Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Συνοπτικός διαγωνισμός έργου: Εσωτερική οδοποιία Δ.Ε. Ζαγοράς

Ημερομηνία Έναρξης/Λήξης: 

12/04/2017

Αριθμός Πρωτοκόλλου: 

3359

Ημερ/νία Πρωτοκόλλησης: 

Τρίτη, 11 Απρίλιος, 2017

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com