Δημόσια Βιβλιοθήκη Ζαγοράς

Εγγραφή στο Ροή Δημόσια Βιβλιοθήκη Ζαγοράς
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 2 ώρες 11 λεπτά

Ανάθεση για την προμήθεια βιβλιογραφικών εγγραφών για τις ανάγκες της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ζαγοράς

Παρ, 07/08/2020 - 02:30
Θέμα: Ανάθεση για την προμήθεια βιβλιογραφικών εγγραφών για τις ανάγκες της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ζαγοράς
Ημ/νια: 06/08/2020 11:03:52
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: Ω8Ξ6ΟΕΠΖ-ΩΧ9
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Κατάσταση εκτέλεσης προϋπολογισμού μηνός Ιουλίου 2020

Παρ, 07/08/2020 - 02:30
Θέμα: Κατάσταση εκτέλεσης προϋπολογισμού μηνός Ιουλίου 2020
Ημ/νια: 06/08/2020 10:15:40
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΩΑ2ΠΟΕΠΖ-ΚΕΗ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Εντολή πληρωμής για την προμήθεια γραφικής ύλης

Παρ, 31/07/2020 - 02:30
Θέμα: Εντολή πληρωμής για την προμήθεια γραφικής ύλης
Ημ/νια: 30/07/2020 09:57:56
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: Ψ463ΟΕΠΖ-Ι6Λ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Εντολή πληρωμής για την προμήθεια ηλεκτρικών ειδών

Παρ, 31/07/2020 - 02:30
Θέμα: Εντολή πληρωμής για την προμήθεια ηλεκτρικών ειδών
Ημ/νια: 30/07/2020 09:55:57
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: Ψ7ΡΒΟΕΠΖ-8Ε4
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Εντολή πληρωμής για την εξόφληση λογαριασμού ΟΤΕ

Παρ, 31/07/2020 - 02:30
Θέμα: Εντολή πληρωμής για την εξόφληση λογαριασμού ΟΤΕ
Ημ/νια: 30/07/2020 09:53:26
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΩΝΘΒΟΕΠΖ-Τ4Υ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Εντολή πληρωμής για την εξόφληση λογαριασμού ΔΕΗ

Παρ, 31/07/2020 - 02:30
Θέμα: Εντολή πληρωμής για την εξόφληση λογαριασμού ΔΕΗ
Ημ/νια: 30/07/2020 09:51:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΩΓΣΟΟΕΠΖ-ΔΓΑ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Εντολή πληρωμής για την απολύμανση της βιβλιοθήκης

Παρ, 31/07/2020 - 02:30
Θέμα: Εντολή πληρωμής για την απολύμανση της βιβλιοθήκης
Ημ/νια: 30/07/2020 09:49:20
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 6ΟΒΥΟΕΠΖ-59Θ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Εντολή πληρωμής για την προμήθεια βιβλίων

Παρ, 31/07/2020 - 02:30
Θέμα: Εντολή πληρωμής για την προμήθεια βιβλίων
Ημ/νια: 30/07/2020 09:46:35
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 6Θ54ΟΕΠΖ-ΘΘ4
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Εντολή πληρωμής για την προμήθεια ειδών καθαριότητας

Παρ, 31/07/2020 - 02:30
Θέμα: Εντολή πληρωμής για την προμήθεια ειδών καθαριότητας
Ημ/νια: 30/07/2020 09:44:13
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΩΚΤΓΟΕΠΖ-ΜΓΥ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια βιβλίων, συνολικού ποσού 999,50

Πέμ, 30/07/2020 - 02:30
Θέμα: Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια βιβλίων, συνολικού ποσού 999,50
Ημ/νια: 29/07/2020 12:31:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 6Ρ0ΜΟΕΠΖ-ΞΙΥ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ειδών καθαριότητας, συνολικού ποσού 899,96

Πέμ, 30/07/2020 - 02:30
Θέμα: Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ειδών καθαριότητας, συνολικού ποσού 899,96
Ημ/νια: 29/07/2020 12:29:21
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 677ΡΟΕΠΖ-ΤΗΚ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση δαπάνης για την εξόφληση λογαριασμού του Ο.Τ.Ε., συνολικού ποσού 153,50

Πέμ, 30/07/2020 - 02:30
Θέμα: Έγκριση δαπάνης για την εξόφληση λογαριασμού του Ο.Τ.Ε., συνολικού ποσού 153,50
Ημ/νια: 29/07/2020 12:27:29
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΨΝΑ3ΟΕΠΖ-1ΜΩ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση δαπάνης για την εξόφληση λογαριασμού της ΔΕΗ, συνολικού ποσού 333,00

Πέμ, 30/07/2020 - 02:30
Θέμα: Έγκριση δαπάνης για την εξόφληση λογαριασμού της ΔΕΗ, συνολικού ποσού 333,00
Ημ/νια: 29/07/2020 12:24:08
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: Ω5ΥΚΟΕΠΖ-ΒΛΖ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση δαπάνης για την απολύμανση των χώρων της Βιβλιοθήκης, συνολικού ποσού 99,20

Πέμ, 30/07/2020 - 02:30
Θέμα: Έγκριση δαπάνης για την απολύμανση των χώρων της Βιβλιοθήκης, συνολικού ποσού 99,20
Ημ/νια: 29/07/2020 10:42:16
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΩΩΠΛΟΕΠΖ-9ΑΠ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση δαπάνης για την προμήεθαι γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου, συνολικού ποσού 800,00

Πέμ, 30/07/2020 - 02:30
Θέμα: Έγκριση δαπάνης για την προμήεθαι γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου, συνολικού ποσού 800,00
Ημ/νια: 29/07/2020 10:37:32
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: Ω00ΘΟΕΠΖ-ΞΓΜ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών, συνολικού ποσού 69,00 €

Πέμ, 30/07/2020 - 02:30
Θέμα: Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών, συνολικού ποσού 69,00 €
Ημ/νια: 29/07/2020 10:35:21
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΨΞΜΒΟΕΠΖ-Φ1Α
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Πρακτικό έγκρισης δαπανών τρεχουσών αναγκών

Πέμ, 30/07/2020 - 02:30
Θέμα: Πρακτικό έγκρισης δαπανών τρεχουσών αναγκών
Ημ/νια: 29/07/2020 10:27:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 6ΗΝ8ΟΕΠΖ-0Ξ2
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ανάθεση για την προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών για τις ανάγκες της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ζαγοράς

Τρί, 21/07/2020 - 02:30
Θέμα: Ανάθεση για την προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών για τις ανάγκες της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ζαγοράς
Ημ/νια: 20/07/2020 12:06:46
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 942ΠΟΕΠΖ-ΦΙΡ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ανάθεση για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ζαγοράς

Τρί, 21/07/2020 - 02:30
Θέμα: Ανάθεση για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ζαγοράς
Ημ/νια: 20/07/2020 12:05:19
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΩΗ7ΒΟΕΠΖ-90Α
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ανάθεση για την προμήθεια γραφικής ύλης για τις ανάγκες της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ζαγοράς

Τρί, 21/07/2020 - 02:30
Θέμα: Ανάθεση για την προμήθεια γραφικής ύλης για τις ανάγκες της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ζαγοράς
Ημ/νια: 20/07/2020 12:03:49
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΨΞΠΒΟΕΠΖ-ΥΙ5
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com