Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Ζαγοράς−Μουρεσίου

Εγγραφή στο Ροή Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Ζαγοράς−Μουρεσίου
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 11 ώρες 27 λεπτά

Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια υλικών ύδρευσης για την άμεση αποκατάσταση των ζημιών στο δίκτυο ύδρευσης της Δ. Ε. Μουρεσίου που προκλήθηκαν από Θεομηνίες

πριν από 11 ώρες 27 λεπτά
Θέμα: Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια υλικών ύδρευσης για την άμεση αποκατάσταση των ζημιών στο δίκτυο ύδρευσης της Δ. Ε. Μουρεσίου που προκλήθηκαν από Θεομηνίες
Ημ/νια: 21/01/2021 13:55:03
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΖ2ΧΩΡΚ-4ΤΔ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

πριν από 11 ώρες 27 λεπτά
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
Ημ/νια: 21/01/2021 13:30:00
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ97ΨΩΡΚ-5ΤΝ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΛΗΞΙΑΡΧΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Β' ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ 2020

πριν από 11 ώρες 27 λεπτά
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΛΗΞΙΑΡΧΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Β' ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ 2020
Ημ/νια: 21/01/2021 13:13:30
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ0ΧΞΩΡΚ-ΝΝΞ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Λήψη απόφασης για την έγκριση αιτήματος της Κοινοπραξίας με την επωνυμία «ΙΝΤΡΑΚΑΤ – ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΤΕ», σχετικά με τη διάθεση ενός οικοπέδου εκτάσεως 279,70 τ.μ, ιδιοκτησίας του Δήμου»

πριν από 11 ώρες 27 λεπτά
Θέμα: «Λήψη απόφασης για την έγκριση αιτήματος της Κοινοπραξίας με την επωνυμία «ΙΝΤΡΑΚΑΤ – ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΤΕ», σχετικά με τη διάθεση ενός οικοπέδου εκτάσεως 279,70 τ.μ, ιδιοκτησίας του Δήμου»
Ημ/νια: 21/01/2021 12:53:09
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9Β06ΩΡΚ-2ΣΦ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ Β' 6ΜΗΝΟΥ ΛΗΞΙΑΡΧΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ ΓΕΩΡΓΟΥΔΗ

πριν από 11 ώρες 27 λεπτά
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ Β' 6ΜΗΝΟΥ ΛΗΞΙΑΡΧΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ ΓΕΩΡΓΟΥΔΗ
Ημ/νια: 21/01/2021 12:53:06
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω1ΦΓΩΡΚ-ΣΝΞ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΑΘ/ΣΤΡΙΩΝ -ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΒΟΝΤΖΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2020

πριν από 11 ώρες 27 λεπτά
Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΑΘ/ΣΤΡΙΩΝ -ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΒΟΝΤΖΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2020
Ημ/νια: 21/01/2021 12:07:42
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ9ΩΖΩΡΚ-Η9Ε
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΟΚΤΑΜΗΝΑ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020

πριν από 11 ώρες 27 λεπτά
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΟΚΤΑΜΗΝΑ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020
Ημ/νια: 21/01/2021 11:55:13
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΜΞ2ΩΡΚ-Α9Β
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020

πριν από 11 ώρες 27 λεπτά
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020
Ημ/νια: 21/01/2021 11:14:39
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΤΩ0ΩΡΚ-247
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό

πριν από 11 ώρες 27 λεπτά
Θέμα: Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό
Ημ/νια: 21/01/2021 09:43:28
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Κ5ΩΩΡΚ-1Κ7
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 24/2021 με Θέμα: «Ορισμός υπαλλήλου ως μέλος της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής του Δήμου».

Πέμ, 21/01/2021 - 02:30
Θέμα: Α Π Ο Φ Α Σ Η ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 24/2021 με Θέμα: «Ορισμός υπαλλήλου ως μέλος της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής του Δήμου».
Ημ/νια: 20/01/2021 15:28:22
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΡΨ89ΩΡΚ-2ΧΝ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 25/2020 με Θέμα: «Τροποποίηση της υπ’αριθμ.705/12029/19-11-2020 απόφασης Δημάρχου ως προς το σκέλος: Α.Ι.4.θ περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον υπάλληλο του Δήμου κ. Κοπατσάρη Δήμο και ανάκλησή της ως προς αυτό».

Πέμ, 21/01/2021 - 02:30
Θέμα: Α Π Ο Φ Α Σ Η ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 25/2020 με Θέμα: «Τροποποίηση της υπ’αριθμ.705/12029/19-11-2020 απόφασης Δημάρχου ως προς το σκέλος: Α.Ι.4.θ περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον υπάλληλο του Δήμου κ. Κοπατσάρη Δήμο και ανάκλησή της ως προς αυτό».
Ημ/νια: 20/01/2021 14:51:35
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΥΦ4ΩΡΚ-ΟΘ2
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ μηνός Φεβρουαρίου 2021

Πέμ, 21/01/2021 - 02:30
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ μηνός Φεβρουαρίου 2021
Ημ/νια: 20/01/2021 14:24:24
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΟΜΕΩΡΚ-ΧΔ2
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ μηνός Φεβρουαρίου 2021

Πέμ, 21/01/2021 - 02:30
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ μηνός Φεβρουαρίου 2021
Ημ/νια: 20/01/2021 14:24:09
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΩΨΨΩΡΚ-ΗΣΝ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ μηνός Φεβρουαρίου 2021

Πέμ, 21/01/2021 - 02:30
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ μηνός Φεβρουαρίου 2021
Ημ/νια: 20/01/2021 14:24:02
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Ν71ΩΡΚ-Λ34
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ μηνός Φεβρουαρίου 2021

Πέμ, 21/01/2021 - 02:30
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ μηνός Φεβρουαρίου 2021
Ημ/νια: 20/01/2021 14:23:55
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΩ4ΧΩΡΚ-97Η
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ μηνός Φεβρουαρίου 2021

Πέμ, 21/01/2021 - 02:30
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ μηνός Φεβρουαρίου 2021
Ημ/νια: 20/01/2021 14:23:48
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ3Ζ7ΩΡΚ-ΤΙΟ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΟΚΤΑΜΗΝΟ) μηνός Δεκεμβρίου 2020

Τετ, 20/01/2021 - 02:30
Θέμα: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΟΚΤΑΜΗΝΟ) μηνός Δεκεμβρίου 2020
Ημ/νια: 19/01/2021 14:06:36
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΧΝΟΩΡΚ-35Χ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ. ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020

Τετ, 20/01/2021 - 02:30
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ. ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020
Ημ/νια: 19/01/2021 13:34:32
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9Δ4ΗΩΡΚ-4ΒΣ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020

Τετ, 20/01/2021 - 02:30
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020
Ημ/νια: 19/01/2021 13:13:56
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 675ΣΩΡΚ-ΖΗΧ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου για κλείσιμο σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 19-1-21

Τετ, 20/01/2021 - 02:30
Θέμα: Απόφαση Δημάρχου για κλείσιμο σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 19-1-21
Ημ/νια: 19/01/2021 12:12:23
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΖΠΘΩΡΚ-3ΜΛ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com