Δημόσια Βιβλιοθήκη Ζαγοράς

Εγγραφή στο Ροή Δημόσια Βιβλιοθήκη Ζαγοράς
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 10 ώρες 27 λεπτά

Κατάσταση εκτέλεσης προϋπολογισμού μηνός Φεβρουαρίου 2021

Παρ, 12/03/2021 - 03:15
Θέμα: Κατάσταση εκτέλεσης προϋπολογισμού μηνός Φεβρουαρίου 2021
Ημ/νια: 11/03/2021 12:15:56
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 6ΑΣΝΟΕΠΖ-ΒΧΗ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ανάθεση για την προμήθεια προμήθεια πληροφοριακού συστήματος αρχειακής περιγραφής για τις ανάγκες της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ζαγοράς

Πέμ, 04/03/2021 - 03:15
Θέμα: Ανάθεση για την προμήθεια προμήθεια πληροφοριακού συστήματος αρχειακής περιγραφής για τις ανάγκες της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ζαγοράς
Ημ/νια: 03/03/2021 13:34:51
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 654ΚΟΕΠΖ-ΩΛΙ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ανάθεση για την προμήθεια ολοκληρωμένου συστήματος RFID για τις ανάγκες της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ζαγοράς

Πέμ, 04/03/2021 - 03:15
Θέμα: Ανάθεση για την προμήθεια ολοκληρωμένου συστήματος RFID για τις ανάγκες της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ζαγοράς
Ημ/νια: 03/03/2021 12:40:22
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 9ΨΨ3ΟΕΠΖ-ΑΝ9
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ανάθεση για την προμήθεια πληροφοριακού συστήματος αρχειακής περιγραφής για τις ανάγκες της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ζαγοράς

Πέμ, 04/03/2021 - 03:15
Θέμα: Ανάθεση για την προμήθεια πληροφοριακού συστήματος αρχειακής περιγραφής για τις ανάγκες της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ζαγοράς
Ημ/νια: 03/03/2021 12:06:12
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: Ω0Ζ0ΟΕΠΖ-ΔΞ1
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ανάθεση για την προμήθεια ολοκληρωμένου συστήματος RFID για τις ανάγκες της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ζαγοράς

Πέμ, 04/03/2021 - 03:15
Θέμα: Ανάθεση για την προμήθεια ολοκληρωμένου συστήματος RFID για τις ανάγκες της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ζαγοράς
Ημ/νια: 03/03/2021 12:03:23
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΩΙΘΩΟΕΠΖ-ΒΨΞ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος για την προμήθεια πληροφοριακού συστήματος αρχειακής περιγραφής

Πέμ, 04/03/2021 - 03:15
Θέμα: Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος για την προμήθεια πληροφοριακού συστήματος αρχειακής περιγραφής
Ημ/νια: 03/03/2021 11:38:29
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: Ω2ΥΣΟΕΠΖ-Μ6Ο
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση Πρωτογενούς αιτήματος για την προμήθεια ολοκληρωμένου συστήματος RFID

Πέμ, 04/03/2021 - 03:15
Θέμα: Έγκριση Πρωτογενούς αιτήματος για την προμήθεια ολοκληρωμένου συστήματος RFID
Ημ/νια: 03/03/2021 11:35:52
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΨΥΤ9ΟΕΠΖ-ΦΒΓ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Πρακτικό έγκρισης πρωτογενών αιτημάτων αρ. 2/3-3-2021

Πέμ, 04/03/2021 - 03:15
Θέμα: Πρακτικό έγκρισης πρωτογενών αιτημάτων αρ. 2/3-3-2021
Ημ/νια: 03/03/2021 11:31:51
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΨΡΡ3ΟΕΠΖ-Σ2Ε
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Υποβολή Απολογισμού και Ισολογισμού χρήσης 2020

Πέμ, 04/03/2021 - 03:15
Θέμα: Υποβολή Απολογισμού και Ισολογισμού χρήσης 2020
Ημ/νια: 03/03/2021 11:18:18
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΩΣ3ΓΟΕΠΖ-ΖΥΕ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αίτημα για προμήθεια μεταπτωμένων 90.000 ψηφιακών αρχείων και δεδομένων τεκμηρίωσης

