Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Ζαγοράς−Μουρεσίου

Εγγραφή στο Ροή Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Ζαγοράς−Μουρεσίου
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 21 ώρες 17 λεπτά

Χορήγηση προέγκρισης στον κ. Τσιλογιάννη Γεώργιο του Ιωάννη για κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ», το οποίο πρόκειται να λειτουργήσει στον οικισμό Αγίου Ιωάννη του Δήμου μας, κατόπιν της υπ΄αριθμ. πρωτ. 7219/15-07-2021 εισηγήσεως του...

Τρί, 03/08/2021 - 03:15
Θέμα: Χορήγηση προέγκρισης στον κ. Τσιλογιάννη Γεώργιο του Ιωάννη για κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ», το οποίο πρόκειται να λειτουργήσει στον οικισμό Αγίου Ιωάννη του Δήμου μας, κατόπιν της υπ΄αριθμ. πρωτ. 7219/15-07-2021 εισηγήσεως του αρμόδιου τμήματος του Δήμου.
Ημ/νια: 02/08/2021 14:02:46
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΑΞ7ΩΡΚ-4ΔΩ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Χορήγηση παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων στον κ. Λαζόπουλο Γούναρη Ιάσωνα του Δημητρίου για κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος το οποίο βρίσκεται στην συνοικία Αγίου Γεωργίου Ζαγοράς του Δήμου μας, κατόπιν της υπ΄αριθμ. πρωτ. 7633/28...

Τρί, 03/08/2021 - 03:15
Θέμα: Χορήγηση παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων στον κ. Λαζόπουλο Γούναρη Ιάσωνα του Δημητρίου για κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος το οποίο βρίσκεται στην συνοικία Αγίου Γεωργίου Ζαγοράς του Δήμου μας, κατόπιν της υπ΄αριθμ. πρωτ. 7633/28-07-2021 εισηγήσεως του αρμόδιου τμήματος του Δήμου.
Ημ/νια: 02/08/2021 13:25:42
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Ξ77ΩΡΚ-ΧΔΛ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ no 321 ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΗΣ

Τρί, 03/08/2021 - 03:15
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ no 321 ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΗΣ
Ημ/νια: 02/08/2021 13:07:13
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΧΟΦΩΡΚ-ΣΧΨ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΝ ΔΗΜΟ

Τρί, 03/08/2021 - 03:15
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΝ ΔΗΜΟ
Ημ/νια: 02/08/2021 13:00:52
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΝΑ0ΩΡΚ-ΔΣΔ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 320/2021 με ΘΕΜΑ: «Έκφραση γνώμης για τη μετάταξη της υπαλλήλου ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Δήμου μας κ. Γκόνου Ελένης του Δημοσθένη, ειδικότητας ΔΕ Διοικητικού, με βαθμό Γ΄, στα πλαίσια του Α΄ Κύκλου Κινητικότητας 2021...

Τρί, 03/08/2021 - 03:15
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 320/2021 με ΘΕΜΑ: «Έκφραση γνώμης για τη μετάταξη της υπαλλήλου ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Δήμου μας κ. Γκόνου Ελένης του Δημοσθένη, ειδικότητας ΔΕ Διοικητικού, με βαθμό Γ΄, στα πλαίσια του Α΄ Κύκλου Κινητικότητας 2021 του Ε.Σ.Κ., σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4440/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει».
Ημ/νια: 02/08/2021 12:24:46
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 69ΠΖΩΡΚ-0Ψ8
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Τρί, 03/08/2021 - 03:15
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Ημ/νια: 02/08/2021 11:27:00
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω13ΦΩΡΚ-91Ρ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 319/2021 με ΘΕΜΑ: «Έκφραση γνώμης για τη μετάταξη της υπαλλήλου ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Δήμου μας κ. Γκόνου Ελένης του Δημοσθένη, ειδικότητας ΔΕ Διοικητικού, με βαθμό Γ΄, στα πλαίσια του Α΄ Κύκλου Κινητικότητας 2021...

Τρί, 03/08/2021 - 03:15
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 319/2021 με ΘΕΜΑ: «Έκφραση γνώμης για τη μετάταξη της υπαλλήλου ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Δήμου μας κ. Γκόνου Ελένης του Δημοσθένη, ειδικότητας ΔΕ Διοικητικού, με βαθμό Γ΄, στα πλαίσια του Α΄ Κύκλου Κινητικότητας 2021 του Ε.Σ.Κ., σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4440/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει».
Ημ/νια: 02/08/2021 11:23:51
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΩΘΒΩΡΚ-0ΧΔ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Τρί, 03/08/2021 - 03:15
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Ημ/νια: 02/08/2021 10:33:10
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ7Σ9ΩΡΚ-8ΜΣ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΟΛΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ 2021 (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ) ΚΑΙ ΦΟΡΟΣ ΤΟΚΩΝ Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2021

