτικών και μέσων προστασίας από τον κορωνοϊό

πριν από 3 ώρες 22 λεπτά
Θέμα: Απόφαση Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση για την προμήθεια αντισηπτικών και μέσων προστασίας από τον κορωνοϊό
Ημ/νια: 18/09/2020 13:47:37
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΠΓΣΩΡΚ-5Φ9
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Περί εξειδίκευσης πίστωσης για την καταβολή της επιχορήγησης στο Νομικό Πρόσωπο ΚΕΔΗΖΑΜ ( παρ.1 του άρθρου 14 του Ν.4625/19) [ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 113/4-8-2020 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου ΑΔΑ: Ω1ΣΞΩΡΚ-Ν26 ΚΑΕ 00-6715.01 Επιχορήγηση της ΚΕΔΗΖΑΜ...

πριν από 3 ώρες 22 λεπτά
Θέμα: «Περί εξειδίκευσης πίστωσης για την καταβολή της επιχορήγησης στο Νομικό Πρόσωπο ΚΕΔΗΖΑΜ ( παρ.1 του άρθρου 14 του Ν.4625/19) [ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 113/4-8-2020 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου ΑΔΑ: Ω1ΣΞΩΡΚ-Ν26 ΚΑΕ 00-6715.01 Επιχορήγηση της ΚΕΔΗΖΑΜ για την αντιμετώπιση του COVID 19 για την βοήθεια των ευπαθών και ευάλωτων ομάδων του Δήμου μας μέσω του προγράμματος "Βοήθεια Στο Σπίτι"]».
Ημ/νια: 18/09/2020 13:45:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΦ27ΩΡΚ-Τ08
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ

πριν από 3 ώρες 22 λεπτά
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ
Ημ/νια: 18/09/2020 13:14:51
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΘΝΩΩΡΚ-ΨΟ1
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Περί έγκρισης Αποφάσεων Δημάρχου που ελήφθησαν για την αντιμετώπιση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες».

πριν από 3 ώρες 22 λεπτά
Θέμα: «Περί έγκρισης Αποφάσεων Δημάρχου που ελήφθησαν για την αντιμετώπιση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες».
Ημ/νια: 18/09/2020 13:11:53
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΦΜΚΩΡΚ-4ΥΤ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΝΟ 567 ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ

πριν από 3 ώρες 22 λεπτά
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΝΟ 567 ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ
Ημ/νια: 18/09/2020 13:02:57
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΖΣΩΩΡΚ-ΩΡΟ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΝΑΚΟΠΗΣ ΚΑΤΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ PROBANK - ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΑΜΟΙΒΩΝ 6-3-2015

πριν από 3 ώρες 22 λεπτά
Θέμα: ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΝΑΚΟΠΗΣ ΚΑΤΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ PROBANK - ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΑΜΟΙΒΩΝ 6-3-2015
Ημ/νια: 18/09/2020 12:40:56
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΒΒ5ΩΡΚ-Σ0Φ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Δημιουργία Φακέλου για την έκδοση πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης Δημοτικών Καταστημάτων του Δήμου Ζαγορας Μουρεσίου», με ιδία μέσα».

πριν από 3 ώρες 22 λεπτά
Θέμα: «Δημιουργία Φακέλου για την έκδοση πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης Δημοτικών Καταστημάτων του Δήμου Ζαγορας Μουρεσίου», με ιδία μέσα».
Ημ/νια: 18/09/2020 12:39:05
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΗΙΛΩΡΚ-ΚΡΓ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Καθαρισμός αγροτικού δικτύου Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου(Δ.Κ.Ζαγοράς)», με ιδία μέσα.

πριν από 3 ώρες 22 λεπτά
Θέμα: «Καθαρισμός αγροτικού δικτύου Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου(Δ.Κ.Ζαγοράς)», με ιδία μέσα.
Ημ/νια: 18/09/2020 12:28:29
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΦΧ9ΩΡΚ-Ξ5Δ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Περί αδυναµίας εκτέλεσης της υπηρεσίας µε τίτλο «Μεταφορά ογκωδών απορριμμάτων στο Χ.Υ.Τ.Α. Βόλου», µε ίδια µέσα.

