Κοινωφελής Επιχείρηση Δ. Ζαγοράς−Μουρεσίου

Εγγραφή στο Ροή Κοινωφελής Επιχείρηση Δ. Ζαγοράς−Μουρεσίου
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 11 ώρες 28 λεπτά

ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ Κ.Α.Ε 02-00-6612

Παρ, 23/04/2021 - 03:15
Θέμα: ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ Κ.Α.Ε 02-00-6612
Ημ/νια: 22/04/2021 13:09:37
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω3ΙΦΟΞΩΓ-ΨΤΗ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ Κ.Α.Ε 02-80-8311

Παρ, 23/04/2021 - 03:15
Θέμα: ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ Κ.Α.Ε 02-80-8311
Ημ/νια: 22/04/2021 12:36:43
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 94ΗΜΟΞΩΓ-7Α9
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λήψη απόφασης σχετικά με ορισμό προβλεπόμενων επιτροπών έργων και προμηθειών για το έτος 2021

Σάβ, 13/03/2021 - 03:15
Θέμα: Λήψη απόφασης σχετικά με ορισμό προβλεπόμενων επιτροπών έργων και προμηθειών για το έτος 2021
Ημ/νια: 12/03/2021 10:41:31
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 669ΝΟΞΩΓ-ΒΩ1
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λήψη απόφασης σχετικά με ορισμό προβλεπόμενων επιτροπών έργων και προμηθειών για το έτος 2021.

Σάβ, 27/02/2021 - 03:15
Θέμα: Λήψη απόφασης σχετικά με ορισμό προβλεπόμενων επιτροπών έργων και προμηθειών για το έτος 2021.
Ημ/νια: 26/02/2021 13:21:12
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Π33ΟΞΩΓ-ΗΔΝ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λήψη απόφασης περί ανατροπής αναλήψεων υποχρεώσεων οικ. έτους 2020.

Σάβ, 20/02/2021 - 12:19
Θέμα: Λήψη απόφασης περί ανατροπής αναλήψεων υποχρεώσεων οικ. έτους 2020.
Ημ/νια: 05/02/2021 14:27:08
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΚ55ΟΞΩΓ-ΡΝ3
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λήψη απόφασης περί ορισμού προμηθευτών των προγραμμάτων «Βοήθεια στο Σπίτι» και «Βρεφονηπιακών Σταθμών» για το έτος 2021.

Σάβ, 20/02/2021 - 12:19
Θέμα: Λήψη απόφασης περί ορισμού προμηθευτών των προγραμμάτων «Βοήθεια στο Σπίτι» και «Βρεφονηπιακών Σταθμών» για το έτος 2021.
Ημ/νια: 05/02/2021 11:18:24
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΝ0ΥΟΞΩΓ-649
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λήψη απόφασης περί κατάρτιση και ψήφιση Ετήσιου Σχεδίου Δράσης έτους 2021.

Σάβ, 20/02/2021 - 12:19
Θέμα: Λήψη απόφασης περί κατάρτιση και ψήφιση Ετήσιου Σχεδίου Δράσης έτους 2021.
Ημ/νια: 05/02/2021 11:13:29
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΟ61ΟΞΩΓ-ΟΒ8
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαίσιου Δράσης (ΟΠΔ) της Κ.Ε.ΔΗ.ΖΑ.Μ. για το έτος 2021.

Σάβ, 20/02/2021 - 12:19
Θέμα: Λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαίσιου Δράσης (ΟΠΔ) της Κ.Ε.ΔΗ.ΖΑ.Μ. για το έτος 2021.
Ημ/νια: 29/01/2021 14:06:46
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΩ19ΟΞΩΓ-4ΝΛ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Πρόσκληση 2ης Τακτικής Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σάβ, 20/02/2021 - 12:19
Θέμα: Πρόσκληση 2ης Τακτικής Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου.
Ημ/νια: 25/01/2021 13:56:30
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΥΨ8ΟΞΩΓ-ΗΕΘ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση Προϋπολογισμού της Κ.Ε.ΔΗ.ΖΑ.Μ. για το έτος 2021.

Σάβ, 20/02/2021 - 12:19
Θέμα: Λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση Προϋπολογισμού της Κ.Ε.ΔΗ.ΖΑ.Μ. για το έτος 2021.
Ημ/νια: 21/01/2021 14:07:01
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΙΦ7ΟΞΩΓ-ΠΨΟ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Πρόσκληση 1ης Τακτικής Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σάβ, 20/02/2021 - 12:19
Θέμα: Πρόσκληση 1ης Τακτικής Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου.
Ημ/νια: 15/01/2021 13:29:48
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΕΟΖΟΞΩΓ-Γ4Κ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 67Β ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ 07/2020

Σάβ, 20/02/2021 - 12:19
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 67Β ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ 07/2020
Ημ/νια: 31/12/2020 22:38:05
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ρ1Η8ΟΞΩΓ-5ΘΡ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 66Β ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ 07/2020

Σάβ, 20/02/2021 - 12:19
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 66Β ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ 07/2020
Ημ/νια: 31/12/2020 22:35:07
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΕΠΕΓΟΞΩΓ-ΠΙ0
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 65Β

Σάβ, 20/02/2021 - 12:19
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 65Β
Ημ/νια: 31/12/2020 22:31:16
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΝΨΜΟΞΩΓ-ΝΤΧ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com