Σάβ, 31/07/2021 - 03:15
Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΟΛΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ 2021 (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ) ΚΑΙ ΦΟΡΟΣ ΤΟΚΩΝ Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2021
Ημ/νια: 30/07/2021 12:33:47
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω897ΩΡΚ-Ξ7Α
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΦΟΡΟΣ ΤΟΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ -191 Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2021

Σάβ, 31/07/2021 - 03:15
Θέμα: ΦΟΡΟΣ ΤΟΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ -191 Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2021
Ημ/νια: 30/07/2021 12:26:31
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΧΗ9ΩΡΚ-ΨΓΥ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΦΟΡΟΣ ΤΟΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ -277 ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2021

Σάβ, 31/07/2021 - 03:15
Θέμα: ΦΟΡΟΣ ΤΟΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ -277 ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
Ημ/νια: 30/07/2021 12:26:25
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 62ΖΞΩΡΚ-ΔΛΔ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ -217 ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ 2021 (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ)

Σάβ, 31/07/2021 - 03:15
Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ -217 ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ 2021 (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ)
Ημ/νια: 30/07/2021 12:19:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΜ20ΩΡΚ-Γ7Ρ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΠΟΣΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ 2021 (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ - ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ -217)

Σάβ, 31/07/2021 - 03:15
Θέμα: ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΠΟΣΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ 2021 (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ - ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ -217)
Ημ/νια: 30/07/2021 12:18:58
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ747ΩΡΚ-5ΗΣ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΜΑΪΟ 2021 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ -217

Σάβ, 31/07/2021 - 03:15
Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΜΑΪΟ 2021 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ -217
Ημ/νια: 30/07/2021 12:18:52
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΩΔ0ΩΡΚ-ΝΩΖ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΑΠ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021

Σάβ, 31/07/2021 - 03:15
Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΑΠ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021
Ημ/νια: 30/07/2021 12:07:57
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΩΜ3ΩΡΚ-Ω3Ρ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου περί προέγκρισης υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων της Δ/νσης Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού του Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου, για το χρονικό διάστημα από 01.08.2021 έως 31.08.2021.

Σάβ, 31/07/2021 - 03:15
Θέμα: Απόφαση Δημάρχου περί προέγκρισης υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων της Δ/νσης Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού του Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου, για το χρονικό διάστημα από 01.08.2021 έως 31.08.2021.
Ημ/νια: 30/07/2021 12:06:54
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ9Ο0ΩΡΚ-ΜΙ3
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2021 (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ)

Σάβ, 31/07/2021 - 03:15
Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2021 (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ)
Ημ/νια: 30/07/2021 12:02:22
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΞΠΟΩΡΚ-Α3Λ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2021 (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ)

Σάβ, 31/07/2021 - 03:15
Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2021 (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ)
Ημ/νια: 30/07/2021 11:59:16
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΠΜΓΩΡΚ-ΨΛ5
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ Ε.Α.Α.Δ.Η.ΣΥ 0,07,ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΧΕΠ: Β/317,Β/370,Β/373,Β/381,Β/358,Β/376,Β/380,Β/260,Β/371,Β/387,Β/390,Β/394,Β/397,Β/366

Παρ, 30/07/2021 - 03:15
Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ Ε.Α.Α.Δ.Η.ΣΥ 0,07,ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΧΕΠ: Β/317,Β/370,Β/373,Β/381,Β/358,Β/376,Β/380,Β/260,Β/371,Β/387,Β/390,Β/394,Β/397,Β/366
Ημ/νια: 29/07/2021 12:57:58
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 63ΚΨΩΡΚ-ΟΓΞ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ Ε.Α.Α.Δ.Η.ΣΥ 0,07,ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΧΕΠ: Β/377,Β/378,Β/395,Β/388,Β/401,Β/403,Β/404,Β/406,Β/408,Β/410,Β/413,Β/386,Β/428,Β/430,Β/433,Β/414,Β/420,Β/423,Β/424,Β/426,Β/440,Β/435,Β/436,Β/438,Β/254,Β/400,Β/407,Β...

Παρ, 30/07/2021 - 03:15
Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ Ε.Α.Α.Δ.Η.ΣΥ 0,07,ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΧΕΠ: Β/377,Β/378,Β/395,Β/388,Β/401,Β/403,Β/404,Β/406,Β/408,Β/410,Β/413,Β/386,Β/428,Β/430,Β/433,Β/414,Β/420,Β/423,Β/424,Β/426,Β/440,Β/435,Β/436,Β/438,Β/254,Β/400,Β/407,Β/432,Β/437,Β/439,Β/444,Β/445,Β/450,Β/452,Β/454,Β/457,Β/458,Β/459,Β/399,Β/465,Β/409,Β/427
Ημ/νια: 29/07/2021 12:44:36
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΤΞΤΩΡΚ-3ΞΧ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com