Δημόσια Βιβλιοθήκη Ζαγοράς

Εγγραφή στο Ροή Δημόσια Βιβλιοθήκη Ζαγοράς
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 22 ώρες 55 λεπτά

Έγκριση δαπάνης για την εξόφληση λογαριασμού της ΔΕΗ, συνολικού ποσού 142,00 €

Πέμ, 12/12/2019 - 02:30
Θέμα: Έγκριση δαπάνης για την εξόφληση λογαριασμού της ΔΕΗ, συνολικού ποσού 142,00 €
Ημ/νια: 11/12/2019 12:01:51
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 67ΤΘΟΕΠΖ-99Χ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

Πέμ, 12/12/2019 - 02:30
Θέμα: ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ
Ημ/νια: 11/12/2019 11:58:25
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΨΑΩΧΟΕΠΖ-5Ω2
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ

Πέμ, 12/12/2019 - 02:30
Θέμα: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ
Ημ/νια: 11/12/2019 11:47:33
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 7ΧΗ0ΟΕΠΖ-ΗΦΚ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αίτημα για εξόφληση λογαριασμού ΔΕΗ

Πέμ, 12/12/2019 - 02:30
Θέμα: Αίτημα για εξόφληση λογαριασμού ΔΕΗ
Ημ/νια: 11/12/2019 11:35:01
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: Ω9Γ5ΟΕΠΖ-ΟΓΝ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης, συνολικού ποσού 993,45 €

Πέμ, 12/12/2019 - 02:30
Θέμα: Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης, συνολικού ποσού 993,45 €
Ημ/νια: 11/12/2019 10:29:08
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΨΨ9ΞΟΕΠΖ-9ΝΨ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

« Έγκριση δαπάνης για την εξόφληση λογαριασμού του Ο.Τ.Ε., συνολικού ποσού 110,00 €

Πέμ, 12/12/2019 - 02:30
Θέμα: « Έγκριση δαπάνης για την εξόφληση λογαριασμού του Ο.Τ.Ε., συνολικού ποσού 110,00 €
Ημ/νια: 11/12/2019 10:27:34
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 6Υ85ΟΕΠΖ-Ο3Γ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση δαπάνης για την φιλοξενία επισκεπτών, συνολικού ποσού 359,95 €

Πέμ, 12/12/2019 - 02:30
Θέμα: Έγκριση δαπάνης για την φιλοξενία επισκεπτών, συνολικού ποσού 359,95 €
Ημ/νια: 11/12/2019 10:25:45
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 69Ν7ΟΕΠΖ-2Κ9
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση δαπάνης για υπηρεσίες λογιστικής υποστήριξης, συνολικού ποσού 104,00 €

Πέμ, 12/12/2019 - 02:30
Θέμα: Έγκριση δαπάνης για υπηρεσίες λογιστικής υποστήριξης, συνολικού ποσού 104,00 €
Ημ/νια: 11/12/2019 10:24:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: Ω6ΘΜΟΕΠΖ-ΙΞ8
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια συσκευασιών δώρου με τοπικά προϊόντα, συνολικού ποσού 50,00 €

Πέμ, 12/12/2019 - 02:30
Θέμα: Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια συσκευασιών δώρου με τοπικά προϊόντα, συνολικού ποσού 50,00 €
Ημ/νια: 11/12/2019 10:22:33
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 7Ζ3ΜΟΕΠΖ-ΜΓΟ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση δαπάνης για την παράθεση γεύματος, συνολικού ποσού 190,00 €

Πέμ, 12/12/2019 - 02:30
Θέμα: Έγκριση δαπάνης για την παράθεση γεύματος, συνολικού ποσού 190,00 €
Ημ/νια: 11/12/2019 10:20:57
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 623ΒΟΕΠΖ-ΒΓΘ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Νομιμοποίηση διαχειριστή λογαριασμού της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ζαγοράς

Τετ, 11/12/2019 - 02:30
Θέμα: Νομιμοποίηση διαχειριστή λογαριασμού της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ζαγοράς
Ημ/νια: 10/12/2019 10:48:21
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: Ω56ΩΟΕΠΖ-ΤΥ3
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ανάθεση για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ζαγοράς

Σάβ, 30/11/2019 - 02:30
Θέμα: Ανάθεση για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ζαγοράς
Ημ/νια: 29/11/2019 09:45:58
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΩΠ44ΟΕΠΖ-ΡΕΠ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ανάθεση για την δαπάνη φιλοξενίας για τις ανάγκες της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ζαγοράς

Σάβ, 30/11/2019 - 02:30
Θέμα: Ανάθεση για την δαπάνη φιλοξενίας για τις ανάγκες της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ζαγοράς
Ημ/νια: 29/11/2019 09:44:31
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 6ΔΒΑΟΕΠΖ-Ρ4Α
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ανάθεση για την δαπάνη παράθεσης γεύματος για τις ανάγκες της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ζαγοράς

Σάβ, 30/11/2019 - 02:30
Θέμα: Ανάθεση για την δαπάνη παράθεσης γεύματος για τις ανάγκες της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ζαγοράς
Ημ/νια: 29/11/2019 09:42:52
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: Ω97ΡΟΕΠΖ-ΑΦΕ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ανάθεση για την εξόφληση υπηρεσιών λογιστικής υποστηριξης για τις ανάγκες της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ζαγοράς

Σάβ, 30/11/2019 - 02:30
Θέμα: Ανάθεση για την εξόφληση υπηρεσιών λογιστικής υποστηριξης για τις ανάγκες της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ζαγοράς
Ημ/νια: 29/11/2019 09:41:01
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΩΓΝ7ΟΕΠΖ-Τ1Ζ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ανάθεση για την προμήθεια συσκευασιών δώρου με τοπικά προϊόντα για τις ανάγκες της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ζαγοράς

Σάβ, 30/11/2019 - 02:30
Θέμα: Ανάθεση για την προμήθεια συσκευασιών δώρου με τοπικά προϊόντα για τις ανάγκες της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ζαγοράς
Ημ/νια: 29/11/2019 09:39:27
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 6568ΟΕΠΖ-9Ν5
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος για την δαπάνη παράθεσης γεύματος

Σάβ, 30/11/2019 - 02:30
Θέμα: Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος για την δαπάνη παράθεσης γεύματος
Ημ/νια: 29/11/2019 08:59:48
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 6Β7ΥΟΕΠΖ-ΩΞ7
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση Πρωτογενούς αιτήματος για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης

Σάβ, 30/11/2019 - 02:30
Θέμα: Έγκριση Πρωτογενούς αιτήματος για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης
Ημ/νια: 29/11/2019 08:58:17
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 6ΔΤ9ΟΕΠΖ-Λ4Ζ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος για την εξόφληση λογαριασμού του ΟΤΕ

Σάβ, 30/11/2019 - 02:30
Θέμα: Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος για την εξόφληση λογαριασμού του ΟΤΕ
Ημ/νια: 29/11/2019 08:56:56
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 6Τ0ΠΟΕΠΖ-9Β9
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος για την δαπάνη φιλοξενίας

Σάβ, 30/11/2019 - 02:30
Θέμα: Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος για την δαπάνη φιλοξενίας
Ημ/νια: 29/11/2019 08:55:08
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 6ΛΜΣΟΕΠΖ-ΜΗΕ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com