Δημόσια Βιβλιοθήκη Ζαγοράς

Εγγραφή στο Ροή Δημόσια Βιβλιοθήκη Ζαγοράς
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 22 ώρες 21 λεπτά

Αίτημα για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης

Παρ, 13/11/2020 - 02:30
Θέμα: Αίτημα για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης
Ημ/νια: 12/11/2020 10:04:55
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΩΜΟΛΟΕΠΖ-7Ο2
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αίτημα για την εξόφληση λογαριασμού ΟΤΕ

Παρ, 13/11/2020 - 02:30
Θέμα: Αίτημα για την εξόφληση λογαριασμού ΟΤΕ
Ημ/νια: 12/11/2020 10:03:09
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΩΣΤΑΟΕΠΖ-5ΙΚ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΚΑΕ 1611 Τ.Π. 2020

Παρ, 06/11/2020 - 02:30
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΚΑΕ 1611 Τ.Π. 2020
Ημ/νια: 05/11/2020 10:55:39
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΨΠΩΞΟΕΠΖ-ΞΘΠ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΚΑΕ 1611 Τ.Π. 2020

Παρ, 06/11/2020 - 02:30
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΚΑΕ 1611 Τ.Π. 2020
Ημ/νια: 05/11/2020 10:49:36
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 6ΘΙ2ΟΕΠΖ-ΒΘ9
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΚΑΕ 0842 Τ.Π. 2020

Παρ, 06/11/2020 - 02:30
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΚΑΕ 0842 Τ.Π. 2020
Ημ/νια: 05/11/2020 10:45:50
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: Ψ08ΧΟΕΠΖ-Υ6Τ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΚΑΕ 0832 Τ.Π. 2020

Παρ, 06/11/2020 - 02:30
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΚΑΕ 0832 Τ.Π. 2020
Ημ/νια: 05/11/2020 10:36:48
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 64ΡΞΟΕΠΖ-2ΞΧ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΚΑΕ 9499(γ) ΠΔΕ 2020

Παρ, 06/11/2020 - 02:30
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΚΑΕ 9499(γ) ΠΔΕ 2020
Ημ/νια: 05/11/2020 10:31:34
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΨΘΟΑΟΕΠΖ-ΒΟΟ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΚΑΕ 9499(γ) ΠΔΕ 2020

Παρ, 06/11/2020 - 02:30
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΚΑΕ 9499(γ) ΠΔΕ 2020
Ημ/νια: 05/11/2020 10:24:26
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΩΘΚΜΟΕΠΖ-ΨΒΖ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Παρ, 06/11/2020 - 02:30
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 05/11/2020 10:13:12
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 6Π23ΟΕΠΖ-96Ε
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΚΑΕ 0832 Τ.Π. 2020

Παρ, 06/11/2020 - 02:30
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΚΑΕ 0832 Τ.Π. 2020
Ημ/νια: 05/11/2020 10:08:36
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: Ω5ΥΟΟΕΠΖ-ΗΕΖ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Κατάσταση εκτέλεσης προϋπολογισμού Οκτωβρίου 2020

Πέμ, 05/11/2020 - 02:30
Θέμα: Κατάσταση εκτέλεσης προϋπολογισμού Οκτωβρίου 2020
Ημ/νια: 04/11/2020 08:36:08
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 62ΙΒΟΕΠΖ-649
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Κατάσταση εκτέλεσης προϋπολογισμού μηνός Σεπτεμβρίου 2020

Παρ, 09/10/2020 - 02:30
Θέμα: Κατάσταση εκτέλεσης προϋπολογισμού μηνός Σεπτεμβρίου 2020
Ημ/νια: 08/10/2020 09:42:17
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 6ΓΠΣΟΕΠΖ-ΧΧ4
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Υποβολή 1ης Τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020

Τρί, 06/10/2020 - 02:30
Θέμα: Υποβολή 1ης Τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020
Ημ/νια: 05/10/2020 10:05:06
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΨΗΨΤΟΕΠΖ-ΛΤ8
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Κατάσταση εκτέλεσης προϋπολογισμού μηνός Αυγούστου 2020

Σάβ, 12/09/2020 - 02:30
Θέμα: Κατάσταση εκτέλεσης προϋπολογισμού μηνός Αυγούστου 2020
Ημ/νια: 11/09/2020 09:02:48
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: Ω23ΔΟΕΠΖ-ΨΨΔ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΣΥΜΒΑΣΗ: Ανάθεση για την προμήθεια βιβλιογραφικών εγγραφών για τις ανάγκες της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ζαγοράς

Παρ, 28/08/2020 - 02:30
Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ: Ανάθεση για την προμήθεια βιβλιογραφικών εγγραφών για τις ανάγκες της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ζαγοράς
Ημ/νια: 27/08/2020 08:54:51
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: Ω5ΔΕΟΕΠΖ-59Π
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ένταλμα πληρωμής για την συντήρηση πυροσβεστήρων

Παρ, 21/08/2020 - 02:30
Θέμα: Ένταλμα πληρωμής για την συντήρηση πυροσβεστήρων
Ημ/νια: 20/08/2020 09:11:35
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΨΠΤΙΟΕΠΖ-1ΚΧ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση δαπάνης για την συντήρηση των πυροσβεστήρων της Βιβλιοθήκης, συνολικού ποσού 245,52 €

Παρ, 21/08/2020 - 02:30
Θέμα: Έγκριση δαπάνης για την συντήρηση των πυροσβεστήρων της Βιβλιοθήκης, συνολικού ποσού 245,52 €
Ημ/νια: 20/08/2020 08:58:02
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΩΡΨ1ΟΕΠΖ-ΛΔ8
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Πρακτικό έγκρισης εξόφλησης δαπανών της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Τακτικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020

Παρ, 21/08/2020 - 02:30
Θέμα: Πρακτικό έγκρισης εξόφλησης δαπανών της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Τακτικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020
Ημ/νια: 20/08/2020 08:56:02
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΩΡΛΖΟΕΠΖ-ΕΛΞ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόσπασμα πρακτικού 12/18-08-2020 για έγκριση πρωτογενούς αιτήματος

Τετ, 19/08/2020 - 02:30
Θέμα: Απόσπασμα πρακτικού 12/18-08-2020 για έγκριση πρωτογενούς αιτήματος
Ημ/νια: 18/08/2020 09:00:15
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΩΑΜ0ΟΕΠΖ-ΒΕΜ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ανάθεση για την συντήρηση των πυροσβεστήρων της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ζαγοράς

Τετ, 19/08/2020 - 02:30
Θέμα: Ανάθεση για την συντήρηση των πυροσβεστήρων της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ζαγοράς
Ημ/νια: 18/08/2020 08:58:26
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΩΚ66ΟΕΠΖ-ΓΗ2
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com