Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Τίτλοςφθίνουσα ταξινόμηση Δημοσίευση
Ανακοίνωση ΣΟΧ 2/2016 πρόσληψης ενός (1) ατόμου, διάρκειας οκτώ (8) μηνών 25/10/2016 11:37
Ανακοίνωση ΣΟΧ 2/2020 για πρόσληψη 1 ατόμου ΔΕ Διοικητικού ΙΔΟΧ διάρκειας 8 μηνών 28/02/2020 12:26
Ανάρτηση πινάκων κατάταξης - επιτυχόντων - απορριπτέων της ΣΟΧ 1/2019 09/04/2019 09:03
Διακήρυξη δημοπρασίας για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας 30/05/2017 09:47
Διακήρυξη δημοπρασίας Δημοτικού Καταστήματος στον Αγ. Ιωάννη 06/06/2019 13:23
Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την Ναυαγοσωστική κάλυψη των παραλιών του Δήμου έτους 2019 14/05/2019 07:40
Διενέργεια ηλεκτρονικού διαγωνισμού για προμήθεια καυσίμων κίνησης, θέρμανσης και λιπαντικών για το έτος 2017 07/12/2016 11:05
Διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων του Δήμου & των Νομικών του Προσώπων 19/02/2020 14:03
Έκδοση ανακοίνωσης για υποβολή αιτήσεων πρόληψης 15 υδρονομέων άρδευσης με 5μηνη σύμβαση για την αρδευτική περίοδο 2020 - Λήξη προθεσμίας 4-5-20 25/04/2020 08:43
Έκδοση πινάκων κατάταξης και επιλογής υποψηφίων της ΣΟΧ 2/2018 ανακοίνωσης για την πρόσληψη δύο (2) ατόμων με σύμβαση ΙΔΟΧ διάρκειας οχτώ (8) μηνών στις διοικητικές υπηρεσίες του Δήμου μας 27/12/2018 13:44
ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΗΣ ΣΟΧ 1/2018 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΙΔΟΧ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΟΧΤΩ (8) ΜΗΝΩΝ ΣΤΙΣ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ 03/08/2018 22:30
Έντυπο οικονομικής προσφοράς για την αποκατάσταση ζημιών 848χλ 17/07/2019 08:19
Επαναληπτική πρόσκληση για την αποκατάσταση ζημιών από τις θεομηνίες Τ.Κ. Μακρυράχης 18/06/2019 13:59
Επαναληπτική πρόσκληση για την προμήθεια ειδών ελαιοχρωματισμού για την συντήρηση σχολικών μονάδων 15/05/2019 12:40
Επαναληπτική πρόσκληση για την προμήθεια κιγκλιδωμάτων 14/05/2019 14:15
Επαναληπτική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες Κοινότητα Ανηλίου 07/11/2019 15:17
Επαναληπτική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες Κοινότητα Μακρυράχης 08/11/2019 10:20
Επαναληπτική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αποκατάσταση ζημιών από τη θεομηνία 06/08/2020 08:32
Επαναληπτική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αποκατάσταση ζημιών από τις θεομηνίες 03/08/2020 10:56
Επαναληπτική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αποκατάσταση ζημιών από τις θεομηνίες 29/07/2019 14:15
Επαναληπτική Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αποκατάσταση ζημιών από τις θεομηνίες 30/07/2020 14:20
Επαναληπτική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αποκατάσταση ζημιών από τις θεομηνίες Δ.Κ. Ζαγοράς 06/11/2019 12:36
Επαναληπτική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αποκατάσταση ζημιών από τις θεομηνίες Δ.Κ. Ζαγοράς 11/11/2019 13:10
Επαναληπτική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αποκατάσταση ζημιών από τις θεομηνίες Κοινότητα Πουρίου 06/11/2019 12:40
Επαναληπτική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ασφάλιση οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου 18/04/2019 13:58
Επαναληπτική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για καθαρισμό αγροτικού δικτύου Μακρυράχης 15/10/2019 11:25
Επαναληπτική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια αδρανών υλικών 29/11/2019 14:24
Επαναληπτική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια αδρανών υλικών για την αποκατάσταση ζημιών από τις θεομηνίες 15/10/2019 11:39
Επαναληπτική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια δομικών υλικών 29/07/2019 12:38
Επαναληπτική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια ειδών ελαιοχρωματισμού 29/07/2019 13:13

Σελίδες

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com