Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αποκατάσταση ζημιών από τις θεομηνίες

Ημερομηνία Έναρξης/Λήξης: 

22/06/2020 έως 24/06/2020

Αριθμός Πρωτοκόλλου: 

6017

Ημερ/νία Πρωτοκόλλησης: 

22/06/2020

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αποκατάσταση ζημιών από τις θεομηνίες

Ημερομηνία Έναρξης/Λήξης: 

22/06/2020 έως 24/06/2020

Αριθμός Πρωτοκόλλου: 

6012

Ημερ/νία Πρωτοκόλλησης: 

22/06/2020

Ίδρυση ΕΠΑΛ ζητά ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου

Αίτημα επαναλειτουργίας δομής επαγγελματικής εκπαίδευσης στο Ανατολικό Πήλιο, θα υποβάλει ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου μετά τη θετική ανταπόκριση της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας στην πρόταση για ΕΠΑΛ στην περιοχή.

Για περισσότερα διαβάστε εδώ:

Share: 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αποκατάσταση ζημιών από τις θεομηνίες

Ημερομηνία Έναρξης/Λήξης: 

18/06/2020

Αριθμός Πρωτοκόλλου: 

5920

Ημερ/νία Πρωτοκόλλησης: 

18/06/2020

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια δομικών υλικών

Ημερομηνία Έναρξης/Λήξης: 

17/06/2020 έως 19/06/2020

Αριθμός Πρωτοκόλλου: 

5849

Ημερ/νία Πρωτοκόλλησης: 

17/06/2020

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Θέσεις Εκπαιδευτών Ενηλίκων στα «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) - ΝΕΑ ΦΑΣΗ» ΟΠΣ 5002212

Το IΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.), έχοντας υπόψη την  υπ΄ αριθμ. 6998/439/11-06-2020  Απόφαση του Δ.Σ. (ΑΔΑ:ΨΠΗΔ46ΨΖΣΠ-ΖΧ4), απευθύνει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. 660/4/16980/10-06-2020  για  την υποβολή αιτήσεων προς πλήρωση θέσεων

Share: 

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση τμημάτων αιγιαλού και παραλίας

Εκτίθεται σε φανερή προφορική πλειοδοτική δημοπρασία την  23η  Ιουνίου  2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 μέχρι 10:00πμ στην Τσαγκαράδα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του πρώην Δήμου  Μουρεσίου, η εκμίσθωση υπό της Επιτροπής

Share: 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια αδρανών υλικών

Ημερομηνία Έναρξης/Λήξης: 

16/06/2020 έως 18/06/2020

Αριθμός Πρωτοκόλλου: 

5781

Ημερ/νία Πρωτοκόλλησης: 

16/06/2020

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια αδρανών υλικών

Ημερομηνία Έναρξης/Λήξης: 

16/06/2020 έως 18/06/2020

Αριθμός Πρωτοκόλλου: 

5777

Ημερ/νία Πρωτοκόλλησης: 

16/06/2020

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια δομικών υλικών

Ημερομηνία Έναρξης/Λήξης: 

16/06/2020 έως 18/06/2020

Αριθμός Πρωτοκόλλου: 

5770

Ημερ/νία Πρωτοκόλλησης: 

16/06/2020

Σελίδες

Εγγραφή στο Front page feed

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

              

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com