πριν από 3 ώρες 22 λεπτά
Θέμα: Περί αδυναµίας εκτέλεσης της υπηρεσίας µε τίτλο «Μεταφορά ογκωδών απορριμμάτων στο Χ.Υ.Τ.Α. Βόλου», µε ίδια µέσα.
Ημ/νια: 18/09/2020 12:20:54
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΚΨ0ΩΡΚ-23Μ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Περί αδυναμίας εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο: Καθαρισμός-Συντήρηση φρεατίων – υδρομάστευση πηγών ύδρευσης Δ.Ε.Μουρεσίου»

Παρ, 18/09/2020 - 02:30
Θέμα: «Περί αδυναμίας εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο: Καθαρισμός-Συντήρηση φρεατίων – υδρομάστευση πηγών ύδρευσης Δ.Ε.Μουρεσίου»
Ημ/νια: 17/09/2020 13:53:31
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Γ2ΘΩΡΚ-0ΨΠ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Περί έγκρισης πρακτικών άγονου διαγωνισμού για την εκμίσθωση Δημοτικής Αποθήκης στην Τ.Κ. Μακρυράχης»

Παρ, 18/09/2020 - 02:30
Θέμα: «Περί έγκρισης πρακτικών άγονου διαγωνισμού για την εκμίσθωση Δημοτικής Αποθήκης στην Τ.Κ. Μακρυράχης»
Ημ/νια: 17/09/2020 12:42:45
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Α1ΧΩΡΚ-Ο0Μ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 04-05-2020 ΕΩΣ ΚΑΙ 03-07-2020

Παρ, 18/09/2020 - 02:30
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 04-05-2020 ΕΩΣ ΚΑΙ 03-07-2020
Ημ/νια: 17/09/2020 12:38:27
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΝΟ6ΩΡΚ-ΓΓ0
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΣ & ΤΗΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1/1/2020 ΕΩΣ ΚΑΙ 30/6/2020

Παρ, 18/09/2020 - 02:30
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΣ & ΤΗΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1/1/2020 ΕΩΣ ΚΑΙ 30/6/2020
Ημ/νια: 17/09/2020 12:14:00
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω134ΩΡΚ-0Δ9
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Περί έγκρισης της Μελέτης, των Τεχνικών Προδιαγραφών & των όρων Διακήρυξης του Διεθνή Ανοικτού Διαγωνισμού για την προμήθεια 2 Μηχανημάτων έργου και ενός απορριμματοφόρου».

Παρ, 18/09/2020 - 02:30
Θέμα: «Περί έγκρισης της Μελέτης, των Τεχνικών Προδιαγραφών & των όρων Διακήρυξης του Διεθνή Ανοικτού Διαγωνισμού για την προμήθεια 2 Μηχανημάτων έργου και ενός απορριμματοφόρου».
Ημ/νια: 17/09/2020 11:57:25
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΞΧΖΩΡΚ-ΧΞ2
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 3ης ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2020 & ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΙΓΙΑΛΟΥ & ΠΑΡΑΛΙΑΣ

Παρ, 18/09/2020 - 02:30
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 3ης ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2020 & ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΙΓΙΑΛΟΥ & ΠΑΡΑΛΙΑΣ
Ημ/νια: 17/09/2020 11:34:20
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΠΙΜΩΡΚ-Τ7Λ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΑΚΤΙΚΟ - ΑΠΟΦΑΣΗ της Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής των Αυτοκινήτων Οχημάτων για το ΚΗΗ 3033

Παρ, 18/09/2020 - 02:30
Θέμα: ΠΡΑΚΤΙΚΟ - ΑΠΟΦΑΣΗ της Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής των Αυτοκινήτων Οχημάτων για το ΚΗΗ 3033
Ημ/νια: 17/09/2020 11:23:01
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΞΓΒΩΡΚ-ΦΟ3
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 554 με Θέμα: «Πρόσληψη ωφελουμένων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στα πλαίσια του Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα 2020-2021 βάσει της Δημόσιας Πρόσκλησης Νο 4/2020».

Παρ, 18/09/2020 - 02:30
Θέμα: Α Π Ο Φ Α Σ Η ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 554 με Θέμα: «Πρόσληψη ωφελουμένων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στα πλαίσια του Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα 2020-2021 βάσει της Δημόσιας Πρόσκλησης Νο 4/2020».
Ημ/νια: 17/09/2020 11:13:31
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω2Ξ8ΩΡΚ-Χ9Κ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟ

Παρ, 18/09/2020 - 02:30
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟ
Ημ/νια: 17/09/2020 11:04:16
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΑΚ8ΩΡΚ-ΓΒΦ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Εισήγηση για 7η Αναμόρφωση εσόδων- εξόδων προϋπ/σμού, του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου, οικ. έτους 2020 και υποβολή αυτής στο Δημ. Συμβούλιο για λήψη απόφασης»

Πέμ, 17/09/2020 - 02:30
Θέμα: «Εισήγηση για 7η Αναμόρφωση εσόδων- εξόδων προϋπ/σμού, του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου, οικ. έτους 2020 και υποβολή αυτής στο Δημ. Συμβούλιο για λήψη απόφασης»
Ημ/νια: 16/09/2020 13:08:40
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΡΚΓΩΡΚ-09Ξ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com