Δημόσια Βιβλιοθήκη Ζαγοράς

Εγγραφή στο Ροή Δημόσια Βιβλιοθήκη Ζαγοράς
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 14 ώρες 28 λεπτά

Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια βιβλίων, συνολικού ποσού 999,50

Πέμ, 30/07/2020 - 02:30
Θέμα: Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια βιβλίων, συνολικού ποσού 999,50
Ημ/νια: 29/07/2020 12:31:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 6Ρ0ΜΟΕΠΖ-ΞΙΥ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ειδών καθαριότητας, συνολικού ποσού 899,96

Πέμ, 30/07/2020 - 02:30
Θέμα: Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ειδών καθαριότητας, συνολικού ποσού 899,96
Ημ/νια: 29/07/2020 12:29:21
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 677ΡΟΕΠΖ-ΤΗΚ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση δαπάνης για την εξόφληση λογαριασμού του Ο.Τ.Ε., συνολικού ποσού 153,50

Πέμ, 30/07/2020 - 02:30
Θέμα: Έγκριση δαπάνης για την εξόφληση λογαριασμού του Ο.Τ.Ε., συνολικού ποσού 153,50
Ημ/νια: 29/07/2020 12:27:29
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΨΝΑ3ΟΕΠΖ-1ΜΩ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση δαπάνης για την εξόφληση λογαριασμού της ΔΕΗ, συνολικού ποσού 333,00

Πέμ, 30/07/2020 - 02:30
Θέμα: Έγκριση δαπάνης για την εξόφληση λογαριασμού της ΔΕΗ, συνολικού ποσού 333,00
Ημ/νια: 29/07/2020 12:24:08
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: Ω5ΥΚΟΕΠΖ-ΒΛΖ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση δαπάνης για την απολύμανση των χώρων της Βιβλιοθήκης, συνολικού ποσού 99,20

Πέμ, 30/07/2020 - 02:30
Θέμα: Έγκριση δαπάνης για την απολύμανση των χώρων της Βιβλιοθήκης, συνολικού ποσού 99,20
Ημ/νια: 29/07/2020 10:42:16
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΩΩΠΛΟΕΠΖ-9ΑΠ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση δαπάνης για την προμήεθαι γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου, συνολικού ποσού 800,00

Πέμ, 30/07/2020 - 02:30
Θέμα: Έγκριση δαπάνης για την προμήεθαι γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου, συνολικού ποσού 800,00
Ημ/νια: 29/07/2020 10:37:32
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: Ω00ΘΟΕΠΖ-ΞΓΜ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών, συνολικού ποσού 69,00 €

Πέμ, 30/07/2020 - 02:30
Θέμα: Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών, συνολικού ποσού 69,00 €
Ημ/νια: 29/07/2020 10:35:21
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΨΞΜΒΟΕΠΖ-Φ1Α
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Πρακτικό έγκρισης δαπανών τρεχουσών αναγκών

Πέμ, 30/07/2020 - 02:30
Θέμα: Πρακτικό έγκρισης δαπανών τρεχουσών αναγκών
Ημ/νια: 29/07/2020 10:27:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 6ΗΝ8ΟΕΠΖ-0Ξ2
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ανάθεση για την προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών για τις ανάγκες της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ζαγοράς

Τρί, 21/07/2020 - 02:30
Θέμα: Ανάθεση για την προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών για τις ανάγκες της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ζαγοράς
Ημ/νια: 20/07/2020 12:06:46
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 942ΠΟΕΠΖ-ΦΙΡ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ανάθεση για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ζαγοράς

Τρί, 21/07/2020 - 02:30
Θέμα: Ανάθεση για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ζαγοράς
Ημ/νια: 20/07/2020 12:05:19
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΩΗ7ΒΟΕΠΖ-90Α
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ανάθεση για την προμήθεια γραφικής ύλης για τις ανάγκες της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ζαγοράς

Τρί, 21/07/2020 - 02:30
Θέμα: Ανάθεση για την προμήθεια γραφικής ύλης για τις ανάγκες της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ζαγοράς
Ημ/νια: 20/07/2020 12:03:49
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΨΞΠΒΟΕΠΖ-ΥΙ5
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ανάθεση για την προμήθεια βιβλίων για τις ανάγκες της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ζαγοράς

Τρί, 21/07/2020 - 02:30
Θέμα: Ανάθεση για την προμήθεια βιβλίων για τις ανάγκες της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ζαγοράς
Ημ/νια: 20/07/2020 12:02:08
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΩΔ11ΟΕΠΖ-Π6Η
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ανάθεση για την απολύμανση των χώρων της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ζαγοράς

Τρί, 21/07/2020 - 02:30
Θέμα: Ανάθεση για την απολύμανση των χώρων της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ζαγοράς
Ημ/νια: 20/07/2020 12:00:23
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: Ψ0ΘΓΟΕΠΖ-ΘΥΝ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος για την προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών

Τρί, 21/07/2020 - 02:30
Θέμα: Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος για την προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών
Ημ/νια: 20/07/2020 10:12:53
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 600ΞΟΕΠΖ-ΧΘΗ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος για την ειδών καθαριότητας

Τρί, 21/07/2020 - 02:30
Θέμα: Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος για την ειδών καθαριότητας
Ημ/νια: 20/07/2020 10:10:53
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΩΕ09ΟΕΠΖ-ΞΦΓ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος για την εξόφληση λογαριασμού της ΔΕΗ

Τρί, 21/07/2020 - 02:30
Θέμα: Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος για την εξόφληση λογαριασμού της ΔΕΗ
Ημ/νια: 20/07/2020 10:08:43
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: Ω7ΦΔΟΕΠΖ-ΞΣΒ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος για την προμήθεια γραφικής ύλης

Τρί, 21/07/2020 - 02:30
Θέμα: Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος για την προμήθεια γραφικής ύλης
Ημ/νια: 20/07/2020 10:07:01
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΩΩΟΧΟΕΠΖ-ΩΔΘ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος για την προμήθεια βιβλίων

Τρί, 21/07/2020 - 02:30
Θέμα: Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος για την προμήθεια βιβλίων
Ημ/νια: 20/07/2020 10:04:57
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΩΑΨ6ΟΕΠΖ-ΞΩΑ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ΚΑΕ 7112

Παρ, 10/07/2020 - 02:30
Θέμα: Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ΚΑΕ 7112
Ημ/νια: 09/07/2020 12:08:48
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΩΓΔΡΟΕΠΖ-ΦΗ6
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ΚΑΕ 1381

Παρ, 10/07/2020 - 02:30
Θέμα: Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ΚΑΕ 1381
Ημ/νια: 09/07/2020 12:07:36
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 6Ι4ΣΟΕΠΖ-1ΨΕ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com