Δημόσια Βιβλιοθήκη Ζαγοράς

Εγγραφή στο Ροή Δημόσια Βιβλιοθήκη Ζαγοράς
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 6 ώρες 58 λεπτά

Ανάθεση για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ζαγοράς

Σάβ, 30/11/2019 - 02:30
Θέμα: Ανάθεση για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ζαγοράς
Ημ/νια: 29/11/2019 09:45:58
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΩΠ44ΟΕΠΖ-ΡΕΠ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ανάθεση για την δαπάνη φιλοξενίας για τις ανάγκες της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ζαγοράς

Σάβ, 30/11/2019 - 02:30
Θέμα: Ανάθεση για την δαπάνη φιλοξενίας για τις ανάγκες της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ζαγοράς
Ημ/νια: 29/11/2019 09:44:31
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 6ΔΒΑΟΕΠΖ-Ρ4Α
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ανάθεση για την δαπάνη παράθεσης γεύματος για τις ανάγκες της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ζαγοράς

Σάβ, 30/11/2019 - 02:30
Θέμα: Ανάθεση για την δαπάνη παράθεσης γεύματος για τις ανάγκες της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ζαγοράς
Ημ/νια: 29/11/2019 09:42:52
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: Ω97ΡΟΕΠΖ-ΑΦΕ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ανάθεση για την εξόφληση υπηρεσιών λογιστικής υποστηριξης για τις ανάγκες της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ζαγοράς

Σάβ, 30/11/2019 - 02:30
Θέμα: Ανάθεση για την εξόφληση υπηρεσιών λογιστικής υποστηριξης για τις ανάγκες της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ζαγοράς
Ημ/νια: 29/11/2019 09:41:01
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΩΓΝ7ΟΕΠΖ-Τ1Ζ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ανάθεση για την προμήθεια συσκευασιών δώρου με τοπικά προϊόντα για τις ανάγκες της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ζαγοράς

Σάβ, 30/11/2019 - 02:30
Θέμα: Ανάθεση για την προμήθεια συσκευασιών δώρου με τοπικά προϊόντα για τις ανάγκες της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ζαγοράς
Ημ/νια: 29/11/2019 09:39:27
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 6568ΟΕΠΖ-9Ν5
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος για την δαπάνη παράθεσης γεύματος

Σάβ, 30/11/2019 - 02:30
Θέμα: Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος για την δαπάνη παράθεσης γεύματος
Ημ/νια: 29/11/2019 08:59:48
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 6Β7ΥΟΕΠΖ-ΩΞ7
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση Πρωτογενούς αιτήματος για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης

Σάβ, 30/11/2019 - 02:30
Θέμα: Έγκριση Πρωτογενούς αιτήματος για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης
Ημ/νια: 29/11/2019 08:58:17
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 6ΔΤ9ΟΕΠΖ-Λ4Ζ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος για την εξόφληση λογαριασμού του ΟΤΕ

Σάβ, 30/11/2019 - 02:30
Θέμα: Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος για την εξόφληση λογαριασμού του ΟΤΕ
Ημ/νια: 29/11/2019 08:56:56
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 6Τ0ΠΟΕΠΖ-9Β9
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος για την δαπάνη φιλοξενίας

Σάβ, 30/11/2019 - 02:30
Θέμα: Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος για την δαπάνη φιλοξενίας
Ημ/νια: 29/11/2019 08:55:08
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 6ΛΜΣΟΕΠΖ-ΜΗΕ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση Πρωτογενούς αιτήματος για την εξόφληση υπηρεσιών λογιστικής υποστηριξης

Σάβ, 30/11/2019 - 02:30
Θέμα: Έγκριση Πρωτογενούς αιτήματος για την εξόφληση υπηρεσιών λογιστικής υποστηριξης
Ημ/νια: 29/11/2019 08:53:09
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: Ω2Ρ3ΟΕΠΖ-ΤΙΝ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΚΑΕ 1611

Πέμ, 28/11/2019 - 02:30
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΚΑΕ 1611
Ημ/νια: 27/11/2019 11:21:40
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 6Υ4ΕΟΕΠΖ-6ΟΝ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΚΑΕ 0859

Πέμ, 28/11/2019 - 02:30
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΚΑΕ 0859
Ημ/νια: 27/11/2019 11:19:17
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 6ΘΥΔΟΕΠΖ-7Α6
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΚΑΕ 0419

Πέμ, 28/11/2019 - 02:30
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΚΑΕ 0419
Ημ/νια: 27/11/2019 11:17:36
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 6Ψ3ΒΟΕΠΖ-ΛΞ4
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αίτημα για δαπάνη παράθεσης γεύματος

Πέμ, 28/11/2019 - 02:30
Θέμα: Αίτημα για δαπάνη παράθεσης γεύματος
Ημ/νια: 27/11/2019 11:15:01
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΨΞ82ΟΕΠΖ-Ε6Σ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αίτημα για δαπάνη φιλοξενίας

Πέμ, 28/11/2019 - 02:30
Θέμα: Αίτημα για δαπάνη φιλοξενίας
Ημ/νια: 27/11/2019 11:13:53
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΩΘΡΛΟΕΠΖ-Ω8Ρ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αίτημα για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης

Πέμ, 28/11/2019 - 02:30
Θέμα: Αίτημα για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης
Ημ/νια: 27/11/2019 11:12:50
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΨΗ1ΧΟΕΠΖ-Ω9Φ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αίτημα για εξόφληση υπηρεσιών λογιστικής υποστήριξης

Πέμ, 28/11/2019 - 02:30
Θέμα: Αίτημα για εξόφληση υπηρεσιών λογιστικής υποστήριξης
Ημ/νια: 27/11/2019 11:10:47
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΩΗΒ6ΟΕΠΖ-ΠΣΕ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αίτημα για την προμήθεια συσκευασιών δώρου με τοπικά προϊόντα

Πέμ, 28/11/2019 - 02:30
Θέμα: Αίτημα για την προμήθεια συσκευασιών δώρου με τοπικά προϊόντα
Ημ/νια: 27/11/2019 11:09:43
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 6ΤΒ5ΟΕΠΖ-5ΣΖ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αίτημα για την εξόφληση λογαριασμού ΟΤΕ

Πέμ, 28/11/2019 - 02:30
Θέμα: Αίτημα για την εξόφληση λογαριασμού ΟΤΕ
Ημ/νια: 27/11/2019 11:08:27
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 6ΨΒΖΟΕΠΖ-0ΦΔ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Εντολή πληρωμής δαπάνης Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων συνολικού ποσού 21.480,25 ευρώ.

Πέμ, 21/11/2019 - 02:30
Θέμα: Εντολή πληρωμής δαπάνης Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων συνολικού ποσού 21.480,25 ευρώ.
Ημ/νια: 20/11/2019 11:12:15
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 6ΜΤΥΟΕΠΖ-Β2Α
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com