Δημόσια Βιβλιοθήκη Ζαγοράς

Εγγραφή στο Ροή Δημόσια Βιβλιοθήκη Ζαγοράς
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 19 ώρες 22 λεπτά

Αίτημα για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού

Τρί, 15/10/2019 - 02:30
Θέμα: Αίτημα για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού
Ημ/νια: 14/10/2019 11:11:38
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 61ΠΧΟΕΠΖ-Η86
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αίτημα για την προμήθεια μπαταρίας για το σύστημα συναγερμού

Τρί, 15/10/2019 - 02:30
Θέμα: Αίτημα για την προμήθεια μπαταρίας για το σύστημα συναγερμού
Ημ/νια: 14/10/2019 11:10:30
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: Ψ042ΟΕΠΖ-1ΘΟ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αίτημα για την εξόφληση υπηρεσιών παρακολούθησης συναγερμού

Τρί, 15/10/2019 - 02:30
Θέμα: Αίτημα για την εξόφληση υπηρεσιών παρακολούθησης συναγερμού
Ημ/νια: 14/10/2019 11:09:18
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 6ΙΞΞΟΕΠΖ-Λ6Λ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αίτημα για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης

Τρί, 15/10/2019 - 02:30
Θέμα: Αίτημα για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης
Ημ/νια: 14/10/2019 11:07:28
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΨΘ8ΥΟΕΠΖ-ΑΦΔ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αίτημα για εξόφληση λογαριασμού ΟΤΕ

Τρί, 15/10/2019 - 02:30
Θέμα: Αίτημα για εξόφληση λογαριασμού ΟΤΕ
Ημ/νια: 14/10/2019 11:06:33
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: Ω1Φ2ΟΕΠΖ-59Ω
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αίτημα για εξόφληση λογαριασμού ΔΕΗ

Τρί, 15/10/2019 - 02:30
Θέμα: Αίτημα για εξόφληση λογαριασμού ΔΕΗ
Ημ/νια: 14/10/2019 11:05:35
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΩΖ2ΧΟΕΠΖ-2ΝΧ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Κατάσταση εκτέλεσης προϋπολογισμού μηνός Σεπτεμβρίου 2019

Τετ, 09/10/2019 - 02:30
Θέμα: Κατάσταση εκτέλεσης προϋπολογισμού μηνός Σεπτεμβρίου 2019
Ημ/νια: 08/10/2019 10:33:19
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 6ΑΠΦΟΕΠΖ-8ΟΨ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Υποβολή 2ης Τροποποίησης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019

Τρί, 01/10/2019 - 02:30
Θέμα: Υποβολή 2ης Τροποποίησης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019
Ημ/νια: 30/09/2019 11:12:16
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 6Λ45ΟΕΠΖ-ΘΙΨ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com