Δημόσια Βιβλιοθήκη Ζαγοράς

Εγγραφή στο Ροή Δημόσια Βιβλιοθήκη Ζαγοράς
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 21 ώρες 32 λεπτά

Κατάσταση εκτέλεσης προϋπολογισμού μηνός Σεπτεμβρίου 2020

Παρ, 09/10/2020 - 02:30
Θέμα: Κατάσταση εκτέλεσης προϋπολογισμού μηνός Σεπτεμβρίου 2020
Ημ/νια: 08/10/2020 09:42:17
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 6ΓΠΣΟΕΠΖ-ΧΧ4
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Υποβολή 1ης Τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020

Τρί, 06/10/2020 - 02:30
Θέμα: Υποβολή 1ης Τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020
Ημ/νια: 05/10/2020 10:05:06
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΨΗΨΤΟΕΠΖ-ΛΤ8
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Κατάσταση εκτέλεσης προϋπολογισμού μηνός Αυγούστου 2020

Σάβ, 12/09/2020 - 02:30
Θέμα: Κατάσταση εκτέλεσης προϋπολογισμού μηνός Αυγούστου 2020
Ημ/νια: 11/09/2020 09:02:48
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: Ω23ΔΟΕΠΖ-ΨΨΔ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΣΥΜΒΑΣΗ: Ανάθεση για την προμήθεια βιβλιογραφικών εγγραφών για τις ανάγκες της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ζαγοράς

Παρ, 28/08/2020 - 02:30
Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ: Ανάθεση για την προμήθεια βιβλιογραφικών εγγραφών για τις ανάγκες της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ζαγοράς
Ημ/νια: 27/08/2020 08:54:51
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: Ω5ΔΕΟΕΠΖ-59Π
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ένταλμα πληρωμής για την συντήρηση πυροσβεστήρων

Παρ, 21/08/2020 - 02:30
Θέμα: Ένταλμα πληρωμής για την συντήρηση πυροσβεστήρων
Ημ/νια: 20/08/2020 09:11:35
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΨΠΤΙΟΕΠΖ-1ΚΧ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση δαπάνης για την συντήρηση των πυροσβεστήρων της Βιβλιοθήκης, συνολικού ποσού 245,52 €

Παρ, 21/08/2020 - 02:30
Θέμα: Έγκριση δαπάνης για την συντήρηση των πυροσβεστήρων της Βιβλιοθήκης, συνολικού ποσού 245,52 €
Ημ/νια: 20/08/2020 08:58:02
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΩΡΨ1ΟΕΠΖ-ΛΔ8
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Πρακτικό έγκρισης εξόφλησης δαπανών της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Τακτικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020

Παρ, 21/08/2020 - 02:30
Θέμα: Πρακτικό έγκρισης εξόφλησης δαπανών της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Τακτικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020
Ημ/νια: 20/08/2020 08:56:02
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΩΡΛΖΟΕΠΖ-ΕΛΞ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόσπασμα πρακτικού 12/18-08-2020 για έγκριση πρωτογενούς αιτήματος

Τετ, 19/08/2020 - 02:30
Θέμα: Απόσπασμα πρακτικού 12/18-08-2020 για έγκριση πρωτογενούς αιτήματος
Ημ/νια: 18/08/2020 09:00:15
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΩΑΜ0ΟΕΠΖ-ΒΕΜ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ανάθεση για την συντήρηση των πυροσβεστήρων της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ζαγοράς

Τετ, 19/08/2020 - 02:30
Θέμα: Ανάθεση για την συντήρηση των πυροσβεστήρων της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ζαγοράς
Ημ/νια: 18/08/2020 08:58:26
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΩΚ66ΟΕΠΖ-ΓΗ2
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ΚΑΕ 0889

Τρί, 18/08/2020 - 02:30
Θέμα: Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ΚΑΕ 0889
Ημ/νια: 17/08/2020 09:50:28
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΩΚ2ΓΟΕΠΖ-ΠΗΨ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αίτημα για παροχή ετήσιων εργασιών συντήρησης πυροσβεστήρων

Τρί, 18/08/2020 - 02:30
Θέμα: Αίτημα για παροχή ετήσιων εργασιών συντήρησης πυροσβεστήρων
Ημ/νια: 17/08/2020 09:40:02
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 6Ε9ΠΟΕΠΖ-Δ38
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ανάθεση για την προμήθεια βιβλιογραφικών εγγραφών για τις ανάγκες της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ζαγοράς

Παρ, 07/08/2020 - 02:30
Θέμα: Ανάθεση για την προμήθεια βιβλιογραφικών εγγραφών για τις ανάγκες της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ζαγοράς
Ημ/νια: 06/08/2020 11:03:52
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: Ω8Ξ6ΟΕΠΖ-ΩΧ9
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Κατάσταση εκτέλεσης προϋπολογισμού μηνός Ιουλίου 2020

Παρ, 07/08/2020 - 02:30
Θέμα: Κατάσταση εκτέλεσης προϋπολογισμού μηνός Ιουλίου 2020
Ημ/νια: 06/08/2020 10:15:40
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΩΑ2ΠΟΕΠΖ-ΚΕΗ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Εντολή πληρωμής για την προμήθεια γραφικής ύλης

Παρ, 31/07/2020 - 02:30
Θέμα: Εντολή πληρωμής για την προμήθεια γραφικής ύλης
Ημ/νια: 30/07/2020 09:57:56
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: Ψ463ΟΕΠΖ-Ι6Λ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Εντολή πληρωμής για την προμήθεια ηλεκτρικών ειδών

Παρ, 31/07/2020 - 02:30
Θέμα: Εντολή πληρωμής για την προμήθεια ηλεκτρικών ειδών
Ημ/νια: 30/07/2020 09:55:57
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: Ψ7ΡΒΟΕΠΖ-8Ε4
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Εντολή πληρωμής για την εξόφληση λογαριασμού ΟΤΕ

Παρ, 31/07/2020 - 02:30
Θέμα: Εντολή πληρωμής για την εξόφληση λογαριασμού ΟΤΕ
Ημ/νια: 30/07/2020 09:53:26
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΩΝΘΒΟΕΠΖ-Τ4Υ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Εντολή πληρωμής για την εξόφληση λογαριασμού ΔΕΗ

Παρ, 31/07/2020 - 02:30
Θέμα: Εντολή πληρωμής για την εξόφληση λογαριασμού ΔΕΗ
Ημ/νια: 30/07/2020 09:51:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΩΓΣΟΟΕΠΖ-ΔΓΑ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Εντολή πληρωμής για την απολύμανση της βιβλιοθήκης

Παρ, 31/07/2020 - 02:30
Θέμα: Εντολή πληρωμής για την απολύμανση της βιβλιοθήκης
Ημ/νια: 30/07/2020 09:49:20
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 6ΟΒΥΟΕΠΖ-59Θ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Εντολή πληρωμής για την προμήθεια βιβλίων

Παρ, 31/07/2020 - 02:30
Θέμα: Εντολή πληρωμής για την προμήθεια βιβλίων
Ημ/νια: 30/07/2020 09:46:35
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 6Θ54ΟΕΠΖ-ΘΘ4
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Εντολή πληρωμής για την προμήθεια ειδών καθαριότητας

Παρ, 31/07/2020 - 02:30
Θέμα: Εντολή πληρωμής για την προμήθεια ειδών καθαριότητας
Ημ/νια: 30/07/2020 09:44:13
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΩΚΤΓΟΕΠΖ-ΜΓΥ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com