Κοινωφελής Επιχείρηση Δ. Ζαγοράς−Μουρεσίου

Εγγραφή στο Ροή Κοινωφελής Επιχείρηση Δ. Ζαγοράς−Μουρεσίου
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 10 ώρες 27 λεπτά

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 22Β

Παρ, 21/05/2021 - 03:15
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 22Β
Ημ/νια: 20/05/2021 11:27:22
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 67Α4ΟΞΩΓ-ΧΧ6
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 21Β

Παρ, 21/05/2021 - 03:15
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 21Β
Ημ/νια: 20/05/2021 11:24:45
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΥΞΧΟΞΩΓ-Ψ79
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 20Β

Παρ, 21/05/2021 - 03:15
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 20Β
Ημ/νια: 20/05/2021 11:21:43
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ52ΙΟΞΩΓ-Β1Μ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 19Β

Παρ, 21/05/2021 - 03:15
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 19Β
Ημ/νια: 20/05/2021 11:19:11
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 64ΥΠΟΞΩΓ-Π5Ξ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΕ 02-00-6111

Παρ, 21/05/2021 - 03:15
Θέμα: ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΕ 02-00-6111
Ημ/νια: 20/05/2021 11:14:40
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΧΒΧΟΞΩΓ-ΛΙΧ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Παροχή εξουσιοδότησης και ειδικής εντολής στον δικηγόρο Βόλου Γεώργιο Καλτσογιάννη του Νικολάου με ΑΜ ΔΣΒ 397, κάτοικο Βόλου, να παρασταθεί ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Βόλου, για να εκπροσωπήσει την επιχείρηση ΚΕΔΗΖΑΜ κατά τη...

Τρί, 11/05/2021 - 03:15
Θέμα: Παροχή εξουσιοδότησης και ειδικής εντολής στον δικηγόρο Βόλου Γεώργιο Καλτσογιάννη του Νικολάου με ΑΜ ΔΣΒ 397, κάτοικο Βόλου, να παρασταθεί ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Βόλου, για να εκπροσωπήσει την επιχείρηση ΚΕΔΗΖΑΜ κατά τη δικάσιμο της 13-5-2021 στην ανασυζήτηση ή σε οποιαδήποτε αναβολή αυτής, να καταθέσει υπόμνημα και σχετικά έγγραφα, προς απόκρουση της υπ’ αριθ. 183/07 προσφυγής του ΙΚΑ ΕΤΑΜ κατά της 92/12/13-2-2007 απόφασης του ΤΑΕ/ΙΚΑ Βόλου και κατά του Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού του Δήμου Ζαγοράς, οργανισμός ο οποίος συγχωνεύθηκε στην Κ.Ε.Δ.Ζ. σύμφωνα με το ΦΕΚ 309/20-2-2009 και μετέπειτα στην Κ.Ε.ΔΗ.ΖΑ.Μ σύμφωνα με το ΦΕΚ 1364/16-6-2011.
Ημ/νια: 10/05/2021 11:33:45
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΜ5ΒΟΞΩΓ-ΛΛ7
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Παροχή εξουσιοδότησης και ειδικής εντολής στον δικηγόρο Βόλου Γεώργιο Καλτσογιάννη του Νικολάου με ΑΜ ΔΣΒ 397, κάτοικο Βόλου, να παρασταθεί ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Βόλου, για να εκπροσωπήσει την επιχείρηση ΚΕΔΗΖΑΜ κατά τη...

Παρ, 07/05/2021 - 03:15
Θέμα: Παροχή εξουσιοδότησης και ειδικής εντολής στον δικηγόρο Βόλου Γεώργιο Καλτσογιάννη του Νικολάου με ΑΜ ΔΣΒ 397, κάτοικο Βόλου, να παρασταθεί ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Βόλου, για να εκπροσωπήσει την επιχείρηση ΚΕΔΗΖΑΜ κατά τη δικάσιμο της 13-5-2021 στην ανασυζήτηση ή σε οιαδήποτε αναβολή αυτής, να καταθέσει υπόμνημα και σχετικά έγγραφα, προς απόκρουση της υπ’ αριθ. 183/07 προσφυγής του ΙΚΑ ΕΤΑΜ κατά της 92/12/13-2-2007 απόφασης του ΤΑΕ/ΙΚΑ Βόλου και κατά του Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού του Δήμου Ζαγοράς, οργανισμός ο οποίος συγχωνεύθηκε στην Κ.Ε.Δ.Ζ. σύμφωνα με το ΦΕΚ 309/20-2-2009 και μετέπειτα στην Κ.Ε.ΔΗ.ΖΑ.Μ σύμφωνα με το ΦΕΚ 1364/16-6-2011.
Ημ/νια: 06/05/2021 10:58:26
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΓΤΧΟΞΩΓ-Ψ2Ψ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 18Β

Τρί, 27/04/2021 - 03:15
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 18Β
Ημ/νια: 26/04/2021 20:01:53
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω1Φ4ΟΞΩΓ-92Α
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 17Β

Τρί, 27/04/2021 - 03:15
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 17Β
Ημ/νια: 26/04/2021 20:00:05
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΕΕΣΑΟΞΩΓ-2Α3
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 16Β

Τρί, 27/04/2021 - 03:15
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 16Β
Ημ/νια: 26/04/2021 19:57:08
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΦΡΕΟΞΩΓ-3Φ2
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 15Β

Τρί, 27/04/2021 - 03:15
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 15Β
Ημ/νια: 26/04/2021 19:53:13
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΨΥ6ΟΞΩΓ-ΖΦΙ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 14Β

Τρί, 27/04/2021 - 03:15
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 14Β
Ημ/νια: 26/04/2021 19:51:11
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΘΧΣΟΞΩΓ-Ο02
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 13Β

Τρί, 27/04/2021 - 03:15
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 13Β
Ημ/νια: 26/04/2021 19:47:07
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 63ΣΧΟΞΩΓ-Γ6Φ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 12Β ΓΙΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020

Τρί, 27/04/2021 - 03:15
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 12Β ΓΙΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020
Ημ/νια: 26/04/2021 19:39:06
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9Β8ΩΟΞΩΓ-ΧΚΣ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 11Β ΓΙΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020

Τρί, 27/04/2021 - 03:15
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 11Β ΓΙΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020
Ημ/νια: 26/04/2021 19:30:01
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΧΔ1ΟΞΩΓ-Α9Κ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 10Β ΓΙΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020

Τρί, 27/04/2021 - 03:15
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 10Β ΓΙΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020
Ημ/νια: 26/04/2021 19:25:39
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ρ6ΜΑΟΞΩΓ-Λ4Σ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 9Β ΓΙΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020

Τρί, 27/04/2021 - 03:15
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 9Β ΓΙΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020
Ημ/νια: 26/04/2021 19:17:53
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9Γ8ΥΟΞΩΓ-ΕΔ3
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΕ 02-00-6711

Σάβ, 24/04/2021 - 03:15
Θέμα: ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΕ 02-00-6711
Ημ/νια: 23/04/2021 11:42:15
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΟ4ΙΟΞΩΓ-70Χ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ Κ.Α.Ε 02-00-6264

Παρ, 23/04/2021 - 03:15
Θέμα: ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ Κ.Α.Ε 02-00-6264
Ημ/νια: 22/04/2021 14:34:08
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΤΞΥΟΞΩΓ-3ΨΙ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΚΑΕ 02-00-6515

Παρ, 23/04/2021 - 03:15
Θέμα: ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΚΑΕ 02-00-6515
Ημ/νια: 22/04/2021 13:29:53
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΥΚΠΟΞΩΓ-ΩΨ4
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com