Πέμ, 25/02/2021 - 03:15
Θέμα: Αίτημα για προμήθεια μεταπτωμένων 90.000 ψηφιακών αρχείων και δεδομένων τεκμηρίωσης
Ημ/νια: 24/02/2021 12:10:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΨΒΙ6ΟΕΠΖ-9Β2
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αίτημα για την προμήθεια πληροφοριακού συστήματος αρχειακής περιγραφής – ψηφιακό αποθετήριο

Πέμ, 25/02/2021 - 03:15
Θέμα: Αίτημα για την προμήθεια πληροφοριακού συστήματος αρχειακής περιγραφής – ψηφιακό αποθετήριο
Ημ/νια: 24/02/2021 12:08:18
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΨΜΣΤΟΕΠΖ-1ΟΚ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αίτημα για την προμήθεια ολοκληρωμένου συστήματος RFID

Πέμ, 25/02/2021 - 03:15
Θέμα: Αίτημα για την προμήθεια ολοκληρωμένου συστήματος RFID
Ημ/νια: 24/02/2021 11:49:17
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΩΙ7ΝΟΕΠΖ-31Μ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ΚΑΕ 9499(γ)

Σάβ, 20/02/2021 - 12:19
Θέμα: Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ΚΑΕ 9499(γ)
Ημ/νια: 11/02/2021 11:08:44
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΩΚ8ΟΟΕΠΖ-Ζ9Ε
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ΚΑΕ 1611

Σάβ, 20/02/2021 - 12:19
Θέμα: Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ΚΑΕ 1611
Ημ/νια: 11/02/2021 11:06:31
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 6ΙΘ7ΟΕΠΖ-3ΓΕ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ΚΑΕ 0842

Σάβ, 20/02/2021 - 12:19
Θέμα: Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ΚΑΕ 0842
Ημ/νια: 11/02/2021 11:05:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: Ω8ΒΖΟΕΠΖ-97Ε
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ΚΑΕ 0832

Σάβ, 20/02/2021 - 12:19
Θέμα: Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ΚΑΕ 0832
Ημ/νια: 11/02/2021 11:03:06
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 61ΤΥΟΕΠΖ-9ΝΧ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Κατάσταση εκτέλεσης προϋπολογισμού μηνός Ιανουαρίου 2021

Σάβ, 20/02/2021 - 12:19
Θέμα: Κατάσταση εκτέλεσης προϋπολογισμού μηνός Ιανουαρίου 2021
Ημ/νια: 10/02/2021 10:50:03
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΨΞΛ6ΟΕΠΖ-Ε5Χ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: Ανάθεση για την προμήθεια βιβλιογραφικών εγγραφών για τις ανάγκες της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ζαγοράς

Σάβ, 20/02/2021 - 12:19
Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: Ανάθεση για την προμήθεια βιβλιογραφικών εγγραφών για τις ανάγκες της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ζαγοράς
Ημ/νια: 09/02/2021 11:01:13
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: Ω80ΤΟΕΠΖ-ΨΛΡ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ορισμός υπευθύνου για το κλείσιμο των βιβλίων διαχείρισης της Βιβλιοθήκης και τη θεώρηση των σχετικών παραστατικών για το οικονομικό έτος 2020

Σάβ, 20/02/2021 - 12:19
Θέμα: Ορισμός υπευθύνου για το κλείσιμο των βιβλίων διαχείρισης της Βιβλιοθήκης και τη θεώρηση των σχετικών παραστατικών για το οικονομικό έτος 2020
Ημ/νια: 09/02/2021 10:15:55
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 69Η2ΟΕΠΖ-ΝΗ9
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ανάθεση για την προμήθεια βιβλιογραφικών εγγραφών για τις ανάγκες της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ζαγοράς

Σάβ, 20/02/2021 - 12:19
Θέμα: Ανάθεση για την προμήθεια βιβλιογραφικών εγγραφών για τις ανάγκες της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ζαγοράς
Ημ/νια: 09/02/2021 10:14:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 6ΔΧΙΟΕΠΖ-ΖΝ1
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com