Κοινωφελής Επιχείρηση Δ. Ζαγοράς−Μουρεσίου

Εγγραφή στο Ροή Κοινωφελής Επιχείρηση Δ. Ζαγοράς−Μουρεσίου
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 2 ώρες 58 λεπτά

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 43Β ΓΙΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018

Τετ, 24/04/2019 - 02:30
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 43Β ΓΙΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018
Ημ/νια: 23/04/2019 11:32:33
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Κ98ΟΞΩΓ-ΞΦΔ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 42Β ΓΙΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018

Τετ, 24/04/2019 - 02:30
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 42Β ΓΙΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018
Ημ/νια: 23/04/2019 11:30:22
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ490ΟΞΩΓ-Θ7Π
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 41Β

Τετ, 24/04/2019 - 02:30
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 41Β
Ημ/νια: 23/04/2019 11:27:14
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ0Ρ6ΟΞΩΓ-ΤΨΗ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 40Β

Τετ, 24/04/2019 - 02:30
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 40Β
Ημ/νια: 23/04/2019 11:25:04
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΗΠ5ΟΞΩΓ-4ΦΓ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 39Β

Τετ, 24/04/2019 - 02:30
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 39Β
Ημ/νια: 23/04/2019 11:21:58
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΓΡΑΟΞΩΓ-667
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λήψη απόφασης περί ορισµού δικηγόρου για υπόθεση της Κ.Ε.∆Η.ΖΑ.Μ.

Παρ, 29/03/2019 - 02:30
Θέμα: Λήψη απόφασης περί ορισµού δικηγόρου για υπόθεση της Κ.Ε.∆Η.ΖΑ.Μ.
Ημ/νια: 28/03/2019 19:53:59
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω5ΔΑΟΞΩΓ-ΟΞΧ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λήψη απόφασης περί ορισµού δικηγόρου για υπόθεση της Κ.Ε.∆Η.ΖΑ.Μ

Παρ, 29/03/2019 - 02:30
Θέμα: Λήψη απόφασης περί ορισµού δικηγόρου για υπόθεση της Κ.Ε.∆Η.ΖΑ.Μ
Ημ/νια: 28/03/2019 19:51:23
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΘ35ΟΞΩΓ-4ΞΝ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση πινάκων μεσοπρόθεσμων προβλέψεων του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ) 2020-2023, κατόπιν του υπ. αριθμ. πρωτ. οικ. 18248/13-03-2019 εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών.

Παρ, 29/03/2019 - 02:30
Θέμα: Έγκριση πινάκων μεσοπρόθεσμων προβλέψεων του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ) 2020-2023, κατόπιν του υπ. αριθμ. πρωτ. οικ. 18248/13-03-2019 εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών.
Ημ/νια: 28/03/2019 11:59:16
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω1ΒΟΟΞΩΓ-Κ7Η
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λήψη απόφασης περί αποστολής αιτήματος της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου μας προς την Γεν. Γραμ. Αθλητισμού για την έγκριση θέσεων Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.) στο πλαίσιο των Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο.), περιόδου 2019-2020.

Παρ, 29/03/2019 - 02:30
Θέμα: Λήψη απόφασης περί αποστολής αιτήματος της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου μας προς την Γεν. Γραμ. Αθλητισμού για την έγκριση θέσεων Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.) στο πλαίσιο των Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο.), περιόδου 2019-2020.
Ημ/νια: 28/03/2019 11:56:08
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΡΔ4ΟΞΩΓ-0Δ3
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 38Β ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΡΑΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ 11-12/2018 ΔΟΜΗΣ ΖΑΓΟΡΑΣ

Πέμ, 28/03/2019 - 02:30
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 38Β ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΡΑΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ 11-12/2018 ΔΟΜΗΣ ΖΑΓΟΡΑΣ
Ημ/νια: 27/03/2019 08:06:07
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΑΤΟΟΞΩΓ-0ΙΙ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 37Β ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΡΑΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ 11-12/2018 ΔΟΜΗΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

Πέμ, 28/03/2019 - 02:30
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 37Β ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΡΑΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ 11-12/2018 ΔΟΜΗΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
Ημ/νια: 27/03/2019 08:03:10
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΦΑΛΟΞΩΓ-Ν8Ρ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 36Β ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΡΑΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ 9-10/2018 ΔΟΜΗΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

Πέμ, 28/03/2019 - 02:30
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 36Β ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΡΑΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ 9-10/2018 ΔΟΜΗΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
Ημ/νια: 27/03/2019 08:00:28
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω2ΜΕΟΞΩΓ-ΒΒ6
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 35Β ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΡΑΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ 9-10/2018 ΔΟΜΗ ΖΑΓΟΡΑΣ

Πέμ, 28/03/2019 - 02:30
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 35Β ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΡΑΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ 9-10/2018 ΔΟΜΗ ΖΑΓΟΡΑΣ
Ημ/νια: 27/03/2019 07:54:59
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΓΔΨΟΞΩΓ-ΟΞ1
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 34Β ΓΙΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018

Πέμ, 28/03/2019 - 02:30
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 34Β ΓΙΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018
Ημ/νια: 27/03/2019 07:49:00
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΡΑ0ΟΞΩΓ-9ΓΠ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 33Β ΓΙΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΟΜΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018

Πέμ, 28/03/2019 - 02:30
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 33Β ΓΙΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΟΜΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018
Ημ/νια: 27/03/2019 07:45:30
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΔΜΥΟΞΩΓ-Κ1Α
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com