Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Ανακοίνωση πρόσληψης (2) ατόμων με σύμβαση ΙΔΟΧ (8) μηνών, ΠΕ και ΤΕ

Ημερομηνία Έναρξης/Λήξης: 

06/12/2018 έως 17/12/2018

Αριθμός Προκήρυξης: 

2

Αριθμός Πρωτοκόλλου: 

14009

Ημερ/νία Πρωτοκόλλησης: 

Πέμπτη, 6 Δεκέμβριος, 2018

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com