Δημόσια Βιβλιοθήκη Ζαγοράς

Εγγραφή στο Ροή Δημόσια Βιβλιοθήκη Ζαγοράς
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 17 ώρες 6 λεπτά

Απόσπασμα Πράξης 20/21-12-2020 έγκρισης πρωτογενών αιτημάτων για τις τρέχουσες δαπάνες τακτικού προϋπολογισμού

Τρί, 22/12/2020 - 02:30
Θέμα: Απόσπασμα Πράξης 20/21-12-2020 έγκρισης πρωτογενών αιτημάτων για τις τρέχουσες δαπάνες τακτικού προϋπολογισμού
Ημ/νια: 21/12/2020 08:43:48
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΩΜΔΞΟΕΠΖ-ΦΧΙ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση Πρωτογενούς αιτήματος για την προμήθεια βιβλιογραφικών εγγραφών

Τρί, 22/12/2020 - 02:30
Θέμα: Έγκριση Πρωτογενούς αιτήματος για την προμήθεια βιβλιογραφικών εγγραφών
Ημ/νια: 21/12/2020 08:34:40
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 6Π63ΟΕΠΖ-ΔΩΓ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΚΑΕ 0889

Τρί, 22/12/2020 - 02:30
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΚΑΕ 0889
Ημ/νια: 21/12/2020 07:58:31
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΩΜ9ΜΟΕΠΖ-Ν1Φ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΚΑΕ 0831

Τρί, 22/12/2020 - 02:30
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΚΑΕ 0831
Ημ/νια: 21/12/2020 07:57:00
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 6ΔΙ9ΟΕΠΖ-ΥΘ1
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αίτημα για την προμήθεια βιβλιογραφικών εγγραφών

Τρί, 22/12/2020 - 02:30
Θέμα: Αίτημα για την προμήθεια βιβλιογραφικών εγγραφών
Ημ/νια: 21/12/2020 07:47:54
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 62ΑΨΟΕΠΖ-Γ9Λ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αίτημα για εξόφληση ταχυδρομικών τελών

Τρί, 22/12/2020 - 02:30
Θέμα: Αίτημα για εξόφληση ταχυδρομικών τελών
Ημ/νια: 21/12/2020 07:45:06
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 6Κ1ΝΟΕΠΖ-ΚΔ6
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αίτημα για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης

Τρί, 22/12/2020 - 02:30
Θέμα: Αίτημα για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης
Ημ/νια: 21/12/2020 07:43:46
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: Ω6ΕΩΟΕΠΖ-ΣΡΓ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αίτημα για εξόφληση λογαριασμού ΔΕΗ

Τρί, 22/12/2020 - 02:30
Θέμα: Αίτημα για εξόφληση λογαριασμού ΔΕΗ
Ημ/νια: 21/12/2020 07:40:28
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: Ω9ΔΘΟΕΠΖ-ΦΞΠ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Κατάσταση εκτέλεσης προϋπολογισμού μηνός Νοεμβρίου 2020

Παρ, 11/12/2020 - 02:30
Θέμα: Κατάσταση εκτέλεσης προϋπολογισμού μηνός Νοεμβρίου 2020
Ημ/νια: 10/12/2020 10:19:21
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 6Μ80ΟΕΠΖ-ΑΘΖ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Εντολή πληρωμής συνολικού ποσού 150,00 ευρώ

Τρί, 08/12/2020 - 02:30
Θέμα: Εντολή πληρωμής συνολικού ποσού 150,00 ευρώ
Ημ/νια: 07/12/2020 09:57:14
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 6ΦΒΜΟΕΠΖ-5Σ4
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Εντολή πληρωμής συνολικού ποσού 852,60 ευρώ

Τρί, 08/12/2020 - 02:30
Θέμα: Εντολή πληρωμής συνολικού ποσού 852,60 ευρώ
Ημ/νια: 07/12/2020 09:55:46
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: Ω948ΟΕΠΖ-77Ν
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Εντολή πληρωμής συνολικού ποσού 282,00 ευρώ

Τρί, 08/12/2020 - 02:30
Θέμα: Εντολή πληρωμής συνολικού ποσού 282,00 ευρώ
Ημ/νια: 07/12/2020 09:53:53
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΩΥ2ΨΟΕΠΖ-Τ11
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Εντολή πληρωμής συνολικού ποσού 124,00 ευρώ

Τρί, 08/12/2020 - 02:30
Θέμα: Εντολή πληρωμής συνολικού ποσού 124,00 ευρώ
Ημ/νια: 07/12/2020 09:52:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 6ΓΡΞΟΕΠΖ-Ρ20
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Εντολή πληρωμής συνολικού ποσού 1.040,00 ευρώ

Τρί, 08/12/2020 - 02:30
Θέμα: Εντολή πληρωμής συνολικού ποσού 1.040,00 ευρώ
Ημ/νια: 07/12/2020 09:50:10
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 6ΙΝΕΟΕΠΖ-4ΘΟ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Εντολή πληρωμής συνολικού ποσού 182,28 ευρώ

Τρί, 08/12/2020 - 02:30
Θέμα: Εντολή πληρωμής συνολικού ποσού 182,28 ευρώ
Ημ/νια: 07/12/2020 09:48:13
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΩΦ61ΟΕΠΖ-Ω39
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Εντολή πλωρημής συνολικού ποσού 498,65 ευρώ

Τρί, 08/12/2020 - 02:30
Θέμα: Εντολή πλωρημής συνολικού ποσού 498,65 ευρώ
Ημ/νια: 07/12/2020 09:46:07
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΩΡΑ6ΟΕΠΖ-ΨΤΨ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Εντολή πληρωμής συνολικού ποσού 223,00 ευρώ

Τρί, 08/12/2020 - 02:30
Θέμα: Εντολή πληρωμής συνολικού ποσού 223,00 ευρώ
Ημ/νια: 07/12/2020 09:43:47
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: Ω6ΠΣΟΕΠΖ-ΖΩΟ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

« Έγκριση δαπάνης για την εξόφληση λογιστικών υπηρεσιών, συνολικού ποσού 124,00 €

Τρί, 08/12/2020 - 02:30
Θέμα: « Έγκριση δαπάνης για την εξόφληση λογιστικών υπηρεσιών, συνολικού ποσού 124,00 €
Ημ/νια: 07/12/2020 08:22:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 6ΑΔΖΟΕΠΖ-ΦΚΛ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης, συνολικού ποσού 852,60 €

Τρί, 08/12/2020 - 02:30
Θέμα: Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης, συνολικού ποσού 852,60 €
Ημ/νια: 07/12/2020 08:20:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 6ΩΡΙΟΕΠΖ-6Μ0
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ορισμός υπεύθυνου λογαριασμού έργου και χρήστη φορέα υλοποίησης των έργων του Π.Δ.Ε. της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ζαγοράς

Πέμ, 03/12/2020 - 02:30
Θέμα: Ορισμός υπεύθυνου λογαριασμού έργου και χρήστη φορέα υλοποίησης των έργων του Π.Δ.Ε. της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ζαγοράς
Ημ/νια: 02/12/2020 10:58:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 638ΓΟΕΠΖ-6ΓΜ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com