Δημόσια Βιβλιοθήκη Ζαγοράς

Εγγραφή στο Ροή Δημόσια Βιβλιοθήκη Ζαγοράς
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 14 ώρες 51 λεπτά

Ένταλμα πληρωμής δαπάνης ΠΔΕ συνολικού ποσού 19.840,00 ευρώ

Πέμ, 03/12/2020 - 02:30
Θέμα: Ένταλμα πληρωμής δαπάνης ΠΔΕ συνολικού ποσού 19.840,00 ευρώ
Ημ/νια: 02/12/2020 09:54:54
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΩΨΖΔΟΕΠΖ-0ΡΛ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση δαπάνης για την εξόφληση προμήθειας βιβλιογραφικών εγγραφών, συνολικού ποσού 19.840,00 €

Πέμ, 03/12/2020 - 02:30
Θέμα: Έγκριση δαπάνης για την εξόφληση προμήθειας βιβλιογραφικών εγγραφών, συνολικού ποσού 19.840,00 €
Ημ/νια: 02/12/2020 08:39:38
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 62ΘΛΟΕΠΖ-ΦΣΣ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ανάθεση για την προμήθεια βιβλίων για τις ανάγκες της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ζαγοράς

Τρί, 24/11/2020 - 02:30
Θέμα: Ανάθεση για την προμήθεια βιβλίων για τις ανάγκες της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ζαγοράς
Ημ/νια: 23/11/2020 10:36:42
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: Ψ4Η7ΟΕΠΖ-ΘΩΘ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ανάθεση για την εξόφληση υπηρεσιών λογιστικής υποστήριξης για τις ανάγκες της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ζαγοράς

Τρί, 24/11/2020 - 02:30
Θέμα: Ανάθεση για την εξόφληση υπηρεσιών λογιστικής υποστήριξης για τις ανάγκες της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ζαγοράς
Ημ/νια: 23/11/2020 10:06:26
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΩΚΚΠΟΕΠΖ-ΙΡΟ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ανάθεση για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ζαγοράς

Τρί, 24/11/2020 - 02:30
Θέμα: Ανάθεση για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ζαγοράς
Ημ/νια: 23/11/2020 10:00:21
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 6ΗΘΨΟΕΠΖ-Ο0Τ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ανάθεση για την επισκευή και συντήρηση δικτύου για τις ανάγκες της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ζαγοράς

Τρί, 24/11/2020 - 02:30
Θέμα: Ανάθεση για την επισκευή και συντήρηση δικτύου για τις ανάγκες της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ζαγοράς
Ημ/νια: 23/11/2020 09:57:54
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΨΓΧ4ΟΕΠΖ-ΔΝ5
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ανάθεση για την προμήθεια ηλεκτρονικού και συναφούς εξοπλισμού για τις ανάγκες της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ζαγοράς

Τρί, 24/11/2020 - 02:30
Θέμα: Ανάθεση για την προμήθεια ηλεκτρονικού και συναφούς εξοπλισμού για τις ανάγκες της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ζαγοράς
Ημ/νια: 23/11/2020 09:53:09
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: Ω0ΑΞΟΕΠΖ-ΘΙ7
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ανάθεση για την υπηρεσία παρακολούθησης συναγερμού για τις ανάγκες της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ζαγοράς

Τρί, 24/11/2020 - 02:30
Θέμα: Ανάθεση για την υπηρεσία παρακολούθησης συναγερμού για τις ανάγκες της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ζαγοράς
Ημ/νια: 23/11/2020 09:47:24
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 6ΒΨ5ΟΕΠΖ-ΩΒΥ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ανάθεση για την κάλυψη της φιλοξενίας και του ονόματος της ιστοσελίδας για τις ανάγκες της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ζαγοράς

Τρί, 24/11/2020 - 02:30
Θέμα: Ανάθεση για την κάλυψη της φιλοξενίας και του ονόματος της ιστοσελίδας για τις ανάγκες της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ζαγοράς
Ημ/νια: 23/11/2020 09:41:35
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 6ΓΕΚΟΕΠΖ-ΤΗΛ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΩΝ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

Σάβ, 14/11/2020 - 02:30
Θέμα: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΩΝ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
Ημ/νια: 13/11/2020 10:17:40
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 6ΗΛΟΟΕΠΖ-7ΒΤ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΚΑΕ 7123

Σάβ, 14/11/2020 - 02:30
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΚΑΕ 7123
Ημ/νια: 13/11/2020 09:42:35
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΩΨΑΙΟΕΠΖ-Θ1Δ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΚΑΕ 1259

Σάβ, 14/11/2020 - 02:30
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΚΑΕ 1259
Ημ/νια: 13/11/2020 09:41:06
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΨΡ3ΥΟΕΠΖ-2ΜΡ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΚΑΕ 0899

Σάβ, 14/11/2020 - 02:30
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΚΑΕ 0899
Ημ/νια: 13/11/2020 09:39:45
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: Ψ1Ε1ΟΕΠΖ-ΑΩΠ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΚΑΕ 0892

Σάβ, 14/11/2020 - 02:30
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΚΑΕ 0892
Ημ/νια: 13/11/2020 09:38:22
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 6Λ1ΟΟΕΠΖ-ΜΞΖ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΚΑΕ 0889

Σάβ, 14/11/2020 - 02:30
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΚΑΕ 0889
Ημ/νια: 13/11/2020 09:36:25
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΩΤΥ0ΟΕΠΖ-ΦΣ1
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΚΑΕ 0419

Σάβ, 14/11/2020 - 02:30
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΚΑΕ 0419
Ημ/νια: 13/11/2020 09:28:53
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΩΨ3ΕΟΕΠΖ-1Ξ8
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αίτημα για την προμήθεια ηλεκτρονικού και συναφούς εξοπλισμού

Παρ, 13/11/2020 - 02:30
Θέμα: Αίτημα για την προμήθεια ηλεκτρονικού και συναφούς εξοπλισμού
Ημ/νια: 12/11/2020 10:12:45
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΩΝ2ΡΟΕΠΖ-ΦΡΙ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αίτημα για την συντήρηση εσωτερικού δικτύου της Βιβλιοθήκης

Παρ, 13/11/2020 - 02:30
Θέμα: Αίτημα για την συντήρηση εσωτερικού δικτύου της Βιβλιοθήκης
Ημ/νια: 12/11/2020 10:11:35
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 6ΞΚΞΟΕΠΖ-6ΜΞ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αίτημα για την προμήθεια βιβλίων

Παρ, 13/11/2020 - 02:30
Θέμα: Αίτημα για την προμήθεια βιβλίων
Ημ/νια: 12/11/2020 10:10:18
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΩΣΣ6ΟΕΠΖ-Ξ1Σ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αίτημα για την εξόφληση υπηρεσιών παρακολούθησης συναγερμού

Παρ, 13/11/2020 - 02:30
Θέμα: Αίτημα για την εξόφληση υπηρεσιών παρακολούθησης συναγερμού
Ημ/νια: 12/11/2020 10:09:03
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 64ΥΦΟΕΠΖ-2Φ5
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com